Khía Cạnh Tình Báo Của Chiến Dịch Pleime/Chuprong
US Military Assistance Command, Vietnam
Phụ Tá Tham Mưu Trưởng, Ban 2


KHÍA CẠNH TÌNH BÁO

CỦA

CHIẾN DỊCH PLEIME/CHUPRONG

20 THÁNG MƯỜI – 20 THÁNG 11 NĂM 1965


Mục Lục

01. Lời tựa

02. Tổng quát

03. Mục đích công trình nghiên cứu

04. Khái niệm hành quân

05. Tình báo (trước cuộc hành quân)

06. Phân tích vùng

07. Thực hiện các cuộc hành quân

08. Phân tích các tin tình báo tiếp nhận

09. Các kết quả của cuộc hành quân

10. Rút kinh nghiệm

11. Kết luận

12. Khuyến cáo


LỜI TỰA

Công trình nghiên cứu sau trận đánh này nêu lên những nét nổi bật mà yểm trợ tình báo có thể cống hiến cho chỉ huy trưởng chiến trường và cách thức chỉ huy trưởng chiến trường có thể lợi dụng thông tin tình báo này. Công trình nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết cho một sự phân tán nhanh chóng của các thông tin tình báo; điều này thiết yếu để đạt được thành quả cho bất cứ cuộc hành quân nào.

Đây là lần đầu tiên tiếp sau việc giải tỏa trại Lực Lượng Đặc Biệt bị vây hãm, có ngay một cuộc truy đuổi địch quân lâu dài và kiên trì. Lần đầu tiên một đại đơn vị hành quân liên lỉ trên một địa thế khó khăn, không có đường lộ, và trông nhờ cách sâu đậm vào tin tình báo thức thời trong mọi khía cạnh của cuộc hành quân, kể cả yểm trợ tiếp vận.

Lần đầu tiên trong cuộc chiến này một đơn vị chiến đấu tạo được cơ hội đụng độ với địch và duy trì giao tranh trong một thời gian lâu dài nhờ chính yếu vào báo cáo tình báo chính xác. Điều này phát sinh nhiều hệ quả quan trọng, mà một hệ quả quan trọng nhất là phát sinh tin tình báo chắc chắn dựa vào chứng liệu cụ thể như đụng độ với, và trông thấy bóng dáng địch quân; hỏi cung tù binh; và tài liệu tịch thu được. Những khám phá loại này có một giá trị chiến thuật rất lớn cho các lực lượng bạn và không những gia tăng lợi thế hỏa lực của họ mà còn giúp cho việc điều quân thêm chuẩn đích. Nó cũng cho phép các bộ tư lệnh cao cấp khỏa lấp những kẽ hở trong nguồn tình báo chiến lược.

Lần đầu tiên các đơn vị Mỹ đối mặt và đánh bại nhiều đơn vị Bắc Quân lớn chiến đấu ở cấp tiểu đoàn và trung đoàn dưới một cấp lãnh đạo hiệp nhất.

Một nét son mới mẻ là việc xử dụng phóng pháo cơ B-52 trong một vai trò chiến thuật trong việc yểm trợ cho các cuộc hành quân liên hợp Mỹ Việt.

Khi nhận thức thấy rõ là trong chiến dịch Chu Prong một trận chiến tầm cỡ lớn đang hình thành, Phụ Tá Tham Mưu Trưởng/Ban 2, yêu cầu các lực lượng tại chiến trường phải ghi chép cách chính xác các hành động quân sự vào sổ nhật ký để sau này sẽ được đưa vào một bản báo cáo sau trận đánh. Sau khi tiếp nhận được thông tin này một bản tường trình sau trận đánh đã được soạn thảo và cống hiến cho chỉ huy trưởng ở mọi tầng cấp tùy nghi xử dụng.

J.A. McChristian
Chuẩn Tướng, Quân Đội Hoa Kỳ
Phụ Tá Tham Mưu Trưởng, Ban 2


TỔNG QUÁT

1. Các Đơn Vị và Dàn Quân

Chiến dịch Pleime/Chuporng được thực hiện bởi các đơn vị của Sư Đoàn 1 Không Kỵ và QLVNCH.

Ngay lúc đầu chiến dịch, sư đoàn được thiết lập như một tổ chức chiến đoàn bình thường. Các đơn vị chiến đấu chính được mô tả dưới đây. Tuy nhiên, do các đòi hỏi của cuộc hành quân trong giai đoạn sau của chiến dịch, nhiều thay đổi xảy ra thường xuyên trong tổ chức cho công cuộc chiến đấu.
1ST BDE (ABN) 2ND BDE (ABN) 3RD BDEDIVISION CONTROL
1/12 Cav (Abn) 1/5 Cav1/7 CavDiv Arty (-)
1/8 Cav (Abn) 2/5 Cav2/7 Cav2/17 Arty(GS)
2/8 Cav (Abn) 2/12 Cav1/21 Arty (DS)2/20 Arty (ARA) (GS)
2/19 Arty (Abn) (DS) 1/77 Arty (DS) C Co 8th Eng (DS) 6/14 Arty (GS)
A Co (Abn) 8th EngB Co 8th Eng2/18 Arty (GS)
E/82 Arty (GS)
B/29 Arty (Search Lite)

Sư đoàn không được điều động vào vùng hành quân cho đến sau cuộc tấn công tại Pleime.

2. Mục Đích và Loại Hành Quân

Mục đích của chiến dịch gồm hai phần. Trong giai đoạn nguyên thủy ngắn ngủi (23-26 tháng 10) các đơn vị của sư đoàn trợ lực cho việc phòng thủ các cơ quan chính Mỹ/Việt trong vùng Pleiku. Điều này mau chóng thay đổi để sư đoàn can dự vào vai trò tấn công không giới hạn nhằm tiêu diệt các lực lượng VC trong vùng chung của trại DSCĐ Pleime từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 25 tháng 11. Đây là một cuộc hành quân tìm và diệt.

3

KHÍA CẠNH TÌNH BÁO CỦA CHIẾN DỊCH PLEIME/CHUPRONG

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU NÀY THẨM ĐỊNH CÔNG CUỘC TÌNH BÁO YỂM TRỢ CHO CHIẾN DỊCH PLEIME/CHUPRONG VÀ NÊU RA NHỮNG KHÁI NIỆM ĐƯỢC TRIỂN KHAI. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU NHẤN MẠNH SỰ PHÂN TÁN NHANH CHÓNG VÀ XỬ DỤNG THÔNG TINH THIẾT YẾU CHO SỰ THÀNH CÔNG CỦA CUỘC HÀNH QUÂN. CÔNG TRINH NGHIÊN CỨU CỦA CHIẾN DỊCH NÀY VÀ KẾT QUẢ CỦA NÓ ĐƯỢC COI LÀ CÓ Ý NGHĨA QUÂN SỰ LỚN LAO VÀ CÓ THỂ HỮU ÍCH CHO CÁC CHỈ HUY TRƯỞNG LIÊN HỢP MỸ-VIỆT TRONG CÁC CUỘC HÀNH QUÂN CÓ BẢN CHẤT TƯƠNG TỰ TRONG TƯƠNG LAI.

4

KHÁI NIỆM HÀNH QUÂN

a. Giai Đoạn I. Khái niệm tiên khởi cho cuộc hành quân này là dàn quân bằng không vận tới gần trại Holloway một tiểu đoàn bộ binh đặc nhiệm để bảo an cho các đơn vị Hoa Kỳ và các cơ sở trong vùng Pleiku và cung cấp một lực lượng trừ bị/phản ứng cho vùng Pleiku.

Trong vòng một vài tiếng đồng hồ ước lượng về tình hình tại Pleime được duyệt lại và việc can dự của sư đoàn được nới rộng lên thành một lực lượng đặc nhiệm cỡ lữ đoàn. Tiếp sau đó khái niệm phát triển để cung cấp các cuộc hành quân tấn công giới hạn, xử dụng các kỹ thuật xung phong không vận để cung cấp hỏa lực pháo binh yểm trợ cho Lực Lượng Đặc Nhiệm Thiết Kỵ QLVNCH tiểp cứu trại Pleime đồng thời yểm trợ chính doanh trại; và để cung cấp bảo an bộ binh cho các vị trí pháo binh, trong khi duy trì một lực lượng phản ứng trừ bị không nhỏ hơn một tiểu đoàn để phòng thủ Pleiku.

b. Giai Đoạn II. Giai đoạn này được thực hiện với một lữ đoàn, cùng với ba và bốn tiểu đoàn, để thực hiện các cuộc hành quân tìm và diệt trong khu vực và qua sự phối hợp với LLĐB HK, DSCĐ và lực lượng tiểu khu để khai triển các mục tiêu cần được tấn công mau lẹ với các lực lượng phản công. Tất cả mọi phương tiện đều được đem ra xử dụng để thu thập thông tin. Các lực lượng bạn khác trong vùng được khuyến khích tham gia bằng cách khai triển mục tiêu, cung cấp lực lượng ngăn chận hay yểm trợ khác trong phạm vi khả năng của họ. Các tiểu đoàn thực hiện các cuộc hành quân tìm và diệt bằng cách thiết lập các căn cứ đại đội/trung đội và khai triển tình hình với một hành quân cỡ tiểu đội. Mỗi tiểu đoàn duy trì một lực lượng phản ứng được trực thăng đổ xuống khi có thể. Thế nghi binh được xử dụng để lòa địch và áp lực luôn được duy trì để buộc địch luôn trốn chạy.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, các lực lượng xử dụng trong Vùng I và Vùng II (xem Đính Kèm 3) để khai triển các mục tiêu và ngăn chận các lối thoát của địch vào trong Căm Bốt. Mỗi tiểu đoàn được chuẩn bị để sung một đại đội nội trong một tiếng với các đại đội còn lại tiếp nối sau khoảng cách từng một tiếng để đánh rập một khi một mục tiêu được khai triển. Các cuộc hành quân tìm và diệt tiếp diễn vào trong Vùng II khi các mục tiêu không khai triển trong các khu vực khác. Chú tâm liên tục luôn nhắm vào bảo an cho lực lượng, kể cả cho các ban chỉ huy và các căn cứ tiếp vận.

5

TÌNH BÁO

MÔ TẢ TÌNH HÌNH TRƯỚC CUỘC HÀNH QUÂN

Trước cuộc tấn công trại Lực Lượng Đặc Biệt Pleime ngày 20 tháng 10, có một số chỉ dấu là một lực lượng đang được cấu tạo trong vùng phía Tây Tỉnh Lỵ Pleiku. Giữa 1-20 tháng 2 năm 1965, Ban 2 MACV nhận được 18 bản báo cáo tách biệt cho thấy các đơn vị lên tới cấp trung đoàn có mặt trong vùng phía Tây Tỉnh Lỵ Pleiku. Những bản cáo cáo này nói là có một trung tâm huấn luyện tại 10 cây số bắc Đức Cơ (YA8537). Trung Đoàn 32 BV lần đầu tiên được nhận diện sau một cuộc tấn công vào Đức Cơ ngày 9 tháng 8 và được ghi trong bản trận liệt như thể một đơn vị nằm trong quanh vùng Chu Prong. Tiểu Đoàn H-15 Địa Phương Quân cũng được ghi nhận như là một đơn vị đã được xác nhận với một quân số 375 cán binh nằm tại tây bắc Chu Prong. Thêm vào đó, một Tiểu Đoàn D129 (AKA 409) Địa Phương Quân được ghi nhận như là một đơn vị trong vùng phía tây bắc Pleiku. Căn cứ Chu Prong được biết là đã được tạo lập lâu trước cuộc tấn công Pleime và Ban 2 MACV đã chấm lấy vùng này để nghiên cứu vào tháng 9 năm 1965 như là có thể làm mục tiêu cho B-52. Ngày 13 tháng 9 một hồi chánh viên khai là đến từ Tiểu Đoàn 20 Chuyển Vận thuộc Sư Đoàn 325 và tiết lộ có một Trung Đoàn BV nằm trong vùng quanh Núi Chu Prong. Hồi chánh viên cũng xác định là có nhiều kho dự trữ tiếp liệu và một bệnh xá địa phương nằm giữa Đức Cơ và Chu Prong.

6

THI HÀNH

20-23 Tháng 10

1. Tóm Lược Hành Quân:

Ngày 20 tháng 10 vào lúc 0045 giờ một lực lượng, sau này được nhận diện như là một tiểu đoàn của Trung Đoàn 32 BV, tấn công trại DSCĐ tại Pleime, trấn thủ bởi 4 đại đội DSCĐ. Ngày 21 tháng 10 địch tạm thời ngưng tấn công trại; tuy nhiên, chúng tiếp tục khuấy nhiễu trại với súng nhỏ và hỏa lực bích kích pháo. Thêm vào đó, ngày 21 trại được tăng cường bằng trực thăng vận bởi hai đại đội Biệt Cách Dù VN và 50 nhân sự LLĐBHK. Vào ngày 22 tháng 10, các bản cáo tình báo cho thấy có cỡ hai trung đoàn hoạt động trong vùng Pleime. Ngày 22 và 23, bắn phá khuấy nhiễu vào trại tiếp diễn. Ngày 23, một chiến đoàn tiếp cứu QLVNCH bắt đầu di chuyển xuống hướng nam trên Tỉnh Lộ 21 tiến tới Pleime. Lực lượng tiếp cứu gồm Thiết Đoàn 3 Kỵ Binh, Tiểu Đoàn 1/12 Bộ Binh và hai Tiểu Đoàn 21 và 22 BĐQ, tổng cộng 1.200 chiến binh, 16 xe tăng và 15 xe bọc sắt chuyển vận binh sĩ. Vào lúc 1700 giờ, lực lượng chính của chiến đoàn tiếp cứu ngừng lại tại ZA1717 trong khi một cuộc không tập đã được hoạch định trước bắn phá vào một vị trí yểm trợ VC tại ZA172164. Sau cuộc không tập, lực lượng chính tiến tới và vào lúc 1750 giờ bị hỏa lực mạnh của các đơn vị của Trung Đoàn 32 uy hiếp bắn tới từ phía đông nam và tây của ZA172164. Một khi các xe cộ bị ghim xuống bởi bích kích pháo và hỏa lực súng tự động thì liền bị một lực lượng cỡ chừng 2 tới 3 đại đội tấn kích từ phía nam. Lập tức không tập phản pháo vào các lực lượng tấn công nhưng không trước khi các xe cộ của chiến đoàn tiếp cứu hứng chịu hư hại nặng.

2. Tóm Lược Tình Báo:

Một lệnh hành quân của Trung Đoàn 32 BV, bắt được sau cuộc tấn công minh họa rõ ràng các mục tiêu và kế hoạch điều nghiên liên hệ rất kỹ lưỡng. Lệnh hành quân xác định là Trung Đoàn 33 có sứ mạng tấn công trại, và ngụ ý cuộc tấn công này có thể khiến đối phương phái đi một chiến đoàn tiếp cứu QLVNCH gồm hai tiểu đoàn VN được tăng cường (một tiểu đoàn và một thiết đoàn) với một hay hai tiểu toàn HK làm trừ bị. Địch dự kiến chiến đoàn tiếp cứu sẽ tới vùng chiến trận trong một hay hai ngày. Trong trường hợp này Trung Đoàn 32 (trừ Đại Đội 7 của Tiểu Đoàn 966) với các đại đội 3-AA sẽ tiêu diệt các đơn vị bộ binh và thiết kỵ QLVNCH mà họ dự kiến là sẽ di chuyển theo hướng nam trên Tỉnh Lộ 21 từ Phú Mỹ (AR 750 275) tới Pleime (ZA 150 065). Khu vực chính cho cuộc phục kịch là vùng từ Đồi 538 tới Đồi 601.

Tiểu Đoàn 635 trù tính dàn quân phía tây Đồi 538 và Tiểu Đoàn 334 4 cây số về phía bắc. Tiểu Đoàn 635 sẽ khởi động cuộc phục kích khi lực lượng tiếp cứu lọt vào trong vùng ổ phục kích và Tiểu Đoàn 334 sẽ cắt đứt đoạn hậu. Tiểu Đoàn 966 sẽ duy trì làm trừ bị và chuẩn bị yểm trợ cho các đơn vị khác, và tấn công bất cứ lực lượng địchnào được trực thăng vận vào vùng. Các đơn vị súng ống tăng phái cho các tiểu đoàn (Đại Đội bích kích pháo, súng không giựt 57 và 75, súng phóng hỏa tiễn 90mm) sẽ tiêu diệt bất kỳ xe tăng nào và tập trung hỏa lực để bắn hạ các phi cơ đối phương. Đại Đội công binh thuộc trung đoàn sẽ thiết lập hai bãi mìn điều khiển và hai vùng nghi binh gần vùng phục kích. Lệnh hành quân chứng minh mức độ thấu đáo của kế hoạch soạn thảo trước cuộc hành quân này, và ước tính của địch về các phản ứng phía đối phương gồm tầm vóc, thời gian và loại lực lượng phản ứng chứng tỏ rất chính xác.

9

24 Tháng 10

1. Tóm Lược Hành Quân.

Lữ Đoàn 1 bắt đầu hoàn tất sứ mạng cung cấp pháo yểm cho Lực Lượng Đặc Nhiệm Thiết Kỵ (LLĐNTK). ĐĐ B 2/12 tấn công trực thăng vận xuống Mục Tiêu Field Goal (ZA238255) lúc 0812 giờ, tiếp sau bởi các Đại Đội C, D và toán chỉ huy của Tiểu Đoàn. Pháo Đội 2/17 đổ bộ xuống ngay sau khi Bãi Đáp được bảo an.

Xế chiều hôm đó, các Pháo Đội 2/12 và B 2/17 di chuyển bằng đường lộ và không vận tới Mục Tiêu Field Gold South (ZA202207), từ đó bắn yểm trợ cho LLĐNTK, rồi rời tới địa điểm khoảng 9 cây số phía nam của Field Goal South.

