Chiến Thuật và Chiến Luợc số 18

(Cập nhật ngày 17/11/2016)

Phải Chăng Henry Kissinger Sẽ Là Cố Vấn Cho TT Trump?

(1) Hôm nay, TT Donald Trump thăm Japan. Thiển nghĩ, chủ đích là thương lượng vấn đề tốn kém chi phí cho 50.000 binh sĩ ở Japan.

Nguồn tin đáng tin, có thể ông Henry Kissinger sẽ  cố vấn tương lai cho nội các Trump.

http://www.cnn.com/2016/11/16/politics/japan-abe-trump-visit/


https://news.google.com/nwshp?hl=en&tab=mn&ei=MsEtWPidFYiT0gKSq4yQBQ&ved=0EKkuCAsoBw

(2) Chính ông Kissinger đă cố vấn cho TT Nixon mở cửa bang giao với Trung cộng, bán đứng VNCH cho CSVN.

https://en.wikipedia.org/wiki/1972_Nixon_visit_to_Chinahttp://www.history.com/this-day-in-history/nixon-arrives-in-china-for-talks


(3) Negative Impact:

Bài nầy viết vội, nên tác giả chỉ liệt kê một Website:

http://www.heritage.org/research/reports/2012/10/the-complicated-history-of-us-relations-with-china

Thiễn nghĩ, chính TT Nixon và Tiến sĩ Kissinger đă áp dụng một chiến luợc ngắn hạn để vừa cứu vớt vấn đề kinh tế HK, vừa đánh lạc hướng vụ Watergate.
Câu hỏi; Cớ sao TT Nixon và Kissinger không quan tâm chủ nghĩa cộng sản của Trung cộng, bằng cách yêu cầu một sự cải cách nhân quyền, tự do dân chủ, truớc khi bang giao?
Buồn thay, chính Nixon và Kissinger là hai kẻ nắm đầu giao chăng?!!
Buồn nhất, Nixon và Kissinger đă không thấy xa; không chịu thấy xa,  ngăn chận ít nhất một hậu quả đau đớn cho QLVNCH khi HK bỏ rơi một cách vô liêm sĩ năm 1974, 1975.
Phải chăng TS Kissinger chỉ là một chiến luợc gia không phải nhà nghề? hay thiếu lương tâm?
Phải chăng vấn đề Biển Đông, CSVN lọt vào quỷ đạo của Trung cộng, khả năng kinh tế đang ở thế thượng phong khi so sánh với HK? Phải chăng HK phải bị ở thế hạ phong v́ TRC là chủ nợ của HK?!!

Trân trọng cầu mong sức khỏe và trí tuệ sáng suốt của TS Kissinger để biến thể thành một nhà chiến luợc thương thặng nhà nghệ trong tuổi già.

(4) Chính Ngài Tướng Nguyễn Văn Hiếu đă tiên đóan đúng những hậu quả thảm hại cho quân sử VNCH, lịch sử HK, cũng như chủ nghĩa Đại Hán của Trung cộng ngày nay.


V́ vậy, là người Việt Nam, tôi rất hănh diện rằng Ngài Tướng Nguyễn Văn Hiếu là một chiến luợc gia thượng thặng v́ Ngài là vị đă nh́n xa thấy rộng.
Trân trọng,

Trần Văn Thưởng

- - -

Would Henry Kissinger, Ph.D Be Advisor for Elected President Donald Trump?

(1) Today, 11-17-2016, Donald Trump visit Japan. This is the chance for him to demonstrate his skill of strategical negotiation about the cost of maintaining 50,000 US troops in Japan.

Perhaps Henry Kissinger, Ph.D would not go with the delegate to negotiate with Japan.


http://www.cnn.com/2016/11/16/politics/japan-abe-trump-visit/


https://news.google.com/nwshp?hl=en&tab=mn&ei=MsEtWPidFYiT0gKSq4yQBQ&ved=0EKkuCAsoBw

(2) History repeats itself. Henry Kissinger and Nixon visited China in 1972 with three purposes:
Open diplomatic with a communist country, abandon the ARVN and more...https://en.wikipedia.org/wiki/1972_Nixon_visit_to_Chinahttp://www.history.com/this-day-in-history/nixon-arrives-in-china-for-talks


(3) There are mixed historical short range and long range impacts of the visit.

As for negative impact, please consider:

http://www.heritage.org/research/reports/2012/10/the-complicated-history-of-us-relations-with-china


My personal opinion: President Nixon and his advisor, Kissinger have conducted a short range strategy to save US economy , and at the same time, to distract the Watergate Scandal.
Unfortunately, they ignored or forgot the negative severe impact on long range for US and the free world countries.
The fact is China is a communist countries, with no human right, no freedom and democracy.
Indeed, they- Nixon and Kissinger- only see their own benefit in a short range and accepted to hold the knife with its blade.

Specifically, they betrayer to SVN and ARVN by abandoning ARVN when the communist from Hanoi put ARVN in prison in May, 1975.

http://www.heritage.org/research/reports/2012/10/the-complicated-history-of-us-relations-with-china


Is it true that Kissinger only an amateur or less of compassion?
Nowadays, is Kissinger liable for Pacific Ocean turmoil?  Is he liable if China is more superior in economy than USA?

Best wish for Mr. Kissinger good health and clear thoughts to save our country.

(4) We are proud to have a Vietnamese professional strategist, General Nguyễn Văn Hiếu, who saw more than four decades ago, the negative impact of Nixon's 1972 visit , on Vietnam, and the Communist China imperialism over the world

Tran Van Thuong

Ai Sẽ Là Cố Vấn cho TT Donald Trump?

Thứ nhất, câu trả lời ai sẽ là cố vấn; chuyện có thể bất ngờ.

Thứ hai, nghe đâu lúc 5 giờ chiều nay, Nov 14, 2016, TT Obama mời các thành phần trung kiên với đảng Dân Chủ chia xẻ với TT Obama bằng điện đàm. Phải chăng lại có chuyện bất ngờ?

Thứ ba, nghe ông Donald Trump thay đổi lập trường truy tố Hillary Clinton trong mùa bầu cử, nhưng nay là sẽ không truy tố. Câu hỏi: Tại sao bà Hillary Clinton không tự nguyện đưa chuyện email, và Foundation ra ṭa để minh xác những nghi vấn lịch sử cá nhân của ḿnh?

Trân trọng.

Trần Văn Thưởng


Chuyện Bầu Cử

Thứ nhất, thắng phổ thống và thắng electoral votes


Về chuyện bầu cử TT Mỹ.. cho dù thắng phiếu phổ thông.. nhưng không đạt đủ 270 phiếu Cử Tri Đ̣an.. th́ cũng như Thua !!!!! Ngày Dec 19.2016.. sẽ là ngày các phiều Cử Tri Đ̣an được chính thức( cast Ballot) bầu.. trong ngày Nov 8.2016.. theo như "qui định"<?> ƯCV nào thắng phiếu phổ thông của Tiểu Bang đó sẽ Hưởng TRỌN số phiếu CTĐ.. nhưng chưa "thực sự "bầu"( các phiếu CTD ) mà chỉ hiểu rằng.. ƯCV nào thắng ..th́ sẽ có số phiếu CTĐ.. của TB  đó. Chuyện này không phải xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử HK... Ngày Dec 19.. coi như hợp thức hóa số phiếu CTĐ mà ƯCV thắng phiếu phổ thông ở nơi đó... không có chuyện <?!> lật ngược.. khi ƯCV thua phiếu phổ thông lại hưởng ṭan bộ phiếu CTĐ !!?? Óai oăm.. trước đây.. ƯCV  Trump.. cũng đă từng.. đả kích chuyện này...Và chuyện bây giờ... D.Trump.. thua phiếu phổ thông.. nhưng lại đạt đủ số phiếu CTĐ để trở thành TT thứ 45 của Mỹ....

