Trận Pleime Theo Dõi Từ Ban 3/I Field Force Vietnam
(20 tháng 10 năm 1965 - 30 tháng 10 năm 1965)

Sau đây là bài dịch của các mục ghi chép liên quan đến trận Pleime trích từ nhật ký của Ban 3 Tham Mưu thuộc I Field Force Vietnam, Nha Trang.

20 Tháng 10 năm 1965

- 01:50G: Quân Đoàn II (Lt Williams) Trại LLĐB Pleime (ZA 146764) bị tấn công bởi khoảng chừng 2 Đại Đội VC với 2 bích kích pháo 81 ly, một súng không giựt 57 ly và hỏa lực súng nhỏ. Yêu cầu thả trái sáng được gửi đi cộng thêm một phi cơ quan sát L-19 để liên lạc. 2 phi cơ A1E sẽ được tống đạt cộng thêm hai F-100. 1 HK bị thương, 2 DSCĐ bị thương.

- 05:00G: Quân Đoàn II (Lt Williams) tổng kết - Pleime bị tấn công 1900g, khoảng chừng 2 Đại Đội VC, 3 bị thương, 1 HK, 2 DSCĐ. 0030g, yêu cầu thả trái sáng tại ZA 146764, 8 A1E và hai B57. Tấn công đã gia tăng cường độ và đang tiếp diễn.

- 06:30G: Quân Đoàn II (Lt Williams) báo cáo tổn thất Pleime 7 bị thương, 1 LLĐB HK (chấn thương trên đầu).

- 09:00G: Quân Đoàn II - tin bổ túc về Pleime: lúc 0645g trại Pleime hứng chịu hỏa lực súng nhỏ tại phía bắc cuối trại.

- 10:30G: Quân Đoàn II tin bổ túc về Pleime: Lúc 10191900g, trại bị trúng hỏa lực súng nhỏ. 2200g, 20-40 VC đánh thăm dò. 2215g, yêu cầu phi cơ thả trái sáng, 2 trực thăng vũ trang. 2230g, không bị hỏa lực uy hiếp. 2400g, hứng chịu hỏa lực bích kích pháo 81 ly. 2025g, 2 DSCĐ bị thương. 0015g, 1 Hạ Sĩ Quan LLĐB HK bị thương nhẹ. 0020g, trại Pleime mất liên lạc vô tuyến với một đài. 0030g, yêu cầu tái tiếp tế đạn dược. 0558g, hứng chịu hỏa lực bíck kích pháo, súng liên thanh và 57 ly. 0645g, hỏa lực súng nhỏ. 0702g, hỏa lực súng nhỏ tiếp tục. 0830g, tiếp tế đạn dược đáp xuống đất ngoài cổng trại. Khi tìm cách thu hồi hứng chịu hỏa lực súng nhỏ. Không biết có thu hồi được đạn dược không. 0950g, thực hiện oanh kích, kết quả không rõ. 1000g, ước lượng lực lượng địch: LLĐB HK ước chừng 1 TĐ VC. 1025g, tổn hại cuối cùng, 3 chết, 9 bị thương, tổng cộng chính xác không rõ. Tải thương đang tiến hành. 0340g, kết quả cuộc oanh kích đầu tiên (kết quả không rõ).

- 11:35G: Quân Đoàn II - 0950g một UH1B vũ trang bị bắn hạ đang khi yểm trợ tái tiếp tế, chắc không ai sống sót, phi hành đoàn 4 người. 1030g, 1 B57 rớt xuống, kết quả của hỏa lực từ mặt đất bắn lên. Phi hành đoàn nhảy dù ra và được cứu vớt, B57 an toàn. Lúc khoảng 1030g 1 B57 đáp xuống tại kế bên Pleiku, kết quả của hỏa lực từ mặt đất bắn lên. Trại bị gây áp lực từ bắc và đông. Coi bộ VC được trang bị khá.

- 12:35G: Từ Lt Col Broughton Ban 3 Hành Chánh gửi Col Barrow. Quân Đoàn II muốn hai Đội Đội Biệt Cách Dù được trực thăng vận càng sớm càng tốt từ trại Holloway đến Phi trường Quân Sự Pleiku nơi tập trung để thực hiện một cuộc hành quân không bộ gần Pleime. Lt Col Broughton hỏi lại về các trang cụ không lực cống hiến. Thông báo là 12 khả dụng, 14 H34 và 4 trực thăng vũ trang, không có CH47. Hỏi ngược lại Lt Col Broughton là Quân Đoàn II sung vào bao nhiêu quân lính. Trả lời không rõ vào thời điểm này, sẽ có trả lời chắc chắn khoảng 1315g sau khi Cố Vấn Trưởng trở về. Nhưng Quân Đoàn II có thể yêu cầu sự trợ giúp từ phía Sư Đoàn 1 Không Kỵ. Murray góp ý với Broughton là Tư Lệnh không mấy muốn sung Kỵ Binh vào trong vùng vào thời điểm này. Broughton nói chỉ là một tiếng gióng chuẩn bị cho một yêu cầu khả dĩ và hỏi điều gì sẽ ảnh hưởng đến cho hành quân Thần Phong 6. Murray lập lại xác định trước về sự e ngại của Tư Lệnh.

- 13:25G: Quân Đoàn II (Capt Neary) - 2 Đại Đội Biệt Cách Dù có mặt tại Phù Cát. Cố Vấn Mỹ là Capt Gretz. Lực lượng của mỗi Đại Đội là 110 người. Họ sẽ sẵn sàng được bốc vào lúc 1330g. Hai Đại Đội được thông báo qua ngã HK vào lúc này. Yêu cầu FFV tiếp xúc Nhóm5 LLĐB HK và thông báo ngã QLVNCH.

- 13:40G: từ Col Tuncellito - 1 C-123 đang bay và 1 C130 đang nằm trên phi đạo để bốc hai Đại Đội Biệt Cách Dù từ Qui Nhon đến Pleiku.

- 15:05G: Maj Esterling - Quân Đoàn II - Không có tin gì thêm về Pleime vào lúc này.

- 15:45G: Quân Đoàn II Capt Neary - Ban 2/LLĐB HK ước lượng 2 Tiểu Đoàn VC quanh Pleime. Theo thói lệ của các cuộc tấn công trước thì có lẽ có sự can dự của Trung Đoàn 32 BV hay Trung Đoàn 95. Sự kiện chúng tiếp tục đóng chốt trong ban ngày và giáp mặt các cuộc oanh kích cho thấy là không chỉ là đơn vị địa phương quân. Không Quân thả dù đạn dược lúc 1530g. VC bị oanh kích như sau: Cho tới 1515g, 22 A1E, 10 B57, 18 F100, 1 F4B, tổng cộng 51 phi vụ.

- 16:10G: Quân Đoàn II (Capt Neary) - BTTM cấp cho Quân Đoàn II 18 H-34 KLVN sẽ tới Quân Đoàn II giữa 1600g - 1630g.

- 16:20G: Quân Đoàn II Lt Williams - Quân Đoàn II có gửi quân lính nào đến Pleime không. Trả lời: không vào lúc này. 1 Tiểu Đoàn được báo động sẵn sàng di chuyển.

- 16:50G: Quân Đoàn II (Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn II). Ban 3 gửi Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn II. Nếu TF Ingram bị đình trệ, một Tiểu Đoàn có thể được điều động tới Pleiku ngày mai nếu thời tiết cho phép. Có muốn vậy không? Cố Vấn Trưởng hỏi Ban 3. Phi Đội A/1 và 119 Không Quân trên đường bay tới Bồng Sơn. Tư Lệnh Quân Đoàn II dự tính Thần Phong 6 tiếp diễn như đã dự định, tiếp cứu Pleime là yêu tiên 2. Ông sẽ di chuyển lực lượng trên bộ để tiếp cứu trại.

- 17:02G: Quân Đoàn II Lt Williams - Bản Doanh FFV muốn biết: liên quan tới hành quân phía nam Pleiku. Các đơn vị nào đang di chuyển, tiến bao xa rồi. (Ghi chú: dùng mật mã KAC)

- 17:50G: Quân Đoàn II (Sgt Ubelhor) - Lúc 1630g, về cuộc oanh kích cuối cùng. Tiền Sát Viên Không Quân nói là oanh kích và nã đạn dọc theo hàng rào kẽm gai quanh trại. VC tại hàng rào kẽm gai. Quân Đoàn II tìm cách lấy thêm tin tức từ LLĐB. (Thông tin qua theo dõi vô tuyến) (Từ Capt Franklin: họ thỉng thoảng nhắm bắn VC tại hàng rào kẽm gai trong suốt buổi chiều, theo một số Tiền Sát Viên Không Quân)

- 18:25G: Quân Đoàn II Capt Ushijima - Có thể đặt để một Đại Đội Biệt Cách Dù gần Pleime tối nay. Col Bennett được Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn II cho biết là chỉ có thể xảy ra sau 1900g và không thực hiện được chuyến trực thăng vận đêm nay. Col Bennett sau đó yêu cầu đưa 10 lính Mỹ vào trong Trại để trợ giúp kiểm soát các DSCĐ. Col Mataxis (Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn II) trả lời là do tình hình chiến thuật điều đó không thực hiện được. 18 H-34 KLVN bị hủy bỏ. Coi bộ báo cáo bậy. ZA 160050 là tọa độ chính xác của Pleime. Đại Đội Biệt Cách Dù đang được thảo luận tới là một trong hai đơn vị Delta dưới sự kiểm soát của LLĐB. Họ đang ở Pleiku.

- 19:00G: MACV (Col Rainey) - 50 quân lính Mỹ được đề cập tới trong yêu cầu chuyên chở là ai. Trả lời: Toán Delta.

- 20:00G: Nhóm 5 LLĐB Capt McGrover - 2000g, lẻ tẻ bích kích pháo và súng nhỏ. Không có tăng phái đêm nay. Phi cơ thả trái sáng và phi cơ chiến đấu hoạt động suốt đêm. Vô tuyến qua chuyển tiếp trên không. 1830g, tái tiếp tế đường không, 1/2 bị phá hủy, 1/2 tốt. (1/2 đáp xuống ngoại vi vùng ấn định) Tái tiếp tế từ Pleiku và từ Trung Tâm Yểm Trợ Tiếp Vận tối nay. Toán trưởng trong trại. 4 đơn vị ngoài trại. Khoảng chừng trên 2 Tiểu Đoàn VC.

- 20:00G: Từ Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn II gửi Lt Col Patch. Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn II vừa trở về sau chuyến bay trên không phận trại Pleime. Pleime vẫn đứng vững. Các phi cơ thả trái sáng và chiến đấu cơ vẫn yểm trợ. Phi Đội A/1 Không Lực đã trở về Pleiku, do thời tiết xấu. Yêu cầu của Lt Col Bennett, Nhóm 5 LLĐB, đưa 10 lính Mỹ vào trại bị từ chối. Điện tín đọc bằng mật mã KAC. Lực lượng Kỵ Binh: Ban Chỉ Huy Thiết Kỵ 3, Đại Đội 3/5 Chiến Xa; Đại Đội 2/3 Thiết Kỵ Bộ Binh khởi hành từ AR 780480 và sẽ tiến tới AR 765274 đêm nay và thiết lập nút chận, sẽ tiến tới ngày mai. 2 Đại Đội Biệt Động Quân trợ giúp ngày mai.

- 22:20G: Cố Vấn Quân Đoàn II (Sgt Albreago) Trung Đoàn 41, BCH 962784; Toán Đặc Nhiệm Alpha TQLC, BCH 863754; TĐ 1 TQLC 874765; TĐ 4 TQLC 862756; Lữ Đoàn Dù, BCH 819886; TĐ 3 Dù, 819886; TĐ 8 Dù, 819886; TĐ 5 Dù, Bồng Sơn; TĐ 6 Dù, 819886; TĐ 7 Dù, Bồng Sơn; TĐ 4 Dù, Phù Mỹ.

