Hành Quân Long Reach Theo Dõi Từ Ban 3/I Field Force Vietnam
(01 tháng 11 năm 1965 - 13 tháng 11 năm 1965)

Sau đây là bài dịch của các mục ghi chép liên quan đến hành quân Long Reach (bao gồm All the Way và Bayonet I) trích từ nhật ký của Ban 3 Tham Mưu thuộc I Field Force Vietnam, Nha Trang.

01 tháng 11 năm 1965

- 10:30G: 1st Cav – Giữa 0730G và 0830G, đơn vị 1/9 Cav tại ZA 074038. Bắt gặp nhân sự trang bị chính yếu với lựu đạn, một số bận quân phục kaki và tìm thấy một bệnh xá với 2 bàn giải phẩu và vận dụng y khoa.

- 11:45G: 1st Cav (Capt Parham) B/2/17 đã di chuyển vào vùng JIM. Địa điểm tại Tây Nam của vị trí GRAPE. Được bảo vệ bởi 2/8 Cav. A/2/19 vẫn nằm tại Pleiku. Trung Tâm Điều Hành Hàng Quân không nhận được thông tin gì về cuộc chuyển quân sắp tới. 2/19 (-) nằm tại vị trí CHARGER CITY, được 1/12 Cav bảo vệ an ninh.

- 16:00G: 1st Cav (Maj Custer) tại YA 945173 A & D/2/8 Cav di chuyển tới vùng kể từ 1500G. B/2/8 di chuyển tới vùng JAY YA 943130. A/1/12 di chuyển tới to ZA 079030 để yêm trợ cho 1/9.

- 17:15G: 1st Cav (Lt Brown) Khoảng 1 Tiểu Đoàn VC tại ZA 050030. Đụng độ với 1/9 Cav lúc 1710G. VC: 60 chết, 40 bị bắt; 20 bạn chết và bị thương.

- 17:30G: 1st Cav – Lúc 1600G tại ZA 0603 các đơn vị tận trung xong.

- 19:00G: 1st Cav – Hành Quân Long Reach: Kể tới lúc 1900G 50 chết, 21 VC bị bắt, địa điểm bệnh xá ZA 119039.

- 22:10G: 1st Cav Maj Henderson – Tổn thất VC hành quân tiền phương MACV. Tổng cộng chết đếm xác 99, VC bị bắt 44, VC tình nghi 16. Phân loại: YA 8930, chết 2, VC bị bắt 7, VC tình nghi 16, ZA 0704, chết 97, VCC bị bắt 37, VC tình nghi 0. Một số VC bị bắt bị thương.

- 23:20G: 1st Cav – Thống kê từ 1st Cav – 4 bạn chết, 37 bị thương, trong số đó 20 được di tản về Nha Trang. 17 về Plêiku. VC 99 chết tổng cộn. 44 bị bắt, 16 VC tình nghi.

- 24:00G: Tổng kết cho thời gian từ 010001G tới 012400G tháng 11 năm 1965. 1st Cav – 1/9 Cav tìm thấy bệnh xá lúc 010730G tại ZA 074038. Bệnh xá bị tiêu hủy. Lúc 0950G một toán tuần thám bị bắn xẻ. 1 US chết tại BR 33549. Lúc 01100G 1/12 dùng hơi ngạt thổi vào hầm trú. Không đụng độ với địch. Tại YA 9030. Khoảng chừng một tiểu đoàn VC tại ZA 050030 đụng độ với đơn vị của 1st Brigadde. Tổn thất VC 60 chết, 40 bị bắt, bạn tổn thất 20. Tổng cộng VC 99 chết, 44 bị bắt, 16 VC tình nghi. Bạn 4 chết, 37 bị thương.

02 tháng 11 năm 1965

- 00:05G: MACV Sgt Glennon – Hỏi. 1. Thời điểm đường xá được sửa chữa. 2. Yêu cầu cho biết các thông tin sau đây trước 0500G để làm sáng tỏ tất cả các thông tin ghi nhận trước đó. A. Chúng tôi được thông báo là có ba biến cố xảy ra tại ba địa điểm trong vùng Pleime ngày hôm qua. Đó là Vị Trí số 1. ZA1103, số 2. YA 8929 và số 3 ZA 0503. Xin trả lời riêng biệt cho mỗi vùng. (1) Khởi đầu và kết thúc của sự việc. (2) Các lực lượng bạn và địch liên hệ. (3) Tổn thất bạn và địch. (4) Trang cụ bị mất và tịch thu được. (5) Số phi vụ yểm trợ. (6) Thời gian đụng độ. B. Mô tả khúc triết bệnh xá tại vị trí số 1. C. Tình trạng của việc tải thương của líng bạn bị chết và bị thương. D. Thời gian, địa điểm, tổn thất, loại phi cơ và tình trạng phi hành đoàn và di tản cho các trực thăng đã bị bắn hạ.

- 05:05G: MACV Sgt Glennon – Tổng lược của các thông tin yêu cầu. Câu hỏi 2. V/v Hành Quân Long Reach. Cách chung có hai vùng trong đó 1st Brigade, 1st Air Cav (Scorpian) có đụng độ ngày 1 tháng 11. Đụng độ thứ nhất xảy ra tại một làng vị trí YA 895305. Đụng độ thứ hai xảy ra tại hai địa điểm: ZA 074083 and ZA 050030. Kế đó, các lực lượng bạn xử dụng tại đây kết hợp các nỗ lực với nhau trong vùng này và phát triển thành một hành động. Công cuộc lục soát ngôi làng do A và B của 1/12 Cav (Scorpian) thực hiện. Hai đơn vị này tiến vào vùng bằng đường bộ vào khoảng lúc 0515G. Cuộc lục soát bắt đầu vào lúc 0615G và kết thúc khoảng lúc 1200G và bị súng nhỏ bắn trả. Kết quả cuộc lục soát gồm 7 VC bị bắt, 16 VC tình nghi và 2 VC chết đếm xác. Khoảng 0700G một toán trinh sát thuộc 1/9 Cav sqadron (Scout) quan sát thấy khoảng 8-20 VC bận quân phục kaki tại ZA 074083. VC tan biến vào trong rừng rậm. Cùng vào lúc đó thì khám phá ra một bệnh xá VC, được báo cáo tại ZA 119039. Một đơn vị cỡ trung đội được trực thăng vận tới khu vực nới VC khởi sự lủi chốn. Tiếp sau đó đụng độ vào lúc 1050G và A/2/12 Cav được tung vào tăng cường cho đơn vị 1/9 Cav, tiếp nối bởi một trung đội thuộc 1/12 và 2/8 được trực thăng vận tới. Khoảng 1300G, 1/9 Cav báo cáo có 50 VC chết đếm xác và 21 bị bắc với lựu đạn. B/1/8 được tăng cường vào vùng cùng với các đơn vị khác. Tiếp đó các lực lượng bạn gồm A/1/9, B/1/8, 1 trung đội/B/2/8, A/2/12, A/1/12 yểm trợ bởi A/2/19. Trong khi tình hình khai diễn, đoán chừng là đụng độ với một Tiểu Đoàn VC tại vic ZA 050030. Cuộc đụng độ kéo dài tới khoảng 1900G. A/1/9 được bốc xuất khoảng 1800G. Hiện 1/12 nằmg dưới quyền chỉ đạo của Bộ Tư Lệnh. Báo cáo cuối cùng về cuộc đụng độ này liệt kê VC tổn thất 97 chết, 37 bị bắt. Một số VC bị bắt bị thương. Tổn thất bạn: Lục soát làng: 2 bị thương. Đụng độ tại Bệnh xá: 4 chết, 37 bị thương. VC bị bắt được di tản về bản doanh 1st Brigade. Thương vong bạn được di tản về Nha Trang và Pleiku. Chi tiết về bệnh xá chưa có tuy nhiên coi bộ rất khả quan. Hai bàn mổ xẻ và vô số vật dụng và trang cụ được báo cáo. Dự tính khuân về các vật liệu này, sẽ báo cáo chi tiết và mô tả sau.

- 05:30G: 1st Cav (Capt Brady) 1st Brigade cho ngày 1/11 có phi xuất (Hành quân Long Reach). Kế hoạch cho ngày hôm nay: (phi xuất mà thôi), 2d Be: 1/8 (-) & 1/5 sẽ thay đổi khu vực ngày hôm nay. 3d Brigade: không thay đổi. 1st Brigade: Không thay đổi, sẽ hành quân trong các vùng chung như thường.

- 08:00G: 1st Cav (Maj Custer) 2 trực thăng bị bắn hạ ngày 1/11 tại ZA 050030 và YA 790070 đã được thu hồi khi trời vừa tối ngày hôm qua.

- 10:15G: 1st Cav (Maj Custer-Maj Anderson) Vị trí chính xác của bệnh xá là ZA 074038. Trong khi cuộc hành quân tại bệnh xá VC tiếp diễn ngày hôm qua đơn vị của 1st Brigade liên hệ truy đuổi Tiểu Đoàn VC. Có một hành động liên tục kết thúc tại ZA 048030.Về Long Reach hôm nay: A/1/12 báo cáo đụng độ với khoảng chừng một đại đội VC lúc 0910G tại ngôi làng nơi có đụng độ ngày hôm qua (tại YA 895305). Kết quả: 3 VC chết, 3 VC bị bắt, 2/20 Pháo Binh hoạt động sáng hôm nay, thời điểm không rõ, tấn công một mục tiêu tại YV 972968 yểm trợ cho 1/9 Cav, ước lượng 245 VC chết.

