Tướng Hiếu Chọn Tôi Làm Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 2/8

Lần Đầu Tiên Gặp Tướng Hiếu

Sau khi nhận chức Tư lệnh SĐ5BB, Tướng Hiếu có tổ chức một cuộc hành quân khai thông QL14 từ Đồng Xoài lên Phước Long. Quốc Lộ này đă bị đóng từ sau trận đánh nổi tiếng của Trung Đoàn 7 và sau đó là của Tiểu Đoàn Dù như niên trưởng Đoàn Phương Hải K19 diễn tả. Lúc đó tôi là Tiểu Đoàn Phó TĐ3/7.

Khi xuất quân th́ v́ TĐT TĐ3/7, Thiếu Tá Nguyên Trang, từ BĐQ qua, được bốc ra khỏi vùng Hành Quân và tôi được chỉ định lên làm TĐT TĐ3/7 - như trang 265 ḍng 65 trong cuốn sách của ông có ghi. Cũng như Thiếu Tá Thưởng đă viết, tôi được chỉ định lên làm Tiểu Đoàn Trưởng v́ tư cách chỉ huy và v́ thành tích đă chiến đấu từ lúc ra trường năm 1965. Làm Trung Đội Trưởng, với quân số là 9 người, tôi đi phục kích, dọc QL13, để trung liên và máy PRC10 ở lại căn cứ của Đại Đội, mà vị Đại Đội Trưởng là niên trưởng K19. C̣n lại 7, nhưng tôi vẫn không sợ. Sau đó lên làm ĐĐT/ĐĐ10. Tất cả các huy chương Mỹ và Việt đều do chiến công mà đơn vị đạt được. Rồi từ Đại Đội Trưởng lên ban 3 và Tiểu Đoàn Phó và Tiểu Đoàn Trưởng TĐ3/7.

Cuộc hành quân hoàn tất không mất một mạng. Dù là Tiểu Đoàn Trưởng, nhưng tôi chưa bao giờ được gặp Tướng Hiếu, vị Tư Lệnh mới của Sư Đoàn. Một hôm khi Tiểu Đoàn đang lục soát hai bên QL14 gần ngă ba lên Quảng Đức và Phước Long th́ hiệu thính viên của tôi cho biết là có 45, danh hiệu truyền tin của Tư Lệnh muốn đáp xuống để thăm Tiểu Đoàn. Đó là lần đầu tiên tôi được biết về Tướng Hiếu. Tôi ngạc nhiên v́ QL 14 sau bao năm không được xử dụng tre và cây đă mọc kín trên Quốc Lộ mà Tiểu Đoàn tôi là Tiểu Đoàn vừa cường thám để sau đó cho xe ủi của Mỹ khai quang. Do đó, tôi mặc dù đă lo an ninh băi đáp, nhưng vẫn e ngại. Tuy nhiên, mọi sự êm đẹp cho lần tiếp xúc đầu tiên với vị tân Tư Lệnh. Cuộc hành quân này chấm dứt khi tôi đă tới được Phước Long, không một thiệt hại, ngoại trừ sốt rét rừng đă làm cho đơn vị bị kiệt quệ, kể cả tôi bây giờ đă có 3X trong máu. Ngay khi cuộc hành quân chấm dứt th́ đơn vị tôi được lệnh tăng phái cho Thiết Đoàn 1 Kỵ Binh của Đại Tá Tỵ để hành quân quay ngược lại Đồng Xoài và theo Tiểu Đoàn về lại B́nh Dương, hậu cứ của Trung Đoàn.

