Kế Hoạch và Thực Hiện Hành Quân Arc Lite trong cuộc Pleime Phản Công

Kế Hoạch

Ngày 26 tháng 10, ngay sau khi giải tỏa xong trại Pleime, Đại Tá Hiếu phác họa kế hoạch cho cuộc hành quân truy đuổi hai trung đoàn Bắc Quân rút lui về mật khu Chuprong-Iadrang.

Đại Tá Hiếu nhận thức ngay có thể tiêu diệt các lực lượng của Mặt Trận B3 với oanh tạc B-52 vì may mắn thủ đắc được nguồn tình báo về tình hình các đơn vị địch quân từng giờ và từng ngày.

Trong số các phương pháp thu thập tình báo, có các đài kiểm thính nghe ngóng các cuộc đàm thoại bạch thoại bằng tiếng Quan Thoại giữa các Cố Vấn Tàu tại cấp trung đoàn và cấp sư đoàn. Các Cố Vấn Tàu này thảo luận cách cởi mở mọi vấn đề: tiếp vận, nhân sự, vị trí, di chuyển, tinh thần, tình trạng, mất mát, tổn thất của các đơn vị, các ý đồ và kế hoạch của cấp cán bộ. Khi các Cố Vấn Tàu lên tiếng, Đại Tá Hiếu nghe lóm. Khi họ ngưng nói, Đại Tá Hiếu dùng đến các phương pháp thu thập tình báo khác.

Trong Pleime, cuộc chiến lịch sử, trang 94, Đại Tá Hiếu minh bạch xác nhận là chiến thắng tạo được trong cuộc Pleime phản công vào mật khu Chuprong-Iadrang là kết quả của việc nắm chắc tình báo về tình hình địch:

Trận chiến từ giai đoạn hai và ba cũng mang thêm một sắc thái chưa từng có từ trước tới nay vì ngót 20 năm rồi, khi còn chiến tranh Việt Pháp, chưa mấy khi các cuộc truy kích đã được đề cập tới sau mỗi lần địch xuất hiện và nếu có thực hiện được cũng không đem lại kết quả gì đáng kể. Cho nên lần này ý chí quyết không để cho địch chạy thoát, cộng với sự nắm vững tình hình địch đã làm cho trận chiến phát triển đến một mức độ và quy mô tối đa đồng thời đem lại những chiến công lớn nhất từ trước đến nay của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh.

Mục tiêu của Đại Tá Hiếu là khuyến dụ Mặt Trận B3 áp dụng thế tấn công và buộc phải tụ tập các đơn vị của ba trung đoàn lại vào địa điểm xuất quân để chuẩn bị vận chuyển tấn công; ngay tại thời điểm ngắn gọn này với cơ may ít hơn 24 tiếng, chúng sẽ tụ lại đủ để khiến trọng tâm khối khả dĩ thành mục tiêu tốt cho B52 oanh tạc.

Kế hoạch gồm có các yếu tố thế nghi binh sau đây:

- 1/ lùa các đơn vị quân tản mác về hướng mật khu Chuprong-Iadrang;

- 2/ khuyến dụ địch lấy quyết định tấn công lần thứ hai nhằm khiến địch xích gần lại nhau tại các vùng tập trung để thao luyện và tập trận và xích lại gần hơn nữa tại các vùng xuất quân để chuẩn bị di chuyển tấn công;

- và 3/ kéo dài – bằng cách đổ bộ một toán quân gần bên các vùng xuất quân – thế tấn công và thời gian giữ quân tại các vùng xuất quân khi mà mật độ tập trung quân cao nhất, và cống hiến mục tiêu lý tưởng nhất cho B-52 oanh tạc.

Đại Tá Hiếu chuyển đạt kế hoạch hành quân và tính cách khả thi của kế hoạch cho MACV/Tướng Westmoreland duyệt xét và phê chuẩn.

Thực Hiện

Bước tiến kế tiếp là thành lập một đội toán phối hợp gồm Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II, Bộ Chỉ Huy Tiền Phương Sư Đoàn 1 Không Kỵ, Bộ Tư Lệnh Lực Lượng Dã Chiến I và Bộ Tư Lệnh MACV.

Việc thực hiện kế hoạch và ấn định khởi điểm cho từng đợt của ba thế nghi binh tùy thuộc vào thẩm định về tin tức tình báo của Đại Tá Hiếu. Các mệnh lệnh được chuyển đạt tới Chỉ Huy Trưởng Chiến Trường/Tướng Knowles do Tướng Larsen đảm nhiệm trong ba dịp:

I. MỘT

- Ngày 27 tháng 10, ban lệnh hành quân lùa đich (1st Air Cav Brigade)

= ngày 7/11, tại mật khu Chu Prong, Trung Đoàn 33 tiêu hao liếm các vết thương và chờ đợi cho các toán quân lê gót về. Phần còn lại của các lực lượng đều yên ắng.