- 22:45G: Từ Col Barrow (Thông tin từ Gen Larsen qua Gen Smith): TF Ingram không được ra khỏi địa điểm hiện tại để đi tới đích theo kế hoạch (liên quan tới Thần Phong 6). TF Ingram phải duy trì tại chỗ để chuận bị trợ giúp Condor. (Nhóm Cố Vấn Quân Đoàn II). Lệnh này bao gồm cuộc không hành liên hệ (phi cơ cánh quạt và Chinook). Chuyển đạt cho SĐ 1 KK.

- 24:00G: Tóm lược sinh hoạt từ 200001g tới 202400g tháng 10 năm 1965. Tóm lược tình báo: 191900g Trại LLĐB Pleime bị tấn công, phi cơ thả trái sáng và chiến đấu cơ được phái tới. (...) Quân Đoàn II báo cáo trực thăng UH-1B bị bắn hạ lúc 1030g tại Trại Pleime, không ai sống sót; 1 B-57 rớt xuống do hỏa lực từ mặt đất bắn lên lúc 1030g. Khoảng lúc 1030g một chiếc B-57 thứ hai đáp xuống gần Pleiku do bị bắn tại Pleime. Cứu vớt được phi hành đoàn. Khoảng 2 Tiểu Đoàn VC quanh vùng Pleime. Trại bị áp lực từ Bắc và Đông. Pleime hứng chịu hỏa lực súng không giựt 57ly lúc 1320G. Kết quả: 17 DSCĐ bị thương, 3 DSCĐ chết, 1 LLĐB HK chết, 1 LLĐB HK bị thương. (...) Lúc 202000g Trại LLĐB Pleime hứng chịu hỏa lực bích kích pháo và súng nhỏ. Từ 310th Air Commando Sqdn (Lt Col McLaughlin): 2 C-123 bị trúng đạn khi thả dù tiếp tế tại Pleime. Bị bắn 5 lần lúc 1530g. Hỏa lực trung liên 7,6 ly và súng nhỏ. Phi cơ thứ hai hứng chịu 15 trái đạn của hỏa lực đại liên ly 12,7 ly và trung liên 7,6 ly lúc 1830g. Phi cơ tắt máy vì động cơ bị hư hại do hỏa lực từ mặt đất bắn lên.

- 24:00G: Tóm lược hành quân: Quân Đoàn II: Trại LLĐB tại Pleime bị tấn công từ 191945g bởi khoảng 30-40 VC xử dụng bích kích pháo và súng nhỏ; 1 HK bị thương, 2 DSCĐ bị thương. Trại LLĐB tại ZA 146764. Lúc 0030g khoảng 2 Đại Đội VC tấn công Pleime với bích kích pháo 81 ly và 1 súng không giừ 57 ly. Lúc 0630g báo cáo tổn hại là 7 bị thương, 1 HK bị thương. Pleime bị bắn từ Bắc và Nam. Lúc 0730g, 10 A1E và 2 B-57, 5 F-100 trong vùng. Lúc 0830g Pleime bị mất tiếp tế đạn dược, dù thả ngoại vi. Lúc 1000g khoảng 1 Tiểu Đoàn VC tấn công Pleime. Tổn thất: 3 chết, 9 bị thương. Lúc 0950g HU-1B vũ trang bị bắn hạ, không có ai sống sót; phi hành đoàn 4 người. Lúc 1030g 1 B-57 đâm nhào xuống đất do hỏa lực từ mặt đất bắn lên, phi hành đoàn nhảy ra, được cứu vớt, B-57 an toàn. Lúc 1030g, B-57 đáp xuống Pleiku do hỏa lực từ mặt đất bắn lên. Báo cáo QLVNCH có 2 Tiểu Đoàn VC trong vùng. Lúc 1235g, Quân Đoàn II yêu cầu không vận 2 Đại Đội Biệt Các Dù sẵn sàng được bốc tại Qui Nhơn lúc 1330g. 1 C-130 đang bay và 1 C-123 trên phi đạo Qui Nhơn để bốc BCD. Con số tổn thất lúc 1320g: 17 DSCĐ bị thương, 3 DSCĐ chết, 1 LLĐB HK bị thương, 1 LLĐB HK chết. Ban 2 LLĐB ước tính - 2 Tiểu Đoàn VC quanh Pleime chắc là QĐND, Trung Đoàn 32 hay Trung Đoàn 95. Cho tới lúc 1515g, có các phi vụ oanh tạc sau đây: 22 A1E, 10 B-57, 18 H-34 KLVN, dự tính tới Quân Đoàn II 1600-1630 giờ. Tư Lệnh Quân Đoàn dự tính Thần Phong 6 tiến hành theo dự định; tiếp viện Pleime là ưu tiên 2. Ông di chuyển BCH Thiết Đoàn 3 Kỵ Binh, Tiểu Đoàn 21 BĐQ, Đại Đội 3/5 Chiến Xa, Thiết Đoàn 2/6 Bộ Binh khởi hành Pleiku và dự tính thiết lập nút chận quanh AR 765274, sẽ tiến hành ngày 21 tháng 10. Có thêm 2 Đại Đội BĐQ sẽ trợ giúp ngày 21 tháng10. Gen Larsen hủy bỏ sự tham dự của TF Ingram trong Thần Phong 6 kể từ 202300g, bao gồm yểm trợ vận chuyển hàng không sẽ được chuẩn bị để trợ giúp tiếp cứu Trại Pleime ngày 21 tháng 10.

21 Tháng 10 năm 1965

- 00:35G: Quân Đoàn II (Capt Beasley) 1445g, tìm thấy một tử thi HK ngoài trại; 1420g, 50-60 nhân sự DSCĐ đứng dọc theo bờ tường, một số không rõ trong hầm trong trại không chịu chiến đấu; 1830g, thả dù đạn dược bích kích pháo 81 ly; 1930g, tiểp tế bằng CV-2 tất cả lọt vào trong trại; 1930g, khoảng 200 DSCĐ trong trại; 2 A1E trên không. 2 phi cơ thả trái sáng túc trực trên trời 24/24, mọi sự yên tịnh.

- 01:05G: Quân Đoàn II (Capt Beasley) Phi Đội A, Tiểu Đoàn 1 Không Lực sẽ bốc 2 Đại Đội Biệt Cách Dù bắt đầu 2108255g và kết thúc 1010g. Dự trù 2 chuyến bốc, tiền oanh kích bãi đáp dự tính quanh ZA 175085. Các đơn vị (xem mục #76, sổ nhật ký ngày 20 tháng 10) ở lại tại các nút chận như là lực lượng phản kích. Lúc 210800g một đại đội thuộc Tiểu Đoàn 22 BĐQ sẽ có mặt tại phi đạo sẵn sàng được bốc vào vùng hoạt động nếu cần. Tiểu Đoàn 22 BĐQ (-) trong tư thế trừ bị tại Pleiku. Tiểu Đoàn 1 thuộc Sư Đoàn 1 Không Kỵ trực sẵn có thể di chuyển tới Pleiku.

- 01:30G: Quân Đoàn II (Capt Beasley) Theo dõi thêm về Pleime: tổn thất mới nhất: HK: 1 chết, 3 bị thương, HK chết trong tai nạn trực thăng - 4 DSCĐ, 7 chết, 17 bị thương. Quận Phú Nhơn báo cáo Tiểu Đoàn VC vượt qua Quốc Lộ 4 từ Đông sang Tây quang AR 870102 lúc 2020000 giờ. Di chuyển về hướng Pleime.

- 02:28G: Quân Đoàn II (Capt Beasley) Phi Đội A, Tiểu Đoàn 1 Không Lực, AQ 820045, bị hỏa lực súng nhỏ sách nhiễu lúc 0200-0205g. Không gây tổn thất. Tình hình an toàn. Hỏa lực được mô tả là hỏa lực súng liên thanh lẻ tẻ từ 3 vị trí gần phi trường. Tổn thất VC không rõ.

- 04:20G: Quân Đoàn II (Capt Beasley) Không gì thay đổi trong tình hình Quân Đoàn II. Không có đụng độ tại Pleime vào lúc này. Phi cơ thả trái sáng và oanh kích vẫn họat động trong vùng.

- 06:50G: Quân Đoàn II (Lt Williams) 0230g, đánh thăm dò trại, bị không kích đẩy lui. 0430g, hỏa lực súng nhỏ gia tăng dọc phía nam của phi đạo.

- 07:50G: Quân Đoàn II (Maj Ushijima) - Trực thăng vũ trang bị hỏng cánh quạt đuôi, rớt xuống và bốc cháy. Không ai sống sót 5 người trên trực thăng. Trực thăng thuộc về Phi Đội A, Tiểu Đoàn 1 Không Lực.

- 08:20G: Quân Đoàn II Capt Ushijima - Có ai tại Pleiku có thể lấy quyết định thay Tư Lệnh trong khi Tướng Vĩnh Lộc vắng mặt không? Yêu cầu nắm vững tình hình hành quân của Thần Phong 6, Pleime và Quốc Lộ 21 và bảo quản thông tin chính xác và tức thời chuyển về Bản Doanh này. Trả lời: Tham Mưu Trưởng có mặt tại đây và giữ liên lạc với Tư Lệnh tại vùng ven biển. Hỏi: Tham Mưu Trưởng có lấy một quyết định được không. Trả lời: TMT sẽ phối kiểm với Tư Lệnh trước khi lấy một quyết định.

- 08:25G: FFV Cố Vấn Maj Mobley - Cố Vấn thông báo là 2/12 Không Kỵ rút ra khỏi Thần Phong 6. Không Kỵ 1 sẵn sàng có thể can dự quanh Pleiku.

-09:05G: Từ Quân Đoàn II - 2 chuyến trực thăng vận bốc Biệt Cách Dù vào bãi đáp lúc 0820g và 0853g không gặp kháng cự. Chuyến bốc thứ ba dự tính vào lúc 1010g. Giữa 0730g và 0800g, Pleime hứng chịu hỏa lực súng nhỏ từ Bắc, một ngọn đồi. Oanh kích tìm cách khử trừ.

- 10:00G: Thư tín, Tư Lệnh gửi Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn II - Bất kỳ trong 3 trường hợp có thể khiến điều động Tiểu Đoàn Không Kỵ tới Pleiku. Trừ bị Pleiku, một Tiểu Đoàn BĐQ được rút ra để tăng phái. Coi bộ nếu Pleiku nguy cơ bị tấn công. Coi bộ khi cần di chuyển Tiểu Đoàn Không Kỵ, tình trạng thời tiết tại Anh Khê, Pleiku hay vùng chính giữa không cho phép bay.

- 10:10G: Quân Đoàn II - Liên quan Pleime - Trại hứng chịu hỏa lực súng nhỏ lúc 0815g, không có bích kích pháo. Không có thông tin về hướng của hỏa lực hay hướng của áp lực chính vào trại từ đâu tới. Lúc 0820, chuyến bốc thứ nhất. 0855g, chuyến bốc thứ nhì. 160 binh sĩ đổ bộ, không có đụng độ. Bãi đáp tại ZA 18708. Chuyến bốc thứ ba dự tính xảy ra vào lúc này, (201010g). 1100g Quân Đoàn II - chuyến bốc thứ ba đổ bộ bãi đáp lúc 1010g, không có đụng độ.

- 10:20G: Thư tín gửi Quân Đoàn II - xin cho biết tình trạng của Thiết Kỵ 3 và Tiểu Đoàn BĐQ. Trả lời: Họ vẫn còn ở nút chận từ đêm qua. Hỏi: Khi nào thì di chuyển. Trả lời: Tùy thuộc kết quả của việc bốc 2 Đại Đội BCD. Liên quan Vùng Trách Nhiệm Chiến Thuật (TAOR) - Tư Lệnh Quân Đoàn chuẩn y TAOR, với điều kiện. Văn thư sẽ được chuyển bằng tay tới FFV hôm nay.

