Chiến Lược- Chiến Thuật - Phần 14           TÁC DỤNG SÁCH "ĐÈN CÙ" TẬP 2 CỦA TRẦN ĐĨNH

Toàn bộ  sách "Đèn Cù" vén màng lịch sử trong không gian và thời gian mở rộng về
chính sách sai lầm, ác độc, vong bản, phản quốc,... của các cấp lănh đạo đảng CSVN .

Dù muộn c̣n hơn không, sách Đèn Cù góp phần vào hiện tượng giải mă nhân vật Hồ Chí Minh và một số nhân vật  'bóp chu' đảng CSVN, trong đó có Lê Duẩn. Buồn cười và oái ăm thay, h́nh bóng nhân vật Hồ Chí Minh càng lu mờ sau vụ Cải Cách Ruộng Đất, đảng phù thuỷ CSVN càng tô hồng, đánh bóng Hồ Chí Minh, đầu độc và ngu dân hầu như cả Việt Nam và đại đa số thế giới.

Hậu quả là đại hoạ mất nước cho TRC đă đến hồi tử vong nều toàn dân VN không chịu thức tỉnh từ bỏ cái 'hèn' chỉ lo an thân, ph́ gia, sợ hăi áp bức, ..., mà quên đi cái nhục quốc thể hiện nay.

I. Nguyên Tắc Đọc Sách Đèn Cù 2

Sách thuộc phe nào cũng có vấn đề tranh luận nếu độc giả bị bệnh chủ quan, định kiến, thành kiến về tôn giáo, lập trường, tŕnh độ văn hoá,..., và không chịu đi t́m ngọn hải đăng để chỉ lối đưa đường cho một số tiêu chuẩn, để lượng giá trước khi đi t́m tác dụng của cuốn sách về phương diện chiến thuật và chiến lược.


Người đọc cần giới hạn một số lănh vực chính để dễ tập trung vào một số khía cạnh của cuốn sách. Nếu chú trọng vào lănh vực văn hoá viết văn th́ chú ư nhiều cách thức hành văn, diễn đạt tư tưởng hay văn phạm,...Nếu chú trọng vào bản chất sự thật của cuốn sách th́ phải có chút kiến thức để lượng giá.

Trọng tâm của bài nầy, chỉ chú trọng vào lợi-hại của cuốn sách về phương diện chiến thuật-chiến lược cứu quốc hiện nay.

Dù chú trọng vào một lănh vực nào, người đọc cũng phải đọc kỹ từng chữ, từng câu và từng đoạn như đọc một bản t́nh báo.

II. Lịch Sử Chứng Tỏ Hồ Chí Minh và Bộ Hạ  Là Kẻ Hạ Trí, Tự Lọt Bẩy Bán Nước Cho họ Mao.

Người viết chỉ nêu ra một thí dụ mà thôi và xin độc giả bỏ th́ giờ để viết thêm nhiều thí dụ.

Thí dụ . Đọc kỹ tài liệu
 

http://the-puzzle-palace.com/files/77dca02bb70b3021852564ba0070aeff.html

để thấy rơ âm mưu mở rộng chiến trường do Hồ Chí Minh, chủ tịch nhà nước chủ trương, thi hành bởi một số bộ hạ như Vơ Nguyên Giáp,..Tài liệu nầy mâu thuẩn với đoạn Trần Đĩnh viết chỉ theo lời kể của Kỳ Vân.

"According to the official history of the Chinese Military Advisory Group (CMAG), on 27 June 1955, Vo Nguyen Giap headed a Vietnamese military delegation on a secret visit to Beijing accompanied by Wei Guoqing, head of the CMAG in Vietnam. The Vietnamese visitors held discussions with Chinese Defense Minister Peng Dehuai, and General Petroshevskii, a senior Soviet military advisor in China, regarding the Democratic Republic of Vietnam's reconstruction of the army and the war plan for the future. The DRV delegation visited the Chinese North Sea Fleet before returning to Hanoi in mid-July. That fall, on 15 October 1955,".

Chủ trương nầy đúng tham vọng bành trướng lănh thổ từ kế hoạch Đại Hán của Mao Trạch Đông. V́ vậy, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn chỉ là kẻ hạ trí, tự ḿnh lọt bẩy quỉ kế họ Mao.


Ngoài ra Lê Duẩn là một tội đồ của dân tộc Việt Nam căn cứ vào thành tích, từ chủ trương tiêu diệt chính sách 'xét lại' trong Nghị Quyết 9 và chính sách cầm tù Quân-Cán-Dân miền Nam,....

http://www.generalhieu.com/chinhnghia_qlvnch_2-u.htm


III/. Tác dụng của cuốn sách "Đèn Cù 2"

1/. Đọc kỹ để thấy chính nghĩa, chính danh của VNCH, rồi so sánh hành động của đảng CSVN.

Năm 1974, tháng 1, đón trướ c đường Hà Nội tiến quân,
Trung Quốc "giải phóng" toàn bộ Hoàng Sa. Và vấp phải sức
chống trả dữ dội của hải quân Việt Nam Cộng Ḥa. Lúc đó Sài
G̣n có đề nghị Hà Nội chung sức chung ḷng bảo vệ lănh thổ
nhưng theo Đảng, chù nghĩa xă hội Trung Quốc bảo đảm cho
độc lập của đảo biển Việt Nam nhất định tốt hơn chủ nghĩa
quổc gia Việt Nam "làm tay sai cho Mỹ".
   Năm 1 9 8 8 , Trung Quốc chiếm sáu đảo ở Trường Sa. Ta
đắm ba tàu, m ột số lính bị bắt... Đáng chú ư !à Hạm đội Liên
Xô ở Cam Ranh im re.