- 14:35G: 1st Cav (Maj Custer) Kết quả cuối cùng hành quân của 1st Brigade ngày 1/11: 80 VC chết đếm xác, 57 chết đoán chừng, trông thấy 35 bị thương , đoán chừng 59 bị thương. Bắt được 26 VC và 21 VC tìng nghi. Khí giới tịch thu: 6 súng trường , 4 khẩu liên thanh, 2 súng lục , 2 trung liên, 2 súng lục và 156 lựu đạn.

- 15:25G: 1st Cav (Hận cứ) (Capt Hopper) Lúc 0805G 1/9 quan sát thấy 25 người mắc áo màu đên và nâu. Một số đội nón sắt tại YV 972943. Không kíc chiến thuật được gọi tới. Không có ướng tính tổn thất. Lúa 0845G 1/9 bắn hỏa tiễn vào một hầm trú tại YV 972943, ước chừng 25 chết. 1st Brigade khởi xướng một sứ vụ tìm và diệt vào lúc sáng sớm.

- 16:45G: 1st Cav (Maj Custer) A & B/1/12 lục soát vùng tại YA 895300, bộ chỉ huy tại CHARGER CITY. D & C tại YA 960240. C/2/8 tại YA 893160 lục soát về hướng Mục tiêu BOB tại YA 874149. B/2/6 được trực thăng vận tới LZA tại YA 881989 sẽ hoàn tất trước trời tối. Ban chỉ huy và A/2/8 tại Cavalier tại YA 902032. D/2/8 tại CON tại YA 945175. A, B & C/2/12 lội bộ tới Mục tiêu Hotel tại ZA 065055; Ban Chỉ Huy và D tại ZA 075220. B/1/8 chưa tập trung xong tại Stadium. A/2/19 tại CAVALIER tại YA 900030; B/2/17 tại YA 943174; B & C/2/19 Pháo Binh tại CHARGER CITY tại YA 950235.

03 tháng 11 năm 1965

- 02:30G: 1st Cav Maj Henderson – 1. Lô kiện hàng các dụng cụ và tiếp liệu y khoa tịch thu ngày 1/11 trong cuộc hành quân Long Reach đã được bốc xuất ngày 2/11, gồm 20 dụng cụ giải phẩu cá nhân nhãn hiệu Trung Quốc và khoảng chừng 100 đủ loại thuốc men gốc khối Cộng Sản. Sẽ con bốc xuất thêm. 2. 1500G toán tiền sát quan sát thấy và nổ súng vào 10 VC phía tây bờ sông tại ZA 052021. Kết quả không rõ. 3. 1515G Phi cơ tiền sát bị 8 VC từ mắt đất bắn lên tại ZA 052080. Không trúng. Phi cơ phản pháo lại và ước chừng 4 VC chết. Đồng phục áo đen quần nâu. 4. 1850G, một VC đầu hàng và 2 bị bắt với khí giới tại ZA 065055. Có lẽ hàng binh đáơ ứng các toán Tâm Lý Chiến hoạt động trong vùn. 5.1225G, lính canh quan sát thấy một tia sáng chớp tại BR 701379. Pháo binh nã vào chỗ tia sáng chớp. Tia sáng bị dập tắt.

- 13:30G: MACV (Sgt Higdon) Về Bệnh Xá tịch thu trong vùng: 1) Bao nhiêu, nếu có, trong số VC bị bắt là bệnh nhân tại bệnh xá và bao nhiêu bị thương từ trước? 2) Bát được bao nhiêu nhân viên bệnh xá và xác chết ?

- 15:45G: 1st Cav (Maj Anderson) Vị trí các đơn vị: 2/5, 683423; CP, 683423; A/2/5, 580445. 1/77 Pháo Binh: CP, 577446; A, 686428; B, 756388; C, 634535; C/8 Công Binh, 615607; 1/5 Cav (-), 459488; A/1/5, 612462. Cuộc hành quân đang tiến hành trong vùng của B/2/5 là để giữ an ninh trong khi các bác sĩ thăm bệnh thường dân địa phương. 2/5 cũng thực hiện 5 cuộc tuần thám và bảo vệ hậu cứ của 1st Brigade.

- 17:35G: 1st Cav (Maj Anderson) Lúc 1040G A/2/12 bặt gặp một số không rõ VC tại ZA 052052. Đụng độ tiếp diễn vào lúc 1115G. Không có thêm thông tin. Biến cố này xảy ra trong khi A/2/12 hành quân. Lúc1010G B/1/12 đổ bộ xuống bãi đáp tại ZA 077187. Lúc 1010G B/1/12 lên trực thăng tại CHARGER CITY. Lúc 1115G A/2/17 di chuyển tới ZA 054302, tập trung xong lúc 1115G.

- Vào sổ trễ 16:45G: 1st Cav (Capt Brady) Vị trí các đơn vị trung vùng 1st Brigade: BCH 1/8 Cav tại STADIUM; A/1/8 tại Đức Cơ; BCH 2/8 và D/2/8 tại ZA 020015 di chuyển tới Đông Bắc; C/2/8 YA 880130 đang chờ trực thăng để di chuyển tới CAVALIER; BCH 1/12 và D/1/12 tại ZA 073115; A/1/12 tại ZA 102178 và di chuyển Nam S; B/1/12 tại ZA 185172 và di chuyển Nam; C/1/12 tại ZA 053153 và di chuyển Đông; BCH 2/12 và D/1/12 tại ZA 062058; C/2/12 tại ZA 065055; BCH 2/19 Pháo Binh và B và C/2/19 tại ZA 073214; A/2/19 Pháo Binh tại CAVALIER; B/8 Công Binh tại CAVALIER. Lúc 1545G A/2/12 hứng chịu một bị thương. Chi tiết không rõ vào lúc này, tại ZA 053053. At 1700 1/9 Cav có một phi cơ CH13 bị bắn hạ tại ZA 138304, tổn thất không rõ, nhưng nguyên do không phải tại địch. Phi cơ được an toàn, phi hành đoàn cứu vớt, không thương tích, đang chờ bốc phi cơ.

- 23:50G: 1st Cav (Capt Harper) Lúc 2105G C/1/9 phục kích 2 đơn vị VC cỡ Đại Đội tại YA 840045. Khoảng 12-15 VC chết, không có tổn thất phía bạn; VC tháo lui. Lúc 2330G B/1/9 đụng độ địch, quân số không rõ, tại YA 852055. Hiện giờ giao tranh tiếp diễn. Sẽ thông báo thêm.

04 tháng 11 năm 1965

- 05:00G: 1st Cav (Capt Collier) Không gì thay đối với các cuộc tuần tiễu phục kích của 2/3. Từ Maj Anderson: Không có thông tin thêm về cuộc tuần tiễu phục kích của C/1/9; đụng độ xảy ra lúc 2105G tại YA 840045. Phục kích một đơn vị VC vỡ Đại Đội, ước tính 12-15 VC chết. VC tháo lui. B/1/9 đụng độ với một đơn vị địch lúc 2330G tại YA 852055 không rõ quân số. Toán quân được một trung đội thuộc A/1/8 Cav tăng cường. Khoảng 0325G đụng độ gián đoạn. Kết quả: 27 US bị thương, tổn thất địch không rõ. Không có thông tin gì khác vào lúc này.

- 07:00G: 1st Cav (Maj Sandburn) Ôn lại cuộc phục kích của 1 trung đội thuộc B/1/9 Cav lúc 2330G tại YA 852055. Lực lượng VC ước tính cỡ một đại đội, có thể được một đại đội khác tăng cường. Tất cả tăng cường của A/1/8 tiếp sau bởi C/1/9. Vào thời điểm 0700G B & D/1/8 đang hoạt động tại YA 853063 (khoảng 2 cây số Tây địa điểm phục kích).

- 09:50G: 1st Cav (Capt Collier) lúc 0600G 25 trong số 27 US thương binh được di tản ra khỏi vùng Pleime. 2 thương binh kia được chữa trị tại hậu cứ. Có bốn thương vong được di tản qua Pleiku. Lúc 0900G, Tiểu Đoàn Trưởng 1/9 nghĩ là đêm qua đụng độ với một Tiểu Đoàn Bắc Quân (dựa vào phản ứng và cách tổ chức của địch). Tổn thất địch khoảng 19 chết và không rõ số bị thương. Lực lượng bạn sẽ hoạt động trong vùng ngày hôm nay và có lẽ sẽ kiểm điểm số xác chết. Lúc 0815G B/1/8 đổ bộ tại YA 864061. Đơn vị cuối cùng của C/1/8 được bốc xuất đi tới địa điểm phục kích tại YA 864061. Đụng độ gián đoạn khoảng 0352G, tiếp sau một số lẻ tẻ hỏa lực súng nhỏ.

- 11:40G: FFV Adv (SP5 Jared) SP5 Jared phỏng vấn một Trung sĩ tên Adam Santana tại trạm xá 85. Santana thuộc C/9th Cav. Santana nói là VC tại YA 835062 bận đồ màu kem sữa gồm có áo khoác, quần ống dài và mũ. Không có nón sắt. Mang bốt đen giống bốt trận Mỹ. Mang balô. Chỉ thấy 2 VC bị thương được khuân đi trong khi đụng trận về hướng tây. Thấy lúc 2305G. Chiếu sáng cung cấp bởi trái sáng.