- 11:15G: Từ L/Col Buchan (Ban 3 SĐ 1 KK) - Thời gian phản ứng cho TF Ingram tập trung tới Pleiku là 4 tiếng do phải chuyển vận bằng CV-2. Sau 1400g thời gian có thể rút ngắn do số phi cơ được TF Amos hoàn trả. Không Kỵ 1 có một phi cơ quan sát thời tiết bay tại đèo Mang Yang 24/24 để quan sát kỹ biến chuyển thời tiết tại đó. Thời tiết cho phép bay vào lúc này.

- 11:40G: Thư tín từ Quân Đoàn II, Col Williams - 2 Đại Đội LLĐB có mặt trên mặt đất. Có đụng độ với địch quân, có thể tiến vào trại Pleime trong vòng 30 phút. Tăng phái Không Kỵ đang di chuyển và có đụng độ. Tư Lệnh Quân Đoàn II đang tính dùng tới Tiểu Đoàn 22 BĐQ.

- 11:45G: Từ Maj Mobley Cố Vấn FFV - Khoảng 30 phút trước Gen Larsen trong khi thảo luận với Tướng Vĩnh Lộc, quyết định là không dùng tới Tiểu Đoàn BĐQ lúc này tại Pleiku để phản ứng chống lại VC quanh Pleime vào lúc này. Vì đơn vị, Tiểu Đoàn tại Pleime hiện giờ đủ mạnh để giữ vững vị trí. Tiểu Đoàn 1 Không Kỵ sẽ ở lại vị trí cho tới khi Tiểu Đoàn BĐQ di chuyển ra khỏi Pleiku. Không có thay đổi trong tình trạng của Không Kỵ 1 vào lúc này. Quyết định có thể thay đổi. Gen Larsen muốn Gen Smith được thông báo về quyết định này của ông.

- 12:50G: Cố Vấn FFV Maj Mobley - Vị trí hiện giờ của các Tiểu Đoàn Dù (vào lúc 1200g): TĐ 3, BR 795835 và BR 810806. TĐ 6 BR 781849. TĐ7 815845. TĐ 5 và TĐ8 vẫn còn ở bãi đáp (BR 751818).

- 13:30G: Quân Đoàn II (Capt Franklin) - Liên quan đến - Các Đại Đội Biệt Cách Dù quanh trại nhưng vẫn còn ở bên ngoài. Các đơn vị Không Ký vẫn còn đang di chuyển. Họ ở quanh ZA 2020 lúc 1230g. Trại vẫn hứng chịu hỏa lực súng nhỏ. Không có đụng độ khác để báo cáo lúc này.

- 14:00G: Quân Đoàn II Sgt Ubelhor - báo cáo - Liên quan đến Pleime lúc 1350g. Đơn vị được đổ bộ bằng trực thăng vận cách mục tiêu khoảng 1 cây số. Không có đụng độ. 1 thương tích không do tác động địch. Anh ta bị gãy cánh tay.

- 14:04G: 1st Cav Maj McElroy - Khởi sự lúc 211400 giờ TF Ingram là trừ bị của SĐ và lực lượng phản công của FFV. Tiểu Đoàn 2/8 tập trung tại căn cứ tiền phương của Lữ Đoàn lúc 1345g.

- 15:00G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) Báo cáo bắn lẻ tẻ vào Pleime lúc 1500g. Về đơn vị được trực thăng vận: họ ở khoảng 1 cây số tới đích. Quốc Lộ 21 , không đụng độ, đoàn xe khởi hành lúc 1100g vẫn tiến hành. Không có sinh họat đáng kể nào khác để mà báo cáo.

- 15:15G: Quân Đoàn II Sgt Ubelhor -Lúc 1410g, đơn vị thiết vận xa đạp trúng mìn tại ZA 205216. Không thiệt hại, không tổn hại.

- 15:30G: Quân Đoàn II Sgt Ubelhor - 0640g đụng độ tại AR 780290 Cánh quạt đuôi bị trục trặc. Phi hành đoàn 4 chết, UH1B rứt xuống và bốc cháy.

- Ghi sổ trễ: 15:45G - MACV Sgt Galimore - Về câu hỏi liên quan đến phi vụ trực thăng vũ trang bị bắn hạ sáng nay gần Pleime: Phi cơ đang yểm trợ hành quân Pleime, bằng cách bảo quản bãi đáp. Phi cơ bị bắn hạ tại AR 780290.

- 16:20G: Quân Đoàn II Sgt Lakin - Về UH1B rớt xuống và bốc cháy tại AR 780290. Thu hồi được mọi tử thi. Phi cơ sẽ không được vớt vát. Không còn lại gì mấy.

- 16:50G: Nhóm LLĐB 5 (Sgt/Maj Brandor Thượng sĩ hành quân) Lực lượng tiếp viện chưa tới trại Pleime lúc 1615g, thêm nữa công tác tải thương chưa thực hiện được.

- 18:25G: Quân Đoàn II Capt Beasley - Về Pleime - Từ LLĐB HK: Lúc 1810g, hỏa lựs súng nhỏ tiếp diễn, oanh tạc vẫn tiến hành. Lực lượng tiếp viện chưa tới trại. 1 DSCĐ được tải thương.

- 20:35G: Quân Đoàn II Lt Williams - Pleime - 2020g hứng chịu hoả lực súng nhỏ, đại liên 12,7 ly + bích kích pháo 81 ly từ tây nam trại. Các phi cơ thả trá sáng và oanh kích đang tiếp diễn. Các đại đội không ở trong trại. Vị trí 700 mét phía bắc trại. Phi vụ tiếp tế đã được thực kiện thành công lúc 1950g.

- 22:00G: Quân Đoàn II - Chiến Đoàn tiếp viện tại ZA 198200 lúc 1615g. Tiếp tế lúc 1950g không thành công do hỏa lực dưới đất mạnh. Tải thương bị hủy bỏ lúc 1858g.

- 24:00G: Tóm lược hành quân: Quân Đoàn II: 2 Đại Đội Biệt Cách Dù dự tính được bốc vào lúc 210825g cho Pleime. Tiền phi pháo dự tính cho bãi đáp ZA 175085 lúc 0130g, các con số tổn thất là: LLĐB HK 1 chết, 3 bị thương, 4 HK chết trong tai nạn trực thăng. DSCĐ: 7 chết, 17 bị thương. Lúc 0640g, một trực thăng vũ trang, yểm trợ cho Pleime, bị bắn hạ. Trong hành quân Thần Phong 6, đơn vị dẫn đầu của Chiến Đoàn Dù vượt qua bãi đáp gần Bồng Sơn lúc 200645g, đơn vị chính nối đuôi lúc 0850g. Pleime: 2 Đại Đội Biệt Cách Dù đổ bộ bãi đáp lúc 0855g với hai chuyến bốc, không có kháng cự, chuyến bốc thứ ba dự tính cho 1000g. Bãi đáp tại ZA 187083. Chuyến đổ bộ thứ ba thực hiện xong lúc 1010g. Lúc 1230g các đơn vị dẫn đầu của Thiết Kỵ QLVNCH tiến về Pleime tới gần ZA 2020, không có đụng độ. Quân Đoàn II báo cáo. Hỏa lực bắn lẻ tẻ tại Pleime lúc 1500g. Lúc 1410g, thiết vận xa bị trúng mìn gần ZA 205216. Không gây tổn hại và tổn thất. Lúc 0640g một HU1B rớt xuống và bốc cháy gần AR 780290 do một cánh quạt đuôi bị trục trặc. Thu hồi được tử thi, không vớt vát được phi cơ. Quân Đoàn II báo cáo hàng binh VC nói Trung Đoàn 101VC đã di chuyển từ vùng Kontum tới vùng Quảng Đức. Lúc 1810g hỏa lực súng nhỏ tiếp diễn tại Pleime. Oanh kích đang hoạt động. Lúc 2020g, hỏa lực súng nhỏ, đại liên 12,7 ly và bích kích pháo 81 ly bắn vào trại từ Tây Nam. Tiếp tế thực hiện lúc 1950g. Lúc 2045g trại báo cáo hỏa lực súng nhỏ.

- 24:00G: Tóm lược tình báo: Trại LLĐB Pleime: 210130g tháng 10 tổn thất bạn 1 LLĐB HK chết, 3 bị thương 4 HK chết trong tai nạn trực thăng, DSCĐ 7 chết, 17 bị thương. 210420 tháng 10 không có đụng độ. 21064g tháng 10 UH1B rớt và bốc cháy gần AR 780290. Phi hành đoàn 4 chết. Thu hồi được tử thi. Đuôi cánh quạt hư. Nguyên do máy hư không rõ. Pleime: lúc 2020g hứng chịu hỏa lực súng nhỏ, đaoi liên và bích kích pháo 81 ly. Tiếp tế thực hiện lúc 1950g. Lúc 2045g trại báo cáo hỏa lực súng nhỏ. Các phi cơ thả trái sáng và oanh kích hoạt động.

22 Tháng 10 năm 1965

- 01:50G: Quân Đoàn II (Lt Williams) A1E bị bắn hạ lúc 0135g trên không Pleime. Họ đang cố gắng bắt liên lạc với viên phi công. Họ nghĩ là còn sống sót.

- 03:40G: Quân Đoàn II - về chiếc A1E bị bắn hạ - viên phi công liên lạc vô tuyến được với trại. Một toán tuần tiễu xuất trại đi kiếm viên phi công.

- 04:00G: Quân Đoàn II (Lt Williams) Pleime bị tấn công nặng nhất từ trước tới giờ hôm nay. Hứng chịu hỏa lực súng nhỏ, hỏa lực đại liên 12,7 ly và hỏa lực bích kích pháo 81 ly.

- 04:40G: Quân Đoàn II (Lt Williams) Súng ống tịch thâu được tại Pleime: 1 bích kích pháo 81 ly, 1 trung liên 7,6 ly, 3 súng loại Nga, và một súng tiểu liên.

- 06:05G: Quân Đoàn II - Pleime yên tịnh, hỏa lực im tiếng vào lúc 0530g. Toán tuần tiễu vẫn lùng kiếm viên phi công A1E bị bắn hạ.

- 06:35G: Quân Đoàn II - Vào giờ phút 0600g Trại Pleime yên tịnh. Mất liên lạc với viên phi công A1E cách trại 300 m. Các Đại Đội Biệt Cách Dù vẫn cách Pleime 700 -1200m phía bắc. Vị trí của các đơn vị Kỵ Binh không rõ.

- 07:30G: Quân Đoàn II - Thư tín: Đơn vị 3 Kỵ Binh yểm trớ cho Pleime ở tại vị trí ZA 205215. Thư tín: mọi sự đều yên tịnh tại trại. Viên phi công bị bắn rớt đêm qua vẫn ở bên ngoài.

- 08:50G: Lt Col Buchan, Ban 3 Sđ 1 KK gọi để báo cáo là thời tiết tại An Khê là 0-0. Cũng nói là Gen Larsen bảo Cố Vấn SĐ 1 KK ngày 21/10 là TF Ingram (Trừ bị của FFV) trong tư thế bình thường ứng chiến 3 tiếng theo Cấp Bậc Ưu Tiên (LOI). (Lt Col Patch).

- 08:30G: Chang ở vị trí của Chiến Đoàn. Hoạt động liên quan đến Pleime, ZA 236255. Quân Đoàn II Capt Ushijima.

- 09:00G: Quân Đoàn II Capt Beasley - Một vài đơn vị (tiền phương) của các Đại Đội Biệt Cách Dù hiện giờ ở trong trại Pleime. Bộ phận chính vẫn chưa vào tới nơi. Thả dù tiếp tế lúc 220440g thành công. Viên phi công nhảy dù ra khỏi A1E đã bắt được liên lạc vô tuyến và biết rõ vị trí ẩn nấu. Một toán tuần tiễu xuất trại đi tới vị trí. Toán tuần tiễu khởi hành lúc 0807g.

