Chiến Thuật và Chiến Lược Phần Hai

Cám ơn quư vị đă góp ư trên DĐ và thư riêng liên hệ đến bài "Chiến Thuật và Chiến Lược" hôm qua, 18-4-2014.

Đặc biệt thứ nhất, cụ Huỳnh Văn Lang đă trên 90 tuổi vẫn bỏ th́ giờ viết bài c̣n dài hơn bài viết nữa; thật đáng kính phục. Đặc biệt thứ hai, nhiều thư riêng chia xẻ nỗi buồn v́ ḿnh không có cơ hội để học hỏi hai môn hắc ám nầy, nên chẳng đóng góp ǵ hay không nhiều cho đại nghĩa cứu quốc.

Chính quư vị đă khai thông trí tuệ cho tôi v́ hôm qua tôi chỉ bàn những ǵ tôi học từ binh thư chiến thuật và chiến lược một số khía cạnh mà thôi. V́ vậy hôm nay, 19-4-2014 tôi xin khai triển thêm đề tài nầy.

Hy vọng bài nầy sẽ đem lại một niềm vui và hănh diện cuối tuần đến quư vị đă thấy buồn.

Hôm qua tôi chỉ đề cập quan điểm chiến thuật và chiến lược trên phương diện quân sự và đấu tranh chính trị.

Nếu ai chưa đọc bài hôm qua, xin bấm vào Net dưới đây. Nếu đă đọc hôm qua, xin đừng mất th́ giờ đọc lại.

Chiến Thuật và Chiến Lược

Tuy nhiên xin mời đọc thêm:

The Iraq War: Strategy, Tactics, and Military Lessons

Toán học rất hữu ích để học chiến thuật và chiến lược, xin xem attachment và đọc thêm:

linear programming

Khởi thuỷ linear programming là một kế hoạch mật của HK trong đệ nhị thế chiến. Chính phủ mời các gs toán thượng đẳng để cùng nhau t́m phương pháp gia tăng hiệu năng tiếp vận, giảm bớt tốn kém và nguy hiểm. Linear programming là ngọn hải đăng. Sau Thế chiến, linear programming không c̣n mật nữa, nên mở rộng cho các đại học. Sau nầy các nhà toán học khám phá thêm phương pháp " Simplex Method" c̣n thực tế và chính xác hơn.

Quư vị hay con cháu quư vị học toán đều biết rơ khoa Operation Reasearch dạy môn nầy tại các đại học; rất dễ học v́ chỉ là toán học thực dụng.

Theo sự hiểu biết hạn chế của tôi về National Security Agency, toán học là trung tâm điểm của nhiều khía cạnh khác như t́nh báo 'hard evidence' từ CIA, kinh tế, chính trị, xă hội,...V́ vậy toán học có nhiệm vụ cung cấp và lượng giá các giải pháp hành động bằng một "mathematical model" với các biến số thu thập tất cả dữ kiện cung cấp từ các vị chuyên khoa khác.

Ngoài ra tất cả sinh viên đại học đều có cơ hội học chút ít chiến thuật và chiến lược trên phương diện môn học chuyên khoa của họ như kinh tế, chính trị, xă hội học, thương mại, truyền thông,....

Case studies: concrete examples of compelling and strategic use of social media

Một số môn học tại U.S.Command and General Staff College tại Fort Leavenworth, KS đă hội đủ tín chỉ cao học cho một số trường đại học:

U.S. Army Command and General Staff College

Trong thực tế, có rất nhiều giáo sư đại học làm nghề tham khảo, cố vấn cho nhiều cơ quan chính phủ hay thương mại nếu họ có đủ kiến thức sâu rộng về khoa chiến thuật và chiến lược. Dù bận rộn dạy học và nghiên cứu họ thường có việc làm vào mùa hè. Con cháu Quân-Cán-Dân VNCH có đủ tŕnh độ chiến thuật và chiến lược về khoa học chuyên môn của ḿnh để được làm việc ở National Security Security HK, sẽ có nhiều cơ hội để giúp ích cho Tổ quốc VN.

Chủ đề của bài nầy là: Tất cả Quân-Dân-Cán VNCH có nên hănh diện đă góp phần vào chiến lược cứu quốc hiện nay hay không?

Câu khẳng định trả lời: Tất cả đều đă và đang tham gia bằng cách nầy hay cách khác đă và đang tiếp tục góp phần vào đại nghĩa chống cộng ngày nay.