241

**

    Đàn áp dân phản đối Trung Cộng cưỡng đoạt lănh hố,Đảng ngỡ đă giam giũ' và khống chế được cơn lũ yêu nước của dân. Nhưng hậu quả lại hóa ra là tức nước vỡ đập.Nhưng ai hay qua đó, ít nhất cho tới năm 2 0 1 0 này, dân bắt đầu nhận ra Trung Cộng xúc phạm đến lợi ích Việt Nam, Việt
Cộng vẫn lặng lẽ đồng âm tín. Xem đây, ờ Hoàng Sa, Trường
Sa, một bên hủy hoại thể xác Việt, một bên chôn vùi tinh anh
Việt vào im lặng. Trong cuộc biểu t́nh chống Trang Quốc sử
Hà Nội hồi tháng 6, dán đă giương cao tên các quân nhân
                              527
                         TRẦN ĐĨNH
Sài  G̣n hy sinh năm 1974 ờ Hoàng Sa và gọi là liệt sĩ, anh hùng,
đón nhận vào ḷng ḿnh người lính Sài G̣n! Một hạm
trưởng Sài G̣n hy sinh lại tên là Ngụy Văn Thà! Vâng, Thà
Như Ngụy. Thà như ngụy dám đánh kẻ xâm lược. Giương ảnh
nêu tên các "chiến sĩ Cộng Ḥa" lên chỉnh là ngựi Bắc u - mê
- theo - cộng bắt đầu chuộc lỗi lầm từng u mê thù ghét, bắn
giết những tâm ḷng yêu - nước - phủ - nhận - cộng. Bắt đầu
nhận thấy xưa đi giết anh chị em Cộng Ḥa không có hề v́
“độc lập dân tộc" mà là để mở rộng bờ cơi cho Trung Cộng,
Xô Cộng, để lấy đất cho cái chủ nghĩa được coi làm báu vật
"bảo đảm cho độc lập dân tộc.” Bản thân tôi một đời bốn lần
chống, chống Pháp, chống Mỹ, chống Tàu rồi chống Cộng.
Chống cộng ngay từ lúc nó ló mặt th́ không chừng đỡ phải
chống ba thằng kia!
    - Này, như điềm báo trước ấy nhỉ. Sau Thà Như Ngụy th́
đến Đoàn Văn Vươn. Vươn thành Đoàn thành hàng ngũ rồi
ḱa. Tôi vẫn tin một vĩ nhân có tài biến đổi có tên Đại Liru
Manh... hay thằng Thời Đại.
  
2/. TG Trần Đĩnh đă đi guốc trong bụng Hồ Chí Minh.

- Lúc ấy dân nghi ông Hồ bán nước không ít đâu. Nhưng
nghe tuyên truyền, rất nhiều người vẫn ngây thơ tín rằng Hồ
Chí Minh đă cho Pháp vào để đuổi Tàu Tưởng đi.
Bịa, bịa.
Pháp vào Đông Dương thay thế Trung Quốc là việc hai nước
cùng phe Đồng Minh thương lượng với nhau, chả phải hỏi
han ǵ Ông Hồ. ông Hồ không thích cũng phải chịu. Không
chịu th́ họ bứng ông đi luôn! Nên biết "Hoa quân nhập Việt/’
quân Tưởng vào c̣n là đế "diệt cộng cầm Hồ," diệt cộng bắt
Hồ Chí Minh. Cho nên Cụ Hồ mới phải thề chứ, lúc ấy đảng
kiềng dân thật. Không kiềng có mà dân a lê hấp đá đi cho
Việt Quốc, Việt Cách lên. Chính quyền không một xu, hạt
thóc, hỏi ai nuôi, ai che chở đây? Rồi Pháp trờ lại, nguy cơ
lớn quá! Vậy phải mọi cách lấy ḷng dân. Phải thanh minh
không bán nước! Phải giải tán đảng!
Hương, một cháu gái đă
giải thích: "Thời chú, đất nước c̣n gần." Câu nói quá sâu sắc!
Nghĩ chọt thấy ờ, đúng vậy, ngày ấy đất nước gần v́ đảng
cần dân đố máu đê’ giữ lấy cho đảng cái chỗ sau này đảng sẽ
cầm quyền và thực hành món chuyên chính thẹo lệnh hai
cha mũi lơ; c̣n nay đất nước ờ đẩu đẵu đâu ẩy, của ai đó mất
rồi, sờ ṃ măi chẳng thấy. Phải nói hôm ấy nghe Hồ Chí
Minh nói chết th́ chết chứ không bán nước, tôi chạnh
thương v́ thấy ông ấy như đang thưa thốt với các đấng sinh
thành là dân, tôi nghĩ khi đứa con kém mọn đă dám đưa hẳn
hai ngả bán nước hay là chết ra để tự thanh minh th́ khó có
thể phản lại bố mẹ.
                               519


**

3/. Đầu đuôi cũng v́ vụ Watergate và chuyến viếng thăm TRC của Nixon ngày 21-2- 1972.

