Đại Tá Trần Văn Tỷ

- Sinh tháng 2 năm 1934 tại Tây Ninh

- Nhập ngũ ngày 1-10-1954

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt

- Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh (1973)


Khi gia đ́nh tôi sang tới Mỹ hồi tháng Tư năm 1992, tôi đă liên lạc đưọc với Đại Tá Trần Văn Tỷ, Chỉ Huy Trưởng Trưởng Thiết Giáp hiện ở Cali. Trưóc kia Đại Tá Tỷ có biệt phái ra đơn vị tôi một thời gian, tôi hỏi Đại Tá Tỷ về số hiệu của chiếc M.113 cùng tên ngựi Trưởng Xa, nhưng Đại Tá Tỷ cũng không nhớ rơ và cho biết chiếc M.113 đó đă bị nổ tung v́ ḿn của VC sau một trận đụng độ.

Ngô Đình Châu

Nguồn http://www.buinhuhung.com/TT_ND_Diem/1_ndd_DOC/Ngo_Dinh_Chau_va_Bien_Co_1_11_1963.htm