= chỉ còn các đơn vị phân tán và các binh sĩ chậm bước còn sót lại tại phía đông mật khu Chuprong-Iadrang trong khi Trung Đoàn 33 bắt đầu kiểm kê mất mát.

II. HAI

- Ngày 8/11, ban lệnh hành quân khuyến dụ (3rd Air Cav Brigade)

= Ngày 9/11, Trung Đoàn 33 thu thập các đơn vị cơ hữu cuối cùng của mình và bắt đầu đếm đầu người. Nhiều binh sĩ khiếm diện. Và tại bản doanh Mặt Trận Dã Chiến phía bắc Ia Drang, ngày hôm nay là ngày kiểm điểm phân tích.

= Ngày 10/11, Bộ Tư Lệnh Mặt Trận Dã Chiến, sau khi thẩm định tình hình, đã đi tới một quyết định. Với các đơn vị Mỹ coi bộ rút lui về phía đông Pleime, quyết định là cố gắng lấy lại thế thượng phong với một cuộc tấn công. Lần này cũng lại là trại DSCĐ Pleime. Bộ tư lệnh sư đoànVC ấn định ngày tấn công là ngày 16 tháng 11, và ra chỉ thị cho ba trung đoàn của sư đoàn.

= Ngày 11/11, Trung Đoàn 66 trung tâm khối (gần YA 9104); Trung Đoàn 32 (YA 820007); Trung Đoàn 33 (YA 940011).

= Ngày 12/11, Các đơn vị thuộc Mặt Trận Dã Chiến tiếp tục chuẩn bị và tập dượt cho cuộc tấn công dự tính trại Pleime.

III. BA.

- Ngày 12/11, Tiểu Đoàn 1/7 được lệnh chuẩn bị đổ bộ vào rặng núi Chu Prong (cho thế nghi binh đánh lạc hướng chú ý)

= Ngày 13/11, Các lực lượng của Mặt Trận Dã Chiến bắt đầu tụ tập trong vùng Chu Prong- Ia Drang để chuẩn bị di chuyển tới Pleime và tấn công dự tính ngày 16/11. Một vài đơn vị trinh sát và vận chuyển đã lên đường.

- và ngày 14/11, ban lệnh cho Tiểu Đoàn 1/7 Không Kỵ hành quân đánh lạc hướng chú ý

Ngày 15/11, khoảng trưa, B-52 bắt đầu oanh tạc các lực lượng của Mặt Trận B3 (trọng tâm khối tại gần YA8702) và tiếp tục oanh tạc 5 ngày kế tiếp cho tới ngày 11/19 (Why Pleime, chương VI):

Trong năm ngày liên tiếp, từ 15 đến 19 tháng 11, các phóng pháo cơ B52 đã bay tổng cộng 96 phi vụ. Từng khu vực một, các khu vực của rặng núi Chu Prông - mỗi khu 20 dậm vuông - tuần tự trải qua một cơn động đất từ Tây sang Đông. Các công sự và hầm hố trước nay từng chống cản các vụ đánh phá của phi cơ tác chiến và pháo binh bắt đầu bị các trái bom 750 cân anh trực tiếp đánh rập. Lớp cây lá rừng rậm không còn hữu hiệu cho công việc ẩn núp lẫn bao che. "Cửa hậu" vào Căm Bốt bị đóng lại và để trốn thoát, tàn quân Việt Cộng chỉ còn lại thung lũng eo hẹp của Ia Drang.

Tổn thất địch do cuộc hành quân Arc Lite lên tới khoảng 2000 chết.

Ngày 15 và 16 tháng 11, B-52 nhắm trải thảm bom vào các vị trí của các đơn vị thuộc Trung đoàn 33 và 32; ngày 17, 18 và 19, các đơn vị thuộc Trung đoàn 66; và ngày 25, các đơn vị thuộc Trung đoàn 32.

Hành quân “kết liễu” do Lữ Đoàn Dù thực hiện chấm dứt cuộc Pleime phản công ngày 11/26/1965.

Nguyễn Văn Tín
8 tháng Giêng năm 2012

Tài liệu tham khảo

- Chính

- Sách báo

* Pleiku, the Dawn of Helicopter Warfare in Vietnam, J.D. Coleman, St. Martin's Press, New York, 1988.

* We Were Soldiers Once… and Young, General Harold G. Moore and Joseph L. Galloway, Random House, New York, 1992.

* "First Strike at River Drang", Military History, Oct 1984, pp 44-52, Per. Interview with H.W.O Kinnard, 1st Cavalry Division Commanding General, Cochran, Alexander S.

* The Siege of Pleime, Project CHECO Report, 24 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

* Silver Bayonet, Project CHECO Report, 26 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

- Việt Cộng

generalhieu