- Nhưng hỏi sao Bắc Kinh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa mà
Mỹ và thế giới lại mặc kệ? ừ, v́ đó là chuyện nội bộ hai anh
em nhà cộng, về ai cũng rứa cả, và đặc biệt nữa, Bắc Kinh lúc
ấy so với Hà Nội lại hết sức niềm nở, thân thiện với phương
Tây. Chính việc Việt Cộng cự tuyệt bắt tay với Mỹ năm 1977
đă tạo thuận lọi cho Bắc Kinh chiếm sáu đảo ờ Trường Sa
năm 1988! Anh tự trói anh vào cái cột trơ trụi giữa trời th́
anh chết với lang sói thôi. Nếu Việt Cộng nhận đề nghị b́nh
thường hóa của Tổng thống Carter th́ e Bắc Kinh chưa chắc
đă dám chiếm trắng trợn thế.
    - Bời hồi ấy đang cho rằng Mỹ sắp chết đến nơi, có điên
mới đưa tay cho nó bíu? Với lại Liên Xô chưa sập nên cà
cuống c̣n cay dược.
    - Vâng, chính v́ vị anh hùng này có cái gót A-sin (Gót
chân Achilles là một câu ngạn ngũ’ rất nổi tiếng nói về điểm
yếu của mỗi con người - B. T) Vị cứ phải núp dưới bóng đa
                              
 

  

4/. Giải mă trận Mậu Thân 1968

Nên thế giới đánh giá Việt Cộng thua to ở Tổng tấn công
Mậu Thân là chí lư.
    Ở phía Hà Nội, đầu những năm 19 8 0 , trong một hội nghị
Trần Độ công khai nói đến thất bại của T ết Mậu Thân. Sau
này anh bảo tôi anh đă thảo diễn văn cho Nguyễn Hữu Thọ
sẽ đọc trên Đài phát thanh truyền h́nh Sài G̣n T ết Mậu
Thân. Ta chiếm được đài nhưng không có mă khóa nên
không phát được bài của Thọ. Cũng may - Trân Độ nói - chứ
không th́ hô to bao nhiêu ê mặt bấy nhiêu. Hai chân Tồng
tiến công và Tổng nổi dậy cùng đi là tư tưửng quân sự cốt lơi
của Duẩn, theo ông Duẩn, không tính tới cuộe khởi nghĩa của
hàng chục tiểu đoàn Anh Hai là "phi cách mạng”.
     -      Nhưng rồi chính quân miền Bắc cũng đă đành phải "phi
cách mạng," nhảy ḷ c̣ suốt chiến dịch. Chả Anh Hai nào
theo Việt Cộng giải phóng mà lại chạy đến trại Mỹ - ngụy, tôi
đùa.
    Don Oberdorfer, nhà báo Mỹ, tác giả cuốn Tết! Điểm ngoặt
trong chiến tranh Việt Nam [Têt! The Turning Point in the
Vietnam W ar) in lần đầu năm 1971 và tái bàn năm 2 0 0 1 cho
                              
     559
                          TRẰN ĐĨNH
rằng trận Mậu Thân 1968 có 58.375 Việt cộng bắc và nam đă
bị chết. Dân chết 14.300 người, kể cả phụ nữ trẻ em. Đặc biệt
tố cáo có hơn 2.500 dân, trong đó có một số giáo sĩ, linh mục
Đức đă bị quân chiếm đóng Huê' tàn sát ờ Huế. Don
Oberdoríer viết khá tỉ mỉ vụ thảm sát tai tiếng ghê rợn này.
    Đảng tuyên truyền rùm beng cho thắng lợi Tết Mậu Thân.
Lờ đi sự thật đau đón là líế hoạch nổ súng bất ngờ của đảng
đă lọt vào tay Mỹ. Sau này CIA Mỹ giải mật một tài liệu cho
hay Mỹ biểt chính xác ngày giờ quân Bắc vượt vĩ tuyến vào
Nam nhưng tướng Creighton Abrams và đại sứ Bunker
không báo cho Chính phủ Sài G̣n biết. Nixon đă khoái trá
bảo Kissinger: Xong keo này sẽ có một bên nướng nhẵn hết
quân. Theo tài liệu được giải mật này th́ CIA cài được người
vào Trung ương cục miền Nam (Cục R.) Người ấy là ai th́ Mỹ
cố nhiên không giải m ật
    Sau này một lần nói chuyện với khá đông cán bộ và Duẩn
xung ḿnh, Duẩn x́ ra hai điều Mao nói với Duẩn khi Duẩn
đến Bắc Kinh báo cáo kế hoạch đánh một keo thắng ngay
bằng tổng tiến công và tổng nổi dậy. Nghe xong ư đồ to lớn
của Duấn, Mao hỏi: "Cái chối của đồng chí có đủ dài không?”
Quên đi vụ Mao Chủ tịch sai quân hầu dọn cho Duấn xem
phim hoạt h́nh "Chú bé kiêu ngạo," Duẩn kể lại rằng ḿnh
nghe mà ngạc nhiên quá! Sao Mao Chủ tịch lại thiếu ư chí
chiến thắng như thế. Duẩn cồn ngạc nhiên khi Duẩn báo cáo
Tây Nguyên của chúng tôi là nơi địch yểu v́ đất rộng người
thưa th́ Mao lại nói à, chúng tôi đưa vài triệu người sang đó
mà hay đấy. Không hiểu bụng dạ Mao hoặc quá tín yêu Mao,
Duẩn đâ không nhận ra là Mao châm biếm quyết sách hiếm
có của Bộ chính trị Việt Cộng. Mao sẵn sàng tỏ ư chả tin tẹo
nào vào giấc mơ đại thắng của Duẩn. Đánh động cho anh em
thấy cái chổi của chú em ngắn lắm. Thái độ khinh thị này
càng lộ ra rơ nhất ở câu cho vài triệu dân Trung Quốc sang
Tây Nguyên, ừ, mà nếu chú chọn chi đánh Tây nguyên mà
thắng th́ chúng anh có thể cho di dân dần sang được đấy.
                               560
                            ĐÈN cù
Tôi c̣n sợ rộng ra là có khi nhờ một cái lơng hó1hênh nào đó
ở Bẳc Kính mà CIA đă biết được kế hoạch Việt Cộng Tống
tiến công - Tổng nổi dậy...
    Lê Trọng Nghĩa và Vũ Lăng cho tôi hay Tết Mậu Thân quá
gay go, Giáp được cho về nước. Ở đây nên biết cuối 1967,
Giáp đă xin cho về v́ sức khỏe đă khá nhưng trong một cuộc
họp Bộ chính trị, Sáu Thọ nói tưng tửng: "Thôi, anh ấy th́
c̣n về làm ǵ nữa".
    Vũ Lăng khen Giáp: Tài là giề-nê-ran (general, tướng - B.
T) về cấm có hỏi tôi ở nhà vừa qua làm ǵ và sắp tới sẽ làm
ǵ. Bơ đi y như hiếu rằng tôi đă nhận được lệnh cấm khẩu và
giê-nê-ran tổng tư lệnh nên biết phận, đừng có mà tọc mạch
chơ vào.