Lúc 1600 giờ, 2/8 KK thực hiện một cuộc xung phong trực thăng vận và chiếm cứ không gặp kháng cự Bãi Đáp South (ZA209123) với các Đại Đội A và C, tiếp sau bởi Pháo Đội B 2/19, cũng khởi sự bắn yểm trợ cho LLĐNTK.

Thiết Đội B/Thiết Kỵ 1/9 thực hiện các sứ mạng trinh sát và thăm dò trong vùng hành quân của lữ đoàn.

Tất cả các đơn vị Không Kỵ co cụm lại vào trong vị trí qua đêm khoảng 1900 giờ. Đoàn quân tiếp cứu QLVNCH, trong khi đó, đã di chuyển lực lượng chính phía bắc dọc theo đường lộ tới phòng tuyến của các thiết vận xa, sau đó các tổn thất được di tản.

Để thúc đẩy đoàn quân tiếp cứu di chuyển ngày 24/10, Lữ Đoàn 1 đặt để một toán liên lạc viên pháo binh với đoàn quân thiết kỵ, như vậy bảo đảm pháo yểm Mỹ cho LLĐNTK. Tuy nhiên, chỉ huy trưởng LLĐNTK chọn lựa tiếp tục dừng chân tại vị trí này qua đêm trong khi đó ông phái người trở lui về Pleiku để xin thêm tiếp tế. Toán liên lạc viên pháo binh nhập vào LLĐNTK từ một trong những trực thăng di tản thương binh chiều tối ngày 24/10.

2. Trận Liệt.

1st Brigade: HHC, 1st Bde; 2/8 Cav; 2/12 Cav; 2/19 Arty (-); B 2/17 Arty; A 2/20 Arty (ARA); A/8 Eng; Tm, 10th RRU; Plt, 545 MP Co; FAC Tms, Air Force; 3d FSE; C 227th AHB; B 228th ASHB.

Division: div Cmd Pers; 17th Avn Co.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Sau trận đụng độ sơ khởi của các lực lượng QLVNCH sự hiện diện của Trung Đoàn 32 được biết đến. Tuy địch quân giáng một cú đấm thôi sơn vào LLĐNTK, nhưng thất bại trong sứ mạng phá ra từng mảnh hoàn toàn và triệt hủy trọn vẹn.

Tuy chưa biết rõ danh xưng lực lượng địch vẫn còn vây hãm Pleime, nhưng có cảm tưởng càng thêm sáng tỏ đó là một đơn vị mới xâm nhập đang được cho tập sự "thử lửa".

Tuy nhiên, cách chung thì hình ảng tình báo vẫn còn lu mờ và có nhiều suy diễn phỏng chừng.

4. Thống Kê Sinh Hoạt:

Tổn thất bạn: chết 0, bị thương 0, mất tích 0.

Tổn thất địch: không có đụng độ bộ binh và không có ước lượng tổn thất gây ra bởi pháo binh.

10

25 Tháng 10

1. Tóm Lược Hành Quân.

LLĐNTK chỉ bắt đần lăn bánh lúc 1300 giờ, và chỉ sau khi tiền sát viên pháo binh leo lên quân xa dẫn đầu và hướng dẫn hỏa lực pháo binh bắn rải trên lộ đường phía trước mặt của đoàn quân xa đang tiến lên. LLĐNTK bắt đầu hứng chịu hỏa lực súng nhỏ địch từ ZA178132, khiến binh sĩ lo sợ là địch quân lại toan tính phục kích đoàn quân. Pháo binh của Không Kỵ và oanh tạc triệt hủy hoả lực địch và đoàn quân tiếp cứu tới trại Pleime vào chiều tối, khi mà một phoôtn tuyến được thiết lập.

Trong khi đó, để yểm trớ khá hơn cho đoàn quân đang tiến lên và để cung cấp yểm trợ tiếp cận cho chính doanh trại, lữ đoàn di chuyển hai khẩu đại bác của PB 2/19, cộng thêm một đơn vị điều khiển của pháo binh thuộc ban chỉ huy, tới Vị Trí Homecoming (ZA217109) trong ngày. Vị trí được bản an bỡi tất cả các đơn vị của TĐ 2/8 KK, đã được hoặc di chuyển tới từ Bãi Đáp đêm qua hoặc từ trại Holloway. Pháo binh bắt đầu bắn phá yểm trợ cho cả đoàn quân tiếp cứu và trại Pleime.

Lúc 1600 giờ, 2/12 KK (-) và B 2/17 PB di chuyển bằng trực thăng vận từ Field Goa South tới trại Holloway để đảm trách sứ mạng lực lượng phản ứng của lữ đoàn và bảo an cho vùng Pleiku.

Thiết Đoàn B 2/9 trở về lại dưới quyền điều khiển của thiết đoàn lúc 1230 giờ và thiết đoàn (-) bắt đầu các cuộc hành quân lùng kiếm trong vùng của Tiểu Khu quận Lệ Thanh (ZA246245) với sự tăng phái của một đội toán LLĐB DSCĐ "Dagle Flight". Đội toán any, tuy mang vể một đơn vị không vận, trê thực tế là một nhóm người thượng trinh sát trên bộ gồm sáu tiểu đội với quân sĩ tiền sát. Thiết đoàn củng thăm dò các cạnh sườn của vùng của Lữ Đoàn 1.

2. Trận Liệt.

1st Brigade: Không thay đổi ngoại trừ: Xuất phái B 1/9 Cav lúc 1230 giờ.

Division: 1/9 Cav (-); Forward DTOC; 17th Avn Co; CIDG "Eagle Flight"

3. Tóm Lược Tình Báo:

Với cuộc phục kích bởi Trung Đoàn 32 BV thành công kém, một quyết định hình như đã được lấy là rút lui. Kế hoạch nguyên thủy kêu gọi Trung Đoàn 32 triệt hủy trọn vẹn đoàn quân tiếp cứu, rồi, chung sức với Trung Đoàn 33 BV ở phía nam, tấn chiếm trại Pleime Đ(Ước lượng hoàn tất công việc nội trong một tiếng đồng hồ).

Nay vì đoàn quân tiếp viện đã chọc thủng qua ổ phục kích tới được trại, kế hoạch bị hủy hoại và không còn lý do tiếp tục vây hảm trại Pleime nữa.

Lúc 2200 giờ ngày 25/10, ban chỉ huy của trung đoàn tấn công Pleime được lện rút lui về hướng tây, khởi sự ngày hôm sau, với một tiểu đoàn tăng cường được chỉ định tiếp tục áp đảo trại để bao che công cuộc rút lui.

Các lực lượng bạn biết rõ tất cà những điều này, tuy nhiên rõ đơn vị nào và với quân số nào địch xử dụng để tiếp tục gây áp lực vào trại. .

12

26 Tháng 10

1. Tóm Lược Hành Quân.

Chỉ Huy Trưởng LLĐNTK nhận được lệnh thực hiện một cuộc tảo thanh vùng Pleime sáng sớm ngày 26/10. Tiên khởi LLĐNTK phải tiến ra trong đội hình hai hàng dọc. Đại đội chiến xa và TĐ 22 BĐQ tiến bên phải và đoàn quân thiết vận xa, TĐ 1/42 BB và TĐ 21 BĐQ tiến bên trái. Khi tới địa điểm ZA164055, các chiến xa và thiết vận xa không thắng vượt qua được địa thế gồ ghề. Hai đoàn quân đánh vòng và tiến tới trại từ hướng tây bắc. Lúc 1205 giờ, địch khai hỏa với một số lượng lớn bích kích pháo, súng nhỏ và súng không giựt, khiến cho tổn thất bạn tổng cộng là 27 chết và 80 bị thương. Tuy QLVNCH có phần nao núng trong cuộc xung phong, yểm trợ tức khắc của hai khẩu đại bác của PĐ 2/19 tại Homecoming khiến LLĐNTK chống cự lại được cuộc tấn công, và tiếp sau đó xoay qua tấn công lại quân lính Bắc Việt. QLVNCH báo cáo tổn thất địch ngày hôm đó là 148 chết (đếm được xác) và 5 bị bắt.

Lúc 1315, trong khi LLĐNTK đang giao tranh mạnh, TĐ 2/8 KK được lệnh trực sẵn di chuyển đến vùng Pleime và yểm trợ nỗ lực của Đại Đội A/Công Binh 8, sửa chữa phi đạo. Đội toán trinh sát công binh không đáp xuống được do hỏa lực địch.

Sau đó, cấp chỉ huy sư đoàn và lữ đoàn lẩy quyết định tấn công ngọn đồi nằm ngày phía nam trại Pleime (ZA154039). Một vùng hành quân nới rộng được ấn định và kế hoạch bắt đầu được thảo ra. Lữ đoàn nhận lãnh sứ mạng lúc 2145 giờ và làm việc suốt đêm hoạch định cuộc xung phong.

Một trong những quyết định gay go nhất cần phải lấy là việc lựa chọn một bãi đáp. Hỏa lực định vẫn bắn vào phi đạo, do đó không thể dùng làm bãi đổ bộ. Hơn nữa, lực lượng Bắc Quân tại Pleime được trang bị đầy đủ với súng phòng không hạng nặng, và đã bắn hạ bảy phi cơ, trong số đó có hai phóng pháo chiến đấu cơB-57. Sau cùng, vùng đổ bộ coi là an toàn nhất chống lại súng phòng không bao quanh trại Pleime là một bãi quang không mấy xa mục tiêu phía bắc trại.

Trong khi đó, Toán A 2/12 KK được tăng phái cho Thiết Đoàn 1/9 và được trức thăng vận tới ZV115915 từ đó quốc bộ tới ZV105905. Tại địa điểm này, đơn vị thiết lập nhiều tuần tiễu phục kích đêm.

2. Trận Liệt.

1st Brigade: Không thay đổi trừ: Thêm 1/9 Cav (-)

Division: Không thay đổi

14

3. Tóm Lược Tình Báo:

Các sĩ quan tình báo, đương khi biết rõ đơn vị can dự trong cuộc phục kích LLĐNTK là Trung Đoàn 32 BV, lại vẫn chưa chắc chắng đơn vị tại và xung quanh Pleime. Một số tù binh nêu tên Trung Đoàn 101, nhưng không được tin tưởng vì không đồng thuận với trận liệt hiện ghi trong hồ sơ.

Trong khi đó Trung Đoàn 32 đã trở lui về căn cứ trung đoàn tại Plei The (YA820070). Vào thời gian này, tin tình báo cho là một bộ tư lệnh sư đoàn điều khiển hoạt động của địch. Quả thật vậy, sau này xác định được là bộ tư lệnh này di chuyển vào thời kỳ đó địa điểm chiến trận tại Plei Bon Ga (ZA057155) tới Plei Lao Tchin (YA807078) cùng chỗ với Trung Đoàn 32.

Đồng thời, các đơn vị đầu tiên lực lượng đụng độ tại Pleime đăng bắt đầu di chuyển vê hướng tây đi tới căn cứ tiền phương tại Làng Kro (theo tên gọi của địch) tại (ZA080030).

15


27 Tháng 10

1. Tóm Lược Hành Quân.

Các cuộc hành quân tiên khởi dưới khái niệm nới rộng xảy ra lúc 1000 giờ khi TĐ 2/8 KK xung phong tới bãi đáp phía bắc Pleime. Tất cả các chỉ huy trưởng thở phào nhẹ nhõm khi bãi đáp được tiếp nhận mà không có đối kháng. Tiểu đoàn di chuyển xuống phía nam bằng đường bộ để xung phong Mục Tiêu Cherry (ZA155038) và bảo an mục tiêu không gặp kháng cự quan trọng lục 1310 giờ.

Lúc 0715 giờ, các đại đội B và D của TĐ 2/12 KK cùng ban Chỉ Huy tiểu đoàn đáp trực thăng xuống Punt (ZA183123). C 2/12 KK đáp xuống Homecoming lúc 0800 giờ và Pháo Đội B 2/17 KK đáp xuống Punt lúc 0800. Tất cả các đơn vị tới từ trại Holloway.

Các di chuyển của các đơn vị này thực hiện được là vì TĐ 1/12 KK đã được tăng phái cho Lữ Đoàn 1 KK và luc 1615 giờ tập trung xong tại trại Holloway đến từ An Khê và trở nên lực lượng trừ bị/phản ứng của lữ đoàn cho việc phòng thủ Pleiku. Lúc 130 giờm C 1/12 KK được trực thăng vận tới vị trí Drake (ZA122122), tập trung xong lúc 1850 giờ.

Lúc 1845 giờ, B 1/8 KK tới trại Holloway.

Thiết Đoàn 1/9 KK tiếp tục rà vùng của lữ đoàn. Thiết Đoàn trả A 2/12 KK lại cho đơn vị mẹ và đại đội tập trung tại Homecoming xong vào lúc 1730 giờ.

Ban Chỉ Huy Tiền Phương của Lữ Đoàn 1 KK di chuyển tới Homecoming từ trại Holloway, và tập trung xong trước khi trời tối.

2. Trận Liệt.

1st Brigade: HHC, 1st Bde; 2/8 Cav; 1/12 Cav; 2/12 Cav; B 1/8 Cav; 2/19 Arty; B 2/17 Arty; A 2/20 Arty; 1/9 Cav Sqdn (-); Tm, 10th RRU; Tm, 191 MI-IPW; Tm, 54th Inf Det Plt; 545 MP co; FAC Tm; A/8th Eng; 3d TSE; 227 AHB (-); 228 ASHB (-)

Division: Fwd DTOC; 17th Avn Co.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Khoảng ngày 27, trung Bắc Quân can dự trong cuộc vây hãm Pleime được nhận diện là 101B hay 33, sau này danh hiệu Trung Đoàn 33 được dùng tới hơn là 101B.

Đồng thời, các đơn vị đầu tiên lực lượng đụng độ tại Pleime đăng bắt đầu di chuyển vê hướng tây đi tới căn cứ tiền phương tại Làng Kro (theo tên gọi của địch) tại (ZA080030).

Vào cuối ngày, các đơn vị dẫn đầu của Trung Đoàn 33 tụ tập xong tới vùng tập trung tiền phương, làng Kro, trong khi tiểu đoàn bảo vệ đoạn hậu vừa mới đoạn tuyệt giao tranh tại trại DSCĐ Pleime. Nhưng Kro không còn là khu an toàn nữa vì con số trực thăng bay lượng trên đầu càng ngày càng động đảo.

16

28 Tháng 10

1. Tóm Lược Hành Quân.

Các đơn vị của lữ đoàn bắt đầu trải rộng mau lẹ về hướng tây trại Pleime. TĐ 1/12 KK di chuyển từ trại Holloway và từ Vị Trí Drake và xung phong bằng trực thăng vận xuống các vị trí gần Plei Loung Ya Rang (ZA960240) và khởi sự các cuộc hành quân tìm và diệt trong vùng này. Di chuyển bắt đầu lúc 0805 và tất cả các đơn vị tập trung xong tại vị trí khoảng 1300 giờ.

TĐ 2/12 KK tiễp tục bảo an Punt và Homecoming cho tới 1440 giờ, khi các đơn vị tác chiến bắt đầu các cuộc hành quân tìm và diệt gần Plei Kuenh Xom (ZA111142). Tất cả các đơn vị tập trung xong khoảng 1740 giờ.

TĐ 2/8 KK bảo an Mục Tiêu Cherry và trại Pleime cho tới chiều tối. Lúc 1500 giờ tiểu đoàn trừ di chuyển bằng trực thăng tới Punt với đại đội B đi tới Homecoming, và đảm trách các sứ mạng bảo an cho pháo binh tại cả hai địa điểm.

Thiết Đoàn 1/9 KK tiếp tục các thám thính không vận và trinh sát trong các vùng phía tây và nam của trại Pleime. Thiết đoàn bắt đầu đụng độ nhẹ với các đơn vị địch quân tại phía tây trại. Các trung đội bộ binh của thiết đoàn đều thiết lập ổ phục kích đêm từ căn cứ tuần tiễu.

Ban Chỉ Huy Lữ Đoàn di chuyển từ Homecoming tới Stadium (ZA202341) lúc 1025 giờ, một vị trí nơi trú đóng cho tới khi được thay thế bởi Lữ Đoàn 3 ngày 9 tháng 11.

2. Trận Liệt.

1st Brigade: Không thay đổi.

Division: Không thay đổi.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Đối với Trung Đoàn 33, áp lực không ngừng từ các trực thăng vũ trang gần các căn cứ tiền phương tại làng Kro (ZA080030) càng ngày càng trở nên khó chịu thêm. Mối sợ bị khám phá bắt đầu phân tán các đơn vị và bây giờ nhiều cá nhân binh sĩ bị tách rời khỏi đơn vị và bị thất lạc.

Trung Đoàn 32 đã tới sát các căn cứ hậu cần tại mạn bắc của Ia Drang, tuy không rõ họ rút lui theo lối ngõ nào từ địa điểm phục kích.

17

29 Tháng 10

1. Tóm Lược Hành Quân.

TĐ 1/12 KK tiếp tục các cuộc càn quét tìm và diệt cỡ đại đội trong vùng hoạt động của mình, với đại đội C chiếm cứ một làng và trợ giúp các sinh hoạt y tế dân sự vụ. Lúc 1800 giờ, Pháo Đội 2/19 (-) di chuyển từ Homecoming đến Charger City (ZA958245), căn cứ hành quân của TĐ 1/12 KK.

TĐ 2/8 KK tiếp tục bảo an Homecoming và Punt.