- 09:30G: thư tín từ Col Williams Quân Đoàn II gửi Col Barrow FFV. Pleime hứng chịu hỏa lực lẻ tẻ suốt chiều tối ngày 21-22 tháng 10. Một toán tuần tiễu được phái đi từ trại để tao ngộ với các Đại Đội BĐQ. Tác động này chưa xảy ra. Tuy nhiên tịch thu được nhiều súng ống (xem mục số 13) gây ấn tượng là các phi vụ oanh kích gây một ít tổn hại. Tình trạng của Đại Đội tốt. Kế hoạch tương lai sẽ xuất phái các toán tuần tiễu từ trại để xem có chạm địch được thì sẽ đuổi theo địch nếu có thể.

- 10:00G: Thư tín từ FFV - Hai Đại Đội Dù tại Bồng Sơn vẫn chưa được bốc do thời tiết xấu.

- 11:15G: Quân Đoàn II Capt Ushijima - Về các con số tổn thất tại Pleime. 1 LLĐB HK chết, 5 DSCĐ chết, 1 LLĐB HK bị thương, 14 DSCĐ bị thương, 1 phóng viên Mỹ bị thương. Tải thưương đang tiến hành. Công cuộc tìm kiếm viên phi công vẫn tiến hành. 2 H34 cùng 2 trực thăng vũ trang đã cất cánh và trên đường tới Pleime.

- Ghi vào sổ trễ: Quân Đoàn II Sgt Ubelhor - Thư tín lúc 1030g. Một A1E bị bắn hạ nam trại Pleime. Cứu vớt được viên phi công. Bị bắn hạ bởi hỏa lực súng liên thanh.

- 13:30G: Quân Đoàn II Ubelhor - Về phi vụ tải thương cho Pleime. Chiếc trực thăng thứ hai, một H34 hứng chịu 10 viên đạn hỏa lực súng nhỏ xuyên qua đuôi phi cơ. 1 y sĩ LLĐB HK thuộc toán Delta bị giết trong khi thi hành nghĩa vụ, tắt thở tại khu vực đơn vị C tại Pleiku. Lúc 1315g.

- 16:35G: Quân Đoàn II (Lt Williams) - Chưa bốc được 3 Tiểu Đoàn Dù. Thiết Kỵ 3 vẫn nằm tại vị trí nút chận (đã hơn 24 tiếng).

- Ghi vào sổ trễ 15:45G: Pleime. Vẫn hứng chịu hỏa lực lẻ tẻ súng nhỏ. Toán tuần tiễu vẫn tìm kiếm viên phi công của A1E thứ hai. Tóm lược tình báo Pleime của 221500 tháng 10. Thông tin hiện có cho biết là các đơn vị của Trung Đoàn QĐND, chưa rõ danh hiệu can dự vào trận đánh. Cho tới giờ phút này thì chỉ có duy một Tiểu Đoàn can dự vào cuộc tấn công hiện giờ. Đã có hai đợt xung phong tìm cách chọc thủng hàng rào. Nhưng cả hai chưa được kiểm chứng. Đợt xung phong thứ nhất xảy ra đêm ngày 20 tháng 10 khi một đơn vị cỡ tiểu đội phá đổ cổng chính bằng thuốc nổ. Đợt xung phong thứ nhì xảy ra sáng ngày 21 tháng 10 khi khoàng chừng một tiểu đội (12 người) xông vào hàng rào nhưng bị súng liên thanh và bom napalm của hai A1E chận đứng. Không có xác trong hàng rào. Một số lượng không rõ đạn bích kích pháo 81 ly bắn vào trại và thu lượm được từ 80 đến 100 đầu đạn 81 ly tịt ngòi. Tất cả mang nhãn hiệu Hoa Kỳ. Có ít nhất một khẩu súng không giựt 57 ly được VC xử dụng và một hay hơn đại liên 12,7 ly. Cộng thêm các lực lượng bạn thu lượm được một bích kích pháo 81 ly, một trung liên7,6 ly, 2 khẩu AK và một carbine SKS. Tuy nhiên, theo chiều hướng kiên trì của VC, con số thương vong có thể ước tính là vừa phải hay nặng gây ra nhất là bởi oanh kích.

- 17:25G: Quân Đoàn II (Col Williams) - Báo cáo lúc 1700g (Pleime) Các Đại Đội Biệt Cách Dù đang tảo thanh vùng khoanh bắc trại Pleime (800 mét) giao tranh mạnh. 1 HK chết, 1 HK bị thương, thương vong VC cao. Sĩ quan HK với Nhóm LLĐB HK nghĩ là họ có thể đứng vững tối nay (Maj Beckworth). Chi tiết đến sau.

- 17:50G: Tư Lệnh gọi Tham Mưu Trưởng khoảng trước 1700g. Thần Phong 6 sẽ kết thúc ngày mai. TF Amos sẽ rút ra ngày mai. TF Ingram sẽ di chuyển sáng sớm đi Pleiku.

- 18:30G: Quân Đoàn II (Capt Beasley) - Báo cáo từ Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn II nói là một Tiền Sát Viên Không Quân bắt được liên lạc với viên phi công A1E bị bắn hạ lúc 220100 tháng 10. Phi cơ yểm trợ bao phủ trên trời, tình trạng chính xác của nỗ lực cứu vớt không rõ. (xem sổ mục 4).

- 20:20G: Quân Đoàn II (Capt Beasley) - Về Pleime: Một trực thăng tải thương tìm cách bốc một viên phi công A1E bị bắn hạ bị đẩy lui bởi hỏa lực từ mặt đất bắn lên. Một A1E bắn dập vào vị trí địch nhưng không thành công khóa họng địch. Lúc 1935g công cuộc cứu vớt viên phi công bị hủy bỏ qua đêm. Viên Tiền Sát Không Quân không nhìn thấy viên phi công nhưng thấy ánh sáng nhấp nhánh của đèn báo hiệu. Sẽ tìm cách cứu vớt lại sáng ngày mai. Vị trí viên phi công không rõ vào lúc này.

- 21:00G: Quân Đoàn II - Một viên sĩ quan Tàu bị giết (tin không được xác nhận). Xác nhận là địch bị xích vào súng đại liên. Xem hoạt động tại Pleime.

- 21:10G: Xin thông báo, Gen Westmoreland gọi lúc 2045g để hỏi tin tức về các cuộc tấn công tại Pleime và Quảng Đức

- 22:00G: MACV Sgt Hicks -Về Pleime (mật mã) Báo cáo của LLĐB: HK 2 Đại Úy chết, 1 Đại Úy bị thương. LLĐB - 14 chết, 26 bị thương. DSCĐ - 4 chết, 17 bị thương. Các Đại Đội BCD trở lui về trong trại, thu hồi 9 tử thi.

- 24:00G: Tóm lược tình báo từ 220001 đến 222400G tháng 10 năm 1965. 0135g A1E đang hoạt động bị bắn hạ tại Pleime, báo cáo sau cùng viên phi công sống sót nhưng chưa tìm thấy. 0400g Pleime hứng chịu hỏa lực đại liên 12,7 ly và trung liên 7,6 ly và bích kích pháo 81 ly. Bạn tại Pleime tịch thu 1 bích kích pháo 81 ly, 1 trung liên 7,6 ly, 3 vũ khí hiệu Nga, 1 tiểu liên. 1020g 1 A1E bị hỏa lực súng liên thanh bắn hạ, cứu vớt được viên phi công. Khoảng 1300g một H-34 hứng chịu 10 viên đạn ở đuôi. 1 y sĩ LLĐB HK thuộc toán Delta bị giết. Một phóng viên bị thương. Cả hai được tải thương tới Pleiku. 1430g phóng viên được tải thương về bệnh viện dã chiến 8 Nha Trang. Bị thương mắt. Thu hồi được khoảng 80 - 100 đầu đạn bích kích pháo 81 ly tịt ngòi nhãn hiệu HK. (1) súng không giựt 57 ly 1 hay nhiều hơn đại liên 12,7 ly được VC xử dụng. Công cuộc tìm kiếm viên phi công bị bắn hạ đình chỉ cho tới 23/10 do hỏa lực mạnh. Nhìn thấy áng sáng ra hiệu nhấp nhánh. Xác nhận địch quân bị xích vào đại liên.

- 24:00G: Tóm lược hành quân: TF Amos sẽ được rút ra khỏi Thần Phong 6 ngày mai. TF Ingram (2/12 KK) di chuyển đến Pleiku sáng sớm ngày 23 tháng 10. Sinh hoạt tại Pleime tương đối yên tịnh trong ngày cho tới khoảng 1700g. Chiến Đoàn 3 Kỵ Binh ở phía bắc trại gần ZA 205212. Các Đại Đội Biệt Cách Dù tiến vào trong trại khoảng 0900g. Trễ trong ngày, các Đại Đội BCD hành quân tảo thanh phía bắc trại. Khoảng 1700g các đơn vị này đụng độ mạnh. Kết quả, 2 HK chết, 1 HK bị thương, 14 BCD chết, 26 BCD bị thương. Tổn thất VC không rõ. Các Đại Đội BCD trở lui về trại khoảng 2200g. Nỗ lực cứu vớt viên phi công A1E bị bắn hạ thất bại. Sẽ cố gắng lại ngày mai.

23 Tháng 10 năm 1965

- 01:15G: Thư tín từ MACV (Maj Kirby) Phi cơ bốc 1/42 từ Kontum được chấp thuận. Quân Đoàn II đã được thông báo, Ban 4 đã được thông báo.

- 01:30G: Quân Đoàn II (Capt Beasley) lúc 0110g hỏa lực yếu bích kích pháo 81 ly vào trại Pleime, phi cơ thả trái sáng và oanh kích tiếp diễn trên không phận.

- 03:00G: Quân Đoàn II (Capt Beasley) báo cáo tổn thất: Bạn: Chết: 3 LLĐB HK, 10 VN, 15 DSCĐ. Bị thương: 3 LLĐB HK, 40 VN, 30 DSCĐ. Mất tích: 10. Địch: 35 VC (Đêm xác). Hỏa lực bích kích pháo 81 ly bắn khuấy nhiễu và cấm cản vào Pleime tiếp diễn. Có 10 thương binh nằm băng ca cần được di tản.

- 05:45G: Quân Đoàn II (Capt Beasley) Pleime vẫn hứng chịu hỏa lực bích kích pháo 81 ly loại khuấy nhiễu. Trại bắn trả hỏa lực bắn sẻ.

- 06:00G: Quân Đoàn II (Capt Beasley) Pleme báo cáo bị hỏa lực yếu súng nhỏ và bích kích pháo. Các Đại Đội BCD vẫn ở trong trại. Chiến Đoàn Kỵ Binh vẫn ở vị trí nút chận tuần tiễu trong vùng. Các con số tổn thất mới nhất: LLĐB HK 3 chết, 3 bị thương, 1 phóng viên Mỹ bị thương (di tản) 8 Phi Đoàn KLHK, 15 DSCĐ chết - 10 VN toán Delta chết, 30-40 DSCĐ toán Delta bị thương, 35 VC chết. 2 A1E bị bắn hạ, 2 trực thăng - 1 do hỏa lực từ mặt đất bắn lên, 1 do trục trặc cơ khí. 1 B57 bị bắn hạ, 1 B57 bị hư hại, 1 Caribou bị trúng 4 viên đạn, 4 C123 bị trúng đạn, 1 trực thăng bị trúng đạn. Trang cụ tịch thâu: 1 bích kích pháo 81 ly, 2 đại liên 12,7 ly, 5 trung liên 7,6 ly, 50 tiểu liên, 3 súng trường Nga.

- 10:50G: Từ SĐ1 KK (Capt Brady) Các đơn vị chính 2/12 tập trung tại Pleiku (trại Holloway) lúc 0915g.

