Đặc Trách Chống Tham Nhũng

Khi Phó Tổng Thống Trần Văn Hương tiếp xúc Tướng Hiếu để mời giữ chức Phụ Tá Phó Tổng Thống Đặc Trách Bài Trừ Tham Nhũng với hàng Thứ Trưởng, Tướng Hiếu đang ngồi chơi xơi nước ở Đà Nẵng với chức vụ Tư Lệnh Phó Hành Quân Quân Đoàn 1. Phó Tổng Thống Hương chọn Tướng Hiếu v́ Tướng Hiếu là quân nhân thanh liêm nhất trong hàng tướng lănh, đồng thời là người công chính, thẳng thắn và can đảm dám nói dám làm, không ngán sợ bất cứ quyền lực nào.

Tướng Hiếu nhận lời mời của Phó Tổng Thống, phần v́ nhận thấy tài năng quân sự của ḿnh đang bị lăng phí từ khi bị đặt vào chức vụ "ăn không ngồi rồi" từ tháng 6/1971, phần v́ nhận thức được nạn tham nhũng là yếu tố chính làm suy yếu quân đội và nghĩ ḿnh có thể kiện toàn khả năng chiến đấu của quân đội bằng cách bài trừ tham nhũng.

Cá nhân Tướng Hiếu đă từng nếm đủ mùi vị của nạn tham nhũng, từ vụ nhỏ tới vụ lớn. Tướng Hiếu đă bắt viên tài xế trả lại thùng hộp sữa đặc cho Quân Tiếp Vụ, khi khám phá ra là vợ ḿnh đă dùng địa vị tư lệnh sư đoàn 22 để mua hơn số 6 hộp sữa đặc một gia đ́nh quân nhân được phép mua hàng tháng. Tướng Hiếu đă buộc một trung uư thuộc cấp lấy lại một tủ lạnh và một máy truyền h́nh đă được chở tới tư dinh dưới h́nh thức biếu xén. Tướng Hiếu biết ḿnh bị hất cẳng khỏi Sư Đoàn 5, v́ không thuộc băng tham nhũng miền Tây của Tướng Nguyễn Văn Minh. Khi làm việc với các tướng lănh mang tiếng tham nhũng khác, Tướng Hiếu vững vàng duy tŕ lập trường thanh liêm của ḿnh. Tướng Trần Văn Nhựt có khoe trong bài Tôi Làm Tỉnh Trưởng đăng trong tạp chí KBC số 17 là khi ông về làm Tỉnh Trưởng B́nh Long, không như các tỉnh trưởng ở các tỉnh khác đă phải mua chức từ 2 đến 8 triệu đồng, ông đă không phải đóng một xu cắc nào cho Tướng Đỗ Cao Trí. Có điều ông quên không giải thích rơ: lư do là v́ lúc đó Tỉnh B́nh Long nằm trong khu vực thuộc quyền Tướng Hiếu, Tư Lệnh Sư Đoàn 5, mà Tướng Trí th́ lại nể Tướng Hiếu.

Khi về làm việc tại Phủ Phó Tổng Thống, Tướng Hiếu liền đem áp dụng chiến thuật Tướng Hiếu quen dùng ngoài chiến trường là đánh nhanh và đánh thẳng vào trọng tâm địch quân. Về làm việc tháng 2/1972, tháng 7 Tướng Hiếu đă hoàn tất điều tra vụ lạm dụng Qũy Tiết Kiệm Quân Đội. Để che đậy vai tṛ của Phủ Thủ Tướng (Trần Thiện Khiêm) và của Phủ Tổng Thống (Đặng Văn Quang), Tổng Thống Thiệu vội vàng quy lỗi và cách chức Bộ Trưởng Quốc Pḥng, Tướng Nguyễn Văn Vỹ. Tiếp sau vụ này, Tướng Hiếu đồng loạt lập hồ sơ điều tra tham nhũng của Tướng Cao Văn Viên (Tổng Tham Mưu Trưởng), Tướng Trần Thiện Khiêm (Thủ Tướng), Tướng Đặng Văn Quang (Cố Vấn Tổng Thống), và kể cả Tổng Thống Thiệu! Để tránh hậu nạn, Tổng Thống Thiệu vội vàng rút Tướng Hiếu khỏi chức vụ Thứ Trưởng Bài Trừ Tham Nhũng và đưa về chức vụ Tư Lệnh Phó Hành Quân Quân Đoàn 3 vào tháng 10/1973.

Nguyễn Văn Tín
Ngày 27/12/2000

generalhieu