- 12:15G: II Corps (Capt Ushijima) Về trại Plei Me: Thêm 36 xác chết VC cũ được tìm thấy trong khi lục soát quanh trại. Cũng thấy một súng carbine (súng trung cộng tìm thấy tại ZA 155030).

- 12:15G: 1st Cav (Capt Brown) 0900G, 2/8 Cav: đụng độ với VC cỡ Đại Đội tại YA 950050, Pháo binh được gọi tới, kết quả không rõ. Lúc 1145G một trung đội trinh sát thuộc 2/8 Cav bắt được 12 VC, có 3 VC chết đếm xác. Trung đội trinh sát bị chận đứng. Có 2 lính bạn bị thương. Tăng cường thêm một trung đội. Lúc 1005H 2/12 Cav tìm thấy một tử thi VN trong làng tại ZA 172107. Không có thông tin về tử thi. Sẽ thông báo sau. Trưởng xã báo cáo VC đổ xuống 300 lbs gạo sáng sớm và vội vàn tháo lui. Lúc 1148G 1/8 Cav bắt được 1 VC với khí giới. Giết 1 VC tại YA 837054. Về tử thi VN: xác chết là một người Việt, nằm chết khi các toán quân 1st Cav tiến bước vào làng. Không chưa bao lâu. Không biết có phải lính bạn bắn chết không.

- 14:10G: 1st Cav (Capt Cook) Đơn vị trinh sát thuộc 2/8 đụng độ tại YA 974058 và hai đơn vị thuộc A/2/8 đụng độ tại YA 979056 lúc 1400G. B/2/12 giao tranh với cỡ 1 trung đội VC tại ZA 085065, 1400G.

14:30G: 1st Cav (Maj Anderson) Trả lời câu hỏi của Maj Henderson: Chúng tôi không có báo cáo về bất cứ vật dụng nào dùng cho các tín hiệu cá biệt. Chúng tôi biết là VC xử dụng tu huýt, trống, kèn và que gậy làm tín hiệu. Không có thêm thông tin vào lúc này.

- 23:40G: 1st Cav (Maj Anderson) tổng kết cho sinh hoạt của 2/8 activities: Đụng độ gián đoạn lúc 1625G. Không có đụng độ sau đó. (mật mã): Chết: 11; Bị thương: 19. Thông tin thêm về trực thăng va đụng trên không: 2 UH-1D’s thuộc C/227 AH Bn đang bay theo đội hình trở về từ vùng Pleime thuộc 1st Brigade. Một trực thăng thứ 3 đụng vào một trong 2 trực thăng đang bay theo đội hình khiến 2 chiếc đụng trên không. Cả thảy 9 người trên trực thăng, không ai sống sót. Chết đếm xác 13, Chết ước đoán 163, Bị thương được kiểm chứng 5, Tù binh 21. Khí giới tịch thu 2 bích kích pháo 82 ly, 1 súng không giựt 75 ly, 42 súng trường tự động, 17, súng trường, một số lớn đạn dược hỗn tạp. Trang cụ tịch thu tại 1st Brigade được di tản và vào kho.

05 tháng 11 năm 1965

- 02:00G: 1st Cav (Maj Anderson) 2/5 Cav là lực lượng trừ bị/ phản ứng cho Sư Đoàn.

- 03:00G: 1st Cav (Maj Henderson) 1/9 tập trung xong tại Holloway.

- 06:35G: 1st Cav (Capt Parham) 1) 2/8 & 2/12 hứng chịu 11 chết và 19 bị thương giữa 1045G & 1645G ngày 4/11 đã báo cáo tối qua lúc 2340G. 2) Báo cáo 2/8 Cav vây quanh một Đại Đội VC tối qua lúc 1900G không đúng. Nó tiếp sau một đụng độ nhỏ, tách biệt xảy ra tại một khu vực địa phương khiến cho đơn vị tưởng là có lẽ đụng độ với một đơn vị VC cỡ đại đội. Sẽ kiểm tra khu vực thêm sáng nay.

- 09:00G: 1st Cav (Lt Brown) Lúc 0650G C/1/12 bị 4 VC tấn công tại ZA 056132, kết quả 1 VC tù binh bị thương, tịch thu 1 súng carbine. Lúc 0835G A/1/5 bắt 15 VC tình nghi tại BR 644486, di tản để thẩm cung.

- 09:55G: 1st Cav (Maj Anderson) Tường trình tình hình cho các cuộc hành quân hiện thời: Long Reach: không có gì báo cáo vào lúc này. 2d Brigade: có hai cuộc hành quân đơn vị nhỏ đang tiến hành. Sẽ thông tin sớm sau.

- 15:00G: 1st Cav (Capt Collier) 1125G: các toán Special Force Delta teams với 1st Cav tại Pleiku được rút đi.

- 16:25G: 1st Cav (Capt Brady) 1) 0705G C/1/12 tại ZA 061152 bị 4 VC tấn công, một từ Tây Nam, 3 từ Đông Nam, một VC bị thương, vứt bỏ trang cụ, được 3 đồng đội khiêng đi; lúc 0722G cũng tại địa điểm này C/1/12 bắt được một thương binh VC không trang bị. Đoán chừng là nhân vất bắt gặp trước đây. 2) 0945G. Một xe vận tải ¼ tấn thuộc A/8 Công Binh đụng mìn tại ZA 080218, kết quả 2 US chết, 2 US bị thương. 3) Tất cả các đơn vị của 1st Brigade thực hiện các cuộc hành quân lục soát trong vùng ấn định, không có đụng độ ngoại trừ mô tả như trên.

- 17:15G: II Corps (Capt Neary) Tiểu Đoàn 21 Biệt Động Quân tới Kontum lúc 1130G.

- 19:00G: MACV (Capt McAfee) Tướng Westmoreland muốn được trả lời cho các câu hỏi sau đây liên quan đến cuộc tấn công tại Pleime lúc 0500H: 1) 1st Cav có hay biết gì về vụ này không? 2) 1st Cav có làm gì không? 3) Nếu không thì tại sao không? 4) Nếu có thì làm gì? 5) Có yểm trợ không quân không? 6) Tình hình hiện tại của vụ tấn công, vân vân? Trả lời: 2) Không. 3) Không. 4) Không.

- 21:00G: II Corps Capt Elliott – Về 19:00G – Câu hỏi 1. Trả lời: Có 1st Cav được thông báo lúc 051000G, bởi II Corps, và FFV. (2) Đơn vị Cav gần nhất tấn cong là 20.000, và cuộc tấn công này ngoài Vùng Hoạt Động. (4) không liên hệ (5) Không (6) Cuộc tấn công kết thúc lúc051715G, kết quả 6 chết mà thôi, phía VC không rõ.

06 tháng 11 năm 1965

- 02:30G: MACV Sgt Bradley – 30 tháng 10 liên quan đến tỉng Pleiku: Một đơn vị 1st Cav ghi nhận pháo binh và lạc đạn vào toán quân QLVNCH khiến cho 7 chết và 7 bị thương. Tọa độ là 1805. Câu hỏi: Các toán quân QLVNCH hay dân sự?

- 02:45G: II Corps Capt Elliott – Về: Yêu cầu thông tin liên quan đến chết và bị thương do pháo binh bắn nhầm ngày 30 tháng 10. Kiểm chứng với Toán C LLĐB cho biết là dân sự.

- 05:00G: 1st Cav (Capt Parham) tổng kết: 30 cuộc tuần tiễu, không có đụng độ; phục kích và chiến đấu/trinh ság, tất cả cỡ tiểu đội (2 hậu cứ và 28 1st Brigade); không có gì đang khai báo.

- 06:35G: 1st Cav (Capt Collier) Kế hoạch cho ngày hôm nay: 1st Brigade tiếp tục hành quân Long Reach: 1/12, 2/12 & 2/8 Cav tiếp tục qui tụ vào vùng SNAP để tạo một khu vực giết hại cho Pháo Binh và Không Kích Chiến Thuật. 2d Brigade tiếp tục giữ an ninh cho Quốc Lộ 19, Đèo Mang, Thung Lũng Vĩnh Thạnh và trại Đại Hàn. Các cuộc tuần tiễu tìm địch sẽ tiến tới trại Dân Sự Chiến Đấu. 3d Brigade tiếp tục bảo vệ hậu cứ với 2/7 Cav và 1/7 Cav. Chuẩn bị hoán chuyển quân tại BCH 1st Brigade. 1/9 Cav Sqdn duy trì tại vùng hậu cứ. B/1/9 yểm trợ 1st Brigade, D/1/9 tăng phái cho 2d Brigade.

- 07:05G: 1st Cav (Capt Parham) Kế hoạch cho 1st Brigade hôm nay trong vùng SNAP: 2/8 Cav lục soát hướng bắc; 1/12 Cav lục soát hướng nam. Cả hai tiếp đó lục soát hướng tây. 2/12 Cav di chuyển khoảng 2 cây số vào SNAP và thiết lập nút chấn. Không có mục tiêu đặc biệt, tuy nhiêu, có cảm nhận là sẽ xảy ra gì khi lục soát lan rộng.

