Chiến Thuật và Chiến Lược - Phần 9

B́nh Luận Họp Báo John Kerry- Phạm B́nh Minh 02-10-2014 và Giải Pháp Hành Động

Tham Chiếu:

http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/12/218747.htm


1. B́nh Luận.

Đây chỉ mặt nổi của cuộc gặp gỡ giữa ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông John Kerry và ông Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam, ông Phạm B́nh Minh.

Dĩ nhiên, ông Phạm B́nh Minh thừa hiểu một số vấn đề khác ở hậu trường ngoài một số vấn đề trên mặt nổi như mua bán vũ khí sát thương vào khoảng cuối năm, sớm hơn hay trể hơn tuỳ theo thái độ hợp tác và thoả măn nhiều yêu sách của HK.

 

First and foremost, we know that education, education of our people-to-people ties, are laying the foundation for a close U.S.-Vietnam partnership in years to come. And we’ve made great progress in strengthening those ties. Today, more than 16,000 Vietnamese students are studying in the United States, more than almost every other country in the world. In Ho Chi Minh City, I had the opportunity to meet and talk and listen to some of the impressive young men and women who were the alumni among the 4,000 alumni of the Fulbright program here in Vietnam. I take special pride in this program because when I was a younger senator I initiated efforts in the Senate to start this program. And before long, it became the largest Fulbright program in the world. Today, it is the second-largest program in the world. It has been an extraordinary success so far, and we look forward to building on that success by continuing to work with the Vietnamese Government to establish a full-fledged Fulbright University in Vietnam in the near future.

The second area that we are focusing on is trade. Trade is perhaps the clearest example of how far our nations have come in the 18 years since we normalized relations. Two-way trade between the United States and Vietnam has increased since 1995 more than 50-fold. Last week, we launched the Governance for Inclusive Growth program, through which the United States will help support Vietnam’s ongoing transition to a more inclusive, market-based economy that is based on the rule of law.

And as I told business leaders in Ho Chi Minh City on Saturday, the assistance that we provide through this program, this new program, will also help Vietnam to implement the Trans-Pacific Partnership. Once finalized, TPP will raise standards, including labor standards, open markets up. It will create millions of new jobs, not just in the United States and Vietnam but throughout the Asia Pacific. We are working very closely with Vietnam and other regional partners in order to complete the TPP negotiations as quickly as possible. But to realize our potential as a partner and for Vietnam to realize its potential as a thriving economy – and this is something we talked about openly and frankly – Vietnam needs to show a continued progress on human rights and freedoms, including the freedom of religion, the freedom of expression, and the freedom of association. I made this point clearly to Deputy Prime Minister Minh, as I have in all my previous discussions with Vietnamese officials.

Third, we are collaborating closely on the environment. Climate change is perhaps the single greatest threat facing most nations on the planet today. Yesterday, I had the opportunity to visit the same waters in the Mekong Delta that I patrolled 45 years ago, and I saw firsthand the ways in which the United States and Vietnam are now working hand in hand to pursue development in a way that is sustainable for the environment, for local economies, and most importantly, sustainable for the climate.

And finally, we are working to strengthen regional security. We are expanding our collaboration on humanitarian assistance and disaster relief efforts as well as on search-and-rescue capabilities. We’re also working more closely than ever on peacekeeping efforts. Next year, Vietnam, for the first time, will participate in the United Nations global peacekeeping operations.

 

Chào mừng ông Phạm B́nh Minh đă biết cách nhân nhượng để thương thuyết với HK. Xin đọc lại bài "Vận Hội Việt Nam Lần Thứ Hai" trên generalhieu.com:

Làm sao ông Phạm B́nh Minh trở thành một chất xúc tác cho một vận hội mới của lịch sử Việt Nam?

Thứ nhất, hy vọng ông Minh không phải là "con mọt sách" về nguyên tắc bang giao quốc tế v́ trong thực tế, ông  Minh phải biết rằng ngày nay CSVN ở thế hạ phong khi bang giao với Hoa Kỳ.
 
Nói rơ hơn, nếu ông Minh càng biết chấp nhận càng nhiều những yêu sách hữu lư của HK, không phương hại đến an ninh quốc pḥng, th́ ông Minh sẽ đạt được càng nhiều mong muốn của VN từ HK.

Tuy nhiên nếu ông Minh thấy những yêu sách của HK vi phạm đến chủ quyền của CSVN một cách chính đáng về phương diện chiến lược, th́ ông Minh phải biết sử dụng chiến thuật điều đ́nh thương lượng một cách thành tâm.

Thứ hai, HK rất chú trọng yêu sách về nhân quyền, chủ nghĩa dân chủ tự do, trong sạch hoá hàng ngũ cấp lănh đạo từ trung ương đến hạ tầng cơ sở.  Chừng nào có bảo chứng th́ mới mong HK nhập cuộc để thoă nguyện những mong muốn của Đảng Cộng sản.