Tướng Hiếu Chuẩn Bị Tôi Nắm TĐ2/8

Tại đây, tôi đă bị cách chức Tiểu Đoàn Trưởng v́ lư do đă không chịu bán 300 tạ gạo tại căn cứ Phước B́nh (bán cho ai nếu không là giao liên Việt Cộng) cho vị Trung Đoàn Trưởng, Đại Tá Vũ Đăng Chọng (K5); dù vị Trung Đoàn Phó (K8) đă lên gặp tôi tại lều của Đại Tá Tỵ. Tôi có nói với vị Trung Đoàn Phó này, tôi là một Sĩ Quan hiện dịch và tôi không thể nào thi hành lệnh đó được. Vị Trung Đoàn Phó này là một niên trưởng đă biết tôi và rất thích tôi v́ tác phong và cách hành quân của tôi từ thời tôi c̣n là một Đại Đội Trưởng. Khi vị Trung Đoàn Phó này đi về th́ Đại Tá Tỵ đă gọi pḥng 4 của Tiểu Khu Phước Long giúp đỡ bằng cách nhận số gạo đó và cho tôi một miếng giấy để trả lại ban 4 Trung Đoàn. Tôi không khiếu nại khi bị cách chức v́ tôi không biết ai để khiếu nại. V́ thế tôi trở thành Sĩ Quan không chức vụ của Trung Đoàn. Đâu ngờ chưa đầy một tuần th́ Tướng Hiếu xuống Trung Đoàn. Bộ chỉ huy Trung Đoàn tập họp để lo thuyết tŕnh cho Tư Lệnh về Trung Đoàn. Tôi ngồi hàng ghế sau cùng v́ không chức vụ. Đâu ngờ, khi ban 3 thuyết tŕnh về hành quân xong, đến ban quân số thuyết tŕnh th́ Tướng Hiếu đứng dạy như không muốn nghe tiếp và nói với Đại Tá Trung Đoàn Trưởng (K5), một người cũng có thành tích như Tướng Toàn, "Nếu Đại Tá Trung Đoàn Trưởng không xử dụng Đại Úy Tín, trao trả Đại Úy Tín về Sư Đoàn."

Tôi thường tự hỏi làm sao Tướng Hiếu biết được chuyện của tôi. Có thể Thiếu Tá Quan (sau này làm TRĐT/TRĐ7 đă nói với Đại Tá Sang (K3), Tư Lệnh Phó theo hệ thống người Nùng hay Đại Tá Tỵ Thiết Đoàn Trưởng/Thiết Đoàn 1 Kỵ Binh đă cho BTL/SĐ biết.

Về BTL/SĐ tŕnh diện, tôi được biệt phái về pḥng 3 rồi lên lại Phước B́nh với Sư Đoàn 1 Không Kỵ Hoa Kỳ để học về không yểm, tổ chức của các đại đội trực thăng, cách thức tổ chức về trực thăng vận, tuần thám ngày và đêm của Không Kỵ. Sau đó trở về làm Trưởng toán Trung Tâm Hành Quân/SĐ hằng ngày theo dơi hành quân, rồi sang thuyết tŕnh. V́ đă ở lâu trong khu 32 Chiến Thuật và hành quân từ cấp trung đội lên cấp tiểu đoàn, tôi đă biết hầu hết địa danh và địa thế của khu Chiến Thuật nên khi thuyết tŕnh trước vị Tư Lệnh cũng như Bộ Tham Mưu, tôi không cần bản thảo, mà chỉ ghi tóm tắt với dấu hiệu trên bản đồ. Vị truởng pḥng 2 ngạc nhiên và muốn xin với Tham Mưu Trưởng, Đại Tá Minh, cho tôi về pḥng 2, nhưng Đại Tá Minh nói tôi về đây và được Tư Lệnh sắp xếp cho một chỗ khác. Và rồi sau hai tháng, một hôm Đại Tá Minh nói tôi sau khi thuyết tŕnh hôm nay th́ vào tŕnh diện Tư Lệnh.

Khi tôi vào tŕnh diện, Tướng Hiếu nói, "Thiếu Tá Lư Sĩ Coóng có nhiệm vụ mới và tôi muốn anh ra nắm TĐ2/8. Trước đây anh đă giữ được tư cách của một Sĩ Quan trẻ tốt nghiệp từ TVBĐL th́ khi ra đơn vị mới, tôi muốn anh duy tŕ đức tính đó." V́ thế mà trong trang sách của ông mới có tên của tôi là TĐT TĐ3/7.

