Thiệu Sa Thải Bộ Trưởng Quốc Pḥng

SAIGON, Nam Việt Nam, 6 tháng 8 (Reuters) - Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đă cách chức Bộ Trưởng Quốc Pḥng, Trung Tướng Nguyễn Văn Vỹ, sau một vụ x́ căng đan tài chánh liên quan đến việc quản trị sai quấy của quỹ tiết kiệm quân đội to lớn của Nam Việt Nam.

Theo một sắc lệnh của tổng thống, Tướng Vỹ được cho về hưu và cấm không được xuất ngoại cho đến khi một cuộc điều tra về việc quản trị quỹ lên tới cả chục triệu đô la nhằm giúp các quả phụ và các phế binh hoàn tất, theo lời đài phát thanh Sàig̣n.

Các nguồn tin quân đội cho biết là Tổng Thanh Tra quân đội có thể c̣n cáo buộc chính thức Tướng Vỹ là nhân vật đă tham gia trong nội các của Tổng Thống Thiệu từ năm 1967 và là người có trách nhiệm về Quỹ Tiết Kiệm Quân Đội.

Tháng 3 vừa qua, một tuần báo quân đội do một nhóm sĩ quan trẻ viết đă tố giác những sự bê bối trong việc điều hành một quỹ lên tới 8 hay 10 triệu đô la, tạo nên bởi sự đóng góp bắt buộc 100 đồng hàng tháng (khoảng 25 cents) của mỗi quân nhân. Một trong những tố giác là một số quả phụ không nhận được tiền tử sĩ sau khi chồng họ đă chết hơn một năm.

Tướng Vỹ phủ nhận các bài báo tố giác ông biển lận và có tin mới đây cho biết ông đă viết cho Tổng Thống Thiệu là một cuộc điều tra về quỹ đang tiến hành dưới quyền Phó Tổng Thống Trần Văn Hương không hợp hiến pháp và thiếu tính cách vô tư.

Tuy Tướng Vỹ, 56 tuổi, Bộ Trưởng Quốc Pḥng, được đào tạo tại Pháp, ông không dính dáng ǵ đến việc đánh giặc hay liên hệ với các vấn đề chiến thuật và chiến lược. Tướng Vỹ, từng phục vụ dưới chính quyền thực dân Pháp, và được ân thưởng Huy Chương Danh Dự Quân Đội Pháp, cầm đầu một bộ phận hành chánh quân sự rườm rà quản trị quân đội.

Tổng Thống Thiệu chuyển giao ghế Bộ Quốc Pḥng cho Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm, đang nắm ghế Bộ Trưởng Nội Vụ. Theo sắc lệnh của Thiệu, bảy đại tá và ba nhân viên dân sự cũng bị sa thải khỏi Bộ Quốc Pḥng và bị từ chối không được phép rời khỏi xứ.

The New York Times
Thứ hai mồng 7 tháng 8 năm 1972

Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu