Hà Nội Tấn Công Mùa Mưa

[…]

Bắc Quân đã làm chủ Snoul tại trạm cuối cùng phía cực nam Đường Mòn Hồ Chí Minh. Trong một trận chiến kéo dài năm ngày, họ đã đánh phá tơi bời một chiến đoàn QLVNCH gồm 4 ngàn quân lính phòng thủ tỉnh Snoul, và buộc lực lượng này phải triệt thoái cách vô trật tự. Sài Gòn quả quyết là kế hoạch dự trù trước là cuộc triệt thoái đã được thi hành khi bắt đầu mùa mưa; tuy vậy có đầy dẫy chứng cớ là QLVNCH dời đi trong vội vã thiếu chuẩn bị. Họ để lại không dưới 72 quân xa - kể cả xe tăng, thiết vận xa và xe vận tải - và mười một khẩu đại bác. Không Quân Mỹ đã dội bom để phá các khí giới này khỏi sa vào tay đic̣h quân.

Theo các báo cáo chính thức trận chiến gây cho QLVNCH thiệt hại khoảng 800 chết, bị thương và mất tích; Cộng Sản rêu rao một con số gấp đôi. Sài Gòn báo cáo là với không yểm Mỹ quân lính họ gây thiệt hại cho 4.500 địch quân. Tuy vậy thành quả tồi bại tại Snoul gây hoang mang tại Sài Gòn đến độ khiến Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Hiếu người chỉ huy chiến đoàn bị cách chức.

[…]

Time
Monday, June 21, 1971

generalhieu