Hành Quân Snoul

Tại Snoul, mỗi lần trực thăng C&C của bào huynh ông vào vùng trên không phận Snoul, là pḥng không và pháo của địch hoạt động với mục đích không cho tản thương. Tướng Hiếu phải ra lệnh im lặng vô tuyến rồi bất th́nh ĺnh đáp xuống trước hầm của BCH/CĐ. Lúc đó, tôi có mặt và nhận được lệnh phải phá hủy tất cả vũ khí nặng. Riêng TĐ2/8 của tôi nhận lệnh bỏ balô để cố gắng mang được nhiều đạn trừ bị với nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào phải clear mặt phía nam QL13 cho Chiến Đoàn, mặt bắc do TĐ1/8. Như Thiếu Tá Thưởng đă viết, sau khi cả Tiểu Đoàn xung phong hàng ngang qua sân bay L19, xác địch và ta lẫn lộn; súng ḿnh c̣n bỏ, lại nói ǵ đến chiến lợi phẩm. Lệnh trước xuất phát: bị thương th́ cố ra giữa đường với Thiết Đoàn, c̣n Tiểu Đoàn tiếp tục đánh tiếp về phía nam, tức biên giới Việt. Tiểu Đoàn tôi nhờ đă có Sĩ Quan ban 3 gởi về từ mấy hôm trước để bay với Không Kỵ Mỹ, nên khi qua được sân bay gặp một thông sâu giữa hai đồi; đồi phía nam sát sân bay th́ tapis được; nhưng đồi bên kia thông thủy th́ không sao đánh qua được; nhưng nhờ Thiếu Úy Chi ban 3 Tiểu Đoàn đang bay trên đầu với Không Kỵ, nên đă đè bẹp được hỏa lực của địch cho đến khi gần đến TĐ3/9 th́ tôi vào xin Tướng Hiếu cho tôi được bắt tay với TĐ3/9 của Sơn (cùng khóa 20) để xin thêm đạn dược. Tướng Hiếu ok và tôi đến với TĐ3/9.

Sáng hôm sau, tôi được Đại Tá Dzần cho Chi Đoàn 3/1 Thiết Quân Vận của Minh (K22) đánh tiếp và đi đầu đàn Chiến Đoàn về nam để gặp Thiết Đoàn 3 Kỵ Binh và BĐQ, v́ nói ngay Tiểu Đoàn vẫn c̣n mạnh hơn các Tiểu Đoàn khác của Chiến Đoàn 8. Ngồi trên xe chỉ huy của Minh gồm có: Minh, ngồi trên ghế của Chiến Đoàn Trưởng; tôi, ngồi trên ghế của cố vấn Mỹ; Thưởng (K17) TĐT1/8, Hùng (K18) TĐT 4/9, Hải (21) TĐP 2/8, ngồi trong thùng xe. Khi ra khỏi căn cứ của Tiểu Đoàn 3/9 chưa đầy 100 thước là tuyến phục kích phía bắc QL13 của địch khai hỏa. Minh để sẵn trước ghế của tôi 1 cây M79 và 1 thùng đạn M79, ngoài ra tôi c̣n được cấp 1 cây M18 ngắn ṇng sẵn sàng khai hỏa khi địch nhào ra đường. Khi địch khai hỏa, tôi để Minh lo máy điều động quân, c̣n tôi tiếp bắn M79; con cái tôi không phải lo v́ đă tùng thiết Thiết Quân Vận của Đại Tá Dzần ở ngay sau xe tôi. Xe của TĐP th́ sau xe của Đại Tá Dzần. Tôi đă quan sát được tất cả tại tuyến phục kích này, trong khi Tướng Hiếu vẫn cover trên đầu.

Tôi lấy làm ngạc nhiên khi người ta đ̣i hỏi Tướng Hiếu những điều vô lư của trận đánh, như niên trưởng Thưởng đă nói, để tránh một cuộc bị bao vây tiêu diệt và một cuộc vận động chiến của một địch quân quá đông. Tôi thấy không hổ thẹn khi Tiểu Đoàn tôi phải chấp nhận 26 mất tích, 28 chết và 62 bị thương mang về.

Sau trận này, tôi được Tướng Hiếu đề nghị lên Thiếu Tá. Khi bưu điệp của Quân Đoàn gửi về đ̣i bổ túc hồ sơ th́ Tướng Hiếu và Trung Đoàn Trưởng Đại Tá Dzần đă rời đơn vị. Như tôi đă nói, tôi không mua lon và rồi đă bỏ TĐ2/8.