***
5/. TG lật tẩy " bốc láo " của Hồ Chí Minh.

624
                              ĐÈN c ù
    Dịp đi Băi Cháy viết hoi kư cho T rư ờn g Chinh, tôi có hỏi
T rư ờn g Chinh tại sao Hội nghị trung ương 8 tổ chức Trung
ương mới mà Bác không làm tống bí thư? T rư ờ n g Chinh nói
tôi có đề nghị Bác làm nhưng Bác kiếu, nói c̣n bận công việc
của Quốc tế.
    Tôi tin là thật v́ không biết Quốc tế đă giải tán. Nhưng
Bác th́ thừa hiểu rằng c̣n Stalin th́ Bác không thể đẳm
đương chức trách lănh đạo nào hết.

    Vậy cớ sao 1945, Hồ Chí M inh lại ra làm Chủ tịch nước?
    Chắc Hồ Chí M in h nghĩ m ́nh đă lập công cho đư ợ c m ột
nư ớc V iệt Nam cộng sản ra đời th́ Stalin sẽ xá hết, xóa hết.
    Ai ngừ chính trong dịp Đại Khánh vẻ vang này, Nguyễn Á i
Quốc - Hồ Chí M inh và cả m ột V iệt Nam búa liềm đă bị Stalin
công khai hắt hủi, ruồng bỏ. Trong khi Sukarno vừa được
máy bay Nhật đặc cách đưa từ Sài G̣n về Indonesia giành
chính quyền (trư ớ c V iệt Nam hai ngày) liền được Stalin công
nhận ngay!
     Có điều lạ: Stalin từng lệnh cho Trần Phú thay Nguyễn Ái
Quốc làm tổng bí th ư đảng th́ sao sau mồng 2 tháng 9 năm
1945, Stalin lại không yêu cầu Hồ Chí M in h xuống cho người
khác vừa mắt Stalin lên thay làm chủ tịch nư ớc mà cứ một
m ực gạt thẳng. Lư do? Phải chăng Stalin không m uốn De
Gaulle thấy ông thân thiết với V iệt Cộng?6/. Phải chăng nạn nhân v́ thiếu tài năng và đức hạnh?

Cuối cùng, nạn nhân vĩ đại!
        Vâng, đó là Hồ Chí Minh.
Vâng, vào mấy thời điểm
quan trọng nhất của cuộc đời cách mạng vô sản mà ông
quyết liệt dấn thân, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đều nạn
nhân đích thực. Nạn nhân trước hết của chủ nghĩa cộng sản
và của đảng chính trị kiểu Lê-nin.
   Cuộc trường chinh của vô sản Đông Dương vừa khởi
động, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh liền nạn nhân lập tức.
   Các đồng chí Trân Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong sớm
cho ông nếm đắng cay. Lập xong Đảng cộng sản Việt Nam,
Nguyễn Ái Quốc tức th́ mất ghế. Mất đứa con t́nh thần:
Chính cương. Mất cả tên dân tộc (Việt Nam) của đảng. Chửi
Pháp thâm hiểm lập Đông Dưong (Indochine) nhưng thay
ngon cái tên Đông Dương cho Việt Nam. Lệnh Stalin mà!
    Ngay từ đầu đă ra oai, Stalin nhằm giáo dục cho toán cộng
sàn Việt cộng đầu tiên, những lănh tụ tương lai của Việt Nam
- trong có Nguyễn Ái Quốc - thấm th́a hai chân lư nền:Việt
Nam dưới Liên Xô và răm rắp tuân lệnh Stalin.

