52nd Combat Aviation Battalion Yểm Trợ Chiến Dịch Pleime

Trong thời gian từ 20-28 tháng 10 năm 1965, Phi Đoàn Chiến Đấu 52 can dự vào các cuộc hành quân gây nên bởi cuộc tấn công của Việt Cộng vào trại Lực Lượng Đặc Biệt tại Pleime.

Trước tiên Phi Đoàn được kêu gọi trợ giúp sáng sớm ngày 20 tháng 10, khi Toán C-2, Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ yêu cầu phái một phi cơ thả trái sáng và trực thăng võ trang để dập tắt hỏa lực trong khi trờ đợi phi cơ thả trái sáng và phi cơ chiến đấu của Không Lực Hoa Kỳ tới.

Không mấy chốc sau khi mặt trời ló dạng ngày 20 tháng 10, hình như Việt Cộng gián đoạn giao tranh vào trại và lấy quyết định di tản thi hài và thương binh khỏi trại. Hai chiếc trực thăng UH1B của Phi Đội 119 được chỉ định hộ tống hai chiếc trực thăng UH1D của Phi Đội Tải Thương 498. Trong khi thi hành phận vụ này chiếc trực thăng võ trang hứng chịu hỏa lực dồi dào của súng liên thanh gồm cả hỏa lực đại liên cỡ 50, bắn lên từ bốn phương hướng. Một chiếc trực thăng võ trang UH1B tiếp nhận nhiều viên đạn và được ghi nhận bốc cháy trước khi chạm đất. Không có ai sống sót.

Sáng ngày 21 tháng 10, Phi Đội A được kêu gọi bốc 240 Biệt Cách Dù từ trại Holloway tới một bãi đáp bốn cây số phía bắc trại Pleime. Trong chuyến bay trinh sát bãi đáp một chiếc UH1B của Phi Đội A gặp trục trặc cơ phận khiến cho cánh quạt chính tách rời khỏi thân phi cơ tại cao độ 2000 feet. Trực thăng phát nổ khi chạm đất. Không có ai sống sót. Tuy nhiên, cuộc hành quân tiếp tục và không xảy ra biến cố nào thêm nữa.

Khoảng giữa trưa ngày 20 tháng 10, bốn UB1B của Phi Đội A được biệt phái hộ tống một chiếc CH-34 thuộc Không Lực Việt Nam trong một nỗ lực tiếp cứu một phi công của một chiếc phi cơ A1E Không Lực bị bắn hạ. Chiếc CH-34 không thực hiện được việc bốc viên phi công lên. Một chiếc UH1B của Phi Đội A bắn một loạt hỏa tiễn và bốc được viên phi công lên. Cũng trong ngày một phi vụ tiếp cứu một viên phi công Không Lực khác bị bắn hạ gần bên trại Pleime. Cuộc tiếp cứu bị hủy bỏ vì hỏa lực nặng từ mặt đất bắn lên và vì trời tối. Cuộc tiếp cứu được thực hiện ngày hôm sau khi bốn chiếc UH1B của Phi Đội A hộ tống một chiếc CH-34 Không Lực tới nơi phi cơ rớt.

Ngày 24 tháng 10, Phi Đoàn 52 được giao cho sứ mạng thả 400 binh sĩ QLVNCH của Tiểu Đoàn 22 Biệt Động Quân dọc theo con đường của Chiến Đoàn Thiết Giáp trên đường đi tới trại Pleime. Các binh sĩ có bổn phận bảo vệ tại các địa điểm nghi ngờ phục kích dọc theo con đường đi của chiến đoàn. Công cuộc điều quân không gặp trở ngại trong khi tiến hành.

Thứ hai, ngày 25 tháng 10, Phi Đội 119 và 115, xử dụng hai mươi trực thăng chuyển vận binh sĩ và tám trực thăng võ trang, trợ giúp Lữ Đoàn 1 thuộc Sư Đoàn 1 Không Kỵ trong cuộc chuyển quân từ trại Holloway đến bãi đáp có tọa độ ZA 245165.

Ngày 28 tháng 10, các đơn vị của Phi Đội 155 và 119 bốc xuất Đại Đội 42 Biệt Cách Dù QLVNCH từ bãi đáp ZA 146064 tới Phi Trường Pleiku Mới. Sau khi cuộc hành quân hoàn tất, các sinh hoạt quanh cuộc tấn công Pleime hầu như chấm dứt. Các đơn vị của Sư Đoàn 1 Không Kỵ đang được bốc và cuộc hành quân thung lũng Ia Drang truy đuổi Việt Cộng trên đường rút lui khỏi Pleime.