- 11:00G: Tư Lệnh gửi Sĩ Quan Hành Quân, FFV - (Maj Turner) Tư Lệnh nói với Gen Kinnard lúc 0900g sáng nay là giữ TF Amos trong vùng Thần Phong 6 khi còn cần yểm trợ cho lính Dù trong khi họ đụng độ (từ Bến Láng) với các đơn vị của Trung Đoàn 18 BV và muốn khai thác trận chiến này. Rút TF Amos ra vào lúc nào là quyết định của Tư Lệnh SĐ 1 KK HK. Có thể sung TF Ingram vào vùng Pleime khi tình hình đòi hỏi. Nếu sung TF Ingram vào Pleime thì SĐ 1 KK HK phải cung cấp một Tiểu Đoàn Đặc Nhiệm tại Pleiku. Nếu điều này xảy ra, hành quân "Buster" sẽ bị hủy bỏ.

- 11:00G: Ban 2 MACV - muốn có các hình chụp của những chiến binh được báo cáo bị xích vào đại liên. Nếu không có được hình thì họ muốn chi tiết làm sao đi đến thông tin này. Chuyển cho Quân Đoàn II.

- 12:00G: Quân Đoàn II (Capt Whiger) Pleime - viên phi công A1E bị bắn hạ sáng sớm ngày 22 đã được trực thăng tải thương cứu vớt ngoài trại khoảng 231130g.

- 12:25G: các đơn vị chính TF Ingram đã tới lúc 0915g.

- 12:35G: FFV Cộ Vấn (Maley) - các đơn vị chính TF Ingram tập trung lúc 0915g.

- 12:35G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) đính chính: không phải trực thăng tải thương bốc viên phi công mà là trực thăng không lực.

- Ghi vào sổ trễ: Thư tín từ MACVCC (Sgt Frels) - Ban 2 MACV muốn có các hình ảnh của nhân sự bị xích vào đại liên. Nếu không được, yêu cầu cung cấp mọi thông tín về vấn đề này. Quân Đoàn II đã được thông báo (Maj Easter).

- 14:00G: Quân Đoàn II - MACV (Sgt Bradly) về Plei Me - hỏa lực súng nhỏ lẻ tẻ trong vùng trại. Mọi thương binh nặng đã được tải thương. Lúc 0910g một chuyến thả dù tiếp tế thành công tại trại.

- 14:00G: SĐ 1 KK tường trình tình hình quân sự: TF Ingram tập trung (các đơn vị chính) lúc 0915g.

- 14:30G: Quân Đoàn II (Sgt Ubelhor) 1/42 tại Pleiku chờ đợi thêm trực thăng đi tới bãi đáp - chưa được bốc. Tiểu Đoàn BĐQ ở đâu? Đáng lẽ xuất hành lúc 1330 - không biết đã di chuyển hay còn tại chỗ.

- 14:50G: Ban 2 Trung Tâm Hành Quân báo cáo (Maj Henry) Phát hiện đơn vị địch tại trại LLĐB Pleime - Trung Đoàn D-520 BV.

- 14:50G: Từ Nhóm 5 LLĐB (Capt McGroven) 230600- 1355g mọi sự yên tịnh, 0900g nhận thả dù tiếp tế, 1325g hành quân BĐQ tới ZA 164061 gặp VC cuồng tín chống cự thà bị giết hơn là rời bỏ vị trí. Đơn vị BĐQ kêu gọi thả trái sáng và yêu cầu oanh tạc bom napalm, 1400g trại hứng chịu hỏa lực bích kích pháo 81 ly, 5 DSCĐ bị thương.

- 15:50G: General Larsen đã chấp thuận di chuyển thêm một Tiểu Đoàn khác từ SĐ 1 KK HK tới Pleiku ước chừng 1600g sẽ tới trước khi trời tối. Yêu cầu chuyển từ Cố Vấn Quân Đoàn II, qua Tư Lệnh SĐ 1 KK HK qua Gen Smith qua Gen Larsen. Chấp thuận được gửi cho Tư Lệnh SĐ 1 KK HK qua Gen Smith.

- 16:00G: Tiểu Đoàn 1/42 đang di chuyển từ Pleiku đến tăng cường cho Kỵ Binh tiếp cứu Pleime (xem Maj Murray).

- 16:10G: SĐ 1 KK - Lữ Đoàn 1 với 2/8 Không Ky. và 2/19 (-) Pháo Binh, 1 pháo đội di chuyển đến Pleiku và đảm nhiệm quyền điều khiển TF Ingram. Sau đó lực lượng này trở thành Scorpion. Sẽ thông báo khi bắt đầu chuyển quân.

- 18:00G: Quân Đoàn II (Capt Beasley) 5 DSCĐ bị thương do hỏa lực bích kích pháo lúc 1330g. 1 VND chết, 2 bị thương lúc 1316g trong khi tuầu tiễu ngoài trại. 1 LLĐB HK bị thương lúc 1850g. Tổng cộng: Chết: 3 LLĐB HK, 6 DSCĐ, 4 VND. Bị thương: 3 LLB HK, 11 DSCĐ, 31 VND. 12 thương binh được di tản lúc 1630 bằng trực thăng tải thương. Lúc 1550g Pleime được thả dù tiếp tế. Thu hồi được hết. Một làng VN gần 156153 bị trực thăng vũ trang bắn ria. Nhiều nhà tranh cháy, không rõ 1 VN bị thương. Trực thăng tải thương trên đường tới làng.

- 18:15G: Quân Đoàn II (Sgt Minney) Lúc 1820g Tiểu khu Pleiku báo cáo Thiết Kỵ 3 đụng độ với VC gần ZA 1717. 3 thiết vận xa bị trúng đạn. Không yểm trên đường bay tới.

- 18:35G: Quân Đoàn II (Sgt Ubelhor) Về báo cáo tại chỗ liên quan đến đơn vị Kỵ Binh bắc Pleiku: Báo cáo nhận được nói là 4 quân xa hiện giờ đang cháy tại đó. (Tổng cộng 8 thiết vận xa và quân xa đang cháy và bùng nổ). (báo cáo đến từ VP Cố Vấn Trưởng)

- 19:10G: Quân Đoàn II (Lt Williams) Dân Thắng 21 (Pleime) Tình hình trên bộ không rõ. Phi cơ thả trái sáng lượn trên không. Trực thăng chỉ huy lượn trên không, phi cơ chuyển tiếp vô tuyến trên không và một chiếc khác đang trực sẵn.

- 19:45G: Quân Đoàn II (Lt Williams) Pleime bị tấn công lúc 1940g. (hỏa lực bích kích pháo). Không có thông tin nào khác vào lúc này.

- 19:45G: Thư tín, đề tài: Trao đổi Thông Tin Hành Quân, gửi SĐ 1 KK HK và Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn II, giao cho Ban 3 Hành Chánh tống đạt.

- 20:25G: Quân Đoàn II (Maj Black) Yêu cầu thông tin về các sinh hoạt của đơn vị tiền phương lúc chạm địch Bắc Pleiku. Maj Black thông tri Trung Tâm Hành Quân Chiến Thuật là các đơn vị hàng quân đúng theo kế hoạch vạch sẵn. Đã gửi telex cho FFV với chi tiết.

- 21:25G: Quân Đoàn II (Maj Black) Yêu cầu thông tin mới nhất về hành quân Bắc Pleime, và thông tin vê hành quân đang tiến hành khi chạm địch: Ước lượng 30 thương vọng bạn, chưa rõ phân loại lúc này. Các đơn vị vẫn đang chạm địch. Trại vẫn hứng chịu hỏa lực bích kích pháo lẻ tẻ. Các đơn vị can dự trong cuộc hành quân theo kế hoạch ngày hôm nay: Tiểu Đoàn 1/42, Tiểu Đoàn BĐQ và Chiến Đoàn Thiết Kỵ 3 di chuyển hướng Nam trên đường tới Pleime. Một Tiểu Đoàn BĐQ khác được trực thăng vận tới bãi đáp khoảng chừng 1 cây số phía dưới đường lộ và 2 cây số Tây của tọa độ nơi chạm địch khoảng 1800g. Báo cáo hoạt động không rõ. Cố Vấn trên mặt đất sẽ chuyển chi tiết rõ hơn về cường độ đụng độ ngay sau khi họ có được một viễn ảnh rõ ràng. Vào giờ phút này thì coi bộ đơn vị bộ chiến di chuyển qua một lực lượng VC và bị bắn đàng hậu.

- 21:30G: MACV (Sgt Glennon) Chuyển đi thêm thông tin về cuộc đụng độ tại Pleime gần ZA 1717

- 23:00G: Quân Đoàn II (Lt Williams) Mật mã - về Dân Thắng 21: vị trí các đơn vị: 21 BĐQ, ZA 204210; 22 BĐQ, ZA 145156; Thiết Đoàn 2/6, ZA 175165; 3/5, không có báo cáo; 1/42, ZA 185185. Tịch thu các súng ống sau đây: 1 súng không giựt 57 ly, 1 súng liên thanh Browning, 1 khẩu AK. 32 quân bạn bị thương.

- 23:00G: Quân Đoàn II (Maj Easterling) Yêu cầu thông tin về tình hình Bắc Pleime. Không có gì thông báo thêm vào lúc này.

- 23:50G: Ban 3, Col Barrow - vào khoảng 2300g, Tư Lệnh nhận cú điện thoại của Đại Tá Mataxis và Gen Knowles có mặt cạnh ông ta. Dựa trên thông tin họ chuyển đạt cho ông, Tư Lệnh chấp thuận sung toàn bộ hay một phần của Lữ Đoàn 1 (Pleiku) tùy ý Gen Knowles. Gen Kinnard có mặt với Gen Larsen. Thông tin này được chuyển tới Gen Knowles và Đại Tá Mataxis lúc 2315g.

24 Tháng 10 năm 1965

- 00:30G: Lữ Đoàn 1 và 2/8 KK đang di chuyển đến Pleiku, 2/3 đã tới nơi

- 01:35G: Quân Đoàn II (Lt Williams) Dân Thắng 21: hầu hết Làng gần ZA 156153 bị không quân hủy hoại. Có lẽ thu hoạch được bích kích pháo và đại liên M6, Bộ chiến tin là đại liên 12,7 ly đặt ở vị trí ZA 162168. Hướng của súng nhỏ có lẽ đến từ Đông/ĐB và TN bắn vào trại lúc 2320g.

- 02:00G: Thư tín từ MACV (Sgt Kilpatrect) về: Plei Me muốn biết các kế hoạch ngày hôm nay. Kể cả các đơn vị và vị trí.

- 05:05G: II Chiến Thuật Trung Tâm Hành Quân Lt Williams) về: toán quân Thiết Kỵ tại Pleime ngưng đụng độ với địch lúc 0400g. Thể theo lời khẩu cung của VC đơn vị đụng độ là Đại Đội 8, TĐ 1, Trung Đoàn 2 BV. Lời bàn: có thể là đơn vị VC mới.

(...)

- 10:15G: Chuyển cho SĐ 1 KK Maj Spence. 2/12 Sĩ quan liên lạc Quân Đoàn II, Lt Rice 2 Đại Đội Bộ Binh và Pháo Đội từ TF Ingram tại ZA 235254 lúc 0756g - chờ chỉ thị từ Gen Knowles.

- 10:20G: Quân Đoàn II Lt Col Patch, 1 Pháo đội và 2 Đại Đội Bộ Binh di chuyển vào vùng của QLVNCH trong vai trò trừ bị và yểm trợ.