    Nguyễn Ái Quốc đă là một a-giăng thâm niên sáu năm
của Quốc tế Cộng sản! Đă theo học môn tuyên truyền kích
động ("agit-prop"] ở Kommunisticheskii Universitet
                              
   619
                           TRẦN ĐĨNH
Trudjashikhsja Vostóka, nơi chuyên đào tậo các nhân viên
gốc Viễn Đồng. Sách "Kom intem i Vyetnam,” - "Quốc Tế
Cộng Sản và Việt Nam” của giáo SU' Nga, Anatoli A. Sokolov
nói đến việc Ho Chí Minh ứng dụng chủ nghĩa cộng sản Liên
Xô vào Việt Nam. Đám báo Sự Thật chúng tôi từng nghe
Nguyễn Khánh Toàn, Trần Văn Giàu kể về thời các ông cùng
Nguyễn Ái Quốc học làm cách mạng vô sản ở đó. Kể lại cũng
để tỏ ra chúng tớ ngày ấy không kém thưng ông Bác lắm đâu.
    Và mới nhất: báo Nhân Dân ngày 3 0 - 6 - 2 0 1 3 ra một bài
kỷ niệm rất trang trọng viết: "Nguyễn Ái Quốc đến nước Nga
ngày 3 0 - 6 - 1 9 2 3 và đă có khoảng thời gian hơn sáu nâm
học tập rà hoạt động ở quê hương cửa Cách mạng Tháng
Mười, đất nước của Lê-nin v ĩ đại, trung tâm của phong trào
Cộng sản và Công nhân quốc tế, (tôi nhấn] ṭ ngày 30 - 6 -
19 2 3 đến tháng 10 - 1 9 2 4 ; từ tháng 6 - 1 9 2 7 đến 11 - 1927
và từ tháng 6 - 1 9 3 4 đến tháng 10 - 1 9 3 8 ”.
    Tóm lại sáu năm ở Liên Xô chỉ để học phương pháp làm
cách mạng vô sản. Cách mạng dân tộc đă cũ tàng tu, chà c̣n
ǵ phải học.
    Ngày Hồ Chí Minh lần đầu đến nước Nga 90 năm trư ớ c
mà báo đàng gọi là "sự kiện lịch sử, đă tạo ra bước ngoặt
quan trọng trong cuộc đời hoạt động của Người và cũng là
bước ngoặt quyết định đối với cách mạng Việt Nam." (Tôi
nhấn).
    Đúng, có qua cửa Mác sân Lê mới thành lănh tụ giai cấp
kiêm dân tộc được. (Như thời phong kiến phải qua cửa
Khổng sân Tŕnh).
    Nhưng sao b ư ớc ngoặt của Ho Chí Minh chỉ được là "quan
trọng"? Người làm cho số phận Việt Nam neo cột vào Liên Xô
mà lại không là quyết định ư?
    Cuối cùng bài báo công nhận: "Sau 9 0 năm nh́n lại,... Liên
bang Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Xô - viết (CCCP) chỉ c̣n là
kư ức đẹp đầy nuối tiểc".
                              
    620

**
7/.
Đúng thế, chính sách NCCR, thiếu khả năng và tư cách  lănh đạo của Hồ Chí Minh đă tự biến HCM thành một nạn nhân trước bè lũ ngu dốt thiển cận trong đảng CSVN, và hai đế quốc - TRC , Nga Xô.

Lần thứ ba Hồ Chí Minh là nạn nhân lớn là vào hồi Nghị
quyết 9, vào chính lúc Mao dạy "một tách đôi" là quy luật
biện chứng để phá sự thống nhất của phong trào cộng sản.
Tấm ḷng son hai vai hai gánh ân t́nh của Hồ Chí Minh liền
chịu cơn thử thách kinh hoàng.
    Ló’n đến độ sau đó Hồ Chí Minh ngồi chơi xơi nước. C̣n
suưt theo máy bay đâm xuống đất. Thoát nạn để chứng kiến
hai cộng sự cùng ḿnh làm nên Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa
hạ đài thiểu năo.
   Tôi đă đùa bảo Hoàng Minh Chính: V́ tên tuổi Hồ Chí
Minh quá chói lọi nên vụ án này mới cho đội tên ông! Có
người muốn là vụ án Hồ Chí Minh cơ.
   Tháng 7 - 19 6 6 , Cụ Hồ kêu gọi dân Việt đánh Mỹ.
    Thế nhưng chưa đầy nửa năm, sứ c khỏe Cụ bỗng sa sút
nghiêm trọng, khó đi lại, chỉ nằm, phải sang Trung Quốc
chữa bệnh.
   Sao sức khỏe Cụ sa sút nhanh thế? Anh em xét lại lờ m ờ
thấy việc Cụ đi Trung Quốc và Vơ Nguyên Giáp đi Đông Âu
                              