Yahoo NewsNovember 11.2016President-elect Donald Trump, flanked by his wife Melania and Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky., gives a thumbs-up while walking on Capitol Hill in Washington, Thursday, Nov. 10, 2016, after their meeting. (Photo: Molly Riley/AP)President-elect Donald Trump, flanked by his wife, Melania, and Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky., gives a thumbs-up on Capitol Hill in Washington, Thursday, Nov. 10, 2016, after their meeting. (Photo: Molly Riley/AP)
The election of Donald Trump as president is a bitter pill to swallow for millions of Americans — and some are backing a quixotic campaign to reverse that outcome.
As of Friday afternoon, more than 2.4 million people had signed a petition to the U.S. Electoral College, urging its members to ignore their states’ votes and cast their ballots for former Secretary of State Hillary Clinton.
“Mr. Trump is unfit to serve. His scapegoating of so many Americans, and his impulsivity, bullying, lying, admitted history of sexual assault, and utter lack of experience make him a danger to the Republic,” wrote Elijah Berg, who launched the petition on Change.org.
Berg, of North Carolina, argued that the Electoral College can award the White House to either candidate and should use its own “most undemocratic” institution to ensure a “democratic result.”
Berg continued: “24 states bind electors. If electors vote against their party, they usually pay a fine. And people get mad. But they can vote however they want and there is no legal means to stop them in most states.”Protesters against president-elect Donald Trump march peacefully through Oakland, Calif., on Nov. 9, 2016. (Photo: Noah Berger/Reuters)
Protesters against President-elect Donald Trump march peacefully through Oakland, Calif., on Nov. 9, 2016. (Photo: Noah Berger/Reuters)
Another petition on Faithlessnow.com similarly calls for more than 160 Republican electors to set aside their votes in states that don’t have laws binding them to do so: Arizona, Arkansas, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, North Dakota, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah and West Virginia. The petition has assembled a list of the relevant electors.
Clinton is the first presidential candidate since 2000 to win the popular vote while losing the White House. In that year, Al Gore lost the Electoral College to George W. Bush. While Americans were still waiting to see whether Gore or Bush had won Florida’s 25 electoral votes, Clinton, the first lady at the time, called for the college to be disbanded so that no one would ever have to doubt again whether his or her vote counted.
“We are a very different country than we were 200 years ago,” she said then. “I believe strongly that in a democracy, we should respect the will of the people and to me, that means it’s time to do away with the Electoral College and move to the popular election of our president.”
And in a deep twist of irony, Trump has also called for the Electoral College to be abandoned. On the eve of the 2012 election, between President Obama and Republican challenger Mitt Romney, Trump called the Electoral College “a disaster for a democracy.”

After that election, in a tweet he has since deleted, Trump said, “The phoney [sic] electoral college made a laughing stock out of our nation. The loser one! [sic]” Trump tweeted this at a time when he thought Romney would win the popular vote, which ultimately was not the case.
The last time Gallup checked to see whether Americans would vote for a law to abolish the Electoral College was in 2013 — and 63 percent said they would.
So what is the Electoral College, exactly? American citizens did not in fact elect a president on Nov. 8; they chose electors. On Dec. 19, the 538 electors of the Electoral College will cast their ballots for a candidate and ultimately decide the next resident of 1600 Pennsylvania Ave.
The authors of the Constitution established this system for two reasons.
First, the founding fathers intended the Electoral College to serve as a buffer between the electorate and the presidency. They feared that a tyrant or someone incompetent would be able to manipulate the population and that better-informed, judicious electors could prevent this from happening. In other words, the Electoral College is supposed to act as a check on the citizenry, should it be hoodwinked by a demagogue.The Signing of the Constitution of the United States, with George Washington, Benjamin Franklin, and Thomas Jefferson at the Constitutional Convention of 1787; oil painting on canvas by Howard Chandler Christy, 1940. The painting is 20 by 30 feet and hangs in the United States Capitol building. (Photo: GraphicaArtis/Getty Images)
“Scene at the Signing of the Constitution of the United States,” with George Washington, Benjamin Franklin and Thomas Jefferson, at the Constitutional Convention of 1787; oil painting on canvas by Howard Chandler Christy, 1940. The painting is 20 by 30 feet and hangs in the United States Capitol building. (Photo: GraphicaArtis/Getty Images)
Founding father Alexander Hamilton articulated this view in the Federalist Papers: “A small number of persons, selected by their fellow-citizens from the general mass, will be most likely to possess the information and discernment requisite to such complicated investigations. It was also peculiarly desirable to afford as little opportunity as possible to tumult and disorder.”
The Electoral College was also created as a result of compromises with smaller states, to ensure that they would not be overlooked. Each state has the same number of electoral votes as it has congressional representatives. Voters in smaller states thus have more influence than those in larger states, because every state, no matter how small, has two U.S. senators.
But some historians point to slavery as another driving factor in the formation of the Electoral College. Southerners were worried that direct democracy — one person, one vote (in actuality, one white, male landowner, one vote) — would give Northern states greater sway in political affairs. But if the South had been allowed to include its slave population in determining the numbers of representatives and electors, it would have greater political power. This resulted in the infamous Three-Fifths Compromise, in which slaves were counted as three-fifths of a person.
The writer Joyce Carol Oates and others have argued that this system will always benefit rural, more conservative voices at the expense of urban, more liberal ones.

The Change.org petition is part of a growing trend of petitions prompted by Trump’s election. Many are directed explicitly at the president-elect and urge him to rethink his policy positions or behavior on the campaign trail. A voter in Virginia is calling for Trump to meet with SpaceX CEO Elon Musk to learn about the reality of climate change. A Californian mother of two children with chronic illnesses is urging Trump to protect the commitment enshrined in the Obamacare legislation that forbids discrimination based on pre-existing conditions. Another woman in California is asking for Trump to condemn hate crimes that his supporters commit in his name.
But these petitions for Trump to re-examine specific policies or actions have not yet resonated with the public as strongly as the petition to the Electoral College calling upon its members to stop Trump from entering the Oval Office. Many supporters have been promoting the Change.org petition on social media.

Đọc thêm...
The electoral college is a disaster for a democracy.
 
NguyenDacSongPhuong H21 ( lượm trên Internet)

Thứ hai, ḷng nhân ái của kẻ thua theo quan điểm của bà Hillary Clinton.


Friend --

Thank you.

Thank you for being a part of this campaign. We didn't get the result we wanted, and of course we will always regret that. But when everything we believe in was on the line, we stood up and battled and gave it our all. I take great pride in that. I hope you do, too.

If you’re still hurting today, that’s ok. You’re not alone. And no doubt there are many difficult days ahead for our country and the world.

But I want to talk about where we go from here, because there has never been more work to do. The people we fought for in this election -- working people looking for a better job or a fair wage; immigrant families who deserve to be treated with dignity; women who should have the right to make their own health decisions; Muslims who need to know that America has a place for them; little girls and boys who should know that they can be anything they want to be when they grow up -- have never needed us more. They were dealt a setback on Tuesday. But the only way we lose these fights over the long term is if people like us get discouraged, instead of getting back to work.

The dust is still settling from Tuesday's election, and we don't have all the answers yet. But for now, here are a few things to consider:

  • Run for office. If we’ve learned anything from our candidate, it’s that the best way to make change is simply to go out and do it. Get involved in a local or municipal race, whatever it takes to be that change you want to see in your community.
  • Get involved in your community in other ways. Join a board, help plan community days, volunteer with local progressive groups.
  • Fight for Democrats. Democrats across the country need your support now more than ever. They need your votes, if you live in their districts, but they also need your time and your resources to keep going.
  • Support women and girls. Reach out to the women and girls in your family and other circles and let them know that you value and support them. Ask them what their dreams are -- then help them get there however you can.
  • Promote love and kindness where you live. Hillary has lived her life with the words “Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can” -- and it’s up to us to carry on her work in our communities.
This isn’t the end. Hillary has shown us every single day: The measure of a person is not whether you get knocked down but whether you get back up. As she said on Wednesday, "Let us have faith in each other. Let us not grow weary and lose heart, for there are more seasons to come and there is more work to do."

With deepest gratitude,

Robby

Robby Mook
Campaign Manager
Hillary for America

Thứ ba, chừng nào bên thua có đuợc catalysis, chừng đó có vấn đề.