Cuộc đụng độ khả quan nhất trong ngày được ghi nhận là bởi Thiết Đoàn 1/19 KK. Ban đêm, các đơn vị của thiết đoàn báo cáo có đụng độ nhẹ tại các địa điểm tuần tiễu, và suốt trong ngày, các kỹ thuật hỏa lực thám thính đem lại kết quả. Toán thám thính khám phá và nổ súng vào các nhóm địch quân cô lập, gây ra nhiều vụ bắn trả. Các trực thăng vũ trang của thiết đoàn bắn phá nhiều lần vào một địa điểm nghi có địch quân khoảng lúc 1400 giờ tại ZA0403 và các trung đội bộ binh của thiết đoàn can dự vào trận địa tiếp sau, nhưng không có đụng độ giữa các đơn vị bộ chiến. Lúc 1800 giờ, thiết đoàn thiết lập ba ổ phục kích trên Quốc Lộ 19 để ngăn ngừa di chuyển quân từ nam qua bắc.

2. Trận Liệt.

1st Brigade: Không thay đổi.

Division: Không thay đổi.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Cuộc triệt thoái của Trung Đoàn 33 mau chóng trở thành một cơn ác mộng. Càng ngày càng nhiều trực thăng vũ trang bắt đầu bắn phá các đơn vị của trung đoàn. Các cuộc tấn kích này quá gần sát căn cứ tiền phương khiến vào khoảng trưa ngày 29/10 cấp lãnh đạo trung đoàn quyết định di chuyển đơn vị về hướng tây, tìm tới mật khu. Lần này trung đoàn nhắm về "nhà" trước cuộc tấn công Pleime. Đó là Làng Anta theo danh xưng Bắc Quân tại YA940010, nằm tại chân rặng núi Chu Prong. Chính tại đây trong đầu tháng 10 mà Trung Đoàn 33 thực hiện thực tập và tập dượt cuộc tấn công vào trại DSCĐ Pleime.

18

30 Tháng 10

1. Tóm Lược Hành Quân.

Vì các tiểu đoàn phải bao phủ một vùng đất đai rộng lớn (Các vùng Shoe, Earl và Jim), Lữ Đoàn 1 KK tiếp tục tấn tới các vùng phía tây trại Pleime.

TĐ 2/12 KK di chuyển đường bộ và trực thăng vận đến các căn cứ đại đội mới của cuộc hành quân, cách chung phía bắc và tây của các vị trí nguyên thủy, tiếp tục các cuộc càn quét tìm và diệt. A 2/12 KK đụng độ ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ khi đổ bộ xuống bãi đáp và gây tổn hại cho địch quân.

A 2/8 KK bắt đầu di chuyển bằng chân lúc 0740 giờ từ Punt tới Mục Tiêu Maggie (ZA143073) ngay phía nam Pleime. Vùng này được báo cáo là hứng chịu hỏa lực địch. Đại đội tới đích vào buổi trưa và không chạm địch. B 2/8 KK rà với hai trung đội phía nam từ Homecoming. Phần còn lại của đại đội ở lại Homecoming. C 2/8 KK và nhóm Ban Chỉ Huy 2/8 (Tiền Phương) trực thăng vận từ Punt tới Mục Tiêu Dot (ZA909172), tập trung xong lúc 1600 giờ. Pháo Đội A 2/19 KK đến tiếp sau, di chuyển đến từ Charger City.

Trong vùng quanh Charger City, TĐ 1/12 KK tiếp tục các cuộc càn quét cỡ đại đội, giữ lại ít nhất một trung đội làm lực lượng phản ứng.

Thiết Đoàn 1/19 KK di chuyển ban chỉ huy tới Plei Ring Do (ZA218345) ngay cạnh ban Chỉ Huy Lữ Đoàn 1 KK, và cung ứng chiều sâu cho tuyến phòng thủ. Từ căn cứ này, thiết đoàn trinh sát tới các khu rừng và lòng suối của giải đất chạy dọc theo hướng tây của Pleime và đụng độ nhiều lần với địch xử dụng đến hỏa lực súng đại liên trong hầu hết các trường hợp. Các toán trinh sát và các trực thăng vũ trang thường bắn trả, nhưng trong hầu hết các trường hợp không xác định được kết quả của hỏa lực phản hồi. Nhưng điều hiển nhiên là địch bị khuấy động và trên đường di chuyển. Đêm đó, thiết đoàn lại đặt để các đơn vị bộ binh tại các vị trí phục kích trên Quốc Lộ 19.

2. Trận Liệt.

1st Brigade: Không thay đổi.

Division: Không thay đổi.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Duy trì đơn vị trọn vẹn trở nên rất khó khăn cho nhiều đơn vị của Trung Đoàn 33 vì các trực thăng của Không Kỵ hầu như xuất hiện bất cứ đâu, bắn phá vào các vị trí hóa trang kỹ lưỡng và khiến cho các binh sĩ hoặc tháo chạy hay lộ tỏ các vị trí bằng cách bắn trả các hỏa lực trực thăng. Và một yếu tố nguy hiểm mới được đem ra xử dụng. Các đơn vị bộ binh bắt đầu xung phong đổ bộ từ trực thăng xuống tại các địa điểm cách xa nhau trong khắp cùng vùng xuyên qua đó Trung Đoàn 33 phải đi qua.

19

Đôi khi các bãi đổ bộ quân cách các đơn vị của trung đoàn địch khá xa để mà địch có thể né tránh giao tranh, nhưng trong các trường hợp khác, các toán không kỵ khám phá các đơn vị tháo lui của địch và khai hỏa, luôn gây cho Bắc Quân thiệt hại nặng nề. Và với mỗi trận đụng độ như vậy, các đơn vị Bắc Quân lại bị phân tán ra thêm.

Trong khi các đơn vị nhỏ gia tăng giao tranh, Không Kỵ bắt được những tù binh Bắc Việt đầu tiên và thêm nhiều tin tức tình báo tốt hơn liên quan đến các lực lượng địch được chuyển giao tới các cấp chỉ huy.

4. Thống Kê Sinh Hoạt:

Tổn thất bạn: chết 0, bị thương 1, mất tích 0.

Tổn thất địch: chết đếm được xác 6, chết phỏng đoán 11, bị thương phỏng đoán 21, bị bắt 8, đầu thú 0, vũ khí 9 súng AK Tàu và 18 lựu đạn, trang cụ 150 trái đạn 7.62 ly, 3 bộ quân phục, 1500 pound gạo .

20

31 Tháng 10

1. Tóm Lược Hành Quân.

Sự di chuyển toàn diện về hướng tây tiếp tục đối với TĐ 2/8 KK. Lúc 0815 giờ, đại đội B di chuyển từ Homecoming đến Vị Trí Con (ZA945175), tập trung xong lúc 1120 giờ. A 2/8 di chuyển từ Maggie đến Con, và đại đội B và Ban Chỉ Huy Tiểu Đoàn di chuyển tờ Dot.

Tại Charger City, TĐ 1/12 KK tiểp tục các cuộc càn quét cỡ đại đội mà không gặp đụng độ.

Trong vùng trách nhiệm, TĐ 2/12 KK tiếp tục các cuộc hành quân càn quét. Nhóm Ban Chỉ Huy cùng với các đại đội B và D và Pháo Đội B 2/19 nằm tại ZA057214. Một đại đội đóng tại ZA068159 cùng với một trung đội tại ZA042139. Trung đội này giao tranh cùng một lực lượng Bắc Quân cỡ một trung đội lúc 0710 giờ và, với sự hỗ trợ của một toán vũ khí của thiết đoàn không ky., gây chết 2 và bị thương 1 cho địch quân trước khi giứt giao tranh. Trước khi màn đêm xuống, Ban Chỉ Huy Tiểu Đoàn di chuyển tới ZA075219.

Thiết Đoàn 1/19 KK tiếp tục các sứ mạng thám thính đầu và cuối ngày tại các cạnh sườn của lữ đoàn cộng thêm vào các sứ mạng bắn phá thăm dò khắp cùng vùng hành quân. Các hỏa lực của các toán trinh sát và các trực thăng vũ trang đã gây nên nhiều trận đụng độ không-bộ. Trước khi trời tối, hai trung đội bộ binh thiết lập ổ phục kích trên Quốc Lộ 19. Một trung đội bộ binh khác thiết lập một ổ phục kích và căn cứ tuần tiễu tại ZA145173.

2. Trận Liệt.

3d Brigade: Không thay đổi.

Division: Không thay đổi.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Không ngừng sách nhiễu từ trên không và bất thần đổ bộ các toán bộ binh từ trực thăng xuống những địa điểm bất ngờ khắp toàn vùng khiến cho hàng ngũ địch quân bị rối loạn. Các đơn vị tiếp tục tan rã và phân tán thành từng nhóm nhỏ, hay trong vài trường ngay cả thành những chiến binh thất lạc và lạc lõng. Một số trong đám này phải tự lực cánh sinh và không sớm gì cũng rơi vào tay các đơn vị Không Kỵ. Thêm vào đó, Trung Đoàn 33 bị thiếu hụt lương thực và thuốc men vì lẽ nhiều đơn vị không tới được các kho lẫm vì bị các toán không kỵ bất thần truy đuổi.

21

1 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Sáng ngày 1/11 bắt đầu như thường lệ, nhưng lúc 0720 giờ Toán trinh sát B Thiết Đoàn 1/19 KK khám phá khoảng một tá binh sĩ Bắc Quân tại ZA036021. Họ bị nhắm bắn và Toán B bộ binh được xuất phái tới vùng này. Đồng thời toán trinh sát C cũng khám phá một nhóm 30 binh sĩ địch quân khác xa hơn về hướng đông bắc. Lúc 0808 giờ toán B bộ binh di chuyển tới giao tranh, với các trực thăng trinh sát làm màn che và hướng dẫn. Tiến lại gần một lòng suối tại ZA042028, trung đội bộ binh đụng độ một đơn vị Bắc Quân, giết 5 tên và bắt thêm 4 tên. Tiến tới thêm, trung đội 30 chiến binh bắt được một trạm xá, cỡ cho một trung đoàn, với đầy đủ tiếp liệu và trang cụ. Cuộc giao tranh quanh bệnh xá tiếp diễn và lúc 0955 giờ thêm 15 binh sĩ địch bị giết và thêm 15 tên bị bắt. Vụ này xảy ra khoảng ZA045032 (Xem đính kèm 5 liên quan đến các vị trí từ 0800-1400).

22

Các trực thăng trinh sát được phái lên trời thả truyền đơn trong vùng để làm lũng đoạn tinh thần quân địch. Trong khi cuộc giao tranh tiếp diễn, tất cả các trang cụ tịch thâu được di tản bằng trực thăng, như vậy ngăn ngừa không cho địch có cơ may thu hồi các vật dụng y khoa. Do tầm cỡ và mức quan trọng của mục tiêu, cần phải sung thêm vào hai trung đội bộ binh còn lại của thiết đoàn.

Lúc khoảng 1410, các toán trinh sát, đang khi tiếp tuc rà vùng chiến trận, báo cáo một lực lượng địch cỡ tiểu đoàn đang trên đường di chuyển từ hướng đông bắc tới các vị trí của thiết đoàn. (Đính kèm 6).

Địch quân bị hỏa lực hỏa tiễn và vũ khí từ các trực thăng trinh sát bắn phá nhưng tiếp túc tiến sát gần các tuyến phòng thủ của thiết đoàn. Từ 1420 giờ đến 1800 giờ, ba trung đội của Thiết Đoàn 1/19 KK giao tranh mạnh với đơn vị Bắc Quân. Từng đợt các cuộc xung phong của địch quân bị đẩy lui chỉ với vũ khí cơ hữu của ba trung đội, vì lẽ địch quân đã tiến sát quá gần kề để ngăn ngừa xử dụng yểm trợ hỏa tiễn trực thăng và pháo binh chiến thuật. Lẽ dĩ nhiên là vị trí nằm ngoài tầm bắn của các khẩu pháo.

Các cuộc tiếp tế và di tản thương binh đồng thời xảy ra tại bãi đáp nhỏ bé và trống trải. Trong cuộc hành quân tổng số bảy trực thăng bị trúng đạn hỏa lực địch.

Từng trung đội một được tăng phái tới từ TĐ 1/12, 2/12 và 2/8 KK bằng trực thăng vào vùng chiến trận vào xế trưa, tiếp sau bởi thêm hai trung đội từ A 2/12 KK. (Đính kèm 7).

24

Lúc 1700 giờ, B 1/8 KK được rút ra khỏi nhiệm vụ bảo an lữ đoàn tại Stadium và sung vào chiến trận. Khoảng 1830 giờ, tiểu đoàn trưởng 2/12 KK nắm quyền điều khiển vùng chiến trận và khoảng 1937 giờ, các đơn vị Thiết Đoàn KK, đơn vị đã khám phá và ghim địch quân lại cho bộ binh, được rút đi và trở về căn cớ thiết đoàn.

Vào chiều tối, đơn vị Bắc Quân gián đoạn đụng độ và rút lui.

Tại các vùng khác, các đại đội còn lại của TĐ 2/12 KK tiếp tục các cuộc hành quân tìm và diệt trong khu vực trách nhiệm.

Nhóm Ban Chỉ Huy 2/8 KK và Pháo Đội A 2/19 KK được trực thăng vận tới Vi Trị Cavalair (ZA975035). Một đại đội được trực thăng vận từ Dot tới Cavalair để giúp bảo an căn cứ pháo binh. Đại đội B được trực thăng vận tới YA948125 ngoại từ cho một trung đội được phái tới chiến trận tại bệnh xá. Đại đội C di chuyển từ YA900172 và thiết lập các ổ phục kích trong vùng này.

Trong khi đó, TĐ 1/12 KK khai triển một cuộc hành quân thú vị trong vùng đảm trách. Tiểu đoàn điều động hai đại đội di chuyển bằng đường bộ trong đêm tối tới một vị trí đã chuẩn bị trước quanh làng Plei Xoun (YA895305) trong khi một Lực Lượng Tấn Kích DSCĐ từ Đức Cơ bắt đầu di chuyển xuống đông bắc. Khi mặt trời ló dạng, các đại đội di chuyển vào các vị trí nút chận và các đại đội DSCĐ tiến vào thành phố và lùng kiếm. Các truyền đơn do toán Tâm Lý Chiến cung cấp được thả vào trong làng, nhấn mạnh ý định của Mỹ Việt và kêu gọi địch đầu thú. Làng được bảo vệ kỹ bởi các bẫy xập và chông gai nhọn. Trung đội trinh sát của tiểu đoàn được sung vào chiến trận với TĐ 1/9 KK tại bệnh xá.

2. Trận Liệt.

1st Brigade: Không thay đổi ngoại trừ tăng phái TĐ 1/8 (-), 2 đại đội Lực Lượng Tấn Kích DSCĐ.

Division: Không thay đổi.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Trung Đoàn 33 hứng chịu một cú đấm thoi sơn với cái mất mát của bệnh xá trung đoàn. Nhiều bệnh nhân bị bắt, cùng với những quân binh phòng thủ và, quan trọng hơn, thuốc men và vật liệu y khoa đang thiếu hụt trầm trọng.

Vào giờ phút này bản doanh trung đoàn đã tới căn cứ tại làng Anta, nhưng khối đông của trung đoàn thì còn bị rải rác dọc giữa đàng từ Pleime đến Chu Prong. Và các đơn vị này tiếp tục bị hỏa lực hỏa tiễn và vũ khí trực thăng bắn phá suốt tuyến đường rút lui. Đồng thời các cuộc tấn công thả bom và bắn rỉa của các phi cơ KLHK nhắm bắn trực tiếp các vị trí của trung đoàn càng ngày càng thêm chính xác nhờ vào hệ thống tìm kiếm các mục tiêu phụ của Sư Đoàn 1 KK bắt đầu được đem ra xử dụng.

25

Mức độ hết sức chính xác của các cuộc tấn kích khiến cho cấp lãnh đạo trung đoàn bực tức triệu tập một buổi họp nhằm khám phá điều gì đã cho phép các lực lượng Mỹ liên tiếp oanh kích chính xác như vậy. Họ đi đến kết luận là chỉ có thể gián điệp nằm trong hàng ngũ mới có thể cung cấp địa điểm và di chuyển của các đơn vị của trung đoàn.

Việc tịch thu bệnh xá là một khám phá lớn cho sư đoàn và ngoài cơ hội triệt hủy các lực lượng Bắc Quân, còn cung cấp tài liệu, kể cả một bản đồ đặc biệt có giá trị, cho biết các đường lộ tiếp vận và di chuyển quân. Các tài liệu này đã biến thành những tin tức tình báo dẫn đưa tới các cuộc oanh tạc cấm cản của Không Lực.

26

2 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

TĐ 2/12 KK kéo hết cả các đại đội vào trận chiến tại bệnh xá và bắt đầu tung các cuộc hành quân lùng kiếm lên hướng đông tây. Đại đội A khám phá 29 kiện lớn vật liệu y khoa lúc Z045038, sau một cuộc chạm với một đơn vị nhỏ địch. Lúc 1430 giờ, tất cả ba đại đội bộ binh tấn chiếm Mục Tiêu H gần ZA065055 và bắt được 6 binh sĩ Bắc Quân.

Ban Chỉ Huy TĐ 2/8 KK và đại đội A duy trì vị trí tại Cavalair trong khi đại đội B di chuyển từ Nan (ZA945125) tới một vị trí tại YV9899. Trung đội của đại đội B sung vào chiến trận tại bệnh xá ngày hôm trước được rút ra và trở về đơn vị mẹ.

Trong vùng của TĐ 1/12 KK, đại đội A và B tiếp tục các cuộc hành quân tìm và diệt. Tại làng Klei Xoun, khoảng 500 dân tị nạn được di tản tới trại tị nạn Lệ Thanh. Sô;́ còn lại của tiểu đoàn lùng kiếm từ các căn cứ gần Charger City.

Đại đội A và Nhóm Ban Chỉ Huy của TĐ 1/8 KK bắt đầu tới Stadium và tập trung xong khoảng 0945 giờ. Đại đội B trở về Stadium từ cuộc hành quân bệnh xá. Đại đội C 1/8 KK ở lại Tuy Hòa để yểm trợ TF Amos.

