"Ngồi Chơi Xơi Nước"

Khi mất chức Tư Lệnh Sư Đoàn 5 sau vụ triệt thoái Snoul vào tháng 6/1975, Tướng Hiếu được "thăng chức" Tư Lệnh Phó Hành Quân Quân Đoàn 1, phụ tá cho Tướng Hoàng Xuân Lăm. Ra tới Đà Nẵng, Tướng Hiếu cảm nghiệm thấy ngay ḿnh được bổ nhiệm vào một địa vị "ngồi chơi xơi nước". Bằng chứng là tuy Tướng Hiếu giữ chức vụ này cho tới tháng 01/1972, Tướng Lăm, khi được hỏi ngày 2/1/1999, không nhớ là Tướng Hiếu có làm phụ tá cho ông.

Tuy nhiên có một cố vấn Mỹ tên Gary nói là có gặp Tướng Hiếu tại Vùng 1 Chiến Thuật: "Tôi đă có diễm phúc gặp Tướng Hiếu. Tôi được bổ nhiệm phục vụ với Sư Đoàn QLVNCH tại Chu Lai năm 1972. Sư Đoàn này một dạo đi Quảng Trị sau vụ tiến chiếm Phục Sinh 1972. Tiếp sau đó đi Phú Cát vào tháng 8 để vây hăm tỉnh thành tại đó. Tôi t́nh cờ tham dự một số buổi họp trong đó Tướng Hiếu cũng tham dự. Những buổi họp này liên quan đến chiến lược (không phải tại Chu Lai)." (Ư Kiến Bạn Đọc, số 188).

Có một biến cố hi hữu xảy ra trong giai đoạn Tướng Hiếu rời chức vụ Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 1 để về làm Thứ Trưởng Đặc Trách Bài Trừ Tham Nhũng cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương vào tháng 2/1972. Tư Lệnh Đệ Thất Hạm Đội Mỹ mời Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 1 ra thăm Hạm Đội. Ngày ra thăm được ấn định vào một ngày trước ngày bàn giao chức vụ Phó Tư Lệnh Quân Đoàn. Đại Tá Phan Đ́nh Soạn, gốc Pháo Binh được chỉ định Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 1 thay thế Tướng Hiếu. Ông đi coi bói chọn ngày lành tháng tốt, yêu cầu Tướng Hiếu dời ngày làm lễ bàn giao lên sớm hơn ngày dự định trước, trước cả ngày ra thăm Hạm Đội Mỹ. Tướng Hiếu chiều ư, tuy lấy làm tiếc lỡ mất dịp may hiếm có đó. Thế là Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 1 mới về nhậm chức được vinh dự ra thăm Đệ Thất Hạm Đội Mỹ. Chẳng may, trên đường bay ra Hạm Đội, trực thăng chở Tư Lệnh Phó Quân Đoàn nổ tung trên trời. Tướng Hiếu thắc mắc không biết tai nạn gây nên đó có nhắm vào cá nhân ḿnh không ?!

Nguyễn Văn Tín
Ngày 01/01/2001

Cập nhật ngày 16/09/2002

generalhieu