Tướng Hiếu và Băng Miền Tây

Nhưng mỉa mai nằm ở chỗ chỉ có việc thăng cấp cho các cấp nhỏ mới chịu những luật lệ phức tạp và bất công. C̣n việc thăng cấp cho các cấp lớn th́ tùy hỉ, tùy gà nhà hay không. Khi Tổng Thống Thiệu đến thăm An Lộc sau trận chiến, sau khi ông gắn Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chương cho Chuẩn Tướng Hưng và tôi, cũng như thăng cấp cho một số sĩ quan, th́ Trung Tướng Nguyễn Văn Minh bỗng vội hỏi: "Ê Trường, toa có Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chương chưa?". Đại Tá [Mạch Văn] Trường vội trả lời: "Dạ chưa". Trung Tướng Minh vội vă móc chiếc Đệ Tam Đẳng BQHC đưa cho Tổng Thống Thiệu gắn cho Đại Tá Trường.

(Cách mấy tuần trước, lúc t́nh h́nh An Lộc cực kỳ sôi động, Trung Tá Trường cùng vài cận vệ đến BCH/TK của tôi, trên cổ quấn băng có vẻ như bị thương, để xin tản thương. Nhưng Đại Tá Lưỡng và tôi đă có chỉ thị từ trước cho nhân viên phụ trách băi đáp tản thương, phía Nam BCH/Tiểu Khu chỉ ưu tiên tản thương cho những anh em nào bị thương quá nặng, hoặc không đi đứng được. C̣n lại phải vào điều trị tại bệnh viện Tiểu Khu).

Trung Tướng Nguyễn Văn Minh, người thay thế Tướng Đỗ Cao Trí tử nạn phi cơ tại Tây Ninh, lại đối xử hằn học thiếu lễ độ với một vị Tướng đàn anh trong sạch được ḷng cảm mến của đồng bào, đó là Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu, cựu Tư Lịnh SĐ5/BB chỉ v́ Trung Đoàn 8 BB do Đại Tá Bùi Trạch Dần chỉ huy năm 1971 bị tổn thất nặng khi rút lui từ Snoul về Lộc Ninh và Thiếu Tướng Hiếu được Đại Tá Lê Văn Hưng thay thế ngay sau đó. (Lẽ ra người xứng đáng để chỉ huy SĐ5/BB phải là Đại Tá Lê Nguyên Vỹ, một sĩ quan trong sạch, nhiều năm kinh nghiệm với SĐ5/BB tại vùng 3 CT).

Cũng trong trường hợp tương tự, các đơn vị của SĐ5/BB bị tổn thất nặng nề tại Lộc Ninh th́ vị Tư Lịnh lại được thăng cấp Chuẩn Tướng thực thụ đặc cách mặt trận, mặc dù Tướng Hưng mang lon Chuẩn Tướng nhiệm chức cách đó không bao lâu và trận chiến An Lộc chưa thực sự bắt đầu.

Đó là tệ nạn bè phái, cổ cánh đang diễn ra trong cả miền Nam. Điều đáng trách là những sĩ quan nào từng phục vụ tại Sư Đoàn 21 BB (Sư Đoàn hoàng gia), do Tướng Trần Thiện Khiêm (lúc này đang làm Thủ Tướng) thành lập, đều được trọng dụng trong các chức vụ then chốt trong quân đội, để chuẩn bị hậu thuẫn cho Tướng Khiêm lên làm Tổng Thống sau này. Cho nên việc thăng thưởng đó cũng chẳng có chi là ngoại lệ v́ Tướng Quang, Nghi, Minh, Hưng và Trung Tá Trường, v.v. đều xuất thân ở Sư Đoàn 21 BB.

Tướng Trần Văn Nhựt
Cuộc Chiến Dang Dở (2002)
trang 270-271

generalhieu