Thư Tướng Knowles Gửi Tướng Moore về LZ X-Ray

Richard T. (Dick) Knowles
P.O.Box 286
Roswell, New Mexico 88291
Ngày 20 tháng 6 năm 1983

Trung Tướng H. G. Moore, USA-Ret.
P.O.Box 118
Crested Butte, Colorado 81224

Hal thân mến:

Đính kèm là bài viết của tôi về LZ X-Ray theo như tôi hết sức nhớ lại. Xin anh tự tiện xử dụng mọi phần hay trọn bài và xin cho biết nếu muốn tôi quảng diễn bất cứ phần nào.

Tôi tin chắc là anh có một bản sao Concept to Combat của Tướng Kinnard. Nếu không, đó là một nguồn tham khảo tuyệt hảo.

Tôi không đề cập nhiều đến cuộc triệt thoái khỏi X-Ray và cuộc thất bại của McDade; tuy nhiên lý do và cách thức chúng ta bỏ vùng đó đi là quan trọng. Galloway sẽ nhớ lại buổi báo cáo tổ chức tại Khu MACV về vấn đề này.

Tôi tin chắc là anh sẽ bao gồm các chi tiết về đoạn Mad Minute tại X-Ray và đoạn Saga of Seargent Savage. (Tôi tin là viết đúng tên.)

Anh nên coi lại buổi báo các chúng ta dành cho Bộ Trưởng McNamara và Tướng Wheeler. Đó là đỉnh cao kịch tính cho câu chuyện X-Ray. Tôi cũng nhớ tới buổi báo cáo của anh dành cho Tướng Johnson chừng một năm trước X-Ray khi ông ta tới Fort Benning để đích thân lấy quyết định nếu Quân Đội cần hay muốn một Sư Đoàn Không Kỵ. Rồi đúng khoảng một năm sau anh chứng minh giá trị của khái niệm không vận trên chiến trường.

Tôi tin chắc là anh sẽ được Đại Tá John Stoner và Tướng Bill Becker hiến ý kiến. Nếu có thể, Anh nên tìm kiếm các bản sao của các bài viết của Charlie Black.

Hal, chúng ta nên duy trì liên lạc; và nếu cần thêm sự giúp đỡ của tôi, xin anh đừng ngại cho tôi biết.

Thân ái,
Richard T. Knowles

Lá Thư Anh Văn

Tài liệu tham khảo

- Chính

- Sách báo

* Pleiku, the Dawn of Helicopter Warfare in Vietnam, J.D. Coleman, St. Martin's Press, New York, 1988.

* We Were Soldiers Once… and Young, General Harold G. Moore and Joseph L. Galloway, Random House, New York, 1992.

* "First Strike at River Drang", Military History, Oct 1984, pp 44-52, Per. Interview with H.W.O Kinnard, 1st Cavalry Division Commanding General, Cochran, Alexander S.

* The Siege of Pleime, Project CHECO Report, 24 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

* Silver Bayonet, Project CHECO Report, 26 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

- Việt Cộng

generalhieu.com