Thiết Đoàn 1/9 KK tiếp tục các cuộc trinh sát đầu và cuối ngày và làm lá chắn cho cạnh sườn của lữ đoàn. Số còn lại của thiết đoàn tụ lại tại vị trí gần Ban Chỉ Huy Lữ Đoàn tại Stadium. Thiết đoàn được xuất phải khỏi lữ đoàn lúc 0840. Các bản đồ tịch thu ngày hôm trước mô tả các đường mòn và di chuyển đều hướng về hậu cứ Chu Prong-Ia Drang khiến sư đoàn trưởng và sĩ quan phụ tá nóng lòng muốn làm một cái gì gần biên giới Căm Bết. Thiết Đoàn KK thích hợp cho trách vụ này và đó là sớ mạng kế tiếp của thiết đoàn.

2. Trận Liệt.

1st Brigade: Không thay đổi.

Division: Không thay đổi.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Bây giờ Trung Đoàn 33 nhận được lệnh tiến sâu vào mật khu Chu Prong. Khoảng 0400 giờ ngày 2/11, Ban Chỉ Huy trung đoàn tới Đồi 732 (YA885106). Nhưng tuy đầu đoàn quân tương đối an toàn, thân và đuôi vẫn trải dài trở lui tới trại Pleime, và không ổn tí nào.

Trong khi đó, bản doanh sư đoàn Bắc Quân (Mặt Trận Dã Chiến) có một điểm sáng trong bức ảnh đen tối. Trung đoàn cuối cùng trong ba trung đoàn sắp tới Nam Việt Nam và bắt đầu di chuyển vào các vùng tập trung trong vùng Chu Prong-Ia Drang.

27

3 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Biến cố lớn lao nhất trong ngày xảy ra vào xế chiều. Thiết Đoàn 1/9 KK, được "Eagle Flight" LLĐB DSCĐ tăng phái cùng với đại đội A 1/8 KK, di chuyển các cuộc hành quân tới trại DSCĐ Đức Cơ và bắt đầu hành quân cường thám phía nam dọc theo biên giới Căm Bốt đến hậu cứ Chu Prong-Ia Drang. Toán B, tăng phái bởi các trung đội của các toán A và C, và Eagle Flight, thiết lập một căn cứ tuần tiễu/phục kích tại YA834061, nơi đó có sẵn một bãi đáp cho năm trực thăng xuống một lúc. Từ đó các ổ phục kích được thiết lập tại YA823071, 835071 và 834054. Chính tại địa điểm sau cùng này mà máu đào đổ. Lúc 1930 giờ, vị trí phục kích cuối phía nam phát giác một đơn vị Bắc Quân trang bị đầy ắp quân số cỡ một đại đội di chuyển dọc theo một con đường mòn theo hướng đông tây. Đoàn quân dừng chân cách địa điểm phục kích 100 thước và lai vãng ngay ngoài vùng tử địa trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Lúc 2100 giờ, đơn vị Bắc Quân chỉnh đốn đội hình và di chuyển cách mạnh dạn và ồn ào trên đường mòn hướng về phía tây. Viên trung đội trưởng để cho đơn vị đầu đi qua và sập bẫy lên đầu trung đội vác đại liên, bích kích pháo và súng không giựt. Lúc 2105 giờ, tám mìn Claymore đặt để dọc theo vùng tử địa dài 100 thước phát nổ và các binh sĩ nổ súng M-16 trong vòng hai phút. Đồng thời, mìn Claymore dọc hai bên đường mòn gây chết chóc cho đoàn quân địch. Không có hỏa lực bắn trả. (Các vị trí vào giờ phút phục kích được mô tả trong đính kèm 8).

Toán phục kích mau lẹ trở về căn cứ tuần tiễu và giúp thiết lập một tuyến phòng thủ. Tuyến phòng thủ bị xung phong lúc 2230 giờ bởi một toán địch cỡ hai bay đại đội. Chỉ huy trưởng căn cứ tuần tiễu gọi các tiền đồn khác trở về, nhưng để cho nhân sự toán Eagle Flight nằm ngoài tuyến phòng thủ qua đêm thay vì đưa họ vào trong chu vi phòng thủ trong khi giao tranh ban đêm vì có nguy cơ khó nhận diện. (Toán Eagle Flight bận quân phục khác biệt và, lẽ dĩ nhiên, nói tiếng Việt và Thượng). Lúc nửa đêm, tuyến phòng thủ bị tấn công mạnh và có nguy cơ bị tràn qua, nhưng các quân tăng cường đang trên đường tới. (Đính kèm 9).

28

Cũng trong vùng chiến trận này, TĐ 1/8 KK (-) tiếp tục bảo an căn cứ tiếp vận của sư đoàn tại trại Holloway và được lệnh sẵn sàng tăng cường cho vùng chiến trận của 1/9 KK sáng sớm ngày 4/11.

Các đại đội bộ binh của TĐ 1/12 KK tiếp tục các cuộc hành quân tìm và diệt gần Mục Tiêu H (ZA061056) và khám phá một số lượng lớn vật dụng y khoa được di tản tới Pleiku. Một đại đội đụng độ với một trung đội Bắc Quân lúc 1450 giờ và giết một tên. Ban Chỉ Huy tiểu đoàn và đại đội D ở lại ZA073207 và A 2/8 di chuyển tới Vị Trí Paris (YA025057), tập trung xong lúc 1405 giờ.

TĐ 1/12 KK tiễp tục hành quân gần Charger City và di tản 250 dân tị nạn khác từ Plei Xoun. Đại đội C di chuyển tới một bãi đáp trung gian và di chuyển tiếp theo hướng đông bắc tới Mississipi (ZA060155). Đại đội B được trực thăng vận tới một bãi đáp tại ZA076190 và rồi di chuyển tiếp tới Texas (ZA102169).

2. Trận Liệt.

1st Brigade: Không thay đổi, ngoại trừ các đơn vị 229 AHB thay thế các đơn vị 227 AHB.

Division: Không thay đổi.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Lòng tự tin của Trung Đoàn 66 mới xâm nhập bị lung lay bởi cuộc phục kích táo bạo của thiết Đoàn Không Kỵ ngay trong lòng của hậu cứ Chu Prong-Ia Drang. Tiểu Đoàn 8 bị đổ máu đào trước khi có mặt tại Nam Việt Nam được hai ngày, và do bị mất một tù binh, bị phát giác tung tích trong phần đất NVN.

Trung Đoàn 33, trong khi đó, vẫn đang tìm cách lôi cái đuôi bị thương tích và bầm dập tới mật khu Chu Prong. Nhưng lại thêm một ngày nữa bị khuấy nhiễu trên không và trên bộ, đánh dấu bởi sự mất mát thêm vật liệu y khoa và đạn dược.

29

4 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Với lực lượng nguyên thủy tại căn cứ phục kích thiết lập bởi Toán B Thiết Đoàn 1/9 KK không đủ để đương đầu với các cuộc xung phong liên tiếp của tiểu đoàn Bắc Quân, cần thiết phải thực hiện một cuộc tăng cường tức khắc. Trước nửa đêm, đại đội bộ binh trực sẵn tại Đức Cơ, A 1/8 KK, được báo sung vào địa điểm phục kích. Vì bãi đáp chỉ tiếp nhận được năm trực thăng một lúc, quyết định được lấy là tăng cường cỡ từng trung đội. Trung đội thứ nhất đáp xuống lúc 0040 giờ, theo sau là số còn lại của đại đội được bốc từng trung đội một, và đổ bộ xong lúc 0245 giờ. Đây là lần đầu tiên một tuyến phòng thủ dưới hỏa lực ma;̣nh được các lực lượng trực thăng vận giải cứu ban đêm. Và đây cũng là lần đầu tiên Pháo Binh Hỏa Tiễn Trực Thăng được xử dụng ban đêm và yểm trợ tiếp cận (50 thước) các vị trí quân bạn. (Đính kèm 10)

30

Khi trời sáng, các cuộc tấn công của địch thuyên giảm và hỏa lực tấn công giảm thiểu thành các súng đạn bắn sẻ từ các cây cối xung quanh. Sáng sớm, số còn lại của TĐ 1/8 KK bắt đầu di chuyển vào bãi đáp và TĐ 1/8 KK đảm nhận điều khiển vị trí. Các đơn vị của thiết Đoàn KK được rút đi trên chuyến các trực thăng rời bãi đáp. (Đính kèm 11)

31

TĐ 1/8 KK tiếp tục các cuộc rà tìm và diệt gần bãi đáp cho đến xế trưa, và rồi được trực thăng vận trở về Stadium để bảo an căn cứ lữ đoàn. Pháo Đội B 2/19 được bốc tới một bãi đáp tại YA841091 để yểm trợ TĐ 1/8 KK, và được bốc từ đó tới một vị trí gần ZA173100.

Đối với TĐ 2/8 KK, ngày hôm nay bắt đầu rất là thông thường. Đại đội B bắt đầu di chuyển tới Mục Tiêu Amy (ZA040046), tập trung xong lúc 0950 giờ. Lúc 0800 giờ, C 2/8 KK được bốc đi theo hướng đông tới bãi đáp gần ZA092092 để bảo an một vị trí cho Pháo Đội B 2/19 và tập trung tại vùng này lúc 0855 giờ. Lúc 1130 giờ, trung đội trinh sát đang khi thực hiện các hành quân tìm và diệt bên ngoài Cavalair thì đụng độ với khoảng chừng hai đại đội Bắc Quân gần ZA978050. Hai trung đội của đại đội A được sung vào cuộc giao tranh lúc 1210 giờ và tiếp tục gây áp lực vào địch quân. Pháo binh và oanh kích chiến thuật được gọi đến và sau khi hứng chịu đánh rập, lực lượng Bắc Quân đoạn giao tranh, bỏ lại 12 tù binh và 4 chết trên chiến trường. Một số lượng lớn tử thi địch được khiêng đi. Hai trung đội của đại đội C được lệnh thay thế các đơn vị của đại đội A, đại đội này trở lui về Cavalair nghỉ qua đê. Pháo Đội B 2/19, trong khi đó, được điều từ địa điểm của 2/8 tiến lên xa hơn về hướng đông.

Lúc 0800 giờ, TĐ 2/12 KK bắt đầu hành quân càn quét trong Vùng Pop với hai đại đội B và C di chuyền đường bộ và với đại đội A được bốc tới bãi đáp tại ZA131030. Đại đội B đụng độ với một lực lượng khá lớn địch quân tại ZA087066. Đại đội B, được hỏa lực pháo binh yểm trợ, đánh thắng địch vào khoảng 1500 giờ. Đại đội phát giác một hầm chôn súng (ZA086065) và 7 chiến binh Bắc Quân bị chôn vùi.

Trong khi hành sự trong Vùng Snap, TĐ 1/12 KK ở lại trong vị trí đến chiều. Đại đội A bắt đầu hành quân tìm và diệt tới Mục Tiêu Arkansas (ZA131158). Lúc 1625 giờ, đại đội C bắt đầu hành quân tìm và diệt và khai quang từ ZA060152 tới ZA048137. Đại đội B bắt đầu di chuyển lúc 1700 giờ và tập trung xong qua đêm lúc ZA082152. Ban Chỉ Huy tiểu đoàn và đại đội D ở lại tại ZA077214.

2. Trận Liệt.

1st Brigade: Không thay đổi.

Division: Không thay đổi ngoại trừ tăng phái Pháo Đội 6/14 (+), Pháo Đội 3/18 (-)

3. Tóm Lược Tình Báo:

Sau khi thất bại chọc thủng các vị trí Mỹ mạn nam bờ sông Ia Drang, Tiểu Đoàn 8, Trung Đoàn 66 đoạn giao tranh và lôi kéo binh sĩ chết và bị thương ra khỏi vùng giao tranh. Sự kiện các lực lượng Mỹ phát giác đơn vị Bắc Quân mới xâm nhập khiến Mặt Trận Dã Chiến tái thẩm định vị trí tác chiến và bắt đầu tìm cách phản công áp lực liên hồi.

32

Một hành động tức khắc là lệnh cho Trung Đoàn 33 ra khỏi căn cứ tại Đồi 732 là nơi ra vào bất tiện, và đi tới các sườn núi phía tây của Chu Prong gần YA922010 với các tiểu đoàn của trung đoàn khi những tiểu đoàn này tập trung xong thì di chuyển vị trí tời Đồi 732 xuống tới làng Anta (940010) cho tới mạn bắc bờ sông Ia Meur (980000).

Các mảnh vụn của trung đoàn vẫn tìm đường về theo hướng tây, bám theo các lòng suối, và xử dụng mọi ẩn núp để tránh bị phát giác bởi các trực thăng Mỹ luôn hiện diện. Còn có một đơn vị vẫn còn tương đối trọn vẹn -- tiểu đoàn dùng làm hậu vệ. Khởi sự lên đường sau và di chuyển chậm chạp hơn các đơn vị khác, tiểu đoàn vẫn còn ở phía tây của các vị trí Không Kỵ.

33

5 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Lữ Đoàn 1 KK tiếp tục duy trì áp lực vào địch quân trong các vùng Snap, Crackle và Pop trong một thế điều quân bóp chẹt các lực lượng Bắc Quân vào một ổ rọ.

Trong khu vực của TĐ 2/8 KK (Crackle) đại đội A được trực thăng vận lúc 1000 giờ từ Cavalair tới Paris (ZA025057) và thực hiện các cuộc hành quân tìm và diệt trong khu vực này. Trung đội còn lại của đại đội C tiếp sức với đại đội trong một cuộc lùng kiếm của vùng chiến trận này 4 tháng 11 (YA978058). Lúc 1415 giờ, đại đội Charlie bắt đầu di chuyển tới Mục Tiêu Amy (ZA042046). Đại đội B di chuyển về hướng bắc tới Amy bằng chân tới một vị trí tại ZA045068. Ban chỉ Huy tiểu đoàn, đại đội D và pháo binh yểm trợ tập trung xong tại Falcon lúc 1800 giờ.

TĐ 2/12 KK tiếp tục các cuộc hành quân trong Pop, và, đặc biệt hơn, trong vùng gần hầm chôn dấu vũ khí (ZA086064) đã thâu hoạch được một số lượng khả quan vũ khí và đạn dược. Có quá nhiều vật liệu tại địa điểm này đến độ phải mãi tới 1500 giờ ngày 5/11 mới hoàn tất di tản. Tiểu Đoàn co tụ lại qua đêm với các đại đội trải rộng trong vùng hành quân.

TĐ 1/12 KK thực hiện các cuộc hành quân tìm và diệt trong vùng Snap với đại đội A di chuyển hướng nam tới ZA062123. Tuy nhiên khoảng 1800 giờ, tất cả các đơn vị dừng chân qua đêm và thiết lập các căn cứ đại đội. Ban Chỉ Huy nằm tại ZA082154.

TĐ 1/8 KK (-) tiếp tục bảo an Ban Chỉ Huy Lữ Đoàn Tiền Phương tại Stadium trọn thời kỳ với một đại đội duy trì sẵn sàng ứng chiến nội trong 30 phút như một lực lượng phản ứng cấp tốc.

2. Trận Liệt.

1st Brigade: Không thay đổi.

Division: Không thay đổi ngoại trừ xuất phái Eagle Flight DSCĐ.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Không có gì mấy thay đổi trong bức ảnh tình báo trong ngày. Trung Đoàn 66 tiếp tục qui tụ vào các vùng tập trung trong mật khu Chu Prong và Trung Đoàn 33 chờ đợi cho các lực lượng phân tán qui tụ về đơn vị mẹ. Trung Đoàn 32 và Mặt Trận Dã Chiến, trong khi đó, còn nguyên vẹn và yên lành tại phía bắc Ia Drang và gần bên biên giới Căm Bốt.

34

6 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Cũng như những ngày trước, hôm nay bắt đầu như thông lệ. TĐ 2/8 KK ở lại tại các vị trí qua đêm cho tới lúc 0730 giờ khi mà đại đội C bắt đầu di chuyển tờ Falcon tiến tới Mục Tiêu Sue (ZA020058) . Đại đội B bắt đầu các cuộc hành quân tìm và khai quang cỡ trung đội về hướng tây của vị trí mình (ZA045068) và lúc 14000 giờ một trung đội đụng độ với khoảng chừng một tiểu đội địch quân. (Đính kèm 12). Bắc Quân chém vè ngay và trung đội bạn tấn tới. Khoảng 1200 giờ, tất cả các đơn vị của đại đội đụng độ hình như với một đại đội địch quân tử thủ và cuộc giao tranh trở nên dữ dằn.

35

Cuộc giao tranh đầu tiên tăng cường độ và một số đơn vị của đại đội B bị ghim xuống và hỏa lực địch gây trở ngại cho đại đội củng cố đội hình và pháo binh hỏa tiễn trực thăng và oanh kích chiến thuật được kêu gọi đến để yểm trợ cho nỗ lực của đại đội B. Trong khi các trung đội tiếp tục tấn công, địch quân tìm cách cắt đôi các trung đội bạn. Hành động này bị đẩy lui, nhưng đơn vị Bắc Quân, giờ đây có thể là cỡ một tiểu đoàn, bắt đầu bao vây đại đội B. (Đính kèm 13).

36

Đại đội C, đang trên đường Tới sue, được lệnh đi ngược lại và tấn công đàng hậu của đơn vị địch. Đại đội di chuyển bằng chân qua rừng rậm rạp tiến gần đến một con suối từ phía tây. Khi đại đội lội qua suối thì tiến tới phía trái đàng sau đơn vị địch và rồi cố gắng tiến tới hướng đông bắc để nhắm cạnh sườn địch. Đại đội C tiếp sau đó bắt đầu đụng độ mạnh khi bắt đầu tấn công. Phi pháo được gọi đến thật nhiều nhưng cả đại đội B lẫn C không tạo đủ hỏa lực từ các vị trí của mình để lấn thắng các vị trí Bắc Quân.

