Trường Hợp Tham Nhũng của Đại Tá Mạch Văn Trường

Walkinshaw, Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Biên Hòa, đề cập tới trường hợp tham nhũng của Đại Tá Mạch Văn Trường trong Bản Tường Trình Tình Hình tại V3CT ngày 13 tháng 08 năm 1973. Tướng Hiếu khởi công điều tra Đại Tá Trường tham nhũng từ tháng 03 năm 1973

Ngày 14 tháng 08 năm 1973

R 141550Z Aug 73

Nơi nhận: AMEMBASSY SAIGON
Nơi nhận: SECSTATE WASHDC 5951

Mật SAIGON 14683

Đề tài: Bản tường trình tình hình tại V3CT - ngày 13 tháng 08 năm 1973

Trích:
Bien Hoa 0391

[…]

4. Đại diện của Bộ Trưởng Bộ Phát Triển Dinh Điền và Xây Dựng Xã Ấp, Đại Tá Chuyên, mới đây nói với viên chức phát triển Long Khánh của Tòa Tổng Lãnh Sự là Tỉnh Trưởng Long Khánh Đại Tá Mạch Văn Trường sắp sửa bị cách chức vì tham nhũng. Khi một viên chức lãnh sự hỏi một tỉnh trưởng khác về vụ này thì được xác nhận là Đại Tá Trường gặp trục trặc với Tư Lệnh QĐIII Trung Tướng Minh. Viên tỉnh trưởng này thêm là một tỉnh trưởng có thể làm ra rất nhiều tiền, nhưng phải biết khôn khéo làm cách nào và đến mức nào. Một số người ngu đần tìm cách làm nhiều tiền, nhưng lại không biết cách vừa lo thỏa mãn cho mình vừa đem lại một ít lợi nhuận cho bạn bè.

[…]

7. Trong chuyến tòa lãnh sự viếng thăm Phước Long, giám đốc đồn điền cao xu CEXO Pháp Peachaud tới bằng phi cơ riêng và đến thăm Tỉnh Trưởng Lưu Yểm và giải thích ông ước muốn viếng thăm các đồn điền của ông tại Phước Long. Tiếp sau đó Đại Tá Lưu Yểm nói với viên chức lãnh sự là các đồn điền này không bị Việt Cộng sách nhiễu. Ông không nghĩ là công ty Pháp đút lót Việt Cộng địa phương, nhưng có thể là đóng một số tiền lớn hàng năm, có thể là tại Sài Gòn. Một cư dân Phước Long nói với viên chức lãnh sự là CEXO cũng cho Yểm một xe riêng để ông xử dụng trong Chợ Lớn.

[…]

Walkinshaw

Ngưng trích

Martin
Mật

Tài liệu này được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ giải mật ngày 30 tháng 06 năm 2005.

Nguyễn Văn Tín
Ngày 02 tháng 11 năm 2008

generalhieu