  631
                           TRẦN ĐĨNH
"dưỡng bệnh" - mộc người không biểu quyết, m ột người bỏ
phiếu trắng - là kết quả nhân sự ghê rợn cùa Nghị quyết 9.
    Đi chưa tới nửa năm Hồ Chí Minh đă về. Nhưng khoảng
một tháng lại đi. Lần này vắng nhà rất lâu. Rồi lănh tụ tối cao
đă phải cùng Vũ Kỳ lọ mọ ḍ đài tự cung tự cấp tin diễn biến
T ết Mậu Thân. Bộ chính trị chỉ cần Bác phát vào micro lời
chúc "tin mừng thắng lợi n ờ như h oa..."
    Cần chú ư: Đàu tháng 7 - 1 9 6 7 lănh tụ về nước th́ cuối
tháng 7 bỏ tù m ớ xét lại đău tiên - những kẻ phản đối nội
chiến, căn p hải nói rơ ra như th ế - và tháng 9, Giáp rời nước
đi dưỡng bệnh.
    Phải chăng về nựớc để cố ngăn chuyện đàn áp xét lại?
    Cụ biết chuyện đàn áp sẽ xảy ra và nó sẽ là mũi dao đâm
chí mạng vào mạng sườn đảng đế rồi chính nó chứ không
phải cái ǵ khác sẽ giam nhốt đàng ở trong ṿng gian dối cứu
mệnh. Chả lẽ để dân qua Lăng lại kháo nhau "ôn g Cụ trong
kia cũng bị cho nghỉ việc đấy" sao?
    Đảng rấ t chăm chút ǵn giữ dấu tích lănh tụ. Càng nhiều
th́ uy tín đảng càng dầy trong ḷng dân. Đó, căn nhà số 9
Villa Compoint, Paris 17. Nhưng căn nhà Hồ Chí Minh ỏ'
"chính chủ" cách Bắc Kinh sáu chục cây sổ để chữa bệnh thỉ
lại hương tàn khói lạnh! Hồ Chí Minh không bằng ḷng Mao
lên ngôi Lênin của thời đại mới th́ sao Mao lại cho xây dựng
dấu tích lịch sử của Hồ ở nước ông được?
    Đâ không cho nhà lưu niệm mà c̣n xúc phạm!
    Năm 2 0 1 3 , báo chí Trung Quốc bỗng nói đến cuốn sách
"Hồ Chí Minh sinh b́nh khảo” của học giả Hồ Tuấn Hùng, giáo
sư chính trị Trường Đại học quốc lập Dài Loan ở Đài Bắc,
cháu họ nhân viên t́nh báo Trung Cộng Hồ Tập Chương. Bắc
Kinh không hề lên tiếng bác bỏ́ (C̣n riêng cá nhân tôi thấy
Hồ Chí Minh hết sức Nghệ và hết sức Việt Nam)!
                              
  632
                              ĐÈN CÙ
    Vẻ như ganh với giáo sư Hồ Tuấn Hùng, China Org. com,
một cổng thông tin điện tủ’ của chinh phủ Trung Quốc có bài
đánh giá mười công tŕnh kiến trúc xấu nhất thế giới. Đâ
chọn Lăng Hồ Chí Minh. Nhận xét giống như nhà xí công
cộng thời La Mă!
     Lịch sử không thể lờ đi sự thật này: Với Hồ Chí Minh, ai
vung nhát đao đầu tiên và ai hạ lưỡi đao cuối cùng? Thưa,
hai lănh tụ Quốc tế tối cao Stalin Ưà Mao.

     Pierre Brocheux nói: "Trong vụ án xé t lại chống Đảng
cũng vậy, ông Hồ Chí Minh cũnq đă nhộn ra bản ch ă t củo ch ế
độ nhưng chằng làm ǵ được. Hơn nữa, k ể t́r năm 1960 chính
nhóm Lê Duăn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh m ới thự c s ự ià
những người nắm quyên. Theo nghiên cứu cửa tôi th́ cà một
g ia i đoạn trư ớ c khi qua đời, ông Hồ bị cách ly khỏi quyền lực,
tứ c là không hề có quyền ǵ. ông ây bị biến thành m ột biểu
tuụng".
     Cuối cùng m ột vấn đề nổi lên: Nạn nhân chính trị của
đảng đều kháng cự hết. Thí dụ chúng tôi! Chúng tôi coi lẽ
phải cao hơn uy tín đảng.
     HỒ Chí Minh có câu nổi tiếng Không có g ́ quư hơn độc lập,
tự do. Một nguyện ước xa vời. Công dân nước Cộng ḥa Xâ
hội Chủ nghĩa Việt Nam vào nhà tù xă hội chủ nghĩa chính v́
hai chữ tự do. Và bản thân Hồ Chí Minh? Có được tự do lập
đảng không? Có được tự đo bỏ ngoài tai ư muốn của Stalin và
Mao không? Có được tự do xử lư h́nh hài sau khi chết
không?... Có lẽ chỉ được tự do duy nhất là đi gặp Mác, Lê...
Nhưng ai lđếm chứng? Chưa nói dân tiếc giá như Bác nói đi
gặp cả Trẫn Hưng Đạo, Lê Lọi, Quang Trung nữa... Ta có thế
thấy ḷng trung của Hồ Chí Minh với Lê-nin, Stalin, Mao là vô
bờ. Và phải chăng v́ thế mà ḷng trung của Hồ Chí Minh với
nước Việt, dân Việt không ăm ắp?
     Hồ Chí Minh c̣n m ột câu nữa: "Không sợ thiếu, ch́ sợ
không công bằng.” Nhưng vừa độc lập, công bằng liền bị vi
                              
