Tưởng-niệm 42 năm đại tướng quân Nguyễn-văn-Hiếu tuẫn-quốc


42 năm về trước, trong những ngày của tháng 03, tháng 04 năm 1975. Quân đoàn II tan ră, quân đoàn I tan ră, c̣n lại quân đoàn III do Trung tướng Nguyễn-văn-Toàn là tư-lịnh, Thiếu tướng Nguyễn-văn-Hiếu tư-lịnh phó ở tuyến đầu. Cũng như quân đoàn IV của các thiếu tướng Nguyễn-khoa-Nam, Lê-văn-Hưng đang trấn thủ ở một tuyến đầu khác.

Ngày 31 tháng 03, mặt trận Khánh-Dương, lữ đoàn 3 Nhảy Dù, các tiểu đoàn Biệt Động Quân đang chiến đấu quyết liệt ngăn chận Việt cộng tràn xuống phương Nam và quân đoàn III bị áp lực nặng nề, tướng Hiếu được đề cử làm Tư lịnh tiền phương quân đoàn III pḥng thủ Phan-Rang thế nhưng quyết định này bị rút lại. Lư do, là v́ sợ đảo chánh, nhất là sợ tướng Hiếu có quân trong tay!

Trong lúc này, Tướng Hiếu và chuẩn tướng Trần-quang-Khôi, tư lịnh lực lượng xung kích quân đoàn III đă có kế hoạch phản công bằng thiết kỵ khi cộng quân tấn công Biên Ḥa cũng như Sài G̣n.

Kế hoạch được thực hiện, chắc chắn sẽ chận đứng cộng quân tấn công vào Sài G̣n với thiên tài quân sự của tướng Hiếu, cũng như tài thao lược của chuẩn-tướng Trần-quang-Khôi.

Ngoài ra, tướng Hiếu và thiếu tướng Nguyễn-khoa-Nam, tư lịnh quân đoàn IV quân khu IV đă có kế hoạch chuẩn-bị lấy vùng IV tử thủ, nếu Sài G̣n bị thất thủ.

Thế nhưng sáng ngày 08-04-1975, phi công Nguyễn-thành-Trung (việt cộng nằm vùng) dùng phản lực cơ F5e dội bom dinh Độc-Lập.

Và thiếu tướng Nguyễn-văn-Hiếu, tư lịnh phó quân đoàn III, bị ám sát ngay tại văn pḥng tư lịnh phó ở Biên-Ḥa.

Có sự tương-đồng nào giữa hai sự-kiện mà các vị sử-gia, quân-sử gia chưa làm sáng tỏ được.

Mọi dự tính phản công cứu văn Việt-Nam Cộng-Ḥa hoàn toàn đỗ vỡ sau cái chết của tưóng Hiếu rồi tiếp theo sau là các Thiếu tướng Nguyễn-khoa-Nam, Lê-văn-Hưng của quân đoàn IV tuẫn-quốc.

42 năm trôi qua, t́nh h́nh nước nhà ngày càng tồi tệ. Biển đông Việt-Nam đang bị Tàu cộng chiếm dần mà không gặp một trở ngại lớn lao. Họ đang dự tính xây căn cứ quân sự trên Scarborough Shoal của Phi-luật-Tân, sau khi đă xây xong trên Hoàng Sa, Trường Sa với sự trợ giúp đắc lực của hải quân vùng 4 Việt cộng. Trong nước, ngoài nước, toàn dân Việt-Nam đang sôi sục tinh thần chiến đấu chống giặc Tàu, chống Việt cộng trên tất cả các mặt trận.

Ngày hôm nay, chúng tôi kính dâng lên ngàn nén tâm hương tưởng-niệm đại tướng quân Nguyễn-văn-Hiếu, quân cán chính Việt-Nam Cộng-Ḥa, nguyện cầu anh linh chư vị phù hộ cho dân-tộc Việt đủ nghị-lực, đủ trí-tuệ, đủ sức mạnh để chống Việt cộng phản quốc, và đuổi Tàu cộng ra khỏi biển Đông, ra khỏi Việt-Nam.

Do đó, tưởng-niệm quốc-hận 30 tháng 04, không tưởng-niệm anh linh đại tướng quân Nguyễn-văn-Hiếu là thiếu sót vô cùng lớn lao.

Ngày 8 tháng 4 năm 2017, tưởng-niệm 42 năm đại tướng quân Nguyễn-văn-Hiếu tuẫn-quốc.

Trúc lâm Trần Nhân Việt Quốc, hội sử-học Việt-Nam

Nguồn: quansuvn

generalhieu