- 08:20G: FFV Adv (Maj Gaumond) Gen Larsen đi Nha Trang lúc 0815G.

- 08:40G: 1st Air Cav (MRC-95) 1) Đã chuyển đạt phần I và Phần II của Tường Trình Báo Cáo Tình Hình yêu cầu FFV kiểm xem, nếu không có, Cav sẽ gửi lại. 2) 1/8 (-) đã di chuyển từ STADIUM tới PUNT. 3) Chuẩn bị hoán chuyển quân tại BCH 1st Brigade.

- 10:20G: 1st Cav (Capt Cook) Không gì thay đổi cho Tường Trình Báo Cáo Tình Hình và Tổng Lược Tình Báo ngoại trừ lúc 060855G tại YA 89049 B/1/9 Cav quan sát thấy 8-10 VC với một vũ khí. VC bận đồ ngụy trang và kaki. B/1/9 nã đạn hỏa tiễn từ trực thăng và súng đại liên, kết quả: 7 VC chết đếm xác, 1 chết phỏng đoán.

- 12:00G: 1st Cav (Capt Cook) Lúc 1000G 2 tiểu đội VC giao tranh với đơn vị của B/2/8 Cav tại ZA 042065, kết quả: 4 VC chết đếm xác. Lúc 1130G một tiểu đội VC giao tranh với đơn vị của B/2/8 Cav tại ZA 030060, kết quả: 1 VC chết đếm xác. Lúc 1137G B/2/12 Cav giao tranh tại ZA 095075 với VC không rõ quân số. VC trang bị súng phóng hỏa tiễn. Kết quả: 1 VC chết đếm xác. Vị trí BCH 1/8 tại ZA 171099, BCH 2/12 tại ZA 178099.

- 15:30G: 1st Cav (Capt Cook) Lúc 1415G 2 phi cơ A1E oanh kích chiến thuật tại ZA 029071, quan sát viên không lực ước lượng 7 VC chết. B/2/8 giao tranh nhưng không rõ vị trí và tình hình vào lúc này, sẽ báo cáo sau.

- 15:50G: FFV Adv (SMAJ Reeves) Vêt việc di chuyển của 2/7: 1582 hành khách, phương tiện: 5 LST’nhỏ 1 LSD, một AKA (Seminole), một APA (Paul Revere).

- 16:30G: 1st Cav – 1/9 Cav quan sát thấy 6 VC tại YA 923128. VC bận quân phục màu đen và nâu. 1/9 giao tranh với VC, kết quả: 1 VC chết đếm xác.

- 17:30G: 1st Cav (Capt Cook) Vị trí các đơn vị: B/2/8, 043065; C/2/8, 003049; A/1/12, 095075; A/2/12, 110076; C/2/12, 130080; A/1/12, 105128; B/1/12, 092107; C/1/12, 048109; B/1/8, 146124.

- 20:10G: 1st Cav (Capt Hopper) Lúc 061922G CH-47 bị súng nhỏ bắn liên tục tại ZA 065115. Đạn không trúng phi cơ, phi cơ đang bay tại 2000 MSL theo trục của 033 độ.

- 23:30G: 1st Cav (Cap Hopper) Đặt câu hỏi cho Trung Tâm Hành Quân 1st Cav để tìm hiểu hoạt động tại vùng Pleime, theo lời của Maj Turner, sĩ quan liên lạc nói về một đụng độ. Capt Hopper báo cáo như sau: “Có một số hành động chống lại B/2/8 Cav, nhưng chỉ có thông tin là B/2/8 đụng độ vào khoảng lúc 1810G, vị trí không rỏ. B/2/8 đoạn giao đụng độ khoảng lúc 1910G vì tổn thất nặng. B/2/8 rút lui khoảng 2500 thước xa nơi đụng độ. Col Hemphill đích thân tìm hiểu mọi chi tiết từ 1st Brigade nhưng tới giờ không có gì khác hơn.

07 tháng 1965

- 00:15G: 1st Cav (Cap Hopper) Tóm lược cho B/2/8: B/2/8 đụng độ với VC cỡ trung đội lúc 1800G tại ZA 043050, lễ đương nhiên họ thắng thế, 8 bị thương, đụng độ gián đoạn lúc 1910G: lần nữa lúc 2305G bị bắn sẻ tại ZA 040060. Dự trù sẽ trị chúng sáng sớm và rồi then 2/8 (-) sẽ cố gắng khử trừ VC trong vùng.

- 05:15G: 1st Cav (Capt Parham) 8 tuần tiễu phục kích cỡ trung đội, tuần tiễu trinh sát cỡ trung đội, báo cáo 1 đụng độ ; B/2/8 báo cáo bị bắn sẻ cho đến 2400G.

- 06:00G: 1st Cav (Capt Parham) 12 tuần tiễu phục kích (1st Brigadde). Tường Trình Báo Cáo Tình Hình 06:00G không thay đổi.

- 07:05G: 1st Cav (Maj Sandburn) yêu cầu thêm thông tin liên quan đến cuộc đụng độ của 2/8 Cav tối qua: các con số chưa được xác quyết nhưng hình như là kết quả phía bạn bị tổn thất nặng, 30 chết và 45 bị thương. Các báo cáo nói là đơn vị liên hệ không thấy ai bắn trả. 1st Brigade sẽ phái lực lượng vào vùng sáng nay để làm sáng tỏ vấn đề. 1st Brigade sẽ tiếp tục hành quân trong vùng. Sẽ không tiến vào vùng mới phía tây Pleime hôm nay.

07:55G: 1st Cav (SP Zagar) Vị trí các đơn vị 1st Cav: BCH 1st Bde, Pháo Binh SĐ, BCH1/8, 2/8, tại AZ 189328. 1/9 tạu 207341. D/1/12 ZA 082150; BCH 1/12 ZA 082150; A/1/12 ZA 108113, B/1/12 ZA 094108; C/1/12 ZA 047109; BCH 2/12 ZA 189328; D/2/12, B/1/12, ZA 189328; B/2/19 ZA 189328; B/2/12 ZA 092208; C/2/12 ZA 129088; BCH 2/8 ZA 023031; D/2/8 ZA 023031; A/2/8 07656059; B/2/8 040060; C/2/8 060060.

- 08:35G: 1st Cav (Capt Parham) 1) Yêu cầu cung cấp Tường Trình Báo Cáo Tình Hình về 1st Bde, không có đụng độ vào lúc này. 2) Yêu cầu thông tin về hoạt động tối qua (2/8); thông tin chưa xác quyết. Không chính thức. Hy vọng có thông tin vào lúc 0930G.

- 08:55G: 1st Cav (Capt Collier) Báo cáo vị trí: A/1/8, 149111; B/1/8, 160182; D/1/8, 155196; A/2/12, 109189; s/19, ZV 04150315; C/2/19, ZA 097020; s/20, AR 801465; A/2/19, ZA 023030.

- 09:55G: 1st Cav (Capt Anderson) Về đụng độ của 1st Bde trong hành quân Long Reach tối qua: 2/8 – 30 chế tvà 45 bị thương. Kiểm chứng tại chỗ. Sẽ có báo cáo chính thức từ Ban 1.

- 09:55G: 1st Cav (Capt Collier) Lúc 0928G tại ZA 038089 C/1/12 bắt được 2 VC.

- 10:25G: 1st Cav (Capt Anderson) A & C/2/12 di chuyển vào vùng của 2/8 và đổ bộ lúc 0900G.

- 10:40G: 1st Cav (Capt Collier) FFV sẽ phái đội toán chuyên viên về Tình Báo Kỹ Thuật đến Pleiku để xem xét đạn dược 1 Cav tịch thu được. Đội toán sẽ gồm: Lt Nurm, Sgt Cole. Đội toán sẽ có một bản SOCR #035. Capt Collier: Đội toán cần gặp Maj Durand tại 1st Cav Adv. Đội toán có thể ghé An Khê trên đường về và xem xét một số khí giới 1st Cav tịch thu được không? Capt Hubard: Được, sẽ thông báo cho đội toán điều này. ETA tại Pleiku lúc 1430G.

- 10:40G: 1st Cav (Capt Anderson) Địa điểm các lực lượng 2/12 được xử dụng: (mật mã) ZA 062052.

- 11:10G: 1st Cav (L/C Hemphill) Mục tiêu MAPLE ZA 0470075; B & C/2/8 nằm tại vị trí nút chận “A” ZA 030074 – ZA 028060; 2/12 A & C nằm tại vị trí nút chận “B” ZA 049075 – ZA 047060. 1/12 C sẽ dồn xuống từ vùng hiện tại. A/2/8 là lực lượng phản ứng, 1/8 tập trung tại Stadium và khởi sư khai triển lúc 1400G. Một VC đầu thú cho 2/8 0845 tại DP 3565. Thiếu úy Bắc Quân khai các đơnvị như là trung đội 14, đại đội 2, trung đoàn 1, sư đoàn 325.

- 11:30G: 1st Cav (Capt Anderson) các đơn vị 1/9 Cav đụng độ với 30 VC tại Br 377666; lúc 0900G, có thêm mục tiêu nhỏ trong vùng được hỏa tiễn và đại liên trực thăng võ trang của 1/9 tiếp tục nã vào. Lúc 0805G 1 OH-13 bị súng phòng không bắn lên, buộc phải đáp xuống trại Kanack tại BR 420642.

