Việc gì xảy ra nếu không có đại kế hoạch cho cuộc Pleime Phản Công?

Nếu không có thì ngày 8/11, sau khi thay thế Lữ Đoàn 1 Không Kỵ, Tướng Knowles sẽ cho các lực lượng của Lữ Đoàn 3 Không Kỵ xông thẳng vào rặng núi Chu Prong để lùng kiếm và tiêu diệt địch.

Và rồi cuộc hành quân cũng kết thúc giống trường hợp của Lữ Đoàn 1 Không Kỵ trong cuộc hành quân All the Way, một “cuộc tản bộ trong công viên“ (Coleman, trang 186):

Sau khi các tiểu đoàn thuộc Lữ Đoàn 1 Không Kỵ mất tung tích của các đơn vị sống sót của Trung Đoàn 33 ngày 7 tháng11, Tướng Kinnard nói, trong Army Magazine, là, “Tôi đã có kế hoạch thay Lữ Đoàn 1, một đơn vị dũng cảm và tiêu hao, với Lữ Đoàn 3, chỉ huy bởi Đại Tá Thomas W. Brown, và đó coi bộ là điều hợp lý phải làm.” Tướng Kinnard có thể thả hồn phóng đại tí ti. Các đơn vị của Lữ Đoàn 1 dũng cảm không chối cãi được thật đấy, nhưng tiêu hao? Tiểu Đoàn 2/12 Không Kỵ chiến đấu ngoài chiến trường lâu dài nhất, tổng cộng mười tám ngày – nhưng các ngày có đụng độ đếm ra được là năm bận. Tiểu Đoàn 2/8 có mười bốn ngày trong thung lũng và chỉ có hai ngày là có đụng độ. Một đại đội của Tiểu Đòn 1/8 Không Kỵ có một ngày đụng độ, trong khi các đại đội không có lấy một đụng độ. Và Tiểu Đoàn 1/12 Không Kỵ chỉ duy có trung đội trinh sát bị bắn trong một lúc thịnh nộ. So sánh với số giờ ngoài chiến trường của các đơn vị sau này trong cuộc chiến, đây là một cuộc tản bộ trong công viên.

Hơn thế nữa, sẽ không có dịp nào xử dụng tới B-52 oanh tạc, vì lễ các lực lượng của ba trung đoàn Bắc Quân sẽ chẳng bao giờ tụ tập lại một điểm để khả dĩ trở thành mục tiêu cho B-52 oanh tạc!

Thế rồi, sau một vài tuần lễ với những cuộc đụng độ thưa thớt không mấy đáng kể, Tướng Kinnard sẽ tuyên bố, "Tôi đã có kế hoạch thay Lữ Đoàn 3, một đơn vị dũng cảm và tiêu hao, với Lữ Đoàn 2, và đó coi bộ là điều hợp lý phải làm."

Thế rồi, sau một vài tuần lễ với những cuộc đụng độ thưa thớt không mấy đáng kể, Tướng Kinnard sẽ tuyên bố, "Tôi đã có kế hoạch thay Lữ Đoàn 2, một đơn vị dũng cảm và tiêu hao, với Lữ Đoàn 1, và đó coi bộ là điều hợp lý phải làm."

Và cứ tiếp diễn như thế, một vận động vô bổ của một chuỗi hoán chuyển quân binh xoay vần bất tận ...

Nguyễn Văn Tín
6 tháng Giêng năm 2012

Tài liệu tham khảo

- Chính

- Sách báo

* Pleiku, the Dawn of Helicopter Warfare in Vietnam, J.D. Coleman, St. Martin's Press, New York, 1988.

* We Were Soldiers Once… and Young, General Harold G. Moore and Joseph L. Galloway, Random House, New York, 1992.

* "First Strike at River Drang", Military History, Oct 1984, pp 44-52, Per. Interview with H.W.O Kinnard, 1st Cavalry Division Commanding General, Cochran, Alexander S.

* The Siege of Pleime, Project CHECO Report, 24 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

* Silver Bayonet, Project CHECO Report, 26 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

- Việt Cộng

generalhieu