Trân trọng,

Trần Văn Thưởng

Some Facts and Thoughts After Election(1) Just think, all of this could have been avoided if the Democrats didn't cheat Sanders out of the nomination:(?)

http://usuncut.com/politics/bernie-sanders-would-have-crushed-trump/(2) Hillary conceded:

http://abcnews.go.com/Politics/hillary-clinton-expected-give-concession-speech-shortly/story?id=43416467

(3) Impact of new President Donald Trump on  China - US relationship


http://www.npr.org/2016/11/10/501537328/what-does-a-donald-trump-presidency-mean-for-u-s-china-relations(4) Trying to look on  the positive side (as much as possible)
Is there one bright side of a Trump presidency? Will he be tough on China?

Can USA and Russia team up against China? Assume that Russia is no threat to us. China is a threat to both USA and Russia. A weak China could be good for Vietnam and surrounding nations in Asia like Japan and South Korea.

Of course, being tough on China is probably just talk, but there is some hope...Moreover, assumption of Putin as a friend of USA  is not quite true under any microscope of professional strategist. Perhaps only under microscope of our new President Trump?


https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/11/09/yes-we-did-russias-establishment-basks-in-trumps-victory/

(5) Why not give  our new President a chance? If he would  fail what he declared during his campaign, then the protester may find out a peaceful and effective course of action in the future.

http://www.cnn.com/2016/11/10/politics/election-results-reaction-streets/index.html


http://www.businessinsider.com/anti-donald-trump-protest-united-states-2016-11


http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/10/us-election-2016-donald-trump-barack-obama-white-house/
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/live-clinton-donald-trump-election-9192209

http://www.businessinsider.com/anti-donald-trump-protest-united-states-2016-11


(6) Al gore and Hillary Clinton won the population votes but lost electoral votes in Florida. Is there any thing to do with today Russian technology capacity of Cyber Warfare? Why not manual counting in Florida?

Tran Van ThuongMột Số Tín Hiệu Tổ Quốc Việt Nam Vẫn Sinh Tồn


Thứ nhất, số lượng giới trẻ Á Châu trong đó có các em thế hệ thứ hai và thứ ba của người Việt Nam chúng ta,  đang tích cực tham gia t́nh nguyện đáp ứng lời kêu gọi cùa Bà Hillary Clinton. Các em là những thành phần trí thức, tốt nghiệp hay đang theo học tại nhiều Đại học tại Hoa Kỳ.

Theo sự hiểu biết hạn chế của tôi, bà Clinton đặt rất nhiều kỳ vọng vào giới trẻ Á Châu, theo tỉ lệ 3 -4, nghĩa là có bốn người VN đi bầu chỉ có 1/4 cử tri già bầu cho ông Donald Trump, và 3/4 giới trẻ có học th́ bầu cho bà Hillary.

Ngoài ra người Latino thích chống cộng, cũng sẽ bầu cho bà Hillary. Dĩ nhiên người da trắng có học, người da  đen, và người di cư từ Mexico và từ nhiếu nước Nam Mỹ,... , cũng bầu cho bà Hillary.

Phải chăng nhờ trí tuệ sáng suốt, nhờ  kiến thức chiến luợc về kinh tế, ngoại giao, nên họ biết rơ sự dị biệt giữa kẻ bá đạo hay vương đạo, ...?
Nhờ vậy họ không bao giờ bị lọt bẩy bởi các các ước vọng hay cuồng vọng họ biết không bao giờ họ đạt đuợc chăng?!

Thứ hai, chiến lược HK đối với Châu Á,  Biển Đông đang tiếp diễn.
Câu hỏi: Phải chăng bà Hillary Clinton, các giới trẻ có học chính là các động lực chiến lược, sẽ ngăn chận tham vọng bành trướng lănh thổ khắp thế giới của Trung Cộng - chủ nghĩa Đại Hán- và của Nga duới sự lănh đạo của Putin?

Thứ ba, nước nào cũng nghĩ đến quyền lợi tối thượng cho nước họ. Tuy nhiên, chính các giới trẻ có học chính là các chất xúc tác để yêu cầu bà Hillary Clinton đang và sẽ cam kết những ǵ bà đă và đang hứa hẹn với giới trẻ có học
V́ vậy, hiện tượng t́nh nguyện và dồn phiếu cho Hillary Clinton có thể liên hệ đến sự tồn vong của Tổ quốc Việt Nam chăng?
Ngày nào CSVN không bị lọt vào quỷ đạo của Trung Cộng và Nga Xô, chừng đó chúng ta có cơ hội giải thể do tự nguyện của CSVN hay áp lực của HK và các nuớc theo Khối Tự Do.

Thứ tư, chính ba sự kiện trên kích động người viết nhớ đến công lao của Ngài Tướng Nguyễn Văn Hiếu, đă bỏ th́ giờ dạy tôi cũng như tưởng nhớ những lời tiên đóan về nạn Đại Hán, và phương cách giải hóa tham vọng Trung cộng.

Bài viết chú trọng đến thế hệ thứ hai và thế hệ ba của người Việt Nam chúng ta, nên người viết xin gởi tặng các em trẻ VN tại Hoa Hỳ đă t́nh nguyện tham gia vào kế họach chiến lược tranh cử của bà Hillary Clinton. Riêng thế hệ già, có thể đọc tiếng Anh, nên cũng xin kính mời đọc.
 
Thế hệ già chúng ta có sự dị biệt tuy nhiên cùng mẫu số chung: Chúng ta phải tự hănh diện làm việc tối ngày để nuôi nấng gia đ́nh cũng như lo cho con ăn học thành tài. V́ vậy chúng ta cũng sẽ đóng góp vào sự trường tồn của Tổ Quốc Việt Nam.


http://www.generalhieu.com/snoulthuong-2.htmhttp://www.patriotfiles.com/archive/generalhieu/chinhnghia_arvn-2.htm


Trân trọng,

Trần Văn ThưởngMột Số Tin Tức Bầu Cử Chủ Yếu Để Tự Quyết Định Lá Phiếu. (1) Tôi tin rằng FBI không bao giờ tiết lộ bất cứ tin tức bí mật cho bất cứ ai ngoại trừ các giới cấp siêu thẩm quyền như Tổng Thống,.... V́ vậy tuyên bố láo khoét để ủng hộ phe đảng chính trị tranh cử, sẽ có ngày vào tù. Mong ai đă lỡ làm bậy có thể khỏi bị vào tù nếu tự đinh chính gấp; H́nh như vừa có ai đinh chính trên hai tờ báo, CNN hay Washington Post sáng nay, 11-05-2016 chăng?

Phải chăng đây là một Net liên hệ đến chuyện tôi vừa quan tâm chăng?

http://theweek.com/speedreads/659864/giuliani-changes-fbi-story-democrats-demand-investigation và:

http://www.politico.com/story/2016/11/fbi-director-comey-says-agency-stands-by-decision-to-not-pursue-case-against-clinton-230842

Phải chăng bà Hillary Clinton không liên hệ đến đến chuyện pháp lư của Laptop của vợ chồng Huma và Anthony Weiner? Xin chờ xem. (2) Poll mới:

Michigan:

http://www.freep.com/story/news/politics/2016/11/04/free-press-poll-donald-trump-gains-hillary-clinton-race-michigan-tightens/93287658/

CBS/New York Times:

http://www.nytimes.com/2016/11/04/us/politics/hillary-clinton-donald-trump-poll.html?_r=0

Newsweek:

http://www.newsweek.com/polls-presidential-election-trump-clinton-november-4-2016-517051

BBC

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37868209

POLITICO:

http://www.politico.com/story/2016/11/clinton-trump-2016-polls-what-if-wrong-230712

CNN:

http://www.cnn.com/2016/11/04/politics/critical-counties-bucks-pennsylvania/

http://www.politico.com/story/2016/11/who-is-winning-battleground-states-230634

North Carolina:

http://www.cnn.com/2016/11/03/politics/north-carolina-clinton-trump-2016/

***

(3) Phải chăng đây là tin buồn cho một số người?

http://www.cnn.com/2016/11/04/politics/bridgegate-trial-chris-christie/

(4) Phải chăng biết sử dụng toán học và chiến lược để ước tính độ chính xác của số lượng electoral votes của hai phe để biết độ chính xác của Hillary Clinton là trên 85%. Xin độc giả ước tính về ông tỷ phú Donald Trump.