- 11:30G: DASC (Col Price) 1st Cav phía bắc vùng trách nhiệm hành quân liên miên giao tranh suốt ngày hôm qua, 18 phi vụ yểm trợ tiếp cận trong nỗ lực này với phi cơ thả bom cách 100-150 thước các tuyến phòng quân lính bạn. Vào xế trưa, các chiến đấu cơ khó phân biệt VC và quân bạn vì hai bên quá gần nhau. Máy bay thám thính Puff bay lên trời lúc 18:57G chiều tối hôm qua với quan sát hàng không trên phi cơ và đáp xuống lúc 0022G. Puff có nhả đạn không thì không rõ có lẽ vì hai bên qua cận nhau. Một mục tiêu trù tính trước lúc 0700G tại Trung Tân Hành Quân sáng nay phải hoán chuyển tới một mục tiêu phụ vì hai bên quá cận nhau. Hai phi vụ được xuất phái sáng nay với dự tính thêm nhiều hơn nữa. Chỉ một mục tiêu trù tính trước bị hoán chuyến tới mục tiêu phụ. Nhân sự 1st Cav rất hài lòng với nỗ lực không quân. Liên quan đến L/C Stoner and Maj Kane. Kể cho tới lúc 00300G sáng nay 30 chết, 40 bị thương tham chiếu “Action”. B/2/8 nằm tại ZA 029071 lúc 1530G. Lúc 1810G họ đụng độ nặng tại ZA 043050. Lúc 1910G họ đoạn giao và di chuyển, không rõ hướng nào. Lúc 2030G họ bị bắn sẻ từ ZA 040060 do đó suy diễn ra thì họ di chuyển theo hướng Tây Nam từ chỗ họ phát xuất. Không có thông tin về tổn thất hay gì khác sau 2030G.

-12:00G: 1st Cav (Capt Cook) để trả lời cho các câu hỏi liên quan đến yểm trợ dơn vị tại ZA 0105, Các vị trí của Pháo Binh như sau: C/2/19 tại ZA 097020; A/2/19, ZA 023030. Yể trợ oanh kích tác chiến. 2 A1E’s hiện đang yểm trơ.

- 12:30G: 1st Cav (Maj Durand) Lúc 2350G thương bị đang được di tản. US tìm thấy 2 VC chết và 1 VC bị thương, thương binh bị bắt tại ZA 075078. Lúc 0844G một VC đầu thú tại ZA 035065, tự xưng l Thiếu Úy Bắc Quân, hiện đang bị khảo cung. Lúc 0913G 2/8 ước tính giết 25 VC hôm qua, tịch thu 2 vũ khí. Lúc 0945G 2/8 tìm thấy 20 tử thi VC, tịch thu 8 súng liên thanh, 5 súng trường 2 súng đại liên tại ZA 029065. Kế đến lúc 071500G 1/12 giết 2 VC đếm xác tại ZA 028082. Ước chừng quân số định khoảng cỡ tiểu đoàn.

- 12:50G: 1st Cav Maj Marlin – Lúc 1202G tại ZA 028028 1/12 giết 2 VC đếm xác. Lúc 1000G tại ZA 880040 quan sát viên hàng không báo cáo tị súng phòng không bắn từ 3 vị trí khác nhau. Đoán chừng hỏa lực 50 cal. Cũng xảy ra đụng độ phụ tại YA 875040 tiếp sau không kích. Lúc 1200G 2/19 báo cáo 2/8 nói khoảng chừng 4 Đại Đội VC tại ZA 032060. Lúc 1226G 1/9 tại BR 377366 đụng độ VC lúc 1130G xé nhỏ từng mảnh cỡ tiểu đội hướng về Bắc và Đông Bắc.

- 13:45G: 1st Cav Maj Marlin – Báo cáo tại chỗ – A/2/8 bị 3 VC bắn sẻ tại ZA 045026. Thay đổi: liên quan đến thông tín: 1340G quan sát viên hàng không bị súng phòng không bắn từ 3 vị trí. Tọa độ mới là YA 875033. Bổ túc: quan sát viên thấy một cầu làm bằng thuyền ngụy trang kỹ tại YA 875033:

- 14:05G: 1st Cav Capt Brady – 1/12 tại vị trí chuẩn bị tấn công lúc 071207G. 2/8 đã chuẩn bị sẵn vị trí nút chận từ sáng sớm. Các đơn vị thuộc1/12 nhảy vào tấn công lúc 071400G.

- 14:50G: Từ Maj Boyle gửi Maj Durrand 1st Cav – Maj Boyle hỏi Maj Durrand thông tin liên quan đến địch quân gồm quân số và danh hiệu. Maj Durand nói không có thông tinh liên quan đến quân số VC tại bãi chiến trường hay danh hiệu. Một binh sĩ Bắc Quân bị bắt trước đây và khai là thuộc 2/66 đang được thẩm vấn và khai là thuộc trung đội 1, đại đội 2, tiểu đoàn 2, trung đoàn 1, sơ đoàn 325. Ban 2 1st Cav nghĩ trung đoàn 1 là trung đoàn 101.

- 15:10G: 1st Cav Capt Brady – Vị trí của 2/19 Pháo Binh và B/2/17. BCH 2/19 ZA 075215; A/2/19, ZA 023030; B/2/19, ZA 175105G sẽ di chuyển đến ZA 021031 lúc 071530H; C/2/19 ZA 075215; B/2/17, ZA 175105.

- 15:45G: 1st Cav Capt Cook – Báo cáo tổn thất từ 061800G tới 071500G, từ 1st Cav. 26 chết, 55 bị thương O mất tích. Báo Cáo Tình Hình – Pháo bính bắn pháo tập vào mục tiêu Maple vào lúc 071100G. Lúc 071350G C của 1/12 báo cáo đụng độ với một quân số không rõ VC tại ZA 039081. Kết quả: 1 VC chết đếm xác 1 VC bị thương 1 VC bị bắt. Lúc 071350G C/1/12 bị một dân người thượng tấn công bằng dao mác. Tên này bị thương và bị bắt. Oanh kích tại tọa độ ZA 028070 lúc 071530G, kết quả không rõ.

- 18:15G: 1st Cav Sgt Satterfield – Vị trí các đơn vị. BCH 1/12– ZA 083150, A – 028088, B – 040086 , C – 040068, D 083135 – BCH 2/12 – 180110, A – 028088, B – 042067, C – 032067, D – 180110. BCH 2/8 – 023032, A 075060, B – 005065, C- 025065, D – 023032. BCH 2/19 Pháo Binh – 096120, A – 021031, B – 180110, C – 096120, B/2/17 – 180110.

- 18:15G: 1st Cav Sgt Satterfield – Bác cáo tình hình: 27 tuần tiễu từ 2/20 ARA suốt ngày tại vùnh hành quân kết quả bắt được 27 VC tình nghi. 1/8 Cav bắt đầu di chuyển bằng không vận từ Stadium đến Golf lúc 1400G. Không vận sẽ ngưng vào lúc 2200G và tiếp túc sáng mai.

- 20:00G: Từ Gen Kinnard gửi Gen Larson –Lúc 1830G Gen Kinnard lẫn Lữ Đoàn Trưởng 1st Brigade thuật lại được điều gì xảy ra cho tới chiều hôm nay. Lực lượng địch gồm 1 Tiểu Đoàn. Sau trận đánh, đơn vị khám phá 400 hầm lỗ cá nhân trong tư thế phòng thủ. Một Thiếu Úy VC tù binh kiểm chứng vị trí vùng là một vị trí phòng thủ cấp Tiểu Đoàn. 2 trung đội thuộc B/2/8 tuần tiễu tại ZA 040060. Toàn tiền sát đi qua các cây cối nơi vị trí địch mà không phát suất địch quân. Khi các trung đội đi qua vị trí Tiểu Đoàn, thì bị bắn từ phía sau. Khi nhận được bác cáo, Tiểu Đoàn phái Đại Đội gần nhất làm lực lượng phản ứng. Đại Đội C xông vào từ phía Bắc nhắm vào tuyến phòng địch. Đại Đội di chuyển nhanh chóng, vội vàng không có đủ điều kiện an ninh, và lâm vào cùng tình trạng như trung đội. Tổn thất của Đại Đội C là 19 chết, 32 bị thương, 2 trung đội của B Co có 7 chết, 18 bị thương, tổng cộng là 26 chết, 50 bị thương. Không có ai mất tích khi lâm trận, và không tịch thu được vũ khí và trang cụ. Địch đoạn giao trong đêm và rút lui về hướng tây băng qua suối phía tây của vị trí phòng thủ. Sáng sớm Tiểu Đoàn tìm thấy 52 VC chết, bắt được 7 VC. Ước chừng thêm 12 chết, 135 bị thương. Ước chừng này dựa và số băng cứu thương và máu chứng tỏ rất nhiều nhân sự bị thương. Số vũ khí tính sổ được tựa như báo cáo trước đây. Các lực lượng bạn truy đuổi theo hướng tây chiều hôm nay để tái thiết lập đụng độ.

- 20:10G: 1st Cav Capt Hopper – Lúc 1850G, D/1/9 bị bắn sẻ từ BR 87372, không có tổn thất, không phản pháo.