Khi trời sập tối, các lực lượng bạn và địch bắt đâu ngưng chiến đấu; các đại đội C và B chuẩn bị vị trí qua đêm và Bắc Quân lủi đi. Tuy nhiên địch quân để lại lực lượng giao tranh, và các đơn vị này tiếp tục nã súng liên thanh vào các vị trí Không Kỵ. (Đính kèm 14).

Khoảng 1900 giờ, đại đội C tiếp nối với đại đội B và thiết lập một tuyến phòng thủ tại ZA032058 và thực hiện di tản tử thi và thương binh. Hai trung đội của đại đội A được bốc tới Falcon như lực lượng tăng cường. Hỏa lực bắn sẻ lẻ tẻ ban đêm, nhưng không có giao tranh lớn nào thêm.

Trong khi đó, TĐ 1/8 KK (-) di chuyển từ Stadium bằng trực thăng tới Vị Trí Đỏ (ZA148115) để ngăn ngừa địch quân di chuyển trở lui về phía đông.

TĐ 1/12 KK ở lại các vị trí qua đêm tới khi trời sáng rồi các đại đội tiếp tục các cuộc hành quân tìm và diệt trong vùng Snap. Các đơn vị đóng quân qua đêm với đại đội B tại ZA062100; đại đội A tại ZA098108; đại đội C tại ZA059109; và Ban Chỉ Huy cùng đại đội D (-) tại ZA074214.

Toán B Thiết Đoàn 1/9 KK tiếp tục rà và trinh sát các cạnh sườn đông và tây của lữ đoàn.

2. Trận Liệt.

1st Brigade: Không thay đổi.

Division: Không thay đổi.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Tình hình Bắc Quân không mấy gì thay đổi trong khi Trung Đoàn 33 trông đợi tiểu đoàn bọc hậu của mình trở về tới căn cứ trung đoàn. Sáng ngày 6/11, tiểu đoàn này là đơn vị duy nhất còn trong tình trạng một lực lượng chiến đấu chặt chẽ ỡ phía đông Ia Drang. Vào chập tối, tiểu đoàn này không còn là một đơn vị hữu hiệu nữa.

38

7 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Lữ Đoàn 1 KK bắt đầu một cuộc điều quân nhằm bóp chẹt địch quân vào ổ rọ. TĐ 2/8 KK di chuyển và chiếm cứ Vị Trí A (ZA028060) tới (ZA029071); TĐ 2/12 KK di chuyển và chiếm cứ Vị Trí B nút chận (ZA061067) tới (ZA061058); và TĐ 1/12 KK tấn chiếm Mục Tiêu Maple (ZA040075) .

TĐ 2/8 KK ở vị trí lúc 1100 giờ với các đại đội B và C. Cả hai đơn vị ở lại vị trí cho tới khi trời sập tối thì di chuyển đến Vị Tri Wing (ZA031061) và ở lại đó qua đêm. Đại đội A ở lại Falcon, cùng với đại đội D và Ban Chỉ Huy.

TĐ 2/12 KK di chuyển bằng trực thăng tới Vị Trí B, tập trung xong lúc 1255 giờ. Các đại đội A và C chiếm cứ vị trí của họ cho tới 1215 giờ thì cả hai đơn vị bắt đầu chuyển xuống nam để làm nút chận phía cạnh sườn đông của tiểu đoàn tấn công.

TĐ 2/12 KK thực hiện một cuộc tấn công nhắm tới Maple lúc 0805 giờ với các đại đội B và C. Tiếp sau đó tiểu đoàn được lệnh di chuyển qua Maple và đi giữa TĐ 2/8 và 2/12 KK và truy đuổi địch quân đang rút lui. Các lằng ranh được điều chỉnh theo nhu cầu. Các đơn vị Bắc Quân nhỏ bị nhắm bắn trên đường rút lui.

Lúc 1430 giờ, A 1/12 KK được bốc tới một bãi đáp tại ZA028088, và các đại đội B và C tiếp túc di chuyển xuống nam tới Vị Trí Wing và ở lại đó qua đêm. Đại đội D và Ban chỉ Huy không di chuyển.

TĐ 1/8 KK, trong khi đó, bất động ở tại vị trí và sau khi cuộc giao tranh chính hoàn tất ở phía tây, thì tiểu đoàn di chuyển từ Đỏ tới căn cứ An Khê. Cuộc di quân không hoàn tất cho tới mãi ngày hôm sau.

2. Trận Liệt.

1st Brigade: Không thay đổi.

Division: Không thay đổi.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Trong mật khu Chu Prong, Trung Đoàn 33 thưa thớt liếm vết thương và đợi cho các binh sĩ lê gót trở về căn cứ. Số lực lượng còn lại của Mặt Trận Dã Chiến yên ắng.

Trong vùng giao tranh, mức sinh hoạt thuyên giả. Một chiến binh Bắc Quân đầu thú với một thẻ truyền đơn thông hành.

39

8 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Lữ Đoàn 1 KK tiếp tục các cuộc hành quân tìm và diệt trong khu vực trách nhiệm trong khi chuẩn bị được Lữ Đoàn 3 KK thay thế. Điều này bao gồm cả điều động các đơn vị ra khỏi vùng chiến trận trong khi vẫn tạo áp lực vào địch.

T 2/12 KK bắt đầu các cuộc hành quân với đại đội C di chuyển hướng tây nam từ Wing tới ZA993051. Đại đội A di chuyển bằng trực thăng tới một bãi đáp gần ZA980053. Cả hai đại độ đụng độ nhỏ nhiều lần trong ngày. Lúc 0700 giờ, đại đội B để lại một trung đội để bảo an Wing và di chuyển tới Falcon. Các đơn vị 1/12 KK tập trung xong vào Falcon để qua đêm.

TĐ 2/12 KK bắt đầu di chuyển tới Falcon lúc 0700 giờ, tập trung xong lúc 1125 giờ, và toàn bộ tiểu đoàn ở lại đó qua đêm.

TĐ 1/8 KK hoàn tất di chuyển từ Đỏ tới An Khê.

TĐ 2/8 KK di chuyển từ Falcon tới Stadium và đảm trách phòng thủ Ban Chỉ Huy Lữ Đoàn Tiền Phương.

Toán B Thiết Đoàn 1/9 KK tiếp tục rà và hỏa lực trinh sát các cạnh sườn lữ đoàn, với chú tâm vào vùng phía tây và nam của Falcon.

2. Trận Liệt.

1st Brigade: Không thay đổi.

Division: Không thay đổi.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Chỉ những đơn vị phân tán và các binh sĩ chậm bước ở phía đông hậu cứ Chu Prong-Ia Drang trong khi Trung Đoàn 33 kiểm điểm mất mát.

Tình báo bạn vào thời điểm này vẫn chưa chắc toàn bộ Trung Đoàn 33 đã rút lui qua phía tây. Một tù binh bắt được tại Pleime khai quả quyết là sau trận đánh đơn vị anh ta phải lội bộ hai đêm theo hướng nam và đông. Thêm nữa, có nhiều dấu chỉ cho thấy các đơn vị thuộc Trung Đoàn 32 rất có thể đã thoát thân về phía đông sau cuộc phục kích.

40

9 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Lữ Đoàn 1 bắt đầu di chuyển ban chỉ huy từ Stadium tới An Khê, nhường lại quyền điều khiển tất cả các đơn vị còn ở lại chiến trường cho Lữ Đoàn 3. Ban chỉ huy tiền phương của Lữ Đoàn 3 di chuyển tới Stadium. Sự hoán chuyển xảy ra lúc 1100 giờ.

Đồng thời, TĐ 2/12 KK di chuyển từ Falcon tới trại Holloway chuẩn bị rời tới An Khê.

TĐ 2/8 KK ở lại Stadium trong ngày.

TĐ 1/12 KK ở lại Falcon, thực hiện các tuần tiễu ngoại biên từ căn cứ trong ngày và bảo an cho các đơn vị pháo binh tại đây.

2. Trận Liệt.

1st Brigade: HHC, 1st Bde; B Troop, 1/9 Cav; A Co, 8th Eng; 1st Plt, 545 MP Co; Sig Spt Tm, 13th Sig Tm; 54th Inf Det Tm; 10th RRU IPW/CI Tm, 191 MI Det.

3d Brigade: HHC, 3d Bde; 2/8 Cav (-)(091100 Nov); 1/12 Cav (091100 Nov); 2/12 Cav (09100 Nov); C 1/9 Cav Sqdn; C 8th Eng; 1/7 Cav; 1/21 Arty; C 2/20 Arty (ARA); 6/14 Arty (Prov); 2/19 arty (-) (091100 Nov); 3d Plt, 545 MP; Sig Spt Tm, 13th Sig Tm; 54th Inf Det Tm; 10th RRU IPW/CI Tm, 191 MI Det; 3d FSE (091100 Nov).

Division: Fwd DTOC; 229 AHB; 228 ASHB; 17th Avn Co.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Trung Đoàn 33 thu thập các đơn vị cơ hữu cuối cùng của mình và bắt đầu đếm đầu người. Nhiều binh sĩ khiếm diện. Trung đoàn ghi nhận các con số tổn thất sau đây

Đơn Vị *Quân Sộ Trước PleimePhần Trăm hay Con Số tổn Thất
Tiểu Đoàn 150033% chết
Tiểu Đoàn 250050% chết
Tiểu Đoàn 350033% chết
Đại Đội Bích Kích Pháo Trung Đoàn12050% chết
Đại Đội Súng Phòng Không Trung Đoàn15060% chết
Đại Đội Truyền Tin Trung Đoàn1204 chết-16 mất tích
Đại Đội Vận Tải Trung Đoàn15050% chết
Đại Đội Quân Y Trung Đoàn4080% chết hay mất tích
Đại Đội Công Binh Trung Đoàn6015 chết hay mất tích
Đại Đội Trinh Sát Trung Đoàn509 chết

*Không kể Đại Đội 75 ly Trung Đoàn. Con số không kiểm kê được.

41

Tổng cộng, đếm đầu người cho thấy 890 người của con số nguyên thủy 2200 bị giết, với hơn 100 mất tich và nhiều binh sĩ hứng chịu những vết thương hủy hoại thân thể. Các quân trang mất mát cũng nặng đối với đại đội súng phòng không trung đoàn mất 13 trong số 18 súng và đại đội bích kích pháo trung đoàn mất 5 trong số 9 ống súng. Thêm 6 ống súng bích kích pháo bị mất bởi các tiểu đoàn, cùng với hầu hết các súng không giựt. Đạn dược, thực phẩm và thuốc men mất đi cũng bộn.

Tại bản doanh Mặt Trận Dã Chiến phía bắc Ia Drang, ngày hôm nay là ngày kiểm điểm phân tích. Đính kèm số 15 mô tả bức ảnh tình báo trình cho các cấp chỉ huy ngày 9 tháng 11.

42

10 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Lữ Đoàn 3 tiếp tục điều quân vào vùng chiến trận, thay thế các đơn vị cũ và sắp xếp chuẩn bị cho một cuộc hành quân lùng địch có hệ thống tại phía bắc, đông và nam trại Pleime. Mỗi tiểu đoàn được giao cho một vùng và thực hiện các cuộc hành quân lùng và diệt địch trong khu vực của mình.

TĐ 2/8 KK bảo an cho Bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn tới lúc 0800 và bắt đầu di chuyển tới An Khê xong khoảng 1900.

TĐ 1/7 KK di chuyển trên chuyến bay về tới Stadium và bắt đầu di chuyển tức khắc đến Vùng White để hành quân lùng và diệt.

TĐ 2/12 KK ở lại trại Holloway với một đại đội trong thế ứng chiến một tiếng.

TĐ 1/12 KK có một cuộc xô xát nhỏ tại Falcon, bắn hai binh sĩ Bắc Quân bị thương và bắt một địch quân khác lận trong người một tờ truyền đơn thông hành. Tiểu Đoàn bắt đầu di chuyển đến Homecoming, sát nhập vào các đơn vị pháo binh xong vào lúc 1645 giờ.

Toán C, Thiết Đoàn 1/9 KK tảo thanh cạnh sườn đông của lữ đoàn.

2. Trận Liệt.

3d Brigade: Không thay đổi ngoại trừ: xuất phái 2/8 Cav 102300 tháng 11.

Division: Không thay đổi

3. Tóm Lược Tình Báo:

Tình hình có rất ít hay không có thay đổi trong khi các lữ đoàn tiếp tục hoán chuyển nhau.

43

11 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

TĐ 1/12 KK tiếp tục các cuộc hành quân lùng kiếm trong Vùng Gold, không xảy ra đụng độ. Các đại đội B và D di chuyển tới Stadium để bảo an lữ đoàn.

TĐ 1/7 KK tiếp tục hành quân trong Vùng White dùng các kỹ thuật tuần tiễu cấp trung đội.

TĐ 2/5 KK rời bỏ Stadium tới An Khê và lập tức được trực thăng vận đến Vùng Đỏ để bắt đầu hành quân lùng và diệt địch. Tiểu Đoàn đổ bộ xong lúc 1500 giờ.

TĐ 2/12 KK được trực thăng vận trở về căn cứ An Khê.

Toán C/Thiết Đoàn 1/9 KK tiếp tục hành quân tảo thanh và trinh sát.

2. Trận Liệt.

3r Brigade: Không thay đổi ngoại trừ: tăng phái 2/5 Cav; xuất phái 2/12 Cav.

Division: Không thay đổi.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Một tù binh bắt ̣được phía tây Pleime khai thuộc Trung Đoàn 66 mới xâm nhập, sung sức từ Bắc Việt và háo hức xông vào chiến trận. Trung Đoàn sẽ là nỗ lực chính trong cuộc tấn công lần thứ hai vào trại Pleime của ba trung đoàn.

Ngày 11/11, vị trí ba tiểu đoàn 7, 8 và 9 của Trung Đoàn 66 trải dọc mạn bắc bờ sông Ia Drang (trung tâm khối tại 9104).

Trung Đoàn 33 vẫn ở các vị trí quanh Làng Anta (YA940010)

Trung Đoàn 32 vẫn ở phía bắc sông Ia Drang (YA820070)

44

12 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

TĐ 2/5 KK thực hiện các cuộc tuần tiễu cỡ tiểu đội trong Vùng Đỏ và khám phá nhiều ngọn chông trên các đường mòn. Các đội toán tâm lý chiến thực hiện các buổi hướng dẫn trong các làng xã địa phương.

TĐ 1/7 KK tiếp tục các cuộc hành quân tìm và diệt với các đơn vị nhỏ trong Vùng Trắng mà không gặp đụng độ.

TĐ 1/12 KK và Pháo Đội 2/19 KK (-) trở lui về căn cứ An Khê.

Thiết Đoàn 1/9 KK tiếp tục rà các cạnh sườn của Lữ Đoàn.

TĐ 2/7 KK tới từ An Khê và được trực thăng vận tới ba Bãi Đáp phía nam Pleime gần kề Núi Chu Don để bắt đầu các cuộc hành quân tìm và diệt trong vùng đó.

Giao tranh quan trọng nhất xảy ra vào cuối ngày. Lúc 2323 giờ, một lực lượng cỡ tiểu đoàn của hoặc Bắc Quân hay Chủ Lực Việt Cộng phát động một cuộc tấn công vũ bão vào căn cứ Lữ Đoàn tại Stadium. Gần 100 trái đạn bích kích pháo 82 ly và 60 ly rót lên đầu vị trí lữ đoàn cộng thêm vào một số lượng lớn súnh nhỏ và hỏa lực súng liên thanh. Cuộc tấn công tập trung vào các vị trí công binh, khu dầu xăng phi cơ và ban chỉ huy lữ đoàn. Khoàng vài phút sau nửa đêm, cuộc tấn công bị đẩy lui và mọi hỏa lực ngưng tiếng. Hơn 100 kiện thuốc nổ phá hoại được thâu hồi khi rà vùng tấn công.

Phận vụ canh gác được thực hiện bởi các trực thăng pháo binh phóng hỏa tiễn xuất phái tại Stadium. Tất cả bẩy trực thăng tung cánh lên trời trong vòng năm phút sau khi cuộc tấn công bắt đầu và chính nhờ hỏa lực phối hợp của các trực thăng này đã chận đứng các cuộc tấn công bích kích pháo.

2. Trận Liệt.

3d Brigade: Không thay đổi, ngoại trừ: tăng phái TĐ 2/7 KK, xuất phái TĐ 1/12 KK, xuất phái Pháo Đội 2/19 KK (-)

Division: Không thay đổi.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Các đơn vị thuộc Mặt Trận Dã Chiến tiếp tục chuẩn bị và tập dượt cho cuộc tấn công dự tính trại Pleime.

Có rất ít hoặc không có sinh hoạt nào trong vùng các đơn vị đang hành quân.

45

13 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Lữ Đoàn 3 tiếp tục hành quân lùng và diệt trong vùng phía đông Pleime, nhưng chuẩn bị đánh thốc về phía tây bằng cách sắt đặp vị trí pháo binh trước.

Tiểu Đoàn 2/5 KK xung phong vào Bãi Đáp Falcon (ZA021031) và thiết lập một căn cứ pháo binh mà không gặp một đối kháng nào.

TĐ 1/7 KK trực thăng vận từ Vùng White tới Vùng Maroon và thiết lập các căn cứ tuần tiễu đại đội mà không gặp đối kháng. Đại Đội B được xuất phái tới Stadium để hỗ trợ bảo an căn cứ lữ đoàn.

TĐ 2/7 KK tiếp tục hành quân lùng và diệt trong Vùng Blue phía nam Pleime.

Toán C/ Thiết Đoàn 1/9 KK tiếp tục tảo thanh các cạnh sườn của lữ đoàn.

2. Trận Liệt.

3d Brigade: Không thay đổi.

