Sư Đoàn 1 Kỵ Binh Mỹ Hỗ Trợ Trong Trận Plei Me

[…]

Ngày 19 tháng 10 địch tấn công một trại Dân Sự Chiến Đấu tại Plei Me - bước đầu trong nỗ lực tiến chiếm toàn cơi Cao Nguyên. Vào khoảng ngày 22 tháng 10, tin t́nh báo cho biết có hai trung đoàn Bắc Quân trong vùng: Trung Đoàn 33, tại Plei Me, và Trung Đoàn 32, nằm phục kích để tiêu diệt đoàn quân tiếp viện đến từ Pleiku, phía bắc Plei Me.

Vị tư lệnh Việt Nam của Quân Đoàn II phải đương đầu với một lựa chọn khó khăn. Ông có thể từ chối đi giải cứu Plei Me và để mất trại, hay ông có thể tung vào lực lượng trừ bị từ Pleiku, khiến vùng này mất các toán quân trú pḥng. Nếu ông mất lực lượng trừ bị, Pleiku sẽ là một con mồi dễ nuốt cho Cộng Quân, và từ đó chúng làm chủ phần phía tây của Cao Nguyên. Ông lấy quyết định xin sự giúp đỡ từ phía các lực lượng Hoa Kỳ. Tư Lệnh của Lưc Lượng Dă Chiến Mỹ, Thiếu Tướng Stanley R. Larsen, gửi một thông điệp cho Thiếu Tướng Harry W. 0. Kinnard, Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Kỵ Binh: “Bắt đầu sáng ngày 23 tháng 10 SĐ 1 Kỵ Binh điều một TĐ Đặc Nhiệm tối thiểu 1 TĐ BB và 1 đơn vị Pháo Binh tới PLEIKU, sứ mạng chuẩn bị hỗ trợ trong việc pḥng thủ các doanh trại then chốt của HK/QLVNCH quand vùng PLEIKU hay tăng cường các cuộc hành quân của Quân Đoàn II đi giải cứu TRẠI DSCĐ PLEI ME.”

Chiến Đoàn INGRAM được trực thăng vận từ An Khê tới Pleiku sáng sớm ngày 23 tháng 10. Lực lượng gồm có Tiểu Đoàn 2 thuộc Trung Đoàn 12 Kỵ Binh, tăng cường bởi một đơn vị pháo binh. Trong khi cuộc điều quân tiến hành, tư lệnh sư đoàn, cảm thấy một cuộc hành quân quyết định sắp xảy ra tại Plei Me, xin được phép điều Lữ Đoàn 1 tới Pleiku. Bản doanh của lữ đoàn với Tiểu Đoàn 2 thuộc Trung Đoàn 8 Kỵ binh, và hai ổ pháo binh của Tiểu Đoàn 2 thuộc Trung Đoàn 19 Pháo Binh, tới bằng đường hàng không tại Trại Holloway vào nửa đêm ngày 23 tháng 10 để đảm trách điều khiển công tác tác chiến của Chiến Đoàn INGRAM. Lữ Đoàn 1 được giao trọng trách an ninh cho Pleiku, cung ứng pháo yểm cho đoàn quân tiếp cứu Việt Nam cho Plei Me, và tạo thành lực lượng trừ bị.

Trong khi đó, đoàn quân chiến xa QLVNCH khởi sự di chuyển xuống Tỉnh Lộ 6C hướng tới Plei Me. Vào lúc 17g30 Bắc Quân tấn công đoàn quân tiếp cứu tại hai địa điểm, nhưng pháo binh của Sư Đoàn 1 Kỵ Binh Mỹ được kêu gọi nă chính xác vào địch quân tại nơi phục kích và là một yếu tố quyết định trong việc đẩy lui cuộc tấn công.

Trước khi đoàn quân tiếp cứu tới Plei Me, trại được tiếp tế ngày và đêm bởi các chuyến thả dù từ các máy bay CV-2 (Caribou) của 92d Aviation Company, V-7 (Buffalo) của U.S. Army Aviation Test Board, và C-123 của Không Lực Hoa Kỳ. Trong đêm ngày 24 tháng 10 thời tiết đầy mây che phủ và từ trên không không thấy trại. Để có thể nhắm đúng địa điểm thả dù các kiện hàng, chỉ huy trưởng trại bắn thẳng lên không qua đám mây che phủ một trái sáng và các phi công thả các kiện hàng dùng trái sáng làm điểm nhắm. Phần lớn các đạn dược và thực phẩm rơi vào bên trong trại.

Chiều ngày 25 tháng 10 đoàn quân tiếp cứu tới trại khi c̣n trong t́nh trạng bị vây hăm, và lập tức tăng cường chu vi pḥng thủ. Vào lúc đó, bộ binh và pháo binh của Sư Đoàn 1 Không Kỵ Mỹ đă tấn công từ Pleiku vào các vùng đổ bộ trong tầm yểm trợ tiếp cận. Kế hoạch nguyên thủy của địch nhằm tiêu diệt đoàn quân tiếp cứu QLVNCH và rồi tấn chiếm Plei Me đă bị thất bại. Vào lúc 22g00 ngày 25 tháng 10, Trung Đoàn 33 Bắc Quân tại Plei Me được lệnh rút về hướng tây, để lại đàng sau một tiểu đoàn để bao che cuộc triệt thoái.

Vào thời điểm này, Tướng William C. Westmoreland đến thăm bộ chỉ huy tiền phương của Lữ Đoàn 1 và chỉ thị Sư Đoàn 1 Kỵ Binh đuổi theo và tiêu diệt địch. Mục tiêu hành quân của sư đoàn thay đổi từ tăng cường và phản ứng sang tấn công vô hạn chế. Sư đoàn mang trách nhiệm lùng kiếm và tiêu diệt tất cả các lực lượng địch khả dĩ đe dọa vùng Cao Nguyên.

[…]

Trung Tướng John H. Hay, Jr.
Trích từ Second Chapter: Ia Drang (October-November 1965)
Vietnam Studies – Tactical and Materiel Innovations
Department of the Army – Washington, D.C. 1989

Tài liệu tham khảo

- Chính

- Sách báo

* Pleiku, the Dawn of Helicopter Warfare in Vietnam, J.D. Coleman, St. Martin's Press, New York, 1988.

* We Were Soldiers Once… and Young, General Harold G. Moore and Joseph L. Galloway, Random House, New York, 1992.

* "First Strike at River Drang", Military History, Oct 1984, pp 44-52, Per. Interview with H.W.O Kinnard, 1st Cavalry Division Commanding General, Cochran, Alexander S.

* The Siege of Pleime, Project CHECO Report, 24 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

* Silver Bayonet, Project CHECO Report, 26 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

- Việt Cộng

generalhieu