- 23:00G: 1st Cav – Maj Durrand – Kiểm chứng với Lt Temple, sĩ quan Ban 2, Trung Tâm Hành Quân 1st Cav (hậu cứ) liên quan đến thông tin mang tính chất tình báo. Lt Temple nói không có thông tin mới về danh hiệu đơn vị địch quân và quân số. Hiện giờ không có đụng độ với VC.

- 23:00G: FFV Adv – 2/7 rời khỏi Paul Revere. Tổng lược tình báo cho thời gian 070001-072400G tháng 11 năm 65. 1st Cav báco cáo một phi cơ bị bắn lúc 0230G tại ZA 080110. Một hà binh Bắc Quân tự khai là một thiếu úy thuộc Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 1, Sư Đoàn 325. 1st Cav cho là đương sự thuộc về Trung Đoàn 101. Quan sát viên hàng không 1st Cav báo cáo hỏa lực phông không (có thể 50 cal) từ 3 vị trí tại YA 875033, một chân cầu ngụy trang kỹ tại ZA 045026 và một tiếng phát nổ phụ tại ZA 87540 tiếp sau một cuộc oanh kích. Lúc 1708G một H-13 thuộc A/1/9 Cav bị súng phòng không bắn hạ tại BR 337657. Lúc 1850G D/1/9 bị bắn sẻ từ BR 807312. Trong thời gian 0001G – 2400G, ngày 6 tháng 11, 2/8 Cav giết 56 VC đếm xác và tịch thu 2 đại liên 50 cal, 3 trung liên, 21 súng trường, 100 lựu đạn và 10 súng phóng hỏa tiễn 3.5.

08 tháng 11 năm 1965

- 00:30G: 1st Cav (Lt Temple) 1st Brigade di chuyển, địa điểm mới lúc 0100G.

- 01:15G: 1st Cav (Capt Parham) Vị trí các đơn vị: A/1/12, YA 814081; B & C/1/12, ZA 032062; BCH Tiểu Đoàn D/1/12, không thay đổi; A/2/12, ZA 047068; B/2/12, không thay đổi; BCH 2/8, tại FALCON; A & D/2/8, tại FALCON; FALCON tại ZA 030039; A & D/2/8, LZ WING; LZ WING, 029060. Hành quân cho ngày mai: Rang giới cho 1/12 Cav tại Tây Bắc và 2/12 Cav tại Đông Nam chạy xuống từ 988012, sẽ dọc theo lằng theo lòng suối di chuyển theo Đông Bắc tới 029040, vẽ đường thẳng tới042058, lại theo lòng suối tới 052080.

- 02:05G: MACV (Lt Cmdr Steinman) Gen Westmoreland phái Maj Haltz tới Plei Me hôm qua để lấy thông tin. Có hai câu hỏi Maj Haltz không có câu trả lời: 1) trung đội nào có nhiều thương vong nhất? trung đội nào có nhiều thương binh nhất? Xin trả lời.

- 03:00G: 1st Cav (Capt Parham) Trung đội 1 C/2/8 có nhiều thương vong nhất và nhiều thương binh nhất trong đụng độ ngày 6/11..

- 04:15G: 1st Cav (Capt Parham) 1/8 di chuyển: Tổng cộng phi xuất ngày 7/11 là 21, 14 nằm tại bản doanh, A, B, D đã được trực thăng vận. Còn lại một số trang cụ và C Co. Khoảng ¾ thuộc 1/8 đã được bốc.

- 04:45G: 1st Cav (Lt Brown) Vùng oanh kích tác chiến tại phía tây ngày 7/11 trong khoảng 0645G-0747G do 2 B-57 tại YA 856040, bao trùm 75%, 1110G-1129G, 2 A1E tại AV 875033, bao trùm 100%. Hỏa lục súng nhỏ trong vùng 1425G-1440G2, 2 A1E ZA 028072, bao trùm 100%. Khoảng chừng 5 chết do oanh kích. Lúc 1210G-1225G, 2 A1E tại ZA 035070, bao trùm 100%. 0950G-1000G, 2 B-57 YA 876042, bao trùm 75%, 1 ngôi nhà bị phá hủy, có phát nổ phụ. 1430-1444, 2 F-100 YA 873030, bao trùm 100%.

- 05:00G: 1st Cav (Capt Parham) 1) Phi cơ được báo cáo rớt sáng sớm hôm nay (7/11) lúc 1705G tại BR 337657, tất cả bình yên vô sự, chiếc H-13 sẽ được thâu hồi hôm nay 8/11 lúc 0630G. 2) 1850G D/1/9 bị bắn sẻ, không hề hấn gì, không thêm hành động gì. 3) Tuần tiễu, 14 phục kích(11 tiểu đội 3 trung đội), không có đụng độ, 2 trinh sát trung đội, không đụng độ. 4) Kế hoạch: cách chung hành quân cũ tiếp tục. 1st Brigade sẽ tiếp tục hành quân yểm trợ hành quân Long Reach của Quân Đoàn II. Hành quân mới với LZ WING và vị trí FALCON là một cuộc hành quân tìm và diệt. Hậu cứ không có thông tin gì về cuộc hành quân này.

- 05:15G: 1st Cav (Lt Brown) Tổng kết tình báo. Không có thêm thông tin từ Pleime từ báo cáo sau cùng. Không có đụng độ với VC tối qua.

- 05:45G: 1st Cav (Capt Parham) Long Reach hôm nay: tìm và diệt trong khu vực. Không có mục tiêu, không có đụng độ vào lúc này.

- 06:20G: 1st Cav (Col Buchan) Long Reach: 1st Bde vẫn tiếp tục di chuyển các đơn vị cỡ trung đội và tiểu đội lùng kiếm VC. 1st Bde tom là địch vô tổ chức và vẫn trong vùng. 2/8, 1/12 và 2/12 sẽ tham gia. Cố gắng trục lợi các sinh hoạt của Tâm Lý Chiến của ngày hôm qua.

- 06:45G: 1st Cav (Col Buchan) 1st Bde sẽ thẩm định sáng nay xem hành quân hiện thời đã khô ráo hay không. Nếu có thì Brigade trù tính bắt đầu chuyển quân về vùng hậu cứ – các đơn vị thay thế chuẩn bị cho hành quân về phía đông.

- 06:55G: 1st Cav (Capt Parham) Không có đụng độ suốt đêm tại Pleime; nếu không có đụng độ sáng nay, kế hoạch là bắt đầu hoán chuyển đơn vị ngày hôm nay với 2/8, 1/12 and 2/12 sẽ được thay thế.

- 08:20G: 1st Cav (Maj Anderson) đơn vị 1/8 bắt đầu di chuyển lúc 0615G. Việc thu hồi phi cơ 1/9 hoàn tất lúc 0745G.

- 09:05G: 1st Cav (Capt Cook) B/8 Công Binh nằm tại 616608 với một Đại Đội DSCĐ.

- 10:00G: MACV (Sgt Glennon) 1) 1st Cav có các đơn vị lớn của 3 tiểu đoàn thực hiộn các cuộc tảo thanh cớ tiểu đội, trung đội và đại đội trong vùng đụng độ nặng ngày 6/11 phía tây của Pleime. 2) Hiện một Đại Đội truy lùng về phía tây tìm cách tái đụng độ với các đơn vị chính VC nghi nghờ là đang rút về hướng tây. 3) Các lực lượng phản ứng trực sẵn trong trường hợp đụng độ tái lập. Không có đụng độ cho tới giờ 0945G.

- 11:15G: To: 1st Cav (Capt Cook) Xin gửi cho bản Tường Trình Tình Hình về 1st Bde. Tất cả các đơn vị 2/8 đều tại STADIUM lúc 1020G, B của 1/12 bắt được 2 VC tại ZA 028056 với 1 trunng liên và 1 Carbine. 1020G C của 1/12 tìm thấy 2 súng trường và 1 súng phóng hỏa tiễn tại ZA 027061, lúc 1025G, C/1/12 báo cáo giết 1 VC đếm xác tại ZA 026060. 1000G (shortgun) BCH 3d Bde Hq rời phi đạo An Khe để di chuyển đến vùng của 1st Bde (Pleiku-Pleime).

- 14:30g: 1st Cav (Capt Cook) – Vị trí các đơn vị: B/2/17 Pháo Binh tập trung xong tại Stadium lúc 1000G, C/2/19 Pháo Binh tập trung xong tại Stadium lúc 1100G. BCH/2/19 Pháo Binh tập trung xong tại Stadium lúc 1130G. A&C/2/12 tại ZA 110010 lúc 1125G, B/2/12 tại ZA 162052 lúc 1200G, A/1/12 tại ZA 080053 lúc1200G.

- 15:00G: 1st Cav (Sp Lanresso) lúc1434G tại ZA 030068 1 UHID thuộc 229 AH Bn bị súng phòng không bắn trúng 3 viên đạn xuyên qua sàn phi cơ trong khi thi hành sứ vụ, không ai bị thương, hư hỏng nhẹ. Phi cơ đang bay cao độ 200 feet.

- 16:40G: 1st Cav (Capt Cook) BCH 1/12 Cav lúc 081420G tại tọa độ 110010.

- 17:00G: 1st Air Cav – Nhận được hành quân khai lộ và hành quân Silver Bayonet từ 1st Cav.