Thứ ba, hiện nay CSVN chỉ đạt được một phần về nhân quyền. Tuy nhiên  việc làm nầy thiếu tính cách trung thật nên một số thành quả trên không phải là một bảo chứng cụ thể. Đó là lư do HK vẫn có yêu sách về nhân quyền và dân chủ trong  chuyến viếng thăm HK của ông Phạm B́nh Minh.

Hôm nay, 3-10-2014, chào mừng ông Minh về lời cam kết của HK, có tính chất hạn chế chiến lược pḥng thủ an ninh quốc pḥng mà thôi.

Bộ Chính trị Đảng CSVN và ông Minh thừa hiểu, số tiền $32.5 million US Dollars không phải là lớn, chỉ đủ trang bị quân sự ở thế pḥng ngự mà thôi. Chiến lược an ninh quốc pḥng là phải có vũ khí tối tân hơn TRC về thế công.


No region can be secure in the absence of effective law enforcement in territorial waters. And because of that, today I am also pleased to announce $32.5 million in new U.S. assistance for maritime law enforcement in Southeast Asian states. This assistance will include, among other things, training and new fast-patrol vessels for coast guards. Building on existing efforts like the Gulf of Thailand initiative, this assistance will foster greater regional cooperation on maritime issues and ultimately provide the ability of Southeast Asian nations to carry out humanitarian activities and to police and monitor their waters more effectively.

Joint Press Availability With Vietnamese Deputy Prime Minister and Foreign Minister Pham Binh Minh

*

VN có thể sẽ tăng thêm mức độ leverage với TRC nếu CSVN và Bộ Chính trị Đảng CSVN biết hợp tác chân thành với HK trong bốn lănh vực nói trên.

Một cách tổng quát, chuyến thăm viếng của ông Phạm B́nh Minh thành công trên nguyên tắc. Trên thực tế, thành công cụ thể hay không c̣n tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Thứ nhất, CSVN phải hợp tác chân thành bốn yêu sách nói trên với HK.

Thứ hai, CSVN phải chú trọng các yêu sách của người Việt hải ngoại. Bài Chiến Thuật - Chiến Lược" số 7 chỉ có một số yêu sách sơ khởi mà thôi.

II. Giải Pháp Hành Động

 

CSVN cần phải thi hành những đề nghị chân thành trong bài Chiến Thuật - Chiến Lược" số 7 .

Cần chú tâm vào định đề: Càng hiểu biết chính sách Biển Đông của HK, càng t́m  cách độc lập từ TRC về kinh tế, quân sự, chính trị, càng thoả măn các yêu sách trong 
Chiến Thuật - Chiến Lược" số 7, càng nghiêm chỉnh thi hành bốn kế hoạch của HK đối với VN, th́ VN sẽ thoát được nạn Đại Hán. Chờ xem.

Quần chúng trong nước, nhất là các học sinh, sinh viên, trí thức, ..., cần phải can đảm yêu cầu Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, nhà nước,..., phải cấp tốc tuân thủ nhân quyền, huỷ bỏ điều 4 HP và đ̣i hỏi một cuộc bầu cử phổ thông để chọn một vị lănh đạo.

Đối với người Việt hải ngoại, mời đọc lại:

http://www.generalhieu.com/thuong_chienthuat_chienluoc_4.htm

Những hiện tượng tiêu cực trong CĐVNHN đă và đang tạo ra chất xúc tác, để tạo ra nhiều tử huyệt cho chính chúng ta, khi phải đương đầu với CSVN trong giai đoạn cấp bách hiện nay.

Đó là:

Các bài đánh phá nhau trên các DĐHN, hay các bài chuyển qua, chuyển lại một cách vô ư thức, hay những bài vô tích sự, không quan tâm đến hiện t́nh mất nước do CSVN gây ra, thiếu kiến thức chiến thuật-chiến lược hay thiếu tinh thần tham gia vào các hoạt động chính trị tại HK, hay chỉ ham danh hảo, ...

Câu hỏi: Chúng ta có thức tỉnh để tự thay đổi v́ đại nghĩa cứu quốc hay không?

Câu trả lời là tuỳ thuộc các độc giả và các ông chủ các diễn đàn hải ngoại.


Chừng nào chúng ta thua xa về leverage đối với CSVN, chừng đó chúng ta có thể mất nhiều quyền an sinh, v́ HK có thể nghe theo những lời đề nghị của CSVN, có hại cho an sinh chúng ta trên đất khách quê người tại hải ngoại.

Trân trọng,

Trần Văn Thưởng ( 3/10/2014)

Chiến Thuật và Chiến Lược
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 2
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 3
Tổ Chức, Lănh Đạo và Chiến Lược- Chiến Thuật Hành Động
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 5
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 6
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 7
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 8
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 9

generalhieu