Division: Không thay đổi.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Các lực lượng của Mặt Trận Dã Chiến bắt đầu tụ tập trong vùng Chu Prong- Ia Drang để chuẩn bị di chuyển tới Pleime và tấn công dự tính ngày 16/11. Một vài đơn vị trinh sát và vận chuyển đã lên đường.

Tuy nhiên, trong vùng phía đông, có rất ít đúng độ.

46

14 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Lúc 1050 giờ, đại đội thứ nhất, Bravo, đã đổ bộ tại Bãi Đáp X-Ray (YA 935010) và khoảng 1210 giờ, hầu hết tiểu đoàn đã đổ bộ xong. Với đại đội C bảo an Bãi Đáp, đại đội B di chuyển hướng bắc và tây tiến tới ngón tay chĩa xuống từ rặng đồi Chu Prong. Lúc 1245 giờ, đại đội đụng nhẹ và khoảng 1330 giờ thì bị ít nhất hai đại đội bộ binh Bắc Quân tấn công. Trung đội phía tây của đại đội B bị tách rời trong đợt xung phong đầu tiên và bị ghim xuống tại một ốc đảo đối kháng cho tới khi được giải cứu ngày hôm sau.

Cùng với trận đụng độ của đại đội B, một vài quả đạn bích kich pháo bắt đầu rơi vào Bãi Đáp và trên đầu đại đội B. Hỏa lực hỏa tiễn cũng xảy ra tại một số khu vực. Đại đội A di chuyển lên phía cạnh sườn trái của đại đội B và tức khắc giao tranh với một lực lượng Bắc Quân cỡ một đại đội đang tiến tới đàng hậu phía trái của đại đội Bravo. Tiếp sau đó hỏa lực rót xuống vào chính bãi đáp, và phi cơ đến yểm trợ cho tiểu đoàn được dưới đất vẫy tay ra hiệu bay đi. Tới giờ phút này, xung đột xảy ra phía tây và tây bắc của Bãi Đáp trong rừng rậm và cỏ cao. (Đính kèm 16)

47

Tiếp sau đó, đại đội C, đã di chuyển ra khỏi Bãi Đáp tới phía đông, bị một lực lượng cỡ hai đại đội địch tấn công. Các phần tử của đại đội D được di chuyển để tăng cường và, phối hợp với oanh kích tác chiến, yểm trợ không lực và pháo binh được gọi tới bắn vào nội trong 100 thước cách các vị trí bạn, cuộc tấn công bị đẩy lui và khu vực phía tây của Bãi Đáp tiếp đó trở nên an toàn và tương đối không bị bắn.

Sau khi hay tin có giao tranh mạnh, lữ đoàn trưởng ra lệnh cho đại đội B, TĐ 2/7 KK, trước nay được giao cho nhiệm vụ bảo an cho lữ đoàn tại Stadium, di chuyển thẳng tới Bãi Đáp X-Ray.

Số còn lại của TĐ 1/7 KK, kể cả Trung Đội Trinh Sát, đổ bộ khoảng 1500 giờ và ếm vào các vị trí ngoài ven bìa phía đông của bãi đáp. Các nỗ lực giải cứu trung đội bị cô lập bởi đại đội Bravo và một trung đội của đại đội Alpha đã thất bại và cả hai đại đội được chỉ thị rút trở lui và chỉnh đốn lại đội ngũ. (Đính kèm 17). Liên lạc được duy trì với trung đội bị cô lập suốt trong cuộc giao tranh. Vào lúc đó hiển nhiên là tiểu đoàn đụng độ với một lực lượng ít nhất 600 người.

47

Khoảng 1800 giờ, B 2/7 đổ bộ xuống Bãi Đáp và sơ khởi được đặt làm trừ bị như là lực lượng phản ứng của tiểu đoàn. Sau đó, một trung đội của B 2/7 tăng cường và trung đội trinh sát được kéo lui để sát nhập với lực lượng phản ứng. Phòng tuyến qua đêm ngày 14/11 được mô tả cách tổng quát trong đính kèm 18.

Suốt đêm, Bắc Quân tìm cách chọc thủng phòng tuyến của trung đội bị cô lập, nhưng hỏa lực bảo vệ mạnh bắn vòng quanh vị trí bẻ gãy mọi cuộc tấn công. Phòng tuyến chính cũng bị đánh thăm dò nhiều đợt, nhưng các cuộc tấn công này cũng bị đẩy lui. Hai khẩu đại bác tại Falcon nã hơn 4.000 quả đạn với chất nổ mạnh vào yểm trợ cho X-Ray. Các phi vụ tác chiến bay suốt đêm và các phi cơ thả trái sáng của Không Lực luôn hoạt động trên vùng trời chiến trận. Các phi công của các trực thăng vận tải bất chấp nguy hiểm của hỏa lực nhào xuống Bãi Đáp để tải xuống quân lính tăng cường và tiếp tế và di tản thương binh và tử thi.

Đồng thời, lữ đoàn ra lệnh cho TĐ 2/5 KK sẵn sàng ứng chiến nhảy vào X-Ray. Tiểu Đoàn rút hai đại đội ra khỏi các vị trí tuần tiễu phía nam Falcon và rồi trực thăng vận đến Bãi Đáp Victor (YV964994) với BCH và đại đội D di chuyển tới Falcon.

Đại đội B, đang hành quân lùng kiếm phía bắc Falcon, trở lui lại vị trí đó khi trời sập tối và được chuẩn bị sát nhập với tiểu đoàn vào sáng sớm hôm sau. Tiểu đoàn sẽ di chuyển bằng đường bộ tới X-Ray vào sáng ngày hôm sau.

TĐ 2/7 KK tiếp tục hành quân phía nam Pleime, với đại đội C và đại đội D, trong khi đại đội A di chuyển tới Stadium để trở nên lực lượng phản ứng qua đêm.

Toán C, Thiết Đoàn 1/9 thực hiện trinh sát nhãn quan vùng chiến trận ngõ hầu xác định các thế di chuyển của các lực lượng Bắc Quân.

2. Trận Liệt.

3d Brigade: không thay đổi.

Division: không thay đổi.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Một số đơn vị xung phong của Mặt Trận Dã Chiến đã trên đường đi đến Pleime trước bình minh ngày 14/11. Lúc trưa, khi các trực thăng đổ quân Không Kỵ xuống chân Chu Prong, địch bị hoàn toàn bất ngờ. Thay vì tung sư đoàn tấn công vào Pleime và khôi phục lại thế chủ động chiến thuật, sư đoàn Bắc Quân bị buộc phải chiến đấu bảo vệ lấy hậu cứ của mình.

48

Rặng núi Chu Prong và thung lũng Ia Drang từng là một khu bất khả xâm phạm cho các lực lượng Việt Cộng và Bắc Quân. Đó là một trong những căn cứ "mật khu" quân phiến loạn dùng để tích trữ tiếp tế, huấn luyện binh sĩ, lo liệu phận sự hành chánh, sản xuất và sửa chữa vũ khí và trang cụ cùng cung cấp một căn cứ bàn đạp cho các đơn vị tác chiến.

Ít nhất là kể từ năm 1954, không có một đơn vị nào của chính phủ VNCH xâm nhập vào rặng Chu Prong này. Được để yên, các đơn vị Việt Cộng an hưởng nhiều năm an toàn trong rặng núi và thung lũng. Chính từ mật khu này trong thung lũng Ia Drang mà Mặt Trận Dã Chiến và các Trung Đoàn 32 và 33 đã di chuyển đến Pleime ngày 19/10. Bây giờ mật khu lại lâm nguy.

Phản ứng lại nhanh chóng đối ứng lại các cuộc đổ bộ của Không Kỵ, Mặt Trận Dã Chiến ra lệnh cho Trung Đoàn 66 tấn công vào vùng đổ bộ. Các đơn vị kiện toàn của trung đoàn thiết lập vị trí trên sườn núi ngó xuống vùng đổ bộ để dùng làm bàn đạp cho hỏa lực. Các tiểu đoàn 9 và 7 của Trung Đoàn 66 và một tiểu đoàn hỗn tạp của Trung Đoàn 33 (trước đây là các tiểu đoàn 2 và 3) sẽ là các lực lượng xung phong tiên khởi.

Các cuộc tấn công đổ xô vào với lực lượng cỡ đại đội và nhiều đại đội rất dũng mãnh. Họ tiếp tục suốt ngày và đêm. Mặc dù như vậy, các trung đoàn vẫn không chiếm cứ được các vị trí. Các đơn vị tấn công cố gắng tiến sát lại thật gần, không những là để tạo áp lực, mà cũng để tránh oanh kích và pháo kích yểm trợ quân phòng thủ. Tuy vậy, các phi cơ bắn phá liên hồi vào hàng ngũ Bắc Quân, trong khoảng dưới 100 thước của các phòng tuyến Không Kỵ. Các màn chắn pháo binh được gọi bắn rất sát các tuyến phòng bạn, bẻ gãy các cuộc tấn công và gây thiệt hại nặng cho nhân sự và trang cụ địch.

49

15 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Không như những ngày khác trong chiến dịch, ngày hôm nay bắt đầu và kết thúc với bạo hành. Sáng sớm, các đại đội từ bên trong tuyến phòng thủ tung ra các toán trinh sát để rà một khoảng cách khoảng 200 thước trước mắt các vị trí của họ. Lúc 0650 giờ, hai đại đội bên trái của đại đội C (một nam và đông nam) bắt đầu hứng chịu hỏa lực nặng. Một lực lượng Bắc Quân hơn hai đại đội được tung vào khúc này của tuyến phòng thủ. Bất chấp các cuộc oanh kích, pháo kích và hỏa tiễn trực thăng ào ạt, các đơn vị địch quân tiến đánh sáp lá cà với đại đội C. Trong khi cuộc chiến đấu đẫm máu này xảy ra, khúc đông của bãi đáp cũng bị tấn công nặng. Đó là vào khoảng 0715 giờ. Đại đội D có trọng trách ngăn chận cuộc tấn công của Bắc Quân và chu toàn được sứ mạng với yểm trợ của phi pháo. Khoảng lúc 0800 giờ, khu vực đại đội A phía nam và tây bị tấn công và hỏa lực bắn sát mặt đất rít lên khắc tuyến phòng thủ và bãi đáp. Mặc dù A 2/7 KK sẵn sàng tới bằng trực thăng, bãi đáp quá nóng vào lúc này. (các cuộc tấn công và vị trí được mô tả trong Đính Kèm 19).

51

Phần của đại đội B 2/7 KK làm lực trừ bị được tung vào khu vực của C 1/7 KK để đánh bật ngược cuộc xung phong của địch quân. Các lằn ranh tuyến phòng được đánh dấu bằng khói màu và các cuộc hỏa lực phi pháo được hướng dẫn tới trong khoảng cách 50 thước. Màn chắn sắt thép rốt cuộc chận đứng cuộc tấn công, bỏ lại trên chiến trường với rải rác xác Bắc Quân. Khoảng 0900 giờ hoả lực bắn vào chính bãi đáp lắng dịu khiến cho có thể đổ bộ A 2/7 KK và tung các đơn vị tăng cường vào các vị trí then chốt. (Đính Kèm 20).

52

TĐ 2/5 KK tới tăng cường bằng đường bộ từ bãi đáp Victor băng qua các cạnh sườn núi tới đông nam bãi đáp và vào bên trong tuyến phòng thủ, sớt được hai tù binh trên đường đi. (Đính Kèm 21).

54

Tiểu Đoàn tập trung xong lúc 1245 giờ và lập tức được trao sứ mạng càn quét theo hướng tây bắc để giải cứu trung đội bị cô lập của B 1/7 KK. Các đơn vị tấn công gồm có các đại đội A và C của TĐ 2/5 KK và B TĐ 1/7 KK. Trung đội bị vây hãm được giải thoát không mấy kháng cự và tất cả các lực lượng trở về tuyến phòng thủ khoảng 1600 giờ. (Đính Kèm 22).

Tất cả các lực lượng trong X-Ray nằm dưới quyền điều khiển chiến thuật của Sĩ Quan Chỉ Huy Trưởng, TĐ 1/7 KK, và tụ lại thành một tuyến phòng thủ qua đêm. (Đính Kèm 23). Phần còn lại của đêm được đánh dấu bởi các cuộc bắn phá thăm dò tuyến phòng thủ nhỏ liên hồi không đem lại ích lợi hay không có kết quả trong bối cảnh của nỗ lực chính của địch trong ngày. Bắc Quân đã tung vào các đơn vị tinh nhuệ nhất vào trong nỗ lực buổi sáng nhưng đã thất bại.

Lữ Đoàn 3 KK tiếp tục tăng cường và yểm trợ trận chiến tại X-Ray. TĐ 2/7 KK (-) di chuyển trước tiên tới bãi đáp Macon (YA935052) để cung ứng một căn cứ pháo binh, nhưng phát giác là nền đất không thích hợp. Vị trí pháo binh do Pháo Đội 1/21 điều hành và TĐ 2/7 KK (-) di chuyển tới bãi đáp Columbus (YA974036).

Trong khi đó, TĐ 1/5 KK (-) tập trung tại Stadium và A 1/5 KK được trực thăng vận tới Columbus để tăng cường TĐ 2/7 KK; tiểu đoàn này đã cung ứng hai đại đội cho nồi chảo sôi tại X-Ray. Các đại đội B và C thuộc TĐ 1/5 KK đi tới Falcon để bảo an cho các đơn vị pháo binh tại đó.

Toán C Thiết Đoàn 1/9 KK tiếp tục rà và trinh sát trong thung lũng Ia Drang và Toán D bảo an căn cứ lữ đoàn tại Stadium.

Không Lực, trong 48 tiếng quyết định tại X-Ray, thiết lập một trạm tác chiến không lực thường xuyên với một chiến đấu-phóng pháo cơ nhắm bắn một mục tiêu trung bình cứ mỗi 15 phút trong suốt thời gian.

Các khẩu đại bác bắn hơn 6 ngàn trái đạn nổ cực đại vào vùng tuyến phòng thủ và pháo binh trực thăng đóng góp gần 2 ngàn trái hỏa tiễn vào bức tường hỏa lực.

Trực thăng khổng lồ CH-74 của Phi Đoàn 228 ASHB chuyển vận đạn pháo binh liên tục tiếp tế vào Falcon và Columbus , và Phi Đoàn 229 SHB bay các phi vụ con thoi tản thương và tiếp tế vào ra bãi đổ bộ bị vây hãm suốt trong thời kỳ giao tranh trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm cho các phi công và phi hành đoàn.

2. Trận Liệt.

3d Brigade: Không thay đổi ngoại trừ: thêm 1/5 Cav; thêm D 1/9 Cav Sqdn.

Division: Không thay đổi

3. Tóm Lược Tình Báo:

Mặc dù bị tổn thất nặng nề trong ngày 14/11, Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn Bắc Quân ra lệnh tiếp tục tấn công vào vị trí bé nhỏ tại chân núi. Các Tiểu Đoàn 7 và 9 của Trung Đoàn 66 đảm trách các đợt xung phong cùng với quân sĩ sống sót thuộc Trung Đoàn 33. Tiểu Đoàn 8 của Trung Đoàn 66 di chuyển phía nam từ vị trí bắc Ia Drang để tạo áp lực bìa phía đông của bãi đáp. Và Mặt Trận Dã Chiến điều Tiểu Đoàn H-15 thuộc Lực Lượng Chủ Lực Việt Cộng từ vùng tập trung tới tận phía nam của vùng giao tranh.

55

Hiển nhiên là nỗ lực của Bắc Quân không được hỗ trợ bởi các tiểu đoàn bích kích pháo và súng phòng không không tới kịp vào vùng chiến trận và còn rong ruổi trên đường mòn xâm nhập. Một điều khác không giải thích được là Trung Đoàn 32 đã không sung trận và ở nán lại các vị trí tại 12-14 cây số phía tây bắc của mạn bắc bờ sông Ia Drang.

Ngày 15/11 cũng được đánh dấu bởi việc xử dụng lần đầu tiên một vũ khí mới của lực lượng Mỹ và gây kinh hoàng cho quân lính địch kể cả những chiến binh gan lì nhất. Ngay sau giờ ngọ, một vùng rộng lớn quanh vị trí YA8702 thình lình nổ tung với hàng trăm tấn bom làm rung chuyển khắp cùng mặt đất như thể một tấm thảm đang được trải ra. Các phóng pháo cơ B-52 đã đánh rập. Trong năm ngày kế tiếp các phóng pháo cơ khổng lồ làm thịt một vùng rộng lớn của rặng núi Chu Prong. Các chiến sĩ Bắc Quân sống trong hãi sợ các cuộc tấn công này vì họ tin là mỗi cuộc oanh kích bao phủ một vùng 20 cây số vuông và các địa đạo và hầm trú cá nhân không thể bảo vệ họ.

56

16 tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Khoảng 0400 giờ, bộ binh Bắc Quân bắt đầu các cuộc tấn công nhẹ thăm dò tại nhiều địa điểm trên phòng tuyến với các quân số tiểu đội tới trung đội. Lúc 0430 giờ một cuộc tấn công do hai đại đội nhắm vào phần đông nam của phòng tuyến của toán B 2/7 KK. Cuộc tấn công này bị đẩy lui bởi hỏa lực súng nhỏ và pháo binh dưới ánh sáng cung cấp bởi phi cơ thả trái sáng "Smokey" của Không Lực. Một cuộc tấn công thứ hai bởi một đơn vị cỡ đại đội cũng bị đẩy lui. Lúc 0600, cỡ một đại đội xung phong thẳng vào phần đông bắc của Bãi Đáp có các đơn vị của TĐ 2/5 KK trú đóng. Cuộc xung phong này cũng bị đánh tan bởi hỏa lực quân phòng thủ. Lúc 0627 lại thêm một cuộc tấn công khác được phát động từ phía bắc, và một lần nữa lại thất bại. (Đính kèm 24)

57

Lúc 0655, tất cả các vị trí trong chu vi phòng thủ đồng loạt khai hỏa với súng nhỏ và súng liên thanh, nhắm bắn các cây cối, lùm cây và gò đống mối phía trước mặt. Hành động này khiến một đơn vị gồm 40 lính Bắc Quân xung phong sớm hơn dự định thẳng vào mặt tiền của toán A 2/7 KK. Đơn vị này đã yên lặng bò sát tới phòng tuyến nhờ cỏ cao và lùm cây che đậy. Kỹ thuật này cũng đốn hạ nhiều tay súng bắn sẻ leo lên các cây cối sát bên tuyến phòng lúc ban đêm.