- 23:50G: 1st Cav (Lt Temple) Đơn vị của 2/19 Pháo Binh bị hỏa lực súng nhỏ vào vị trị lúc 082330G bắn từ ZA 201342. Hai mìn trái sáng bị đạp trúng phát nổ tại chu vi phòng thủ. Sẽ có chi tiết sau.

09 tháng 11 năm 1965

- 01:25G: 1st Cav (Capt Parham) Chuyển Tường Trình Tình Hình đi Pleiku. Trung Tâm Truyền Tin tại Pleiku hỏng trong vòng 30 phút. Đã trở lại bình thường và chắc FFVđã nhận được bây giờ.

- 02:00G: 1st Cav Sgt Dale – Liên quan đến 08235G. Xin điều chỉnh lại: không có vụ mìn trái sáng phát nổ và không có hỏa lực súng nhỏ. Có thể ai đó khai hỏa súng bắn bậy và trúng mìn trái sáng.

- 04:00G: 1st Cav (Capt Parham) Tổng kết – 9 tuần tiễu phục kích cỡ tiểu đội, không có đụng độ. Ước định giờ các đơn vị Savage tập trung xong là 08133G sqd size ambush patrols, no contact (1st Bde), 7 sqd size ambush patrols, no contact. Est closing time for Savage units is 081833H. B/2/12 có 3 VC tình nghi xâm nhập vào vùng tại BCH. Đơn vị giết 1 VC, hai chạy trốn mất, VC chết không có vũ khí, bận đồ dân thượng, như da trắng hơn và râu nhẵn. Dựa vào quan sát này, đơn vị không tin là dân thượng. Xếp loại VC tình nghi.

- 05:50G: 1st Cav (Capt Parham) 081625G 2 đơn vị thuộc 2/8 rời Pleiku trở lui về trại nghỉ ngơi.

- 06:09G: 1st Cav (Capt Parham) A/2/8 tăng phái cho 1/8. Lúc 0435G, báo cáo lúc 0515G, một toán tuần tiễu thuộc A/2/12 bị B/1/12 bắn lầm tại ZA 029038; 3 bị thương, không nặng, trực thăng di tản thương binh được phái đi lúc 0500G. Không có đụng độ.

- 09:15G: 1st Cav (Col Hemphill) Liên quan đến bài báo Stars & Stripes ngày 9/11 Về Ủy Viên Chính Trị Bắc Quân (trang 1): 1st Cav thẩm vấn đương sự và báo cáo kết quả thẩm vấn ngày 7/11. Thẩm vấn không nói tù binh VC này là môt ủy viên chính trị và 1st Cav cho là tờ báo viết không đúng.

- 14:20G: 1st Cav (Capt Cook) BCH 3d Bde HQ thay thế BCH 1st Bde tại STADIUM lúc 1130G. BCH 1st Bde đang trên đường trở về An Khê.

- 14:55G: 1st Cav (Capt Collier) Nói là không tịch thu được thêm trang cụ. Số trang cụ cũ bị đồt, không có chi tiết. Các bộ bà ba đên được tặng cho dân làng, nói là không biết báo cáo trang cụ mới phát xuất từ đâu. Không có gì thêm về 3 VC tình nghi xâm nhập và BCH 1st Cav tại ZA 1810.

- 15:25G: 1st Cav (Capt Collier) Tình hình tại hậu cứ: 12 tuần tiễu trinh sát cỡ tiểu đội, không có đụng độ trong ngày.

10 tháng 11 năm 1965

- 03:53G: 1st Cav (Capt Parham) Không có báo cáo.

- 05:00G: 1st Cav Tổng Kết (Capt Parham) 3d Bde báo cáo: 1 phục kích (trung đội), 1 trinh sát (trung đội) 1 trinh sát (tiểu đội) đều không có đụng độ. 1st Bde đơn vị phục dịch và các đơn vị tăng phái tập trung xong tại trại Sư Đoàn 1st Cav lúc 091935G. Cũng báo cáo có 1 VC bị thương. Hậu cứ có 4 phục kích (tiểu đội) không có đụng độ củng cùng địa điểm như trong các báo cáo trước.

- 06:20G: 3d Bde Tổng kết: 1 trung đội bộ chiến đụng độ với chừng một trung đội VC tại ZA 077309 lúc 2118G. VC đoạn giao đụng độ.

- 08:00G: 1st Cav (Capt Parham) 1/12 đi vào GOLD lúc 100900G (Giờ- G); 1/7 đang đi vào WHITE (không rõ lúc nào).

- 09:45G: 1st Cav (Capt Parham) (mật mã) Cùng hành quân YA 7335 ZA 1035 ZA 1026 AR 935260 dọc theo sông ngạch tới BQ 1890-YV 843900 đi theo biên giới Căm Bốt.

- 12:15G: 1st Cav (Capt Cook) D/1/7 tập trung xong vào STADIUM lúc 1101G. B/2/8 tập trung xong tại hậu cứ lúc 1100G. 1/12 tập trung xong tại HOMECOMING lúc 1128G. C/2/5 tập trung xong tại vùng hậu cứ lúc 1155G. CP/1/12 tại AR 816113 lúc 1200G. BCH, D, BCH, A/1/7 nằm tại STADIUM.

- 13:20G: 1st Cav (Maj Anderson) Vị trí của HOMECOMING: ZA 815110; GOAL, ZA 835165.

- 13:55G: 1st Cav (Capt Cook) Lúc 1349G đơn vị của 1/5 đụng độ với VC cỡ tiểu đội tại BR 674474, kết quả: 2 VC bị chết đếm xác. Lúc 1325G một CH-47 bị rớt do trục trặc cơ khí 300 yard cách phi đạo HOLLOWAY, không ai bị thương. Bộ phận đáp, các cánh quạt phía trước và sàn phi cơ bị hư hỏng.

- 15:15G: 1st Cav (Capt Brandy) 1 VC bị chết do bởi 1/12 Cav lúc 1440 tại ZA 972048.

- 15:25G: 1st Cav (Capt Collier) Tình hình hậu cứ: 12 tuần tiễu trinh sát, cỡ tiểu đội, không có đụng độ ngày hôm nay.

- 15:30H: 1st Cav (SP4 Lavezzo) One SP4 fm C/1/8 walked into tail rotor of UH1d vic BQ 914676; EM was struck in left forehead, very serious; EM evacuated to Qui Nhon. Aircraft slightly damaged and evacuated to base area. A/2/19 closed HOMECOMING 1506H. All of 2/12 at Camp Holloway.

- 18:15G: 1st Cav (Capt Brandy) Liên quan đến Long Reach BCH 3rd Brigade nằm tại Stadium. Tất cả 2/12 tại Stadium, BCH và C thuộc 2/19 tại Stadium, BCH và A thuộc 1/21 tại Stadium, BCH và D/1/7 tại LZ Tony, A/1/7 tại LZ Tony, A, B/1/7 tại LZ John, C/1/7 tại LZ#5.

- 19:00G: 1st Cav (Capt Harper) BCH A, & B 1/21 Pháo Binh tại Stadium lúc 1500G.

- 19:45G: 1st Cav (Capt Hopper) 1 Brigade tạip trung xong tại An Khe 1935G.

- 21:10G: 1st Cav (Capt Hopper) không có báo cáo tình hình và tình báo.

- 22:15G: 1st Cav (Capt Hopper) Tình hình – Lúc 092115G một trực thăng chiếu sáng bị bắn từ tọa độ BR 329364 coi bộ là súng đại liên. Trực thăng nã hỏa tiễn vào vùng chiếu sáng. Kết quả không rõ. Dự tính hành quân vào vùng ngày mai vào lúc sáng sớm để kiểm tra vùng.

- 23:59G: 1st Cav (Capt Hopper) Không có báo cáo tình hình và tình báo.

11 tháng 11 năm 1965

- 00:01G: 1st Cav (Capt Hopper) 2d 9th Cav tập trung xong vào hậu cứ lúc 2310 – Không có báo cáo tình hình và tình báo.

- 10:10G: Gửi: 1st Cav (Capt Cook) Yêu cầu gửi báo cáo tình hình: không gì thay đối tới 1000G. 2/5 vẫn đang di chuyển. Không có dự tính thay đổi gì vào giờ phúc này về hành quân của 2/7 Cav, 1/8 Cav, và 2/8 Cav, từ 2de đến 1st Bde.

- 14:15G: 1st Cav (Capt Cook) Vị trí các đơn vị : Hành quân Long Reach: A, C & D/2/5 tại LZ C (GN 6095) lúc 1415H, B/2/5 tại LZ B ( GN 8886) lúc 1217H. BCH& C/2/19 tại An Khe. A & B/2/19 tại HOMECOMING. A/2/21 tại GB 9738. C/1/21 tại BG 0142. B/1/21tại An Khe.

- 19:55G: 1st Cav (Capt Hopper) 2/12 tập trung xong vào hậu cứ lúc 1930G.

- 20:30G: 1st Cav – Không có báo cáo tình báo.

- 23:30G: 1st Cav – Không có báo cáo SDCR 157.

12 tháng 11 năm 1965

- 02:10G: 1st Cav (Lt Brown) Không có báo cáo tình hình cho 2 & 3.