     633
                          TRĂN ĐĨNH
phạm. Bác Hồ kêu gọi Tuần lễ vàng, dân hưởng ứng nồng
nhiệt và vàng đó đă được liơi lộ cho tướng lĩnh Tưởng Giới
Thạch ờ Hà Nội đế họ không thực hiện nhiệm vụ "cầm Ḥ
(bắt giũ- Hồ Chí Minh) diệt cộng" (ép cộng sản rút lui.) V́ lợi
ích dân mà phải hối lộ bấn thỉu c̣n tạm xá. Nliưng đằng này
hối lộ thành công, yên ổn đâu đấy rồi, Đảng liền theo đúng
chù thuyết tiến lên "cầm dân miệt chủ,” giũ' dân làm kẻ bị
lănh đạo c̣n đảng th́ nắm hết, hưởng hết.
    Phải nói trong khi cho quân Tương vàng, Bác cũng có cho
dân những lời châu báu: "Hồ Chí Minh chỉ biết có mỗi Đảng
Việt Nam" nên đă giải tán đảng cộng sản.
    Sau đó sang Pháp, Hồ chí Minh tuyên bổ trên Journal de
Genève: Bạn bè chúng tôi không nên lo chủ nghĩa m ác-xít sẽ
du nhập vào đất nước chúng tôi. Lại trên báo Le Pays: Những
lí thuyết m ác-xít không thể áp dụng ờ nước chúng tôi được.
    Lúc ấy chưa được phép nói nhân dân Việt Nam coi Liên
Xô, tổ quốc Cách mạng Tháng Mười Nga là tổ quốc thứ hai
của ḿnh.
                             * * *
    Có thể khẳng định một điều: Chiến tranh "chổng đế quốc
Pháp, Mỹ” của Việt Cộng đều chịu sự chỉ đạo của ư thức hệ
cộng sán - chính quyền ra từ ṇng súng, vừa "giải phóng dân
tộc” vừa "đánh đô’ từng bộ phận chủ nghĩa đế quốc," góp
phần quan trọng "giải phóng loài người".
    Vậy cuộc kháng chiến chổng Pháp của nước Việt Nam
Dân chủ Cộng ḥa năm 1946 th́ sao?
    V́ thực dân Pháp quay lại! Quá đúng. Không thể bác bỏ.
Tướng De Gaulle đang muổn phục hồi danh dự Đại Pháp vốn
xây dựng lâu đời trên hệ thống thuộc địa. Mà khốn thay
Roosevelt, tổng thống Mỹ lại phất cờ giải thực!
                              
  634
                           ĐÈN CÙ
   (Nhưng chú ư: Thực dân Pháp quay lại không có nghĩa là
không thế thương lirựng thỏa hiệp. Indonesia chiến tranh
với Hà Lan một thời gian rồi độc lập đó).
   Phải thấy c̣n một cái v́ rất quan trọng khác nữa.
   Có thể nói chiến tranh Việt - Pháp nổ ra năm 1946 là v́
Stalin không công nhận nước Việt Nam Dận chủ Cộng ḥa ra
đời ngày 2 tháng 9 - 1945 cùng chủ tịch Hồ Chí Minh của nó.
Và lư do không công nhận nằm ở trong một mẹo sách lược
toàn cầu của Stalin!
   Vâng, là thế này: Ngay sau khi Thế chiến 2 kết thúc, để
kéo De Gaulle ĺa bỏ Mỹ - Anh, Stalin đă chủ trương úng hộ
De Gaulle khôi phục thế lực Đại Pháp bằng chiếm lại các
thuộc địa đă mất - ít nhất với Đông Dương th́ cũng từng nêu
ư kiến trao nó cho quốc tế quản trị, Cho nên Stalin phải lờ
Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa. Công nhận th́ bằng nẫng Đông
Dương của De Gaulle mà đẩy De Gaulle ngả hẳn theo Mỹ -
Anh mất ư? Ở đây chưa nói chuyện Stalin không mấy ưng Hồ
Chí Minh.
    Theo Stalin th́ Việt Nam ở tư cách thuộc địa sẽ đóng góp
được cho cách mạng vô sản nhiều hơn. Nguyên tắc này rồi
dẫn tới "qui luật" chủ nghĩa xă hội bảo đảm độc lập dân tộc.
Và Stalin nắm nguyên tắc này hơn ai hết.
   Kết quả là các đảng cộng sản liên quan vói Pháp, nhất là
Đảng cộng sản Pháp, đều nhận được chỉ thị ủng hộ De Gaulle
lấy lại thuộc địa. Khi làm chánh soái đưa quân viễn chinh
Pháp sang Việt Nam, tướng D'Argenlieu đă được Maurice
Thorez, tổng bí thư Đảng cộng sản Pháp lúc đó là phó thủ
tướng Pháp, cổ vũ nhiệt liệt: Hăy tẩn ra tṛ chúng nó đi nhá!
   Trong khi Hồ Chí Minh không! Không nhận đưọ'c một thứ
ǵ hết! Thế là bèn bày ra ở trước mắt Việt Cộng con đường
duy nhất là vũ trang chiến đấu. Đó, hai bài học chói lọi: Một
của Xô Cộng đă nêu năm 1917, một của Trung Cộng hiện
đang tiến hành với cái tên "Tŕ cửu chiến” mà rồi Việt Cộng
                               635
                           TRẦN ĐĨNH
chuyển sang thành "Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng
lọ'i." Mà cũng chẳng phái bước ngoặt hiếm trờ ǵ v́ từ 1941,
noi theo hai bài học chói lọi nói trên, Cương lĩnh Việt Minh
đă nêu “đánh Pháp đuổi Nhật," vậy bây giờ có nồ súng đánh
Pháp th́ cũng là chấp hành tiếp cương lĩnh đó ỏ' trong điều
kiện đảng đă cầm quyền ờ cả nước - tức là so với thời Tân
Trào th́ c̣n thuận lợi hơn rất nhiều. Tŕ cửu chiến mà Việt
cộng chuyển sang thành Trường kỳ kháng chiến nhất định
thắng lợi, ngụ ư thắng lợi cuổi cùng là đảng nắm chính
quyền. Nểu chẳng may kẻ thù có mạnh hơn th́ tạm dạt sang
lánh nạn bên Quảng Tây, chờ thời cơ. Cù cưa chiến. Việt Nam
dứt khoát phải do cộng sản lănh đạo, dù đất cát có bị nát
bươm ra v́ bom đạn!
     Thử qiả thiết nếu Ḥ Chí Minh nhận được cửa Stalin chỉ thị
thỏa hiệp với Pháp?
     Th́ Việt Cộng sẽ chấp hành tắp lự! Việt Nam sẽ theo đúng
Tạm ước và Hiệp định sơ bộ đă được Hồ Chí Minh kư kết mà
gia nhập Liên hiệp Pháp! Nghĩa là sẽ không có cuộc kháng
chiến chống Pháp - hoặc có th́ cũng chóng kết thúc - cùng
chuyện mở biên giới cho "kim chỉ nam" vào chỉ đạo cách
mạng Việt Nam. Sẽ không có hằng hà sa số các loại nạn nhân
trong đó có Hồ Chí Minh.
     Cũng cổ thể có người nói: Không, Hồ Chí Minh sẽ chống
lại.
     Vâng, dám chống thi đă không có cải cách ruộng đất, thảm
họa của dân Việt.
      Kíp tới cuộc kháng chiến chống Mỳ, t́nh h́nh lại càng
khác xa nữa. Stalin không c̣n, Lê Duẩn xoay trục đă suy tôn
Mao lên làm Lê-nin thời đại cách mạng Á-Phi-La. Đền lại, ở
Việt Nam, Mao Trạch Đông xoay trục nhân sự th́ Lê Duẩn,
Nguyễn Chí Thanh vọt lên.
                              