Trần Văn Thưởng


Tin nóng về Clinton Foundation

Kính mời Huynh- Đệ đọc:

http://www.mediaite.com/tv/nbc-news-pete-williams-reports-fbi-really-isnt-conducting-clinton-foundation-investigation/

Trân trọng,

Trần Văn Thưởng K.17


Cyber warfare:


https://techcrunch.com/2016/10/31/checklist-for-a-u-s-russia-cyberwar/


Information on Donald 


http://www.cnn.com/2016/08/19/politics/donald-trump-campaign-chairman-paul-manafort-resigns/
https://www.washingtonpost.com/politics/heres-what-we-know-about-donald-trump-and-his-ties-to-russia/2016/07/29/1268b5ec-54e7-11e6-88eb-7dda4e2f2aec_story.htmlTrump also made millions when he agreed to bring the Miss Universe pageant to Moscow in 2013, a deal financed in part by the development company of a Russian billionaire Aras Agalarov.Question: True or False For New-York Time:

Investigating Donald Trump, F.B.I. Sees No Clear Link to Russia

Question: Does NY Times and FBI have sufficient technology to conduct Cyber Warfare on Russian?

If the answer is none, then the investigation is not reliable

http://www.nytimes.com/2016/11/01/us/politics/fbi-russia-election-donald-trump.html?_r=0
Please, read the following article to evaluate how much Donald Trump knows well about his foreign policy toward China?

http://www.politico.com/magazine/story/2016/05/2016-donald-trump-china-foreign-policy-asia-beijing-213876
Tax Cut:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_cut


Supply and Demand:

https://en.wikipedia.org/wiki/Supply-side_economics


  Current US economy:

http://www.focus-economics.com/countries/united-states

Comments:

(1) Trump's plan for reducing the tax bracket for millionaires, middle class, poor people is not feasible based on economics 101. Any elementary economics must have balance of revenues and spending. Moreover, only reducing tax when the economy is in recession. Our economy is in growing at the rate of about 5%. Therefore, professional economists will let people, companies enjoy their happiness until the economy would be in recession; that is time to reduce tax for every body.

(2) Please read historical lessons:

Tax cuts in the United States

In recent decades, most "supply-siders" in the United States have been Republicans (though a significant individual tax cut was proposed by President John F. Kennedy from the Democratic Party and passed by a Democratic Congress under another Democratic president, Lyndon B. Johnson) with the belief that cutting the tax rate would stimulate investment and spending, with overall beneficial effects (including replenishment of some lost tax revenues).[1]

President Ronald Reagan signed tax cuts into law, which some believe stimulated a doubling in total tax revenues (from five hundred billion to one trillion dollars) during the period from 1980 to 1990.[2] However, during this period the deficit and national debt more than tripled (from $908 billion in 1980 to $3.2 trillion in 1990) because government spending rose even faster than increases in tax revenue. As a result, income tax receipts as a percent of GDP fell from 11.3% in 1981 to 9.3% in 1984 and did not to revert to original levels until the late 1990s, even though overall revenue skyrocketed in terms of real dollars. Some supply-siders like Don Lambro of the Washington Times credit the Reagan tax cuts with the eventual surpluses of the late 1990s.[3] Others doubt this claim however and instead believe the surpluses were a result of a combination of a decrease in government spending, the passing of the Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993 (which dictated several tax increases), and the use of the PAYGO (pay-as-you-go) system[who?]. The Center on Budget and Policy Priorities and President’s Council of Economic Advisers argue that tax cuts do not pay for themselves stating that the "large reductions in income tax rates in 1981 were followed by abnormally slow growth in income tax receipts".[4]

President George W. Bush signed two major tax cuts into law; one in 2001 and one in 2003. These are often collectively referred to as the "Bush Tax Cuts".[1] The conservative think tank the Heritage Foundation has claimed that the Bush tax cuts have led to the rich shouldering more of the income tax burden and the poor shouldering less;[5] while the Center on Budget and Policy Priorities states that the tax cuts have conferred the "largest benefits, by far on the highest income households."[6] Bush is criticized for giving tax cuts to the rich and capital gains tax breaks, but some benefit extended to middle and lower income brackets as well.[7] Bush has claimed that the tax cuts have paid for themselves but the Center on Budget and Policy Priorities argues that this is false.[8] At the state level, former Democratic Governor Bill Richardson in recent years has supported tax cuts to spur economic growth.[9]

(3)  Part (2) may show that Donald Trump promises to tax cut for everybody are only political slogans to attract his voters during his campaign. Is it a national disaster if such promises will me executed? Let us wait for the answers of notorious  world economists.

Thứ, nhất, Thẩm Định

Xin Qúy Huynh-Đệ thẩm định một sự kiện pháp lư:

http://www.politicususa.com/2016/10/28/doj-complaint-filed-fbi-director-james-comey-interfering-presidential-election.html

Thứ hai, chuyện Thuyền Nhân của VNCH

Ông Đinh Đồng Phụng Việt là một một thuyền nhân VN, thuộc phe VNCH, chỉ làm Phụ tá Attorney General for the Office of Legal policy trong hai năm, từ 05-31-2001 đến 05-31-, 2003. Tại sao chính ông lại từ chức? Ông tốt nghiệp Luật tại Harvard, thuộc Đảng Cộng Ḥa, được Thượng viện chấp thuận 98/99, ngoại trừ TNS Hillary Clinton. Câu hỏi: Phải chăng bà Clinton kỳ thị người VN chúng ta như một số phe ta xuyên tạc v́ chẳng có tầm vóc kiến thức về chiến thuật và chiến lược?

Phải chăng người hiểu xa CT-CL, phải dè dặt trao hết quyền lực cho TT Bush, nhưng đảng Dân Chủ phải giữ lại một "leverage" để kiểm sóat hành động của TT Bush nếu ông Bush lợi thế lạm quyền hay độc đóan.

Thí dụ: Chính ông Đinh Đồng Phục từ chức sau hai năm làm việc. Tại sao?

Tôi nghĩ, có nhiều điểm sai lầm trong Patriot Act về nhân quyền, quyền tự do và riêng tư trong bất cứ chế độ dân chủ nào, thiếu yếu tố chiến thuật và chiến lược. Chiến thuật là phải cần có tin tức chính xác, chiến lược là phải lôi cuống phe địch tự thức tỉnh để hợp tác với chúng ta, và không tạo tiếng xấu cho Khối tự do dân chủ.

Lịch sử chứng minh rằng cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Ḥa đều có dự án giúp đỡ các refugees của VNCH.

Tuy nhiên , sự thật TT Nixon đă phản lời hứa không bỏ rơi VNCH, bằng cách Việt Nam hóa, viện trợ nhỏ giọt, và bỏ rơi chúng ta trong chuyến công du Trung cộng.

https://en.wikipedia.org/wiki/Viet_D._Dinh

http://factcheck.bootnetworks.com/article416.html

http://crfimmigrationed.org/index.php/lessons-for-teachers/147-hl8

Support

Senator Edward Kennedy and Representative Liz Holtzman were the leaders of the refugee advocacy community, and the first supporters of the 1975 Act. They were backed by labor groups like the AFL-CIO and religious services, including the Hebrew Immigrant Aid Society and Church World Service. Their goals to redefine the legal notions of "refugee status" and attain a more comprehensive amnesty policy were not realized until the Refugee Act of 1980.[8] REF:

https://en.wikipedia.org/wiki/Indochina_Migration_and_Refugee_Assistance_Act

McCain’s Negative and Misleading Presidential Campaign

As a Vietnamese American I have to salute Senator McCain’s heroic action in the Viet Nam war, and I have to appreciate his past effort to bring many Vietnamese political prisoners to U.S.A, by a joint bi-partisan legislation in the decades of 1980 and 1990. Nevertheless, I have to respectfully disagree with his negative and misleading presidential campaign. I also have some thoughts about the senator at the end of this article.