- 03:50G: 1st Cav (Lt Brown) Không có báo cáo tình hình

- 04:37G: 1st Cav (Capt Parham) Tổng kết – 3d Bde, 5 phục kích cỡ tiểu đội – không có đụng độ. Hậu cứ sư đoàn, 6 phục kích cỡ tiểu đội – không có đụng độ.

- 06:50G: 1st Cav (Capt Parham) 1/5 không cần không yểm. Đình chỉ 24 tiếng. 1st Cav G3 Không Quân đã được thông báo. Yêu cầu đã được hủy bỏ.

- 10:35G: 1st Cav (Capt Cook) 2/7 được trực thăng vận từ An Khê đến Pleiku lúc 0830G. Lúc 0845G A/2/7 tập trung xong vào Stadium; C/2/7 tập trung xong vào Stadium lúc 1018G. Lúc 0800G 1st Bde nắm quyền điều khiển 1/8 và vùng hậu cứ. 1/12 đang di chuyển trở về hậu cứ.

- 13:25G: 1st Cav (Lt Temple) Vị trí các đơn vị: 2/7 tại Stadium lúc 121225G. 1/12 rời khỏi Stadium lúc 121250G. A/1/21 nằm tại ZA 162060.

- 14:20G: 1st Cav (Capt Cook) LZ Atlanta, ZA 383128; LZ Birmingham, ZA 188925; LZ Memphis, ZA 196918; LZ Charleston, ZA 188914; LZ Little Rock, ZA 178914/ C/2/12 tại hậu cứ lúc 1145G. Đơn vị thuộc B/2/7 tới LZ Birmingham lúc 1350G. C/2/5 di chuyển lúc 1400G. 1/12 tại An Khe tại AR 828182 lúc 1400G.

- 23:50G: 1st Cav (Capt Hopper) Lúc 2350G 1st Bde và các đơn vị tại Stadium bị hỏa lực súng nhỏ, phòng không và bích kích pháo bắn, tấn công vẫn đang tiếp diễn, không có thêm thông tin về kết quả và quân số VC bị bắt vào giờ phút này.

13 tháng 11 năm 1965

- 00:20G: Hành động tại Stadium (3rd Bde) tiếp diễn. Tổng cộng tổn thất hiện tại là 1 chết, 7 bị thương. Sẽ cung cấp thêm thông tin sau.

- 01:15G: Gửi: 1st Cav (Maj Hoaper) Yêu cầu cho biết tình trạng đụng độ tại Stadium và trong vùng của 1/5 Cav. Coi bộ mọi sự đều yên lặng hiện giờ tuy nhiên BCG Brigade đang chờ kiểm tra chung cuộc của tất cả các đơn vị trong vùng. Sẽ thông báo sau. Không còn gì xảy ra trong vùng của 1/5 Cav.

- 03:20G: Gửi: 1st Cav (Capt Brady) Yêu cầu cho biết tình hình và hàng động tại Stadium: Chưa có kết quả chung cuộc vào lúc này là 4 chết, 11 bị thương (US) tổn thất VC không rõ lúc này. Không có phi cơ bị hư hại. Mức độ hư hại vê trang cụ không rõ. Tấn công kéo dài khoảng 1 tiếng. Cỡ lực lượng VC không rõ.

- 04:20G: 1st Cav (Lt Brown) Không thay đổi. Sẽ thông báo thông tin về 3rd Brigade khi nhận được.

- 04:45G: 1st Cav Tổng kêt (Capt Brady) Về Stadium: Tổn thất bạn không thay đổi. Tổn thất và quân số VC vẫn chưa xác định được. Sẽ kiểm tra sáng sớm để xác định tổn thất VC. 9 trinh sát và 13 phục kích cỡ tiểu đội – không đụng độ – không có gì báo cáo.

- 06:00G: 1st Cav (Capt Brady) Không gì thay đổi từ tình hình 0400G.

- 06:50G: 1st Cav (Capt Brady) yêu cầu kiểm chứng vị trí: (trả lời) tất cả đơn vị thuộc 2/7 tại LZ Birmingham – A/1/21 tại Maroon – B/1/21 tại Blue với 2/7.

- 07:40G: 1st Cav Maj Turner (sĩ quan liên lạc) Tổn thất cho cuộc tấn công tại vị trí Stadium là 7 chết và 17 bị thương.

- 09:45G: 1st Cav (Capt Cook) B/2/5 tại vùng Falcon loúc 130915G. 2/12 rời khỏi An Khê lúc 130915Gdi chuyển đến địa điểm mới tại BR 705405.Vùng Falcon là tại ZA 1101.

- 11:45G: 1st Cav (Col Buchan) tình hình hàng động trong vùng 3d Bde area tại Stadium: 122340G: Phòng thủ đã được thiết lập tại phi đạo. Tấn công bắt đầu lúc 122340G khi ba bích kích pháo bắt đầu bắn vạ cuối phía tây của phi đạo. Có thể thấy ánh lửa choáng sáng của các bích kích pháo và bị phản pháo trước khi đạn pháo đụng đất. 75-100 quả đạn bích kích pháo 60 và 81 ly rớt xuống cuối phía tây phi đạo. Cả thẩy 8 phi cơ đang nằm trên bãi. 5 là Hueys (4 phóng hỏa tiễn phòng khi dùng cho cuộc tấn công như loại này và 1 là trực thăng trung tâm hành quân) và 3 là H-13. Phi hành đoàn đứng cạnh các trực thăng phóng hỏa tiễn và bay lên trời nội trong 3 phút. Họ bắn vào các vị trí bích kích pháo và lực lượng bộ chiến VC tấn công từ cuối phía đông của phi đạo cùng lúc bích kích pháo bắn vào cuối phía tây của phi đạo. Pháo binh bắn trực xạ vào các vị trí bích kích pháo và lực lượng bộ chiến VC. Hỏa tiễn trực thăng và Pháo Bin khiến cho các bích kích pháo câm họng. Tất cả 8 trực thăng bay lên, 3 bị trúng đạn. Lực lượng bộ chiến VC tại cuối phía tây là 2 trung đội tấn công gần khu kho xăng và kh an ninh. Một loại thuốc nổ phá hoại được tung vào nơi một số binh sĩ đang ngũ khiến cho một số bị thương (trong số 5 bị thương này 4 là nặng). Hỏa lực đại liên chận đứng cuộc tấn công này. VC rút lui và trở lại tấn công phía bắc và lại bị đẩy lui. An ninh trong vùng khá tốt. Sương dày đặc bao phủ vùng và chỉ tan biến lúc 130800G. Tấn công kéo dài chừng nửa tiếng. Đếm được 3 VC chết, với khoảng chừng thêm 8 bị chết dựa vào các mảnh xác lượm lặt được.Khoảng 16 VC bị thương, 3rd Brigade tìm cách chấm vị trí lực lượng VC cỡ Đại Đội. Có thể là nằm trong một hay hai xã ấp. Hiện không có vị trí. Bạn 7 chết và 7 bị thương.

- 17:10G: 1st Cav (Capt Parham) Mật hiệu 1/7 “D” – kể từ lúc 1300G ngày 13/11 – C thuộc 1/21 Pháo Binh tại DE 1278 ZV012978, B thuộc 2/5 tại Falcon, B/2/7 tại KP 1408 Falcon, B thuộc 2/5 tại Falcon, B/2/7 tại KP 148 Falcon, C/1/12 tại Falcon, BCH 2/5 tại Falcon, 2200G sẽ có liệt kê vị trí mới. 1700G tất cả 1/5 tại hậu cứ của B/1/7 đi tới vị trí tại BR 628471 lúc 1645G Vùng Sky King, không có đụng độ từ báo cáo sau cùng – BCH1/7 và D/1/7 tại ZA 165074. A/1/7 (-) tại ZA 157991, 2/trung đội “a” tại ZA 132001, 3/trung đội A tạu ZA 153012, 1/7 B ZA 116009 (-), C/1/7 ZA 135006, C/1/trung đội ZA 127006, C/2/trung đội ZV 139998, 1 & 2/trung đội của … sẽ trợ lực BCH tiền phương tại KP 3508 đêm nay.

- 23:55G: 1st Cav (Capt Parham) 2400G Tình hình– Tổng cộng cho vùng Pleiku Pleime tuần tiễu 6, phục kích cỡ trung đội 10, tuần tiễu phục kích cỡ tiểu đội 2 tuần tiễu trinh sát cỡ tiểu đội. Hận cứ sư đoàn có 9 phục kích tại 4SQS trinh sát không có đụng độ đến giờ này.

Nguyễn Văn Tín
Ngày 01 tháng 05 năm 2012
(G3 D/J, IFFV, National Archives, College Park, Maryland)

Tài liệu tham khảo

- Chính

- Sách báo

* Pleiku, the Dawn of Helicopter Warfare in Vietnam, J.D. Coleman, St. Martin's Press, New York, 1988.

* We Were Soldiers Once… and Young, General Harold G. Moore and Joseph L. Galloway, Random House, New York, 1992.

* "First Strike at River Drang", Military History, Oct 1984, pp 44-52, Per. Interview with H.W.O Kinnard, 1st Cavalry Division Commanding General, Cochran, Alexander S.

* The Siege of Pleime, Project CHECO Report, 24 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

* Silver Bayonet, Project CHECO Report, 26 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

- Việt Cộng

generalhieu