Tự sinh tồn để được sống c̣n ngày nay để làm việc lo cho gia đ́nh, nuôi con ăn học nên người, truyền thông lư tưởng tự do dân chủ, biết giữ đạo đức và tư cách liêm sỉ ... , là phương cách góp công cho đại nghĩa cứu quốc rồi đó.

Nhân vô thập toàn nên ai cũng gặp phải lỗi lầm về chiến thuật và chiến lược. Ngay cả Đại Tướng West Clark, một học viên xuất sắc môn học hắc ám nhất, chiến lược, từ khoá U.S Command anh General Staff College 74-75, vấp phải lỗi lầm chiến lược khi phát ngôn trong nội bộ tranh cử ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, khi tự hào cấp bực của ḿnh. Tại sao? Có bao nhiêu cử tri cấp tướng? Có bao nhiêu cử tri không phải là cấp tướng?

Một số thí dụ điển h́nh để thấy các hành động góp phần vào đại nghĩa cứu quốc:

- Bỏ th́ giờ và tốn kém để mở các Trang Nhà có lợi ích chống cộng qua nhiều khía cạnh quân sử, chính trị, truyền thông,...

- Viết bài và góp ư xây dựng để cùng nhau học hỏi.

- Lương thiện và trau dồi khả năng chuyên môn bất cứ nghề nào của ḿnh, để đem lại sự kính phục của dân bản xứ. Từ đó có thể lôi cuốn họ ủng hộ phe ta trong các dự án yêu nước của chúng ta.

- Tham gia tích cực vào các tổ chức CĐVN một cách sáng suốt, không bị lọt bẩy những kẻ bá đạo. Muốn như thế, phải biết chọn lựa vị lănh đạo CĐ có tư cách, không ham danh lợi nhưng chỉ vác ngà voi phục vụ CĐ.

- Ôn hoà sửa sai nhau trong t́nh thân ái của kẻ đồng cảnh ngộ tha phương.

C̣n quá nhiều, nên xin quư vị bổ túc thêm.

Sáng nay, 20-4-2014, vô số các thư riêng từ quốc nội đă góp ư và chỉ giáo cho tôi về hiện tượng kết nghĩa Irwin-Nha Trang. Thứ nhất đúng như nội dung bài 'Chiến thuật và chiến lược'. Thứ hai, yêu cầu của đa số điện thư, cần khai triển và chống đối các vụ kết nghĩa vụ lợi cho đảng CSVN trong các vụ kết nghĩa giữa thành phố khác sau khi đọc câu hỏi số (6) của tôi trong bài đầu tiên về chiến thuật và chiến lược:

(6) Làm sao CĐVNHN đạt được toàn diện về kế hoạch chống kế hoạch kết nghĩa giữa các thành phố VN và thành phố HK?

Hôm nay, xin có câu trả lời theo kiến thức hạn chế của tôi:

Kế hoạch kết nghĩa của các thành phố HK không phải là vĩnh viễn, thường được duyệt lại và thay đổi theo thời gian và biến chuyển chính trị tại các thành phố đó.

V́ vậy CĐVNHN tại các thành phố đó cần phải biết liên kết với tất cả CĐVNHN địa phương khác, các dân bản xứ và người HK chống chủ nghĩa cộng sản, các nhà chính trị trong mùa bầu cử, ..., để huỷ bỏ kế hoạch kết nghĩa.

Cuối cùng, thiển nghĩ, chiến lược 'Tŕ hoăn chiến', 'cô lập hoá' và 'chia cắt tam-trục' của chiến lược gia tài ba và yêu nước Tướng Nguyễn Văn Hiếu sẽ được thi hành trong chiến lược tranh đấu chủ nghĩa dân chủ tự do cho dân tộc VN.

Quân-Dân-Cán VNCH thừa trí tuệ không bị mắc mưu địch đang dùng chiến thuật ấu trĩ ' khích tướng' trong mấy ngày nay.

Căn cứ vào lịch sử thế giới, các hiện tượng bỏ tù Quân-Dân-Cán miền Nam, tịch thu tài sản của Quân-Dân-Cán miền Nam, cải cách ruộng đất, t́nh trạng quá nghèo đói hơn thời VNCH, cướp đất dân lành,...,

tôi khẳng định, chỉ có chế độ dân chủ tự do mới cứu giúp tất cả người dân VN về phương diện vật chất và tinh thần mà thôi.

Trần Văn Thưởng (20/4/2014)

Chiến Thuật và Chiến Lược
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 2
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 3
Tổ Chức, Lănh Đạo và Chiến Lược- Chiến Thuật Hành Động
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 5
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 6

generalhieu