Senator McCain criticized and gave misleading information on Senator’s Obama economic plan for change by denouncing that it is a redistribution of wealth in the U.S. This negative and misleading political statement has indeed created a state of panic and paranoia among uneducated and rich voters because they are confusing the usage of “redistribution of wealth” in the sense of the Bolshevik Revolution in 1917 and Senator Obama’s usage of “redistribution of wealth” in the sense of a free enterprise, democratic American society. McCain’s negative remarks have triggered conservative talk show hosts to mislead the American people by labeling Senator Obama’s economic policy as a “socialist” policy. They went further to label Senator Obama as a communist. The truth is that the Bolshevik redistribution of wealth is the confiscation of all private property of affluent people and to redistribute this property to poorer people based on the historical facts of the Bolshevik Revolution in 1917. The Russian communist government used literature as propaganda – describing political and economic change only in a positive light. Nevertheless, during the 1950’s and 1960’s many Russian liberal authors such as Boris Pasternak, who wrote a masterpiece “Doctor Zhivago” in 1957, attacked the doctrine of communism. A solid example of a Bolshevik redistribution in recent history is the action of the Vietnamese communist government in confiscating the property of rich and middle class Vietnamese in 1975 after conquering South Vietnam. On the contrary, Senator Obama’s meaning of the term “redistribution of wealth” for positive change is merely a change in the rate of income tax. Specifically, Senator Obama’s economic policy is to reduce the income tax for 95% of Americans, who have an income of less than $250,000, and a proportional income tax increase for the 5% percent of Americans who have an income over $250,000. Therefore, this has nothing to do with the confiscation of private property as many uneducated voters believe.

In the first presidential debate, Senator McCain did not understand the difference between strategy and tactics, despite his tenure as a military officer. He was so proud to declare that the troop surge in Iraq was a great success. As a matter of fact, it was only a short-term, limited tactical success in the Iraq war scenario. On the other hand, the ultimate goal of the Iraq War is a strategic win, not only a short-term tactical victory. The following facts prove that there is no strategic victory in the Iraq War – and in the broader Middle East conflict: the current unstable political and military situation in the middle east and the large financial deficit caused by the Bush administration which paved the way to the current turmoil of the world economy.

Moreover, as a senator for three decades, what has Senator McCain accomplished for this country economically? A few months ago, he was optimistic about the U.S. economy by commenting that that the “U.S. economy is still sound!” Is he that naïve about economic matters? Are his views that partisan? Is he too interested in partisan Republican doctrine about economic policy? That is, as Reagan’s economic doctrine, supporting lowering taxes for large companies, big favors for CEOs and Wall Street companies, and little or no regulations on free enterprise. Ironically, just only two weeks before election day, Senator McCain criticized President Bush’s economic plan and foreign policy. Did he remember that he was so proud to declare that he voted 90% of the time to support President Bush’s policy during eight years? Is he a hypocrite? Did he remember that he voted to start the Iraq War? Did he know that rushing to start the Iraq War due to false intelligence on Iraq’s weapons of mass destruction was a terrible blunder?

Therefore, how can Senator McCain claim that he is experienced and is ready to lead the United States of America on day one when he made a poor judgment to invade Iraq, naïve judgments of the U.S. economy, and a wrong choice for his vice presidential running mate.

Finally, I have a doubt about Senator McCain’s possible Stockholm Syndrome, as he was rescued by Vietnamese communists and given better treatment that other POWs, based on some personal opinions of such POWs. I hope that such a syndrome does not exist in the psyche of a heroic pilot, Senator John McCain.

Tran Van Thuong ( 10/29/08)


Chuyện gián điệp hai hay ba mang nầy có thể khác vụ án lịch sử của Rosenberg chăng?

Kính mời đọc:

http://www.foxnews.com/politics/2016/10/22/judge-orders-ex-nsa-contractor-accused-stealing-secrets-held-in-custody.html

Kính mời đọc thêm:

http://www.politico.com/story/2016/10/senate-battle-map-230173


Bầu Cử Tổng Thống Đêm 20-10-2016

Thứ nhất, Bà Hillary thắng v́ kế họach kinh tế khả thi, cách chọn vị thẩm phán ṭa Tối Cao Pháp Viện, chính sách ngoại giao, ..., và mọi phương diện.

Thứ hai, Ông Donald Trump có thái độ ôn ḥa hơn, tuy nhiên thật khó t́m một đề tài đuợc chấp thuận bởi các chiến thuật và chiến luợc gia.

Thứ ba, Bob Schieffer và Hillary Clinton chỉ trích nặng nề chiến thuật cả chiến lược của Donald Trump, không chấp nhận kết quả bầu cử nếu ông Trump thấy rơ hệ thống bầu cử không đáng tin tưởng?

Mời xem:

http://www.pbs.org/weta/washingtonweek/web-video/watch-final-presidential-debate-between-hillary-clinton-and-donald-trump

Thứ bốn, tại sao Donald Trunp lại tuyên bố như vậy? Phải chăng ông không bao giờ chịu thua? Phải chăng sẽ kiện thưa?

( c̣n tiếp )

http://www.pbs.org/weta/washingtonweek/web-video/watch-final-presidential-debate-between-hillary-clinton-and-donald-trump

https://www.youtube.com/watch?v=W_PtSij_YIA

http://www.nbcnews.com/storyline/2016-

*

http://www.nytimes.com/2016/10/21/us/politics/who-won-the-third-debate.html?_r=0

http://www.vox.com/2016/10/20/13341260/winners-losers-third-final-presidential-debate-clinton-trump

http://fortune.com/2016/10/20/presidential-debate-poll-hillary-clinton-winner/

http://www.politico.com/news/2016-elections

Thứ năm,

Mời xem:

http://www.pbs.org/weta/washingtonweek/web-video/watch-final-presidential-debate-between-hillary-clinton-and-donald-trump

Theo nhận xét cá nhân, các nhà truyền thông hợp tác với PBS và chính các nhà truyền thông thuộc PBS đều là kẻ có kiến thức sâu rộng. Tuy nhiên tôi chỉ thấy một nguời hợp tác với PBS, có nhiều cảm nghĩ b́nh luận rất kỳ lạ, ngoài tầm vong kiến thức truyền thông, và kiến thức chiến thuật-chiến luợc của người viết. V́ lễ phép nên người viết không nêu tên tuổi, nhưng dễ nhớ, v́ điều ǵ ông Trump phát ngôn đúng, th́ tâng bốc ông nầy có tính bẩm sinh cao xa hay nếu quá sai th́ cho rằng chẳng có hại ǵ cho cử tri của ông Trump. Phải chăng nguời nầy nghĩ rằng tŕnh độ kẻ ủng hộ quá thấp chăng? Thật khó hiểu!

Thứ sáu, Michael Camiller, M.D, chief doctor of Mayo Clinic, vừa gởi cho tôi vài thành quả chữa bệnh bất trị liệu tại tại Mayo Clinic.

Tin mừng cho các bệnh nhân thích chữa bệnh theo phương pháp chính thức -khác hẳn phương pháp vô qui ước của tôi. Xin miễn b́nh luận thêm về tin mừng nầy.

>Arthur Poll was visiting family in Tucson, Arizona, when he felt a sharp pain in his left kidney one evening. The next day he saw a doctor, who scanned his abdomen.

"He said I've got good news and bad news for you," Arthur recalls. "The good news is you don't have kidney stones. The bad news is you've got worse than that. You have something we cannot fix." The 88-year-old had an aortic aneurysm, a balloon-like bulge in the largest artery in the body, which carries oxygenated blood to most of the body's organs.

Arthur came to Mayo Clinic for a second opinion and was enrolled in a clinical trial led by Gustavo S. Oderich, M.D. Two days after seeing him, Dr. Oderich threaded an artificial stent through an incision in Arthur's groin, up his femoral artery, and into his aorta. Once in position, the stent sprung open to form a leak-proof tube to carry blood through the damaged part of the aorta. The operation lasted about three and a half hours. Arthur went home five days later.

"From there on it's been better every day," he says. "I'm getting my life back together again."

Evie McLeish had a tumor growing out of her cerebellum, the part of the brain at the back of the skull. The tumor's location caused Evie to come out of surgery with temporary but expected deficits, including problems with her right eye and inability to walk and swallow properly.