 
8/.
"Tháng 3 - 1 9 4 6 , Hồ Chí Minh nói ở Nhà hát lớn Hà Nội: Hồ
Chí Minh chết th́ chết chứ không bán nước!" chỉ là một lời mị dân khi lúc c̣n sa cơ thất thế!


636

    Ngày xưa Hà Nội gọi chế độ Việt Nam Cộng Ḥa là ngụy
bán nước v́ để cho quân Mỹ vào. Nay nhiêu người gọi Việt
Cộng là bán nước. Th́ đó, đế Trung cộng chiếm dân biến đảo
mà cứ im măi, khi đâu tranh lại.nêu cao "nhân nghĩa"? [lời
Nguyễn Thiện Nhân “tống kết ư dÔT́u g ử i Quốc hội họp ngày
2 0 - 5 - 2014 về vụ giàn khoan Trung Quốc).
    Tháng 3 - 1 9 4 6 , Ḥ Chí Minh nói ở Nhà hát lớn Hà Nội: Hồ
Chí Minh chết th́ chết chứ không bán nước!
    H́nh như đang có hiện tượng phục tố ờ đây.

IV/. Bổ Túc Chính Sách Kinh Tế Sai Lầm của CSVN

1/. Chính phủ Việt Nam đang ‘dâng’ nền kinh tế nước nhà cho Trung Quốc?http://www.voatiengviet.com/content/chinh-phu-vietnam-dang-dang-nen-kinh-te-cho-trung-quoc/2585110.htmlhttps://www.facebook.com/VOATiengViet/posts/101525903575430082/.Trung Cộng sẽ đổ và bài học Latvia cho người Việt Nam


http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2015/01/trung-cong-se-o-va-bai-hoc-latvia-cho.html3/. Chính sách kinh tế CSVN là một kinh tế tiêu thụ, không đặt nặng vào kinh tế thị trường sản xuất.

Từ những dự án xây cất rất nhiều khu vực giải trí, trung tâm du lịch đến vụ phá hoại di tích lịch sử qua dự án "đại công trường" metro tại Sài G̣n.

4/. Mất nền an ninh quốc gia là mất tổ quốc. Vậy th́ cớ sao có tin ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc?


http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2015/01/bo-chinh-tri-rung-ong-ve-tin-ong-nguyen.html

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/01/tu-cai-chet-cua-pham-quy-ngo-en-cai-sap.html

http://www.rfavietnam.com/node/2397

5/. Kính mời độc giả đọc chơi để xem bài dưới đây, có giúp ích ǵ cho đại cuộc giải trừ nạn Đại Hán và phát triền VN trong tương lai.

http://www.generalhieu.com/chinhnghia_biendong-u.htm

6/. Một cách tổng quát, sách "Đèn Cù" không ra khỏi thông lệ 'đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu'. Dù đồng thanh và đồng khí chỉ có một mức độ giới hạn nào đó dưới nhăn quan của các chiến lược gia, tuy nhiên vẫn giữ được cai liêm sĩ và ḷng yêu nước theo cách riêng của các đối tượng.

Dù sao  cuốn sách có thể đóng góp vào một số dữ kiên lịch sử đảng CSVN, và thức tỉnh quần chúng Việt Nam đứng dậy để cứu quốc.


Trân trọng,

Trần Văn Thưởng
(9/1/2015)

Chiến Thuật và Chiến Lược
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 2
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 3
Tổ Chức, Lănh Đạo và Chiến Lược- Chiến Thuật Hành Động
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 5
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 6
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 7
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 8
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 9
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 10
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 11
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 12
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 13
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 14

generalhieu