Một Chút Vương Vấn Quân Sử Về Trận Đánh Snoul

Hôm nay bỗng nhớ thương tất cả các NT, NĐ, anh em chiến hữu đă chết sống bên nhau trong trận đánh Snoul. Trận đánh nầy là một khúc quanh lịch sử liên hệ đến vận mệnh VNCH yêu quư của chúng ta.

Nếu kế hoạch "Điệu Hổ Ly Sơn" được thi hành th́ có thể không có 'Mùa Hè Đỏ Lửa', rồi nội dung của Hiệp Định Ba Lê 1973 đă làm chúng ta mất nước. Muốn thi hành kế hoạch nầy, cọp phải ly sơn để bị lọt bẩy sập và phe ta phải có lực lượng tăng viện đúng thời điểm ít nhất phải gấp hai lần địch th́ mới chắc tiêu diệt toàn bộ địch, để tránh hậu hoạ cho 'Mùa Hè Đỏ Lửa' năm 1972, Hiệp Định Ba-Lê thất lợi năm 1973 cho VNCH, dẫn đến HK quyết định cắt viện trợ quân sự cho VNCH, ...

Tiếc thay số lượng quân viện không đủ như nhu cầu chiến thuật "Điệu Hổ Ly Sơn", cũng như quá muộn.

Trân trọng cám ơn các tác giả nhiều bài liên quan đến trân đánh Snoul. Tôi kính trọng quư vị đă bỏ th́ giờ đi t́m hiểu một sự kiện quân sử liên hệ đến vận mệnh Tổ Quốc VN yêu quư cho đến ngày nay.

Thưa các chiến hữu,

Có nhiều sự kiện liên hệ đến trận đánh Snoul vẫn không có câu trả lời:

(1) Phải chăng t́nh báo địch có hiệu quả đánh lừa t́nh báo đồng minh, báo chí, và phe ta khi chúng tung tin rằng chúng chỉ tung ra một trung đoàn để vây đánh CĐ 8 BB tại Snoul?

(2) Tại sao BTTM/ QLVNCH và Đại Tướng Cao Văn Viên không có câu trả lời: "Tại sao không cung cấp thêm một sư đoàn trừ bị để tiêu diệt địch từ ngày 27/5/1971 đến ngày 30/5/1971 ngoài việc tăng cường LLXKQĐ3 quá muộn?

(3) Tại sao t́nh báo phe ta và đồng minh không tin tưởng về các tin tức trận liệt từ chiến trường Snoul, báo cáo do Tướng Nguyễn Văn Hiếu, Đ/T Bùi Trạch Dần và TĐT 1/8 : Công Trường 5 và Công Trường 7 đang vây đánh CĐ 8 BB từ ngày 24/5/71?

Tham chiếu: TL CSVN, "Trận Đánh 30 Năm" trang 405 cũng như địch học lóm từ TĐ 1/8 về kế hoạch im lặng truyền tin của TĐ 1/8 trang 451 trong các trận đánh của địch về sau.

(4) Tại sao đặc công VC giả dạng lính Địa Phương Quân bao vây cố bắt sống một TĐT tham dự trận đánh Snoul trong đêm 3/6/1971 tại tỉnh lỵ B́nh Long?

Tiếc thay hai nhân chứng gián tiếp, T/T Phan Hòa Hiệp và Đại Tá tỉnh trưởng BD Nguyễn Văn Của đă chết, và một nhân chứng dân sự trực tiếp vẫn c̣n sống tại HK nhưng đương sự yêu cầu không tiết lộ v́ vấn đề an ninh và nhiều lư do cá nhân khác.

Xin cám ơn bài học ḷng yêu nước vĩ đại của Tướng Nguyễn Văn Hiếu. Ông không bao giờ than trách thượng cấp cũng như kẻ thuộc cấp khi sự việc đă xẩy ra ngoài quyền hạn và khả năng can thiệp của ông. Tôi nghĩ, nếu những yêu cầu của tướng Hiếu được thoả nguyện trong trận đánh Snoul thí có thể Tướng Hiếu không bị thảm sát một cách đau đớn như thế cũng như chúng ta không cùng nhau sống tha phương như ngày nay.

Bây giờ chúng ta đă mất hết, chỉ c̣n có nhau, nên xin trân trọng yêu cầu: Xin chúng ta hăy cùng thương yêu nhau trên đất khách quê người trong những ngày tuổi già.

Xin cầu mong linh hồn các anh hùng QLVNCH đă nằm xuống trên các trận địa nói chung và trận đánh Snoul nói riêng siêu thoát.

Xin kính chúc tất cả các tác giả bài viết trận đánh Snoul an vui trong tuổi già.

Trân trọng,

Trần Văn Thưởng
(05/01/2014)

- http://nguyentin.tripod.com/tung_snoul_nguysg.htm
- http://nguyentin.tripod.com/snoul_llxkqd3-u.htm
- http://nguyentin.tripod.com/snoulthuong-u.htm

generalhieu