Trong tháng 11, Phi Đoàn 52 tiếp tay với Sư Đoàn 1 Không Kỵ, trong các cuộc hành quân trong thung lũng Ia Drang, cuộc hành quân lớn nhất trong năm. Không những Phi Đoàn chuyển vận 2500 binh sĩ của Quân Đoàn 2 từ Đức CƠ vào vùng hành quân, mà Phi Đoàn còn dùng các cuộc hành quân trực thăng vận để góp sức vào việc duy trì Quốc Lộ thông thương trong thời gian 23 ngày, một trong những thời kỳ lâu dài nhất. Điều này khiến cho có thể tiếp tế trên lộ để yểm trợ cho các cuộc hành quân Việt Mỹ trong thung lũng Ia Drang.

Tóm Lược các Biến Cố trong năm 1965

20 tháng 10: Toán C-2, LLĐBHK, yêu cầu Phi Đoàn 52 trợ giúp trại Lực Lượng Đặc Biệt tại Pleime đang bị tấn công. Hai chiếc trực thăng võ trang và một phi cơ thả trái sáng của Phi Đội 119 được phái đi và chiếu sáng cùng không yểm cho tới khi phi cơ thả trái sáng và chiến đấu cơ của Không Lực Hoa Kỳ đến. Cũng vào buổi sáng hai chiếc UHB1B trực thăng võ trang của Phi Đội 119, trong khi hộ tống các phi cơ tải thương, trong cuộc tải thương thương binh từ trại Pleime, hứng chịu hỏa lực mạnh súng liên thanh từ bốn phương hướng. Một trong số UB1B bị bắn hạ, không ai sống sót.

21 tháng 10: Mười hai chiếc UH1D hộ tống bởi năm chiếc UH1B của Phi Đội A, Phi Đoàn 1, chuyển vận một lực lượng phản công gồm 240 Biệt Cách Dù QLVNCH từ Phi Trường Quân Sự Holloway, trong ba đợt, đến bãi đáp ZA 185166, 4 cây số phía bắc trại Pleime. Các phóng pháo cơ Không Lực Hoa Kỳ bắn phá dọn bãi cho cuộc tấn kích.

24 tháng 10: Phi Đoàn 52 được trao sứ mạng chuyển vận 400 binh sĩ của Tiểu Đoàn 22 Biệt Động Quân dọc theo con đường của Chiến Đoàn Thiết Giáp trên đường tới trại Pleime đang bị vây lấn. Hai mươi hai chiếc trực thăng chuyển quân được xử dụng tới.

25 tháng 10: Hai Phi Đội của Phi Đoàn 52 trợ giúp Lữ Đoàn 1, Sư Đoàn 1 Không Kỵ, trong việc chuyển quân từ trại Holloway tới một bãi đáp có tọa độ là ZA 245165.

28 tháng 10: Phi Đội A va Phi Đội 119 xử dụng 20 chiếc trực thăng và sáu chiếc trực thăng võ trang để bốc xuất Đại Đội 42 Biệt Cách Dù QLVNCH từ bãi đáp tọa độ ZA 146064 tới Phi Trường Pleiku Mới trong hai đợt. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, Phi Đội A bay trở lui về Ban Mê Thuột lúc 1800 giờ.

18 tháng 11: Phi Đoàn 52 chuẩn bị cuộc hành quân Thần Phong 7 của Quân Đoàn II QLVNCH từ Đức Quân. Các đơn vị của Phi Đoàn 52 gồm mười UH1D, mười hai UH1B và mười một Uh1B được tăng cường bởi mười hai UH1D và sáu UH1B từ Phi Đoàn 229, Sư Đoàn 1 Không Kỵ. Một ngày năm trăm (1500) binh sĩ được chuyển vận trong năm chuyến từ Duc Co tới bãi đáp YA 841092. Hai (2) chiếc UH1D từ Phi Đội 155 bị hư hại nhẹ bởi hỏa lực dưới đất bắn lên, không gây thương tích. Một yếu tố lớn trong cuộc hành quân được thực hiện lần đầu tiên đối với Phi Đoàn là việc đổ xăng vào mười hai chiếc trực thăng cùng một lúc từ các cột xăng được dàn dựng trước, không cần tắt máy trực thăng.

Các đoạn trích liên quan đến Chiến Dịch Pleime Campaign lấy từ
History of the 52d Combat Aviation Battalion – 1 January 1965 to 31 December 1965
( prepared by Office of the S-3, 12th Aviation Group, MASCV, USA Pacific, Ryuku Islands)

Nguyễn Văn Tín
13 tháng 07 năm 2011

Tài liệu tham khảo

- Chính

- Sách báo

* Pleiku, the Dawn of Helicopter Warfare in Vietnam, J.D. Coleman, St. Martin's Press, New York, 1988.

* We Were Soldiers Once… and Young, General Harold G. Moore and Joseph L. Galloway, Random House, New York, 1992.

* "First Strike at River Drang", Military History, Oct 1984, pp 44-52, Per. Interview with H.W.O Kinnard, 1st Cavalry Division Commanding General, Cochran, Alexander S.

* The Siege of Pleime, Project CHECO Report, 24 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

* Silver Bayonet, Project CHECO Report, 26 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

- Việt Cộng

generalhieu