Getting Evie back to normal required intense physical, occupational and speech therapy, with two weeks of inpatient and long-term outpatient care, 55 weeks of chemotherapy and six weeks of radiation. Conventional radiation risks intensify when applied to the brain and include impaired cognitive function, growth and fertility. To avoid these side effects, Evie's Mayo Clinic team recommended proton beam therapy a specialized treatment that uses pencil beam scanning to deliver radiation to the tumor without harming healthy tissue.

After completing the treatment, Evie returned home, just in time to start third grade.

Andre Pearson was not supposed to make it to his daughter's wedding. Three months earlier, his heart and kidneys were failing him. It looked like he didn't have much longer to live, and at first, Mayo physicians were unsure if they could help.

"Then when you meet Mr. Pearson and you realize what he's capable of, then you start to think outside the box a little bit," says David L. Joyce, M.D.

The care team repaired Mr. Pearson's heart valve and then implanted both a left ventricular assist device and a temporary right ventricular assist device to help his heart pump. It was the first time Mayo Clinic had ever implanted both devices in one patient.

But the surgery was very invasive, and during recovery, Mr. Pearson seemed too weak to travel to his daughter's wedding in California.

Then one day, care coordinator Angie Luckhardt walked into his room and said, "I have some good news. We have a plan for you to go to your daughter's wedding." The care team arranged for a haircut and tuxedo fitting for Mr. Pearson, then booked his flight. Physician assistant Sarah Schettle traveled with him to make sure he had the care he needed.

Back in California, amid sun-drenched palm trees and blue skies, Mr. Pearson held his daughter's hand as she walked down the aisle.


Chút Thiễn Nghĩ Bầu Cử, Truyền Thông Và Chiến Thuật-Chiến Lược

Thứ nhất, chính trị thông thường rất phức tạp, hư- hư, thật-thật. Cử tri cần sáng suốt và cần kiến thức chiến thuật để luợng giá lập trường chính trị của ông Mike Pence.

https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/10/15/group-accuses-mike-pence-of-voter-suppression-after-state-police-raid-registration-program-in-indiana/

Thứ hai, tại sao ông Donald Trump tuyên bố to mồm rằng " voting fraud", trong khi độ khả tín tóan học rất thấp gần zero? Bản chất người làm chính trị có nhiều khuynh hướng truyền thông; có người nói láo, vô liêm sĩ không thấy hổ thẹn với cử tri. Mục đích nói láo là bất an thấy ḿnh thua đến nơi, nên nói láo để khỏi thất thẹn với cử tri, hay chuẩn bị cho kế họach chính trị -thưa kiện.

No evidence of voting fraud!

http://www.washingtontimes.com/news/2016/oct/17/hillary-clinton-leads-big-over-donald-trump-among-/

Thứ ba, chào mừng ông Donald Trunp hăng say tích cực vận động tranh cử. Ông đang thi hành nhiệm vụ đúng luật pháp. C̣n chuyện thành công vận động dồn phiếu cho Ông c̣n tuỳ vào quyết định của cử tri. Cử tri phải sử dụng kiến thức học vấn, tâm lư, tŕnh độ chiến thuậ-chiến lược, ... để chọn lựa lá phiếu của ḿnh.

http://heavy.com/news/2016/10/donald-trump-rally-green-bay-wisconsin-live-stream-livestream-watch-online-youtube/

Thứ tư, phải chăng đây là hậu quả của chiến thuật-chiến luợc của Ban Tham Mưu hay chính ông Trump?

http://dailycaller.com/2016/10/17/new-poll-shows-clinton-has-virtually-tied-trump-in-reddest-red-alaska/

Thứ năm, tin mừng cho giới y khoa về triển vọng chữa lành bất cứ bệnh ung thư thuộc đủ loại,như prostate canver, lung cancer, brain cancer, ... Phương pháp là chích ngừa moonshot khỏang năm 2020. Tôi nghĩ, nhờ sự chỉ dạy của Ngài Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu về kiến thức chiến thuật-chiến luợc, Khóa 74-75 US Command and General Staff College tại Fort Leavenworth, Kansas, một số giới chức đă học xong khóa Cao Đẳng Quốc Pḥng, ..., t́nh báo chiến thuật-chiến luợc, ..., và kiến thức tổng hợp và phân tích sau khi tốt nghiệp bằng tiến sĩ tóan học trừu tuợng, để tự chữa lành bệnh ung thư đă đến giai đọan chờ chết. Xin mời đọc:

http://www.usatoday.com/story/news/politics/2016/10/17/joe-biden-delivers-cancer-moonshot-recommendations/92289454/

Cancer MoonShot 2020 is a coalition announced in January 2016 in the United States with the goal of finding vaccine-based immunotherapies against cancer. ... The initiative is being managed by a consortium of companies called The National Immunotherapy Coalition (NIC).

https://www.youtube.com/watch?v=PN7sFSglcwM

Thứ sáu, phân tích và luợng giá các nhân vật lịch sử đ̣i hỏi kiến thức chiến thuật, chiến lược, bối cảnh lịch sử tại thời gian và không gian tại thời điểm quá khứ và hiện nay.

Tiếc thay, độc giá trong quá khứ và hiện nay đă và đang bị đầu độc bởi các tay đặc công CSVN. Chúng hô hào chống cộng, yêu nuớc để đầu độc phe ta. Mục đích của chúng là thay đổi lịch sử. Ví dụ, Dương Văn Minh trở thành tướng hèn nhát, đầu hàng CSVN, nên QĐVNCH phải bỏ súng đầu hàng. Muốn biết sự thật, chúng ta phải bỏ th́ giờ để đọc tài liệu của HK, CSVN, và tài liệu khách quan của QLVNCH. Xin tạm dừng đề tài phức tạp nầy. Tuy nhiêngười người viết xin có câu hỏi liên hệ đến chiến thuật chiến lược: Tại sao Dương Văn Minh ra lệnh : QLVNCH phải cố giữ một miến đất nhỏ cho QLVNCH?

Trần Văn Thưởng

Tin tức cập nhật:

Hillary for Oklahoma Cleveland County Phone Bank
WHEN: Wednesday, October 19th, 07:00 pm - 09:00 pm
WHERE: 300 W Gray St, Norman, Oklahoma 73069


Tiền Tin Tức Cho Tranh Cử Tổng Thống 2016 Lần Thứ Ba, Ngày Thứ Tư, 19-10-2016

https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/10/15/group-accuses-mike-pence-of-voter-suppression-after-state-police-raid-registration-program-in-indiana/

No evidence of voting fraud!

http://heavy.com/news/2016/10/donald-trump-rally-green-bay-wisconsin-live-stream-livestream-watch-online-youtube/

http://www.washingtontimes.com/news/2016/oct/17/hillary-clinton-leads-big-over-donald-trump-among-/

http://dailycaller.com/2016/10/17/new-poll-shows-clinton-has-virtually-tied-trump-in-reddest-red-alaska/

http://www.usatoday.com/story/news/politics/2016/10/17/joe-biden-delivers-cancer-moonshot-recommendations/92289454/

Cancer MoonShot 2020 is a coalition announced in January 2016 in the United States with the goal of finding vaccine-based immunotherapies against cancer. ... The initiative is being managed by a consortium of companies called The National Immunotherapy Coalition (NIC).

https://www.youtube.com/watch?v=PN7sFSglcwM(Cập nhật ngày 11/10/2016)

Bầu Cử Tổng Thống HK và Chuyện Cần Nói

Thứ nhất, xin mời đọc thêm chuyện bầu cử:

http://www.politico.com/story/2016/10/trump-paul-ryan-feud-229588

http://www.cnn.com/2016/10/11/politics/donald-trump-hillary-clinton-debate-early-voting/

http://www.mcclatchydc.com/news/politics-government/election/article107450342.html/

http://www.cnn.com/2016/10/11/politics/latinos-2016-election-donald-trump-hillary-clinton-pew-research/

Thứ hai, tôi có chút chuyện về Việt Nam để lạm bàn.

