"Chiến Thắng Pleime" ?

Khách du lịch đến tham quan địa danh Pleime sẽ không khỏi được dân địa phương hướng dẫn tới xem bia ghi "Di Tích Lịch Sử - Chiến Thắng Pleime". James Michener, một cựu chiến binh Mỹ, chụp bức hình dưới đây tháng 9 năm 2007.

Di tích lịch sử thì được rồi. Nhưng chiến thắng Pleime? Ai chiến thắng đây? Hẳn không phải quân lính Cộng Sản Bắc Việt (Việt Cộng). Trung Đoàn 32 BV đã phải tan đội hình phục kích sau khi không ngăn chận và triệt hủy được Lực Lượng Đặc Nhiệm tiếp cứu trại Pleime và rút lui về rặng núi Chu Prong. Trung Đoàn 33 BV sau khi vây hãm trại để nhử quân đến tiếp viện đã phải tháo lui cùng Trung Đoàn 32 BV rút về hậu cứ Chu Prong. Trung Đoàn 66 BV đến chiến trường trễ bị Lữ Đoàn 1 Kỵ Binh Mỹ bất ngờ nhảy vào chân rặng núi Chu Prong tấn công. Cả ba Trung Đoàn 32, 33 và 66 BV bị bom B-52 sát hại thê thảm mỗi ngày 5 lần từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 năm 1965. Sau cùng hai Tiểu Đoàn 334 và 635 của Trung Đoàn 32 BV bị Lữ Đoàn Dù dí đánh tại thung lũng Ia Drang trên đường lẩn trốn qua biên giới Căm Bốt.

Ngoài ra, Chỉ Huy Trưởng trại Pleime báo cáo số thương vong của Việt Cộng trong cuộc vây hãm trại khoảng 400 tên. Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 1 Kỵ Binh Mỹ báo cáo thương vong của Việt Cộng trong cuộc hành quân All The Way truy đuổi quân địch từ trại Pleime đến chân rặng núi Chu Prong khoảng 800 tên. Số thương vong của Việt Cộng trong hai trận đánh tại bãi đáp X-Ray và bãi đáp Albany khoảng 2.500 tên. Bom B-52 giết hại khoảng 2.000 tên. Lữ Đoàn Dù VN giết khoảng 300 tên trong hai cuộc phục kích. Tổng cộng số thương vong phía Việt Cộng trong trận đánh Pleime lên tới khoảng 6.000 quân sĩ. Tỉ lệ số thương vong về phía Mỹ và QLVNCH so với phía Việt Cộng là 1/10.

Vừa không ̣đánh chiếm được mục tiêu vừa bị thiệt hại nặng nề vừa phải rút qua biên giới Căm Bốt thì làm sao mà rêu rao Chiến Thắng Pleime...

Nguyễn Văn Tín
Ngày 26 tháng 04 năm 2009

Tài liệu tham khảo

- Chính

- Sách báo

* Pleiku, the Dawn of Helicopter Warfare in Vietnam, J.D. Coleman, St. Martin's Press, New York, 1988.

* We Were Soldiers Once… and Young, General Harold G. Moore and Joseph L. Galloway, Random House, New York, 1992.

* "First Strike at River Drang", Military History, Oct 1984, pp 44-52, Per. Interview with H.W.O Kinnard, 1st Cavalry Division Commanding General, Cochran, Alexander S.

* The Siege of Pleime, Project CHECO Report, 24 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

* Silver Bayonet, Project CHECO Report, 26 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

- Việt Cộng

generalhieu