- 12:20G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) tổng kết về đạn dược của Chiến Đoàn tiếp cứu. 2 đại bác hows bị tràn ngập đã được cứu vớt và hiện với 21 BĐQ tuy bị hư hại và không bắn được. Chiến Đoàn di chuyển chưa được nhiều. Nhưng đang tái phối trí và di tản tử thi và thương binh. Tổn thất tới 1100 giờ hôm nay: 30 chết, 60 bị thương (ước tính). Chiến Đoàn đã đụng độ hai lần sau trận phục kích tối hôm qua. Vào khoảng 0330g, VC tấn công với súng liên thanh và súng nhỏ trong 30-40 phút. Từ 0400g đến 0940 mọi sự yên tịnh. 0940g hứng chịu hỏa lực súng nhỏ. Tổn thất bao gồm 3 cuộc đụng độ. Không có báo cáo về tổn thất HK. Tất cả các đơn vị đang tái phối trí.

- 13:00G: Quân Đoàn II (Hạ sĩ quan trực) TĐ 1 và TĐ 4 TQLC sẽ được không vận từ Qui Nhơn đến Pleiku ngày 25 tháng10 năm 1965.

- 13:00G: Quân Đoàn II (Hạ sĩ quan trực) - Thiết Kỵ 3/5 tại ZA 180180. 21 BĐQ tại ZA 1717 lúc 1100g đang khi tái phối trí.

- 14:20G: MACV (Sgt Bradley) - cung cấp đầy đủ tổng kết về sinh hoạt cho tới giờ phút này tại Pleime. Lực Lượng tiếp cứu và HK yểm trợ cho lực lượng này.

- 15:30G: Quân Đoàn II (Lt Col Anderson) - Tù binh bắt được tại địa điểm phục kich bắc Pleime tối 23-24 tháng 10 là một phục dịch viên thuộc TĐ 966, Trung Đoàn 32. Khai là 6 ngày trước chúng di chuyển từ hậu cứ Chu Prong, TN Pleime, và nằm tại địa điểm phục kích 48 tiếng. Toàn thể Trung Đoàn có mặt tại địa điểm phục kích. Họ bị tổn thất rất nặng do hỏa lực chiến xa và không quân và TĐ của anh ta hầu như tiêu tùng ráo hết trọi. Họ đã ở trong tình trạng tồi bại do bệnh và đói khát. Tù binh bị bệnh sốt rét. Họ đoạn tuyệt giao tranh và tháo trở lui về hướng hậu cần tại Chu Prong. Khi được hỏi có biết gì về đơn vị tấn công Pleime, anh ta trả lời là không biết gì cả và khai là đơn vị mình được lệnh tới địa điểm phục kích để tăng cường cho một chiến thắng. Đoán chừng là nếu họ đem theo thương binh thì sẽ tới vùng Chu Prong khoảng 3 ngày, nếu bỏ lại thương binh hay cất dấu thì có thể sớm hơn. Quân Đoàn II đang theo dõi tình hình.

- 16:05G: Quân Đoàn II (Maj Jersee) 1400g là báo cáo mới nhất từ Pleime. Hỏa lực súng nhỏ và bích kích pháo sách nhiễu vẫn tiếp tục. Tài liệu bắt được có thể bay ra chiều này - tới giờ không có chuyến bay vào. Về thắc mắc tù binh bắt được tại ổ phục kích có biết đơn vị nào tấn công Pleime không. Thiếu Tá Jesell nói là tù binh không biết về cuộc tấn công vào Pleime. Tù binh khai là Trung Đoàn 32 BV của anh ta can dự vào cuộc phục kích. Họ được lệnh tới địa điểm để tăng cường một chiến thắng. Họ nằm tại địa điểm 48 tiếng trước khi xảy giao tranh. Tù binh bị bệnh sốt rét rất nặng và khảo cung trở nên khó khăn.

- 16:15G: FFV Ban 2 (Maj Mitchell) Gửi: Capt Neary Quân Đoàn II. Bản doanh này đã thu xếp cho phi vụ thám thính SLAR bay dọc theo con đường Trung Đoàn BV xử dụng để trở lui về vùng hậu cứ Chu Prong, từ địa điểm phục kích bắc Pleime.

- 16:35G: Nhóm 5 LLĐB - Pleime - 1058g - Trực thăng chỉ thực hiện để tải thương thôi. 1340g - Oanh kích nhưng không có thẩm định hư hại. 1505g - thả dù tiếp tế thành công 100%. 1515g - Hứng chịu hoả lực bích kích pháo 81 ly. 1600g - hỏa lực súng nhỏ và bích kích pháo sách nhiễu vẫn tiếp tục.

- 19:30G: Quân Đoàn II (Capt Beasley) Tâm Lý Chiến Công tác thả truyền đơn mẫu 17 tiến hành tại Pleime trong 2 tiếng với phi vụ thả truyền đơn và phóng thanh. LLĐB HK: 3 chết, 3 bị thương. Phi hành đoàn trực thăng Mỹ: 8 chết, 1 phóng viên Mỹ chết. Tổng cộng: 12 chết, 3 bị thương. Biệt Cách Dù VN Delta: 3 chết, 29 bị thương. DSCĐ: 6 chết, 11 bị thương 32 mất tích. Chiến Đoàn Thiết Kỵ: 22 chết, 36 bị thương. 21 BĐQ: 29 chết, 22 bị thương. 1/42: 16 bị thương. Tổng cộng: 60 chết, 114 bị thương, 32 mất tích.

- 20:30G: Khuyến cáo Tư Lệnh MACV là cuộc giao tranh Thiết Kỵ 3 can dự ngày 23 tháng 10 không phải là một phục kích. Cuộc giao tranh được phân loại như thể một đụng độ tao ngộ.

- 22:30G: Col Lewis MACV CC - gọi để xin một báo cáo chuyển giao lúc 2020g là một phóng viên bị giết gần Pleiku. Báo cáo được coi là sai. Quân Đoàn II đang phối kiểm theo lời yêu cầu của MACV.

- 23:00G: Quân Đoàn II Pleime hứng chịu hỏa lực bích kích pháo nặng lúc 2135g. Đạn mang nhãn hiệu HK (1944) HE loại nặng M-34 số lô WC 1524.

- 23:20G: Pleime hứng chịu hỏa lực bích kích pháo nặng lúc 2135g. Đạn mang nhãn hiệu HK (1944) HE loại nặng M-34. Số lô không phải WC 1524. Không có thả dù tiếp tế vì gió lớn.

- 24:00G: Tổng lược tình báo cho thời kỳ 240001 tới 242400g tháng 10 năm 1965. 0400g Thiết Kỵ tại Pleime đoạn tuyệt giao tranh với VC. Theo lời khảo cung của VC đơn vị giao tranh là Đại Đội 8 TĐ 1 Trung Đoàn 2 BV. Lời bàn: có thể là đơn vị VC mới. 0330g - VC tấn công với súng nhỏ và liên thanh trong 30-40 phút. 1400g - Pleime hứng chịu hỏa lực sách nhiễu (Súng nhỏ và bích kích pháo). 1600g - vẫn hứng chịu hỏa lực sách nhiễu súng nhỏ và bích kích pháo.

- Vào sổ trễ 23:10g: Quân Đoàn II Capt Franklin - Vị trí đơn vị lúc 241800g . Thiết Kỵ 3 và TĐ 22 tọa độ 175165. TĐ 21 BĐQ 170175. 2 Đại Đội 2/8 và 1 Pháo Đội tọa độ 208123. 2 Đại Đội 2/12 Bộ Binh và 1 Pháo Đội 2/19 tọa độ 202200. Có hai chấp thuận Vùng Trách Nhiệm Chiến Thuật (TAOR) cho Lữ Đoàn 1. TAOR #1: tọa độ 1824/2428/1818. TAOR #2: tọa độ 1015/7715/7709/2009. Ngày mai Tiểu Đoàn 22 BĐQ sẽ trực thăng vận tới bãi đáp tọa độ 185105. Thời gian sẽ được ấn định sau khi thông tri này được chuyển đi.

25 Tháng 10 năm 1965

- 00:37G: 1st Cav Maj Henderson - Hành quân Dân Thắng 21 khởi sự lúc 1000g. A, C 2/8 tiếp tục bảo an Pháo đội B, 2/19. B 2/8 ở vị trí tiền phương. B, C 2/12 tiếp tục bảo an Pháo đội 2/17 và Pháo đội 2/19 đang thực hiện pháo tập sách nhiễu và cấm cản. Pháo đội 2/17 ở địa điểm ZA 204205. 2/8 Cav KK và Ban Chỉ Huy 2/12 KK là tiền phương. B và C 2/12 KK ở địa điểm ZA 204205. B 2/8 KK và A 2/12 KK là tiền phương.

- 04:05G: Quân Đoàn II Capt Beasley - Về Pleime mọi sự đều yên tịnh, không có sinh hoạt, lúc 250130g. Phi cơ thả trái sáng vẫn lượn trên không. Oanh tạc được hoán chuyển tới các mục tiêu khác xa trại nhưng trong vòng 2 dậm của trại. C-47 bắn ria lúc 242030g -250030g. Không có kết quả.

- (...)

(...) 15 Carbine nhãn hiệu Mỹ, 1 bích kích pháo 81 ly, 7 súng trường Nga, 2 vũ khí phòng không đeo trên vai, 1 trung liên (HK) 2 trung liên (Tàu) 4 tiểu liên (K-50), 1 liên thanh Tàu, 2 súng liên thanh Browning (HK), 3 đại liên (HK), 1 83 ly ba cẳng, 1 LLĐB HK bị thương (không cần tải thương). Lúc 11205g trại trong tình trạng hứng chịu thời kỳ hỏa lực sách nhiễu nặng.

- 15:30G: Quân Đoàn II Đơn vị của Chiến Đoàn 3 hứng chịu hỏa lực tại 178132 lúc 1450g Oanh kích chờ lệnh Maj Spodie Vùng 24 Chiến Thuật Đặc Biệt.

- (...)

- 22:00G: Thư tín gửi SĐ 1 KK Maj Custer - Yêu cầu một tổng kết liên quan đến Toán A và B của 1/9 tìm thấy gì trong sứ mạng thăm dò gần Pleime. Cũng muốn biết loại và bao nhiêu đụng độ. Cần thông tin này trước 260600g để tường trình Gen Larsen.

- 24:00G: Tổng lược tình báo cho thời kỳ 250001 tới 252400. Lúc 1221g Quân Đoàn II báo cáo Chiến Đoàn 3 Thiết Kỵ QLVNCH di chuyển hướng nam từ ZA 169150 trên đường tới Pleime. Trại Pleime vẫn hứng chịu hỏa lực sách nhiễu lẻ tẻ nhưng báo cáo nắm vững tình hình, 1 HK bị thương nhưng không cần tải thương, thả dù tiếp tế thành công tại Pleime lúc 0800g, hứng chịu hỏa lực liên thanh. Lúc 1530g nhận báo cáo từ Quân Đoàn II là Chiến Đoàn 3 Thiết Kỵ hứng chịu hỏa lực gần ZA 178132 lúc 1450g. Gọi oanh kích.

26 Tháng 10 năm 1965

- 04:10G: MACV (Sgt Higdon) - Câu hỏi từ Capt McAfree, Sĩ quan Trực Phó. Về Pleime, các con số VC chết mới nhất. Vị trí của các đơn vị QLVNCH và KK 1. Các kế hoạch cho ngày hôm nay tại Pleime.

- 05:15G: MACV (Sgt Higdon) Lực lượng tiếp cứu tiếp tục di chuyển tới trại.

- 06:10G: MACV (Sgt Higdon) Về Pleime (mật mã): 2/8 KK, 2/19 PB (-), ZA 217109; Thiết Đoàn 1/9KK, ZA 107288; các đơn vị QLVNCH gần 1 cây số bắc trại.

- 10:00G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) Về Pleime: một ít đạn bích kích pháo trúng vào trại lúc 260715g. Không gây tổn thất.

- 11:55G: Quân Đoàn II (Capt Ubelhor) 22 BĐQ, 21 BĐQ, 3 CĐTK, TĐ 1, Trung Đoàn25, Các mục tiêu: ZA 170085 và ZA 150080, ZA 180090, và ZA 185060.