Hỏa lực lẻ tẻ súng bắn sẻ đánh dấu cho ngày giờ còn lại tại X-Ray và cả TĐ 2/5 và TĐ 2/7 lập kế hoạch di chuyển ra khỏi vùng vào ngày hôm say. Bãi Đáp nằm trên lằn tiến trong vùng mục tiêu dự định cho B-52 oanh tạc và cần phải di chuyển các đơn vị ra ngoài cách xa ba cây số là giới hạn an toàn.

Để tăng cường cho các đơn vị trong vùng giao tranh, các đơn vị còn lại của TĐ 1/5 KK di chuyển bằng trực thăng tới Columbus, tại đó tiểu đoàn ngủ qua đêm.

Các đơn vị Thiết Đoàn 1/9 KK tiếp tục quan sát kỹ lưỡng chiến trường và các đường lộ dẫn vào chiến trường và, ngay buổi trưa, một trong số trực thăng trinh sát (UH-1B) bị bắn hạ trong khu rừng phía bắc của Ia Drang. Hỏa lực mạnh không cho phép thu hồi tức khắc trực thăng và phi hành đoàn được coi là mất tích. .

2. Trận Liệt.

3d Brigade: Không thay đổi.

Division: Không thay đổi

3. Tóm Lược Tình Báo:

Sáng sớm ngày 16/11, các đơn vị Bắc Quân tấn công lại một lần nữa tại X-Ray -- và lại bị đổ máu rất nhiều. Thật là khó đập bể hạt dẻ. Nhưng nếu vị trí này khó nuốt, còn các căn cứ pháo binh gây khốn khổ cho Bắc Quân thì sao? May ra thì các vị trí này không được bảo vệ tốt. Một số đơn vị khỏe mạnh được phái tới cả Columbus lẫn Falcon. Các đơn vị này gồm các thành phần của Trung Đoàn 66 và Tiểu Đoàn H-15 Việt Cộng.

Đồng thời, một khi các cuộc tấn công vào X-Ray bị bẻ gẫy, một cuộc chuyển quân lớn bắt đầu đi về hướng bắc và tây dọc theo chân núi và vào thung lũng Ia Drang.

58

17 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Lần đầu tiên trong cuộc xung đột tại Việt Nam, oanh tạc Không Lực Chiến Thuật được đem ra xử dụng để trực tiếp yểm trợ cho cuộc điều quân bộ chiến. Các cuộc oanh tạc trong hai ngày qua có tính cách yểm trợ, nhưng ngày hôm nay, các lực lượng bộ chiến sẽ di chuyển để nhường chỗ cho cuộc oanh tạc sắp xảy đến.

Do thế, cả hai tiểu đoàn đang chiếm cứ bãi đáp, TĐ 2/5 KK và TĐ 2/7 KK, rời khỏi bãi đáp với sứ mạng tảo thanh lên hướng bắc, với TĐ 2/5 KK hơi chếch về hướng đông và tiến tới Columbus. TĐ 2/7 KK, trừ đại đội B và một trung đội của đại đội A, nhưng tăng cường bởi A 1/5 KK, đi sau TĐ 2/5 KK cho đến khi đạt được khoảng cách an toàn 3.000 thước giữa vị trí của mình với vùng mục tiêu của B-52, rồi tảo thanh hướng tây và tây bắc tiến tới một vị trí trên bản đồ khả dĩ tạo lập được một bãi đáp. Vị trí đó được đặt tên là Albany (YA945043).

TĐ 2/5 KK tới Columbus vào lúc 1140 giờ không gặp một trở ngại nào.

TĐ 2/7 KK bị gặp khốn khổ dưới hỏa lực nặng nề. Tiểu đoàn đi sau TĐ 2/5 với đại đội A 2/7 dẫn đầu, và dùng tiểu đội trinh sát của tiểu đoàn thay cho tiểu đội thiếu sót của mình; tiếp sau là đại đội C, đại đội D, nhóm Chỉ Huy. Phần đuôi của đoàn quân tiểu đoàn là A 1/5 KK.

58

Sau khi tiến tới lằn ranh 3.000 thước, tiểu đoàn kẹo về hướng tây và vạch lối trong rừng rậm nhắm tới Albany. Nhưng khoảng không đầy 300-400 thước cách vùng mục tiêu, bộ phận dẫn đầu bắt dễ dàng được hai tù binh. Đến khi bộ phận dẫn đầu đi qua khỏi khu đất khai quang được đặt tên sau này là Albany, thì bắt đầu bị hỏa lực cực mạnh bắn tới từ mặt trái và phải và cạnh sườn phải. Địch đạt được bất ngờ đầu tiên, nhưng các toán quân của tiểu đoàn phản ứng nhanh chóng và can đảm. Cuộc giao tranh trở nên hỗn độn khi mỗi cá nhân chiến đấu cho chính bản thân mình.

Hai đại đội C và D hứng chịu sức mạnh của lực lượng Bắc Quân, và trong vài trường hợp địch chọc thủng qua hàng ngũ của đoàn quân. Đại đội D và một phần của bộ phận chỉ huy bắt đầu di chuyển về hướng đông để bắt nối với các đơn vị chính của A 1/5 KK, đồng thời cũng hứng chịu hỏa lực mạnh của địch. Phần còn lại của đại đội C, cùng với nhóm chỉ huy của tiểu đoàn, chiến đấu mở đường về hướng tây tiến tới khu đất khai quang nơi mà đại đội A và trung đội trinh sát thiết lập vị trí chống cự. (Đính kềm 26)

59

Lúc ban đầu, vì không xác định được vị trí của từng đơn vị trong cuộc chiến nên không xử dụng được yểm trợ phi pháo. Trong nhiều tiếng đồng hồ, cuộc chiến hoàn toàn là cuộc chiến của bộ binh. Đến khoảng giữa trưa khi mà đã sàng lọc được vị trí các đơn vị thì hỏa lực yểm trợ khởi sự đổ lên đầu các đơn vị Bắc Quân còn đang tấn công. Bắt đầu là các cuộc pháo kích không lực, tiếp sau là các phi vụ chiến thuật thả bom napalm. Các cuộc phi pháo này bẻ gãy đợt tấn công cỡ đại đội nhắm vào cạnh tây của tuyến phòng thủ tiền phương.

Khoảng 1825 giờ, hỏa lực quanh khu khai quang giảm thiểu đến độ có thể dùng làm bãi đổ bộ cho B 2/7 KK đến từ trại Holloway, nơi mà đại đội này túc trực sẵn sàng ứng chiến từ khi bản doanh lữ đoàn nhận được tin về cuộc giao tranh.

Tuy địch tiếp tục gây áp lực vào cả hai phòng tuyến suốt đêm, nhưng không tìm cách tung các cuộc xung phong quyết liệt vào các vị trí như tại X-Ray trước đây. Các phi cơ thả trái sáng của Không Lực và các đạn bắn của pháo binh cùng các cuộc oanh kích chiến thuật ngăn chận không cho địch tiến sát lại gần và cho phép các đơn vị từ cả hai phòng tuyến tung quân ra ngoài lằn ranh phòng tuyến để thu hồi các tổn thương của đồng đội. Khoảng 2200 giờ, B 1/5 KK lội bộ từ Columbus và bắt nối và tăng cường cho phòng tuyến phía đông. Các đơn vị được lệnh án binh bất động và duy trì vị trí qua đêm. (Đính kềm 27)

61

Không còn bất cứ sinh hoạt nào khác cả tại Columbus lẫn Falcon.

2. Trận Liệt.

3d Brigade: Không thay đổi.

Division: Không thay đổi

3. Tóm Lược Tình Báo:

Tiểu Đoàn 8, Trung Đoàn 66 đang trên đường di chuyển và tới một địa điểm trong rừng, ngay phía đông Ia Drang (YA8404) vào buổi sáng. Đoàn quân dừng bước, vội vàng đào hố thu dọn vị trí và cách chung trong tư thế thư giãn (một số binh sĩ ăn cơm trưa) khi các toán tiền phương báo cáo là có một đoàn quân lớn Mỹ đang tiến thẳng tới họ. Tiểu Đoàn Trưởng không có lựa chọn nào khác ngoài tổ chức vội vã các vị trí và chuẩn bị tao ngộ xung đột đánh sáp lá cà trong rừng rậm. Trong một số trường hợp các súng đại liên của địch phải khai hỏa từ những vị trí không được bảo vệ và nhiều chiến binh bị tung vào trận chiến trên mình vẫn còn mang trang bị di hành xa nặng nề.

Khi cuộc giao tranh xảy đến thì mang đặc điểm thật là khốc liệt; trước tiên là một cuộc xung đột cận chiến sáp lá cà, và sau đó là sức nặng ngàn cân của pháo binh, hỏa tiễn và oanh kích chiến thuật Mỹ. Khi màn đêm phủ xuống, chỉ một nắm tay của các lực lượng còn duy trì được tư thế lớp lang của một đội ngũ tác chiến. Nếu Tiểu Đoàn 8 này được dự tính xung phong vào một vị trí pháo binh thì sẽ chẳng bao giờ tiến tới được vị trí tấn công.

Trong khi đó, các tiểu đoàn khác của hai Trung Đoàn 66 và 33 đã bị hao mòn bởi cuộc giao tranh tai hại của bốn ngày trước, bắt đầu tuần tự di chuyển về hướng tây bắc và tiến đến mật khu bên Căm Bốt. Nếu leo núi Chu Prong theo hướng tây thì sẽ đi nhanh hơn, nhưng các cuộc oanh tạc B-52 đã reo chết chóc và kinh hoàng cho các lực lượng Bắc Quân và không còn cách nào khác ngoài lần mò theo dọc chân núi.

Các toán quân còn ở lại trong vùng X-Ray thình lình chợt vỡ lẽ tại sao Không Kỵ rời bỏ đi khỏi nơi này. Một cuộc oanh tạc B-52 đánh phủ lên đầu các vị trí cũ.

Căn cứ pháo binh tại Columbus vẫn còn được coi là một mục tiêu cho các đơn vị của Bắc Quân và của Lực Lượng Chủ lực Việt Cộng tại thung lũng Ia Drang, và các đơn vị này tiếp tục kiên trì tiến tới mục tiêu đó.

62

18 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Từ nửa đêm cho đến hừng đông có một ít tiếng súng bắn sẻ lẻ tẻ tại cả hai mặt phòng tuyến gần Albany, nhưng mối đe dọa lớn đã qua. Lúc rạng đông, hai đại đội A và B 1/5 di chuyển từ các vị trí qua đêm và rà bước về hướng tây để bắt nối với tuyến phòng cực tây và phần còn lại của TĐ 2/7 KK lúc 0900 giờ. Toàn thể tiểu đoàn tuần tiễu ra ngoài từ phòng tuyến và thu lượm các tử thi, thương binh, vũ khí và trang cụ bạn và địch. Tình trạng tử thi Mỹ Cộng pha lẫn chứng tỏ sự thể đã xảy ra sát cận.

Lúc 1400 giờ, hai đại đội A và B 1/5 KK trở về dưới quyền điều khiển của tiểu đoàn và cuốc bộ tới Columbus. TĐ 2/7 KK ở lại Albany qua đêm.

Tại Columbus, ĐĐ 1/5 bảo vệ các vị trí pháo binh. Lúc 1735 một tiền đồn tại phần phía bắc của phòng tuyến tiểu đoàn đụng chạm với các phần tử dẫn đầu của một đơn vị địch đang di chuyển vào vị trí tấn công. Trong vòng mười phút, phòng tuyến tiểu đoàn bị uy hiếp bởi hỏa lực bích kích pháo nặng và vũ khí tự động. Các phi vụ oanh kích thả bom chỉ cách các lằn ranh hầm chiến đấu cá nhân có 100 thước. Các đơn vị pháo binh tại Columbus được xử dụng bắn thẳng yểm trợ.

Lúc khoảng 2100 giờ cuộc tấn công mất đà và giảm thiểu xuống thành hỏa lực súng nhỏ tiếp tục lẻ tẻ suốt đêm.

Ngay trước cuộc tấn công, TĐ 2/5 KK, di chuyển tới phía tây vào một vị trí nút chặn, đổ bộ không vận vào bãi đáp Crooks (YA875125) cùng với các khẩu đại bác. Tiểu đoàn này thực hiện tuần tiễu từ căn cứ mới và trong đêm hứng chịu hỏa lực thăm dò nhẹ và sách nhiễu của súng nhỏ và bích kích pháo.

Ban Chỉ Huy của Lữ Đoàn 3 được duy trì tại Stadium và TĐ 1/7 KK tiếp tục nghỉ ngơi và tái tổ chức tại trại Holloway.

2. Trận Liệt.

3d Brigade: Không thay đổi.

Division: Không thay đổi.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Một lần nữa địch khám phá là hỏa lực phòng thủ Mỹ khiến cho các cuộc xung phong phải trả một giá rất đắt. Cuộc tấn công vào Columbus là nỗ lực tấn công cuối cùng có gây ít thiệt hại cho các vị trí Mỹ tại Ia Drang.

Vào xế chiều một cuộc đụng độ lớn bị bẻ gãy và sau đó, cuộc đụng độ duy nhất khắp cùng hậu cứ Chu Prong-Ia Drang là với các đơn vị lẻ tẻ Bắc Quân cỡ tiểu đội hay trung đội đã bị đánh bật ra hay truy đuổi bởi các đơn vị tuần tiễu Không Kỵ bằng trực thăng hay trên đường bộ.

63

19 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Vì lẽ các sinh hoạt thuyên giảm tại vùng Albany-Columbus-Falcon, Lữ Đoàn 3 KK tiếp tục di chuyển các đơn vị về hướng tây, vừa để thực hiện thêm các cuộc hành quân lùng kiếm và diệt vừa để làm việc chung với Lữ Đoàn Dù VNCH đang tảo thanh từ phía nam Đức Cơ dọc theo biên giới Căm Bốt.

TĐ 2/7 KK trực thăng vận ra khỏi Albany vào buổi trưa và đổ bộ xong xuống bãi đáp Crooks khoảng 1430 giờ. Tiểu đoàn này lãnh trách nhiệm bảo an một phần cho bãi đáp cùng với TĐ 2/5 KK; tiểu đoàn này tiếp tục bảo an các vị trí pháo binh đồng thời thực hiện các cuộc tảo thanh cỡ đại đội trong khung vực quanh bãi đáp.

TĐ 1/5 KK bắt nối với hai pháo đội tại Columbus và rồi trực thăng vận tới bãi đáp Golf (YA841094) và đổ bộ xong khoảng 1850 giờ.

Các đơn vị của TĐ 1/7 KK di chuyển về Stadium để bảo an căn cứ lữ đoàn, trong khi phần còn lại của tiểu đoàn ở lại trại Holloway.

2. Trận Liệt.

3 Brigade: không gì thay đổi.

Division: không gì thay đổi.

3. Tóm Lược Tình Báo:

Các quân lính sống sót của hai Trung Đoàn 33 và 66 bắt đầu di chuyển từng toán nhỏ về hướng biên giới Căm Bốt, dùng sông Ia Drang làm lá chắn che đậy. Chỉ xảy ra một ít đúng độ với các đơn vị Không Kỵ.

64

20 Tháng 11

1. Tóm Lược Hành Quân.

Lữ Đoàn 3 di chuyển các đơn vị tác chiến tới bãi đáp Crooks và Golf, để phối hợp điều quân với Lữ Đoàn 2. Lữ Đoàn 2 đảm trách quyền điều khiển các đơn vị tác chiến trong vùng chiến trận này. Sau khi chuyển giao nhiệm vụ, Lữ Đoàn 3 bắt đầu di chuyển về căn cứ An Khê với TĐ 1/7 và các đơn vị tăng phái và cơ hữu khác. Đối với Đơn Vị Yểm Trợ Tiền Phương 3, đây là lần đầu tiên đơn vị được xả hơi từ khi chiến dịch khởi sự ngày 23 tháng 10.

Lữ Đoàn 2 dự tính xử dụng trại LLĐB Đức Cơ (YA840252) như là căn cứ làm việc cho Ban Chỉ Huy Tiền Phương, và đổ bộ xong vào buổi chiều. TĐ 1/5 KK thực hiện tuần tiễu từ bãi đáp Golf, và TĐ 2/5 KK tuần tiễu từ bãi đáp Crooks.

Thiết Đoàn 1/9 KK bảo quản toàn khu lữ đoàn sau khi di chuyển tới và đóng trại tại 19th Hole.

TĐ 2/12 KK di chuyển bằng đoàn quân xa từ An Khê đến Stadium, đánh dấu lần thứ nhì tiểu đoàn này can dự vào chiến dịch. Trong đêm một số đạn bích kích pháo 60 ly rớt vào Stadium nhưng không gây tổn thương.

Các đơn vị pháo binh sư đoàn tại Golf và Crooks tiếp tục cung ứng yểm trợ hỏa lực cho các lực lượng Dù VNCH về hướng tây. Đặc biệt đáng ghi nhận là hỏa lực yểm trợ cho các tiểu đoàn 3 và 6 thuộc Lữ Đoàn Dù khi họ giao tranh với phỏng chừng một tiểu đoàn của Trung Đoàn 32 Bắc Quân.

Lữ đoàn trưởng dù nhìn nhận công trạng của các đơn vị pháo binh sư đoàn đã gây cho 127 VC chết đếm được xác trong thời gian pháo binh yểm trợ cho QLVNCH.