(1) Không biết có bao nhiêu chiến hữu thấy rơ và phát hiện đặc công cộng sản văn hóa trong Cộng Đồng HN. Họ đang đuợc nhiều người khen ngợi và tin tưởng như thần thánh chống cộng, yêu nuớc, v́ chính những tên đặc công nầy ăn tiền CSVN để hô hào chống cộng hay khuyến khích các cuộc biểu t́nh chống cộng thuộc phe ta. Tôi sẽ hạn chế nói về cái "tôi" của anh em cùng phe, cũng như tṛ chơi tham nhũng tiền bạc, hay mua danh,...

(2) Căn nguyên của sự chia rẽ, bất hợp tác, hay kiêu ngạo "tếu" , ..., cũng v́ thiếu học thức, hay thiếu khả năng hiểu biết Chiến -thuật Chiến lược, hay...

(3) Dù sao thế hệ thứ hai đă may mắn tốt nghiệp đại học, nên có thể không phải là hạng quá khích hay dễ bị CSVN mua chuộc chăng? hay các con em thừa đủ sáng suốt để chọn lựa lá phiếu bầu cử đúng ứng cử viên. Đây là một hănh diện cho con cháu chúng ta, bởi v́ cứ nh́n niềm tin hứa hẹn láo khóet của các ứng cử viên hay bày tỏ ḷng bất măn v́ chính phủ không đủ khả năng để thơa măn những ước vọng quá đáng của ḿnh.

(4) Hệ lụy là chọn lầm ứng cử viên. Phải chăng chọn lầm sẽ dẫn tới một đại họa cho một dân tộc nói chung, và đại họa cho cá nhân và gia đ́nh ḿnh nói riêng?

Chúng ta chỉ là một công dân b́nh thường, chẳng có quyền hạn nào cả, tuy nhiên nếu chúng ta cố gắng học hỏi, để khỏi bị mắc lừa bọn đặc công văn hóa hay chính ngay những vị thẩm quyền trong CĐVNHN, hay phe đảng không đủ kiến thức văn hóa, chiến thuật chiến lược, ...,th́ may ra chúng ta sẽ là lực luợng dẫn đường cho quần chúng cứu quốc.

Cuối cùng, tôi xin cám ơn Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu đă dạy dỗ tôi môn chiến thuật-chiến luợc. Nhờ thế, tôi mới có cơ hội nhớ ơn Ngài bằng cách viết 18 bài Chiến Thuật-Chiến Lược trên Trang Nhà Tướng Hiếu.

Trần Văn Thưởng(Cập nhật ngày 10/10/2016)

Kính chuyển đến Quư Chiến hữu lượng giá. Kỳ nầy có hiện tuợng luợng giá theo quan điểm đảng phái ( không khách quan ). Lại c̣n hiện tuợng lạm dụng Internet để dành phần thắng cho ḿnh.

V́ vậy, độc giả cần phải có kiến thức để lượng giá ai thắng, ai bại. Ngoài ra, fact check sẽ là tiêu chuẩn để lượng giá khách quan.

https://www.youtube.com/watch?v=OyDSCKYz5sA

FACT CHECKS:

http://abcnews.go.com/Politics/wireStory/ap-fact-check-trump-clinton-debate-claims-42690066

http://www.nytimes.com/interactive/2016/10/09/us/elections/fact-check-debate.html?_r=0

http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/10/10/fact-check-trump-clinton-false-misleading-claims-second-debate/91837294/

http://www.cortezjournal.com/article/20161009/AP/310099911/Trump-faces-last-chance-to-right-sinking-campaign-at-debate(Cập nhật ngày 05/10/2016)

Vice-President Debate on 10-04-2016

(1) Tim Kaine interrupted many times in the first round. It appeared that Tim Kaine tried to let the voters know the true facts about Donald Trump. It is a wrong strategy for Tim Kaine; congratulation to Mike Pence.

(2) Tim Kaine dominated the second round, and Mike Pence had a tough time to defend Donald Trump's campaign statements.

(3) What makes Mike Pence wrote on line in 2015? Is it true with his and Donald Trump's agenda? A contradiction or just a political statement?

(4) Is there any connetion with fact:

http://religionnews.com/2016/09/16/judge-suggests-mike-pences-syrian-refugee-ban-rooted-in-religious-bias/ *****

http://www.cbsnews.com/news/tim-kaine-mike-pence-square-off-at-2016-vice-presidential-debate/

http://www.npr.org/2016/10/04/496452797/fact-check-vice-presidential-debate-with-tim-kaine-and-mike-pence

Is it True? Let us wait and see!

http://www.politico.com/story/2016/10/who-will-win-the-vp-debate-229079

http://www.fox19.com/story/33306649/indiana-parade-float-depicts-clinton-in-electric-chair

https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/04/debate-moderators-suggest-mike-pence-and-tim-kaine-are-basically-the-same-person/

http://www.theatlantic.com/news/archive/2016/10/mike-pence-refugees-court/502730/

Governor Mike Pence ✔ @GovPenceIN

Did Governor Mike Pence write on line?

http://www.theblaze.com/stories/2016/07/15/who-is-mike-pence-a-look-at-trumps-choice-for-vp/


Chút Ư Kiến số 1 về Bầu Cử Đêm 26-9-2016

Kính mời đọc thêm, có nhiều độc giả:
Hay luợng giá theo quan điểm cá nhân:Thứ nhất, chỉ dùng tài quan sát thái độ, phản ứng, thiếu tư cách tự trọng bằng cách cuớp lời kẻ đối diện... khán giả có thể biết rơ thêm ứng cử viên.

Donald Trump managed to interrupt Hillary a jaw-dropping 51 times. Hillary Clinton cũng interrupted Donald Trump trên khỏang 10 lần (?)- Xin nhờ độc giả đếm dùm.

Thứ hai, kế họach giảm thuế cho 95% triệu phú của Trump không khả thi theo quan điểm kinh tế 101 ( chi và thu ) và lư thuyết kinh tế; khi nào nền kinh tế lũng bại th́ giảm thuế nhưng không giảm thuế cho giới triệu phú nhưng phải giảm cho cấp trung lưu và cấp nhà nghèo. Hiện nay, HK đang tăng truởng ( xin đọc phần thảo luận về kinh tế từ truớc ), nhà kinh tế phải để cho dân chúng và các công ty huởng nhuận lợi.

Thứ ba, National Security là vấn đề quan tâm hàng đầu.  Donald Trump cần biết rằng Putin là đối thủ của nền an ninh  HK. Câu hỏi: Tại sao Trump khuyến khích Putin " phá hoại và do thám" các họat động t́nh báo và bảo vệ nền an ninh HK???

Thứ tư, tại sao Donald Trump chỉ là một ứng cử viên trong lịch sử tranh cử không chịu tiết lộ IRS khai thuế?
Nên nhớ, cử tri có quyền biết về lịch sử khai thuế của ứng cử viên.

Thứ năm, chiến luợc HK là liên minh với các nước dân chủ tự do, có nhân quyền, chứ không phải là lính đánh thuê để bảo vệ các nuớc khác.
Mời nghe Youtube để so sánh kiến thức chính sách ngoại giao và chiến luợc HK của hai ứng cử viên.

Thứ sáu, tại sao rất nhiều cử tri không tin những ǵ bà Hillary Clinton trả lời liên hệ đến email, các vụ liên hệ đến ISIS, vụ Foundation, ....?
Đây là ư kiến cá nhân:
Không hiểu th́ không tin! Hiểu rơ và luợng giá láo hay thật cần phải có kiến thức về phuơng cách tổ chức an ninh quốc pḥng. Thiển nghĩ, có rất ít nguời may mắn đuợc làm việc tại National Security Agency, hay kẻ được thụ huấn tại US Command and General Staff College hay War College,...hay kẻ có nhiều kiến thức về chiến thuật và chiến luợc. May ra họ có đủ khả năng để luợng giá khách quan chăng?
Mỗi chức vụ chỉ có giới hạn sự hiểu biết của ḿnh.
Chức vụ Secretary of State cũng có giới hạn hiểu biết bí mật quốc gia, cũng như giới hạn quyền lực.
V́ vậy bà Hillary Clinton đă trả lời những ǵ bà biết và hành động. C̣n cử tri tin hay không là quyền của cử tri.

( c̣n tiếp...)