Mặt Trận An Lộc và Băng Miền Tây

Một thời gian không lâu sau, Tướng Hưng bắt tôi ra nắm lại TĐ2/7, một Tiểu Đoàn cơ hữu đầu tiên đang hành quân tại Tây Bắc An Lộc được Tướng Hưng gọi về giữ mặt nam ở An Lộc từ cửa nam qua ty cảnh sát, bao gồm luôn căn cứ ĐPQ bên kia thông thủy và đối diện với ty cảnh sát An Lộc.

Trong suốt 3 tháng nằm tại mặt nam, Tiểu Đoàn đă phải hy sinh 83, bị thương 170. Nhưng không một địch quân nào lọt qua tuyến, trừ một T54 bị bắn quỵ ngay trên hầm của BCH TĐ và chiếc T54 này đă lủi vào bờ thành của ty cảnh sát. 1 PT 76 got the same thing.

Tôi viết trên đây v́ tôi biết rằng tất cả các Tiểu Đoàn Trưởng tham chiến tại SNOUL c̣n sống và Đại Tá Dzần đang ở miền đông, cùng các chiến hữu tham chiến tại AN LỘC đều biết, không như quí vị đệ tử của Tướng Minh đă đê hèn, được Tướng Minh kéo về. Sau nhờ trận An Lộc, quí vị lên cấp, rồi sau đó cuốn vó bỏ chạy lại vùng 4, phải chăng quí vị sợ vùng 3 quá nặng? Hỏi tại sao mọi người lên một cấp mà Đại Tá Lê Nguyễn Vỹ th́ không?

Khi Lộc Ninh c̣n đang đánh, Tiểu Đoàn tôi tại phía nam hàng rào chi khu An Lộc, chỉ trong một đêm, đă bắn hạ 7 Việt Cộng, tịch thu 5 K54 và 2 AK66. Trong số này có một bị què gị và được đưa vào tŕnh diện Tướng Hưng; và chiều hôm đó Tướng Hưng tuyên bố ở lại pḥng thủ An Lộc. 5 K54 tôi tặng cho TRĐT/TĐ7, Tướng Hưng, Đại Tá Vỹ. Như vậy TRĐ7 đă có mặt tại An Lộc trước khi địch đánh Lộc Ninh, không như báo chí và ngay cả niên trưởng Phan Nhật Nam đă viết. Không những thế, khi địch đă sát tới hầm của Tướng Hưng th́ đích thân Tướng Hưng gọi tôi lên giải tỏa và tôi đă dẫn 2 Đại Đội 5 và 6 vượt sân vận động An Lộc để cùng 2 Đại Đội của Tiểu Đoàn 5 Dù đánh qua nhà thương giải tỏa cho Tướng Hưng. Và cũng chính trong đêm đó, bộ chỉ huy của vị TĐT TĐ5 Dù bị trực xạ bởi T54 khi 2 BCH chúng tôi chỉ cách nhau có 2 căn nhà đổ. Để rồi Tướng Hưng đă lấy lon Thiếu Tá của Bác Sĩ TĐT TĐ5 Quân Y gắn cho tôi.

Kết Luận

Như tôi đă nói, tôi không mua lon cũng không xin. Tôi chỉ tiếc những người đă hiểu tôi, đă thương tôi như Tướng Hiếu, Tướng Vỹ, Đại Tá Quan, quư vị đều ra đi quá sớm. Phải chăng quư vị quá chân thành, quá thương đến thuộc cấp của quư vị.

Hy vọng rằng ông sẽ hiểu tại sao tôi kính và phục Tướng Hiếu, không phải tôi nghe, đọc các tài liệu về bào huynh của ông, rồi tôi mới nói với ông là tôi kính và phục 45 của tôi. Tôi rất tiếc đă phải rời quân ngũ từ năm 1973, v́ lư do sức khỏe bị phân loại 2, không một nơi nào nhận, kể cả Tổng Tham Mưu, các Quận Ty và Bộ Cựu Chiến Binh. Lư do là tôi quá nghèo, không quen biết ai, thành ra phải kư giấy giải ngũ. Cũng v́ thế, ngày ra đi tôi không mang tiếng là đào ngũ.

Thiếu Tá Trần Lương Tín
Ngày 08 tháng 5 năm 2005

general hieu