2. Trận Liệt.

2d Brigade: 1/5 Cav, 2/5 Cav, 2/12 Cav, 1/8 Cav, 1/77 Arty, a/21 Arty, 2/17 Arty, B 2/20 Arty ARA, B 8 Eng, 2d FSE, 2d Plat, 545 MP Co, Sig Spt Tm, 13th Sig Tm, 10th RRU, IPW/CI Tm, 191 MI Det Tm, 54th Inf Det, 1/9 Cav Sqdn (-)

3d Brigade: Không thay đổi ngoại trừ xuất phái: 1/5 Cav, 2/5 Cav, 1/21 Arty, 2/17 Arty, 6/14 Arty, 3/18 Arty.

Division: Không thay đổi ngoại trừ tăng phái: 6/14 Arty (-), 3/18 Arty (-).

65

3. Tóm Lược Tình Báo:

Yểm trợ pháo binh tiếp tục nã đạn vào các vị trí của Trung Đoàn 32 Bắc Quân phía bắc Ia Drang, trong khi các đơn vị khác gây áp lực tấn lên biên giới Căm Bốt.

66

PHÂN TÍCH CÁC TIN TÌNH BÁO TIẾP NHẬN ĐƯỢC

Trong thời gian giữa ngày 15 và ngày 22 tháng 11 có 14 vụ oanh tạc B-52 thực hiện trong vùng hành quân nhằm yểm trợ cho hành quân Silver Baynet I. Đây là cuộc hành quân đầu tiên xử dụng chiến thuật của B-52, và tổng cộng 96 phi vụ trút khoảng 3.900 x 750 lbs trái bom trong quanh vùng căn cứ Chu Prong. Việc hỏi cung tiếp sau của một cán binh VC bị bắt tiết lộ là Tiểu Đoàn 1 và Tiểu Đoàn 3 của Trung Đoàn 32 BV hứng chịu 33 phần trăm thương vong trong cuộc đụng độ, đa số là do oanh tạc B-52.

Trong thời gian giữa 20 tháng 10 khi trại bị tấn công lần đầu và cuối tháng 11 có 8 phi vụ SLAR (Radar), 62 phi vụ IR (hồng ngoại tuyến), 48 phi vụ không ảnh, và 4 phi vụ quan sát trực kiến trong số các phi vụ thám thính bay trong vùng. Mặc dù 62 IR đưa tới nhiều sứ mạng trong vùng hành quân, phân tích và báo cáo từ Sư Đoàn 1 Không Kỵ và từ Trung Tâm Tình Báo liên hợp không cho thấy là tạo được lợi thế chiến thuật khả quan từ thông tin này. Tuy nhiên, thông tin nhận được từ các phi vụ đó được chuyển giao tới các đơn vị tác chiến can dự trong trận đánh và các đơn vị này tùy nghi xử dụng.

Các phi vụ SLAR và IR bay trong mười ngày đầu trong tháng 12 cung ứng thêm chứng liệu Căm Bột được xử dụng như một mật khu và hành lang xâm nhập của địch quân. Phân tích kết quả cho thấy một đường đạo xâm nhập chạy từ Phi Trường BO KM90 trong Căm Bốt đến khu vực giao tiếp của ranh giới Căm Bốt/Kontum và Pleiku. Không ảnh chụp ngày 19 tháng 11 tiết lộ một sinh hoạt quân sự dọc theo ranh giới Căm Bốt/NVN trong vùng Sông Prek Drang. Không ảnh cho thấy một vị trí trạm trú quân (với nhiều xe cộ rầm rộ qua lại) chứng tỏ là cuộc rút lui của các đơn vị đến vùng này đã được trù liệu trước.

Một phân tích của các hành động quân sự tại Pleime và Chu Prong, trong khi địch hứng chịu thương vong nặng nhất trong cuộc chiến đến giờ, tiết lộ là tình báo chiến đấu thức thời đóng một vai trò then chốt cho các thành quả của quân ta. Một cấp bậc nắm quyền cao hơn là cấp trung đoàn được nhận diện trong vùng chung và coi bộ chỉ đạo các lực lượng địch quân.

Các tài liệu bắt được, tỉ như Lệnh Hành Quân của Trung Đoàn 32 BV và bản đồ thuộc Trung Đoàn 33 BV được các đơn vị tác chiến xử dụng trong thời kỳ này và kết quả là một số đụng độ và khám phá một bệnh xá dã chiến địch. Các tài liệu này, cùng với thông tin có được qua các cuộc hỏi cung tù binh rõ ràng chứng tỏ công việc hoạch định kỹ lưỡng và nỗ lực phối hợp được địch xử dụng trong vụ tấn công Pleime.

Để kết luận, Chiến dịch tại Pleime và Chuprong minh họa giá trị của một nỗ lực tình báo thức thời và phối hợp trong các cuộc hành quân chống VC. Tuy các bản báo cáo từ chiến trường và phân tích sau trận đánh không xác định rõ ràng vai trò của SLAR, IR, và các nỗ lực trinh sát trong trận đánh, tiềm năng của các nguồn thông tin này trong các giao tranh tương lai được chứng tỏ cách minh bạch. Các phương pháp thu thập có giá trị đặc biệt vì chúng trung thực và rất thức thời và địch hầu như không hay biết đến sinh hoạt của các phương pháp tình báo này. Nếu khả năng này được xử dụng mức tối đa cùng với với “khả năng kiến thị diễn giải” tức khắc để có thể chuyển đạt thông tin quan trọng đến các đơn vị càng nhanh càng tốt, nó có thể chứng tỏ rất là hữu ích trong việc khai triển mục tiêu chính xác cho không tập, pháo tập và hải pháo.

67

KẾT QUẢ THIỆT HẠI TRONG CUỘC HÀNH QUÂN

1. BẠN:

CHẾT: 326

BỊ THƯƠNG: 602

2. ĐỊCH:

CHẾT (đếm xác): 1774

BỊ BẮT: 137

QUÂN CỤ:

Số lượng lớn quân cụ y khoa, thuốc men.

915 súng cá nhân

115 súng cộng đồng

500 pound gạo

68

RÚT KINH NGHIỆM

(1) Nhiều tổn thất bạn bị gây nên bởi các ngọn chông nhọn; bởi hỏa lực bắn sẻ từ trên cây; và bởi các đơn vị dẫn đầu dẫm vào bẫy sập. Cách xử dụng các đội toán hai người hành quân trong hệ thông kết đôi giảm thiểu rất nhiều các vụ như vậy xảy ra. Một người ngó chừng các ngọn chông nhọn và các bẫy sập, trong khi người kia lùng kiếm trên cây và vùng phía trước mặt và cạnh sườn các tay súng bắn sẻ.

(2) Các cuộc hành quân tìm và diệt nơi mà địch quân và thường dân lẫn lộn tiếp tục là vấn đề hiện tại. Nếu cuộc hành quân sắp khai diễn, đàn bà con nít thường sẽ ẩn trốn trong các hầm hố để tránh pháo binh và súng nhỏ. Trong các vùng nghi là có thường dân vô tội can dự, một giải pháp được đề xướng là có các thông dịch viên Việt Nam gọi vào các hầm hố trước khi lục soát. Các lựu đạn khói và cay rất hiệu nghiệm trong việc khai thông các hầm hố và đường hầm, nơi mà súng nhỏ không mấy thích hợp.

(3) Kinh nghiệm cho thấy các cuộc đổ bộ cho các cuộc hành quân tìm và diệt phải được bắt đầu, nếu điều kiện cho phép, trên cao điểm và trải dài tới các lực lượng nút chận nằm tại chân các núi đồi. Thế di chuyển xuống dưới bảo toàn sức lực của quân lính, cho phép bảo quản toàn diện địa thế và ngăn ngừa địch xử dụng đồi núi làm lối thoát thân.

(4) Các toán tiền sát luôn phải được xử dụng trong các chuyến bốc tiên khởi nhảy xuống bãi đáp để đảm trách dịch vụ điều không và kiểm soát bãi đáp. Các tiền sát viên đặc biệt hữu ích trong việc điều khiển các trực thăng ra vào bãi đáp giữa hỏa lực địch và bạn, cả ban ngày lẫn ban đêm. Các tiền sát viên được trang bị với đèn báo hiệu để hỗ trợ tiếp tế ban đêm và cũng được dùng làm tiêu chuẩn cho các phi cơ KLHK thả trái sáng trong việc yểm trợ các cuộc hành quân tác chiến ban đêm.

(5) Mặc dù sự kiện nhiều trực thăng bị hỏa lực địch từ mặt đất bắn trúng khi bay thấp, kinh nghiệm cho thấy là có những lúc cơ may tốt nhất để thành công là khi cao độ xung phong (50 feet tuyệt đối hay thấp hơn) được dùng tới. Các tình huống thích hợp cho việc xử dụng cao độ xung phong là:

(a) Khi thời tiết hạn chế cao độ thấp hơn 2000 feet tuyệt đối chiều cao.

(b) Khi muốn hạn chế tối thiểu hỏa lực yểm trợ bạn.

(c) Cần tạo bất ngờ tối đa.

(d) Có được điều khiển đo lường phương hướng phi cơ.

(6) Khi phải tập trung các trực thăng để thực hiện một cuộc bốc lớn đồng thời với nhiều sứ mạng phụ, tốt nhất là thực hiện bốc lớn trước và rồi cho phép các đơn vị ấn định trở về sứ mạng riêng biệt. Ngoại trừ có lý do hẳn hòi, đặc biệt cần hoàn bị các cuộc xung phong bằng trực thăng với số lượng bốc liên tiếp tối thiểu, điều vào vùng bãi đáp với tỉ xuất tối đa mà bãi đáp có thể tiếp nhận. Các phương cách này giảm thiểu rất nhiều thời gian trực thăng bị phơi trần và bảo đảm sức mạnh tác chiến tối đa trên bãi đáp trong thời gian tối thiểu, trong khi tạo cho địch ít cơ may nhất để phản ứng tại bãi đáp.

69

(7) Độ mật cao độ quá 3000 feet giảm thiểu khả quan sức tải được phép tối đa. Chẳng hạn, một CH-47 cất cánh từ An Khê (1500 feet) tới Qui Nhơn (mức mặt biển) có thể an toàn chuyên chở 9000 pound. Cũng trực thăng đó cất cánh từ An Khê tới Pleiku (2500 feet) có thể an toàn chuyên chở chỉ 7000 poung mà thôi. Tất cả các lượng tải bằng trực thăng cho các trực thăng của sư đoàn đều phải được tính toán lại cho từng vùng hành quân và thông tin này được phổ biến đi. Điều này trở nên một vấn đề đặc biệt khi các trọng tải UH-1D được tính toán lại, giảm thiểu trọng tải bộ binh từ bảy xuống còn năm quân lính tác chiến.

(8) Thời gian là chính yếu khi trực thăng bốc hoặc đổ quân dưới hỏa lực địch. Các quân xa bốc tại một vùng an toàn và đi tới một bãi đáp "nóng", phải lên trực thăng bằng đuôi để có thể đi ra mau lẹ. Các quân xa bốc tại một địa điểm "nóng", phải lên trực thăng bằng đầu để lên tàu cho mau.

(9) Điều quan trọng có những vật liệu tiếp tế được đặt sẵn trên các vỉ ván gỗ là tối cần. Chẳng hạn, thời gian bốc thông thường cho 200 trái đạn howitzer 105 ly vào một CH-47 khoảng một tiếng. Cũng số lượng đạn này đặt sẵn trên các tấm vỉ gỗ 4X4 chỉ mất có 20 phút để bốc lên tàu. Cũng số lượng tải này nếu bốc bằng lưới vận tải chỉ tốn có vài phút khi thảy ra ngoài. Vì cả trực thăng UH-1D lẫn CH-47 có thể câu giây tải lượng, đặt sẵn trên vỉ gỗ được giới hạn tới 1200 pounds cho mỗi vỉ, như vậy cho phép uyển chuyển cho việc đặt thời khóa biểu cho việc giao hàng cho các đơn vị nhỏ.

70

KẾT LUẬN

1. Các lực lượng địch gồm ba trung đoàn hành quân dưới quyền điều khiển của Mặt Trận Dã Chiến BV hay sư đoàn, cộng thêm các lực lượng chiến đấu VC và yểm trợ khác. Chiến dịch này bao gồm một số điều xảy ra lần đầu tiên quan trọng.

2. Lần đầu tiên, tiếp sau cuộc giải cứu trại Lực Lượn Đặc Biệt bị vây hãm, có một cuộc truy đuổi địch quân tức khắc, kéo dài, và dai dẳng. Lần đầu tiên, một đơn vị to lớn hành quân liên tục trên một địa thế khó khăn, không có đường xá, và chỉ dựa chính yếu vào phi cơ trong mọi hoàn cảnh của các cuộc hành quân, bao gồm cả yểm trợ tiếp vận. Chẳng hạn, lần đầu tiên các khẩu đại bác được xử dụng trong một địa thế như vậy. Các trực thăng khổng lồ CH-47 đã cho phép đặt để các đơn vị pháo binh vào các vị trí và tiếp vận cho các đơn vị này. Điều này khiến cho các đơn vị bộ binh hầu như luôn (và đôi khi cho các đơn vị thuộc Thiết Đoàn Không Kỵ) có các khẩu đại bác, cũng như có các pháo binh hỏa tiễn trực thăng, trong cuộc yểm trợ các cuộc hành quân trên bộ trong một vùng đất gập ghềnh và không đường xá.

3. Lần đầu tiên trong chiến tranh một đơn vị Mỹ đụng độ được với địch quân và giao tranh trong một thời gian kéo dài. Điều này sinh ra nhiều kết quả quan trọng, một kết quả quan trọng nhất là việc tạo nên một nguồn tình báo vững chắc dựa trên những đụng độ và theo dõi địch quân ngay lúc đang tiếp diễn, vào những lời khảo cung tù binh và vào những tài liệu bắt được. Các nguồn tình báo này đem lại một giá trị chiến thuật lớn cho SĐ1KK; đồng thời cũng gia tăng lợi điểm hỏa lực và qui tụ thế điều quân của chúng ta. Chúng cũng khiến cho cấp chỉ huy cao cấp khỏa lấp các lỗ hổng trong tình báo chiến lược.

4. Lần đầu tiên các đơn vị lớn Mỹ giáp mặt và đánh bại các đơn vị lớn Bắc Quân chiến đấu cấp tiểu đoàn và trung đoàn dưới quyền điều khiển cấp sư đoàn.

5. Các cuộc hành quân này được thực hiện suốt trong một thế phối hợp chặt chẽ với Không Lực Hoa Kỳ, thông qua Sĩ Quan Điều Không Sư Đoàn, và rộng rãi xử dụng tới khả năng của Không Lực trong các vai trò thám thính, yểm trợp tiếp vận, và yểm trợ hỏa lực bao gồm cả oanh tạc B-52 và oanh tạc cấm cản cũng như yểm trợ tiếp cận bình thường. Tính cách chính xác của các nguồn tình báo thu thập được cho phép thực hiện các cuộc oanh tạc cấm cản để đạo đạt một mức độ thành công cao, chứng minh bởi những vụ nổ thứ hai hay những dấu chỉ khác cho thấy là các cuộc oanh tạc nhắm trúng tâm điểm mục tiêu.

6. Tâm lý chiến được xử dụng cách rộng rãi và thành công dựa vào một phương thức nhắm tới gốc rễ. Các thông tin căn bản (về tình hình và tình trạng đương thời của địch quân) được biến cải thành các tờ truyền đơn và băng phóng thanh - tỉ như, giọng nói của các binh sĩ và sĩ quan Bắc Quân bị bắt được phóng thanh trong các vùng địch kiểm soát. Nhiều tử thi và địch quân bị bắt mang theo các tờ truyền đơn và những tờ giấy thông hành của chúng ta và một số lớn địch quân đầu hàng xử dụng các giẩy thông hành đó.

7. Chiến dịch minh họa giá trị của một nỗ lực tình báo phối hợp, thức thời trong các cuộc hành quân chống lại Việt Cộng.

71

KHUYẾN CÁO

1. Cần xử dụng mức tối đa khả năng SLAR và IR cùng với với “khả năng kiến thị diễn giải” tức khắc để có thể chuyển đạt thông tin quan trọng đến các đơn vị càng nhanh càng tốt.

2. Cần ưu tiên cấp tốc thực hiện hỏi cung tù binh để xác định phiên hiệu các đơn vị càng sớm càng tốt.

3. Cần xử dụng quan sát trên mặt đất đồng thới với quan sát trên không tại các địa thế lồi lõm và rậm rạp để chấm điểm mục tiêu và điều chỉnh hỏa lực pháo binh.

4. Tất cả những ai can dự đều cần phải ý thức mức độ quan trọng của tin tình báo thức thời và chính xác. Thành công của cuộc hành quân này là một gương mẫu của các chỉ huy trưởng biết xử dụng tối đa tin tình báo thức thời và chính xác tại chiến trường.

72

Nguyễn Văn Tín
24 tháng 8 năm 2013
(US Army War College, Carlisle, Pennsylvania)

 • Duyệt Xét Bản Báo Cáo “Khía Cạnh Tình Báo của Pleime/Chuprong”

  Tài liệu tham khảo

  - Chính

  - Sách báo

  * Pleiku, the Dawn of Helicopter Warfare in Vietnam, J.D. Coleman, St. Martin's Press, New York, 1988.

  * We Were Soldiers Once… and Young, General Harold G. Moore and Joseph L. Galloway, Random House, New York, 1992.

  * "First Strike at River Drang", Military History, Oct 1984, pp 44-52, Per. Interview with H.W.O Kinnard, 1st Cavalry Division Commanding General, Cochran, Alexander S.

  * The Siege of Pleime, Project CHECO Report, 24 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

  * Silver Bayonet, Project CHECO Report, 26 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

  - Việt Cộng

  generalhieu