- 12:20G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) yêu cầu Quân Đoàn II cho biết báo cáo tiến triển hay tình hình cứ hai tiếng đồng hồ về Pleime.

- 12:35G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) Vị trí mới nhất của Chiến Đoàn Thiết Kỵ (Trung tâm toàn khối) ZA 155067. 1 VC bị bắt lúc 1220g.

- 13:05G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) Lúc 1303 Pleime đang hứng chịu hỏa lực bích kích pháo từ TN. Oanh kích đang tiến hành.

- 13:25G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) Lúc 1320g Pleime đang bị tấn công vũ bão với hỏa lực 57 ly và bích kích pháo nặng. VC tiến sát tới 20 mét hàng rào.

- 14:00G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) Lúc 1345g đơn vị vẫn đụng độ. Giao tranh xảy ra hướng TN trại. Coi bộ VC nằm sâu kỹ, khám phá một ít đường hầm.

- Vào sổ trễ 11:35G: Quân Đoàn II (Capt Campbell) kết quả của phục kích bắc Pleime. Trang cụ địch tịch thu được: 28 súng trường Nga, 22 AK, 3 tiểu liên, 1 carbin HK, 1 M-1 HK, 2 súng trường , 4 tiểu liên, 1 súng không giựt 57 ly, 1 súng lục; Tiền Sát Viên KQ ước lượng 200 VC bị Không Quân giết. 123 VC chết (Đếm xác).

- 14:30G: Một lực lượng Thiết Đoàn tiếp cứu đang đi xuống đường đạo vào lúc 231800g bị trúng đạn bởi 2 Tiểu Đoàn, Trung Đoàn 32 VC gần ZA 187189 và ZA 170164. Một Tiểu Đoàn khác hình như cũng thuộc Trung Đoàn 32 tấn công tại ZA 170175 lúc 240300g. Lúc 240700 thấy các đơn vị VC di chuyển hướng tây ZA 130170. Đếm xác và Tiền Sát Viên KQ ước lượng tổn thất VC được ghi nhận sáng 24 tháng 10.

- 14:30G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) Về Pleime: Tổn thất bạn: 5 HK bị thương, 3 từ các đơn vị KK, 2 Cố Vấn HK với QLVNCH.

- 14:45G: 1st Cav - (Maj Durand) - Lữ Đoàn 1 báo cáo là Pleime đang hứng chịu hỏa lực bích kích pháo lúc 1315g. Không có thêm chi tiết. Không rõ tầm vóc của lực lượng VC. Các tuần tiễu thám thính và phục kích đêm qua và hôm nay không đem lại kết quả. Về một báo cáo nhận được lúc 1200g. 2 cuộc oanh kích đươct thực hiện tại 692557. Còn thêm pháo tập từ Tiểu Đội 1/77 PB bắn 71 trá đạn chất nổ mạnh và 31trái loại lân tinh, nhiều nơi trong vùng bốc cháy và bị tiêu hủy.

- 16:25G: Quân Đoàn II Capt Ushijima - 1/42 đụng độ TN Pleime. Hỏa lực pháo binh đình trệ chờ oanh kích. Pháo binh bắn trở lại lúc 1600g.

- 17:10G: Quân Đoàn II Capt Neary - Báo cáo từ Vùng 24 Chiến Thuật Đặc Biệt. Về: báo cáo tổn thất gần Pleime nhận được lúc 261425 từ Quân Đoàn II. Kết quả hành quân lúc 261400 gtại Pleime là đúng như: 3 HK bị thương (Tiền Sát Pháo Binh thuộc SĐ 1 KK HK) Không rõ đơn vị. 30 QLVNCH bị thương.

- 19:00G: Capt Valley gửi Trung Tâm Hành Quân Chiến Thuật - Capt Valley báo cho Ban 3 là Tư Lệnh đã ra lệnh cho SĐ 1 KK HK sung trận theo đòi hỏi, tất cả các đơn vị của Lữ Đoàn 1 tại vùng Pleiku-Pleime phải trợ giúp tiếp cứu Pleime và triệt tiêu các lực lượng VC trong vùng này. Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn II thông báo và xin phép vấn ý Tướng Vĩnh Lộc là các Tiểu Đoàn bổ túc của Không Kỵ sẽ được đặt để vào Pleiku để bảo an thành phố này hay không.

- 20:00G: 1st Cav Maj Henderson - B/1/8 trở về căn cứ lúc 1730g.

- 24:00G: Tóm lược hành quân cho thời kỳ 260001 tới 262500 tháng 10 năm 1965. 3 Tiền Sát Viên PB với các đơn vị QLVNCH trong Pleime bị thương do hỏa lực bích kích pháo khoảng 1600g. Hành quân Buster bị đình trệ vĩnh viễn. 1900g Capt Valley báo cáo Ban 3 là Tư Lệnh đã ra lệnh cho SĐ 1 KK HK sung trận theo đòi hỏi, tất cả các đơn vị của Lữ Đoàn 1 tại vùng Pleiku-Pleime phải trợ giúp tiếp cứu Pleime và triệt tiêu các lực lượng VC trong vùng này. Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn II thông báo và xin phép vấn ý Tướng Vĩnh Lộc là các Tiểu Đoàn bổ túc của Không Kỵ sẽ được đặt để vào Pleiku để bảo an thành phố này hay không.

27 Tháng 10 năm 1965

- 04:15G: SĐ 1 KK Capt Birdy- Kể từ 262130g. Sứ mạng Lữ Đoàn 1 tấn công ngày 27 tháng 10 để bắt, triệt tiêu vùng hình thành lực lượng gần Pleime. Vùng hành quân: ZA 1841450, ZA 180120,ZA 190115, ZA 190090, ZA 17090, ZA 174060, ZA 166060, ZA 154057, ZA 13020, ZA 128010, ZA 240010, ZA 240050, AR 770100, AR 770150, ZA 184150. Giờ -G 0700g.

- 05:00G: Quân Đoàn II Capt Elliott - Thông tin sau đây được chuyển cho MACV trong khi FFV mất liên lạc với họ. Tổng cộng tổn thất cho tời giờ: Pleime: HK: 13 chết, 9 bị thương, 0 mất tích. QLVNCH: 60 chết, 176 bị thương, 19 mất tích. VC: 164 chết (Mỹ tính), 217 chết (QLVNCH tính ), 5 bị bắt.

- 06:05G: MACV Sgt Galimore - SĐ 1 K HK tấn công lúc 0700g vùng tây trại Pleime. Vùng hành quân ZA 185150 tới AR 770150 - ZA 240010 tới ZA 19090.

- 07:05G: Quân Đoàn II (Sgt Ubelhor) - mật mã - Đại Đội C Thiết Đoàn 1/9, Đại Đội D và B 2/8 KK tại gần ZA 204110. B/2/19 PB, A/2/20 PB, Ban Chỉ Huy 2/8 và C/2/8 tại gần ZA 31513.

- 12:30G: Từ Capt Reich, Quân Đoàn II ( với Gen Larsen): Gen Larsen, Kinnard và Knowles, và Đại Tá Mataxis hiện đang họp với Tướng Vĩnh Lộc đề bàn định nới rộng hay thay đổi Vùng Trách Nhiệm Chiến Thuật (TAOR) của SĐ 1 KK HK gần Pleime để tuân hành với chỉ thị khẩu miệng của MACV để phát triển một TAOR rộng lớn quanh Pleime để tìm kiếm, ghim và tiêu diệt VC trong vùng này. Gen Larsen gọi Gen Collins yêu cầu MAVC tiếp xúc với BTTM để chỉ thị tương tự VN có thể chuyển đạt đến Tướng Vĩnh Lộc. SĐ 1 KK HK có đơn vị bộ chiến gần Pleime đang truy lùng chung quanh phía tây của trại di chuyển về hướng nam. Hành quân được yểm trợ bởi bích kích pháo đặt tại vị trí 4 cây số nam trại. QLVNCH đang hành quân từ 360 độ đến 270 độ quanh trại với đường bán kính 3 cây số. Được chiến xa yểm trợ. Tuy nhiên, địa thế giới hạn mức độ yểm trợ này. Gen Larsen nói với Gen Kinnard ngưng cuộc hành quân Tuy Hòa để thẩm định liên quan đến lệnh của Bộ Tư Lệnh MACV. Tướng Vĩnh Lộc dự tính rút 2 Đại Đội Biệt Cách Dù ra khỏi Pleime (Chuyển đạt cho Ban 3) .

- 12:45G: 1st Cav (Maj Custer) 1/8 (-) hiện giờ là lực lượng Phản Ứng của SĐ 1 KK HK.

- 15:00G: Quân Đoàn II (Capt Reich) Tất cả QLVNCH đã tới trại Pleime.

- 19:30G: Quân Đoàn II - Thiết Kỵ 3 164066; 21 BĐQ 163168, 22 BĐQ 161065, 1/42 161066, không có đụng độ; Plei Me, tất cả ZA như ấn định.

- 21:00G: Kết quả Pleime cho đến lúc 271400g tháng 10 từ Trung Tâm Hành Quân Chiến Thuật: Tổn thất bạn: Biệt Cách Dù, 15 chết, 20 bị thương. LLĐB, 1 chêt. DSCĐ, 21 chết, 21 bị thương, 6 mất tích. HK, 12 chết, 8 bị thương. Thiết Kỵ 3, 7 chết, 27 bị thương, 4 mất tích. 1/42, 32 chết, 72 bị thương, 2 mất tích. 21 BĐQ, 35 chết, 5 bị thương. 22 BĐQ, 12 bị thương. Pháo Binh: 4 chết, 2 bị thương, 6 mất tích. Công Binh, 1 bị thương. Tổng cộng: 111 chết, 190 bị thương, 18 mất tích. Tổn thất VC: 211 chết, 115 chết do oanh kich, 6 bị bắt, 1 súng không giựt 57 ly, 2 súng lục, 2 bích kích pháo 81 ly, 12 đại liên, 3 trung liên, 9 liên thanh Browning, 37 tiểu liên, 22 súng trường, 8 carbines, 2 M79, 1 B40 chống chiến xa.

- 24:00G: Tóm lược tình báo cho thời kỳ 270001g tới 272400g tháng 10 năm 1965. Tổn thất VC trong cuộc hành quân Pleime cho tới giờ: 164 chết (HK tính), 217 chết (QLCNVH tính), 5 bị bắt.

- 24:00G: Tóm lược hàng quân cho thời kỳ 270001g tới 272400g tháng 10 năm 1965. Các đơn vị QLVNCH ở vị trí ZA 150076 và đang tiến tới ZA 135050. Kết quả Pleime tính tới 1400g, Bạn 111 chết, 190 bị thương, 18 mất tích. VC 326 chết, 6 bị bắt. Hỏi KK - Lữ Đoàn 1 có quyền tấn công và tiêu diệt VC gần Pleime.

28 Tháng 10 năm 1965

- 02:00G: Quân Đoàn II Capt Neary - Mọi sự đều yên tịnh tại Pleime.

- 02:30G: Quân Đoàn II (Capt Neary) - Sau nghi lễ tại Pleiku với Quốc Trưởng, Chiến Đoàn 3 Thiết Kỵ di chuyển đến ZA PUNT ZA 183117. Lúc 1600g nửa 22 BĐQ bảo an Pháo Binh tại PUNT, nửa bảo an Pháo Binh tại vị trí thứ hai. Ngày 29/10 Chiến Đoàn 3 TK di chuyển qua Lữ Đoàn TQLC tới Pleiku bằng quân xa. Lữ Đoàn TQLC chuyển vận bằng quân xa tới Pleiku.

- 04:00G: Quân Đoàn II Capt Neary - Mọi sự đều yên tịnh tại Pleime.

- 05:05G: Quân Đoàn II Capt Neary - Mọi sự đều yên tịnh tại Pleime. Không có gì đáng báo cáo.