Trân trọng,

Trần Văn Thưởng

___________________

Bài viết trên Face Book:


Thoughts on the Presidential Debate on 09-26-2016


Please consider a you tube with many listeners.

https://www.youtube.com/watch?v=855Am6ovK7s

Or personal evaluation on the issue of winning or loosing:

https://www.youtube.com/watch?v=aAHUrQ6u_Ac


Here are five points to know the candidates.

(1) How many times of interruptions during debating?
    _ Donald with 51 times of interruptions
    _ Hillary with more than 10 times.

Please, count by yourselves to know the truth.

(2) Trump's plan for reducing the tax bracket for millionaires, middle class, poor people is not feasible based on economics 101. Any elementary economics must have balance of revenues and spending. Moreover, only reducing tax when the economy is in recession. Our economy is in growing at the rate of about 5%. Therefore, professional economists will let people, companies enjoy their happiness until the economy would be in recession; that is time to reduce tax for every body.

 (3) To be qualified the President of the U.S one has to know national security. Trump must know that Putin is not our true friend. Therefore, why Donald Trump suggested Putin to increase hacking and  infiltrating in our security system?

   (4) Does Donald Trump have any thing to hide the voters? They have the right to demand his IRS records.

   (5) US foreign policy to promote alliance with free countries, with human rights to support the security alliance, but not providing our troops to protect the other countries, unless there are some mutual agreements between free countries with the U.S.A.
Please, listen carefully Donald Trump"s statement and Hillary Clinton's one to know well their knowledges.

(6) Why are there many voters not to believe in Hillary Clinton's responses on the subject of private emails, ISIS, her Foundation,...
My personal opinion:
No understanding then no believing! The prerequisite to to evaluate any person's statement as the truth or not truth is some basic knowledge on the organization of the government. I think, not many lucky people are lucky to work with government in National Security Agency, or to be trained at the U.S. Command and General Staff College or at War College, or more places else,.... or people with knowledge of tactics and strategy. May be those people would come up  with the right evaluation?
Those people would know well that Hillary Clinton's knowledge about intelligence and her authority of acting are limited as only a Secretary of State. Perhaps, that is her response to voters, media, ... is her best based on her limited knowledge as only a Secretary of State.
Did the Department of Justice prosecute her? NO. Why not? NO evidence of violating civil and criminal law.
Of course, voters have rights to their opinion. Nevertheless, Fairness or Not is another issue.


(7) Did Donald Trump suggested to take oil from Iraq? Is it correct with our foreign policy? Is it correct with our strategy?
Thank you for your personal opinions.


(7) Why are President Obama and his Staff experts in legal and strategic aspects?

http://www.bloomberg.com/politics/articles/2016-09-29/congress-signals-regret-after-overriding-veto-of-saudi-9-11-bill

With my respect toward all members of great Bush Family.

http://www.cnn.com/2016/10/02/politics/barbara-bush-hillary-clinton-fundraiser-huma-abedin/

http://www.heraldnet.com/news/hillary-clinton-rolls-out-dozens-more-gop-endorsements/

Ghi nhận rằng ông Donald Trump không vi phạm luật thuế vụ, tốt cho ông Donald Trump. Có ông GOP khâm phục ông Donald Trump là genius.


http://www.politico.com/story/2016/10/donald-trump-taxes-surrogates-229018

http://www.cnn.com/2016/10/01/politics/donald-trump-taxes-report-hillary-clinton/

Trần Văn Thuởng


Chiến Thuật-Chiến Lược -18, nói về tự chữa lành Prostate cancer. Hôm nay, thử dùng CT-CL để lượng giá 2016 Presidential First Debate đêm 26-9-2016. ( cùng bài về Cancer ) Ai thắng? Ai bại? Tại sao? Tôi sẽ từ từ phân tích cho độc giả Trân trọng Trần Văn ThuởngThưa độc giả,

Quư vị đă có cơ hội đọc 17 bài Chiến Thuật và Chiến Luợc trên www. generalhieu.com Bài Chiến Thuật và Chiến Luợc số 18 nầy chú trọng đến một vấn đề sinh tử của cá nhân tôi: Xử dụng kiến thức của Chiến Thuật và Chiến Luợc, để tự chữa lành bệnh ung thư prostate đến giai đọan chờ chết v́ các MD, urologist, pathologist, đều bó tay đầu hàng. Lại c̣n có thể đây là truờng hợp khám phá một giai đọan mới chữa bệnh ( chiến thắng chiến thuật ) và đánh bại 100% ung thư prostate(?) ( chiến thắng chiến luợc ), không c̣n mổ xẻ, dùng tia phóng xạ, nhất là không c̣n bị đau cơ thể v́ prostate cancer.

Sách tiếng Mỹ sẽ đuợc xuất bản bởi nhà xuất bản HK. Họ cấm sách dịch tiếng Việt của tôi, nên tôi sẻ thông báo độc giả biết. Thôi th́ tạm đọc tiếng Anh chơi. Chắc phải bốn tới sáu tháng nữa trên Amazon, book store, ....

Sự thật, tôi đă dùng kiến thức CT-CL để chiến thắng chiến luợc, không dùng thuốc và tự học luật nhân quyền để truy tố tập đ̣an một khu giáo dục năm 1993.

Xin trích một đoạn ngắn của sách:

Nhận được bản lượng giá của kết quả thử xương, tôi tiếp xúc với Bác sĩ Cookson với hai đồng nghiệp tại OU cancer Center. Tất cả ba vị đồng thanh đề nghị chích thuốc Lupron mỗi lần ba tháng. Bác sĩ Jia cũng đề nghị với tôi như thế. Tôi cảm thấy cần tham khảo thêm với Mayo Clinic tại Phoenix, Arizona. Ngày 20-1-2016 tôi gặp bác sĩ đại diện Mayo Clinic, Bác sĩ Thomas Daniels. Kết quả là vị bác sĩ tài ba nầy cũng đề nghị như các bác sĩ tại Thành phố Oklahoma. Ngoài ra, tất cả các bác sĩ đồng thanh kết luận rằng tôi bị bệnh ung thư trầm trọng đă đến tận xương. V́ vậy chỉ c̣n phương cách tiêm thuốc Lupron để cứu sống tôi càng lâu càng tốt. Buộc ḷng tôi phải tự cứu tôi, bằng cách nghiên cứu trên Internet. Tôi điều tra và nghiên cứu loại thuốc nào chưa được chính phủ Hoa Kỳ chưa chính thức chấp nhận, nhưng có khả năng giảm thiểu chất hoá độc (oxidative stress) và chất làm cơ thể hấp thụ nhiều chất kích thích có hại cho bệnh ung thư (inflammation). Xin xem Chương số 7. Tôi khẳng định và tuyên bố không chịu trách nhiệm pháp lư về các phản ứng có thể giết các bệnh nhân quá ngây thơ tin tưởng vào các quảng cáo của người hay công ty bán thuốc v́ những tin tức góp nhặt của tôi không phải là nguồn thông tin đáng tin cậy, khác biệt với các thông tin từ các nhà chuyên môn thuốc. Kính xin quư độc giả và bệnh nhân phải tham khảo với các bác sĩ có bằng cấp hợp pháp hành nghề để nghe những cố vấn của họ. Tôi khẳng định các cuộc thử nghiệm của tôi chỉ có giá trị đối với tôi tại một thời điểm nào đó mà thôi. Dưới đây là những ǵ tôi thấy trên Internet. Tôi khẳng định, tôi không hành nghề quảng cáo cho bất kể cá nhân hay tổ chức nào. Đây là một số dược thảo tôi thấy trên Net. Các dược thảo nầy có thể không an toàn, có vệ sinh hay không thể bảo đảm rằng không có phản ứng phụ chết người.

Trân trọng,

Trần Văn Thưởng

Chiến Thuật và Chiến Lược
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 2
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 3
Tổ Chức, Lănh Đạo và Chiến Lược- Chiến Thuật Hành Động
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 5
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 6
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 7
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 8
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 9
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 10
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 11
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 12
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 13
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 14
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 15
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 16
Chiến Thuật và Chiến Lược - Phần 17
Chiến Thuật và Chiến Lược - Phần 18

generalhieu