- 05:15G: MACV (Sgt Gallimore) Trả lời các câu hỏi nhận từ Trung Tâm Hành Quân Chiến Thuật FFV lúc 0130g (gửi Maj Kirby). Về Pleime: 1) 2/8 KK gần ZA 153039, 2/12 KK gần ZA 187119, 1/9 KK gần ZA 140145, 2/19 Pháo Binh (-) gần ZA 220110. 2) 1/12 KK gần Pleiku, không rõ kế hoạch; 1/8 KK di chuyển tới Pleiku, 75% hoàn tất. 3) Đảm nhiệm sứ mạng ngày 27 tháng 10.

- 07:00G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) Tường trình tình hình tại Pleime: Không có đụng độ. Lữ Đoàn TQLC tiếp tục di chuyển tới Mỹ Trạch.

- 07:20G: Quân Đoàn II (Capt Franklin) Công vụ lệnh ngày 26/10 của SĐ 1 KK HK (vùng Pleiku-Pleime): 1) Khởi sự sáng tinh sương, cung cấp yểm trợ pháo binh cho việc triệt thoái QLVNCH từ Pleime đến Pleiku. 2) Cung cấp trực thăng vận cho các đơn vị QLVNCH khi cần. 3) Tìm, ghim và tiêu diệt các đơn vị VC trên đường di chuyển về hướng Tây. 4) Thực hiện hành quân tìm và diệt ra tới 30 cây số Tây của lằn BN tại ZA 14 của khoảnh ô vuông. Phân nhiệm của Lữ Đoàn 1, SĐ 1 KK HK: TĐ 1/12, 2/12, 1/8, 2/8 KK. QLVNCH kế hoạch vùng Pleiku-Pleime ngày 28-29 tháng 10: 1) Khởi sự sáng tinh sương, Chiến Đoàn TQLC của TĐ 1 và 4 TQLC vận chuyển bằng quân xa từ Pleiku đến gần AR 7617, đi bộ tới gần địa điểm đụng độ tao ngộ ngày _ tháng 10 (XA 1717), càn quét vùng và trở về Pleiku ngày 29 tháng 10. 2) Khoảng 281100g, toàn thể lực lượng tiếp cứu (1/42, 21 BĐQ, 22 BĐQ, 2/6 Thiết Vận Xa, 3/5 Chiến Xa) khởi hành tại vị trí gần Pleime đi Pleiku, tới nơi vào ngày 29 tháng 10. 22 BĐQ tách ra khỏi đoàn quân xa gần ZA 1812, tiến tới vị trí Pháo Binh KK gần ZA 185120 và ZA 219109 và thay thế đơn vị Bộ Binh HK bảo an Pháo Binh.

- 10:10G: 1st Cav (Capt Brady) Báo nhận thư tín số 38215. 1/12 đang di chuyển tới YA 960240. 2/12 di chuyển sau 1/12 để lùng vùng bán kính 6 cây số trung tâm của khối tại ZA 120110. 2/8 di chuyển từ Pleime đến PUNT. 1/9 thăm dò từ 00 đến 10 BN lằn của khoảnh ô vuông . TĐ 1 Lữ Đoàn 1 tại PUNT lúc 9845g. Ban Chỉ Huy Lữ Đoàn 1 tại ZA 202241.

-10:30G: Quân Đoàn II (Capt Campbell) Hỏi: Có hai Hạ Sĩ Quan bị bắt tại Pleime hay chỉ một? FFV nhận telex cho thấy chỉ có một bị bắt. Các báo cáo trước cho thấy có hai bị bắt. Trả lời: Có hai bị bắt. Một là Thượng Sĩ nói đến trong telex, người kia không phải là một thượng sĩ mà là một trung sĩ. Lời khai của trung sĩ phù hợp với lời khai của thượng sĩ. Có các VC khác bị bắt. Capt Campbell sẽ phối kiểm với MED và sẽ gửi FFV một bản liệt kê VC bị bắt với tên họ.

- 11:00G: Quân Đoàn II (Capt Campbell) Tù binh (trong tay Quân Đoàn II: 1) Bị bắt bởi SĐ 1 KK: Thượng Sĩ Suon Hai. 2) Bị bắt bởi LLĐB SF: Trung Sĩ Nguyen Suon Lynn. 3) Bị bắt bởi LLĐB: Binh Sĩ Nhất Hoàng Văn Chung thuộc Trung Đoàn 32. 4) Bị bắt bởi SĐ 1 KK: Không rõ tên, chết khi tới Trung Tâm Thẩm Vấn Tù Binh, bị thương. 5) Quân Đoàn II cũng có hai người dân Thượng nghi bị VC dùng làm vệ binh. Không có giá trị tình báo.

-18:25G: Quân Đoàn II (Capt Elliot) 2 Đại Đội được trực thăng vận đến _ từ Pleime lúc 1600g hôm nay.

- 23:50G: Quân Đoàn II - Capt Elliott - TĐ 5 Dù 281800g, YU 774457. Pleime 2345g, 4 trái đạn bích kích pháo, 2355g, 1 trái đạn. Không gây tổn thất.

29 Tháng 10 năm 1965

- 07:50G: Quân Đoàn II Capt Ushijima - Không gì thay đổi tại Pleime. Các lực lượng vẫn nằm trong vùng 1.

- 09:15G: Cố Vấn FFV - Thông báo SĐ 1 KK và Quân Đoàn II nộp Báo Cáo Vũ Khí trong hành quân Pleime cho Trung Tâm Hành Quân Chiến Thuật FFV trước 291500g.

- 09:25g: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) Về cuộc triệt thoái các đơn vị ra khỏi Pleime: 21 BĐQ, 1/42 BB và đơn vị Công Binh rời vùng tập trung số 1 vào lúc 290820g.

- 10:35G: Quân Đoàn II (Sgt Minney)(mật mã) Yêu cầu cho biết các vị trí của Toán Delta và vùng không phi pháo dành cho họ.

- 10:35G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) Đoàn quân xa cho cuộc triệt thoái ở vị trí gần Mục tiêu số 2. Các toán quân đang rời khỏi Vùng số 1 lúc 0820g vẫn còn nằm trong vùng. Họ đang đợi cho Công Binh hoàn tất rà mìn các đường lộ.

- 11:00G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) Về thư tín mật mã (liên quan đến vị trí của Toán Delta). Quân Đoàn II không biết gì về vị trí của họ

- 11:15G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) Không gì thay đổi về Pleime.

- 12:30G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) Về Pleime: 1/42, 21 BĐQ tới Pleiku lúc 1215g. Tất cả các trang cụ bị hư hại đã được di chuyển đi. Hỏi Quân Đoàn II 1/42 ở lại Pleiku hay trở về căn cứ? Trở về căn cứ.

- 17:40G: 1st Cav - A/2/19 tại PUNT; B/1/8 và Lữ Đoàn 1 tại TOUCHDOWN. Toán 1/9 sẽ tấn công Mục Tiêu gần ZA 040030, số còn lại của 1/9 gần YA 958249.

- 17:45G: 1st Cav (Maj Custer) thư tín - các vị trí của 2/12: Đại Đội A, ZA 101132; Đại Đội B, ZA 111148; Đại Đội C, ZA 108156; Đại Đội D, ZA 104148; Bản Doanh Ban Chỉ Huy, ZA 119138. Các vị trí của 1/12: Bản Doanh và Đại Đội, YA 958249; Đại Đội D, YA 958245; Đại Đội C, YA 963209; 1/2 Đại Đội B, YA 972231, 1/2 Đại Đội B, YA 906228. 2/8 nằm tại PUNT

- 18:50G: Quân Đoàn II (Capt Neary) Ban Chỉ Huy Vùng 24 Chiến Thuật Đặc Biệt và Chiến Đoàn Thiết Ky tập trung tại Pleiku lúc 1840G.

- 23:30: Quân Đoàn II - Thư tín - Pleime hứng chịu 10 đầu đạn hỏa lực bích kích pháo, 2 DSCĐ bị thương, phi cơ thả trái sáng đang bay tới.

- 23:40G: Quân Đoàn II (Capt Neary) 18-20 VC phía Bắc trại. Hỏa lực súng nhỏ và bích kích pháo và mìn chôn trái sáng phát nổ, kết quả 7 bị thương. SĐ 1 KK yểm trợ với pháo binh.

30 Tháng 10 năm 1965

- 00:50G: Quân Đoàn II (Major Black) - Về Pleime: Trại hứng chịu một ít trái bích kích pháo, một ít mìn chôn phát nổ và một ít hỏa lực súng nhỏ. Không gì nghiêm trọng, 7 tổn thương, yêu cầu tải thương. Lúc 292350g Col Williams gọi Đại Tá Hiếu, Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn II. Quân Đoàn II yêu cầu là Vùng Trách Nhiệm Chiến Thuật của SĐ 1 KK HK được nới rộng để bao gồm cả vùng Pleime ngoại trừ chính trại. Từ lằn phía NB của khoảnh ô vuông ZA đông tới lằn NB của khoảnh ô vuông AR 77, trên ĐT của khoảnh ô vuông ZA/AR15, nam trên AR77 tới ĐT của khoảnh ô vuông 00, rồi tây tới TN của khoảnh ô vuông ZA14. Col Buchan, Gen Knowes, Col Williams và Col Mataxis đồng ý.

- 00:12G: Quân Đoàn II Col Williams - Yêu cầu nới rộng TAOR (như phác họa qua điện thoại từ Maj Black lúc 0005g) cần được FFV chấp thuận. Col Barrow được thông báo; yêu cầu được chấp thuận lúc 0025g; Quân Đoàn II được thông báo lúc 0030g, SĐ 1 KK được thông báo lúc 0040g.

- 04:45G: Quân Đoàn II Capt Neary - Tải thương từ Pleime hoàn tất lúc 0325. Tổng cộng tổn thất: 4 chết, 8 bị thương (7 trong số đó được di tản). Tất cả là DSCĐ.

- 18:55G: 1st Cav - B/2/17 bắn một trái đạn chất nổ mạnh vào trại Pleime, kết quả: 7 chết, 7 bị thương (tất cả DSCĐ). Đạn bắn lúc ghi sổ; quan sát viên trong trại. Chỉ duy 1 trái rớt trong trại. Điều tra đang tiến hành.

- 19:25G: Quân Đoàn II (Capt Elliott) (tiền phương) là Pháo Binh bạn, có lẽ B/2/17, bắn trúng ngay ngoài trại Pleime chiều nay khoảng 1700g. Tin là đã được ghi sổ. QLVNCH bị 7 chết và 7 bị thương. Điều tra đang tiến hành. Sĩ Quan Trực Ban 3 của SĐ 1 KK (tiền phương) Capt Cook có thông tin và nói là một sĩ quan LLĐB có thêm chi tiết và sắp tường trình Ban 5 SĐ 1 KK. Sẽ thông báo thêm sau.

- 23:30G: Quân Đoàn II (Capt Elliott) Tăng phái đến Pleime lúc 1900g.


(Ghi chú: Đại Tá Hiếu, Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn II, được nhắc tới trong hai trường hợp: ngày 21/10/65 lúc 08:20G và ngày 30/10/65 lúc 00:50G).

Nguyễn Văn Tín
28 Tháng 02 năm 2010
(G3 D/J, IFFV, National Archives, College Park, Maryland)

Tài liệu tham khảo

- Chính

- Sách báo

* Pleiku, the Dawn of Helicopter Warfare in Vietnam, J.D. Coleman, St. Martin's Press, New York, 1988.

* We Were Soldiers Once… and Young, General Harold G. Moore and Joseph L. Galloway, Random House, New York, 1992.

* "First Strike at River Drang", Military History, Oct 1984, pp 44-52, Per. Interview with H.W.O Kinnard, 1st Cavalry Division Commanding General, Cochran, Alexander S.

* The Siege of Pleime, Project CHECO Report, 24 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

* Silver Bayonet, Project CHECO Report, 26 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

- Việt Cộng

generalhieu