Tướng Hiếu Thu Dọn Bộ Tư Lệnh Lên Lai Khê

Vừa mới về lănh chỉ huy Sư Đoàn 5 vào tháng 8/69, Tướng Hiếu đă phải lo thu dọn bản doanh Bộ Tư Lệnh từ B́nh Dương lên Lai Khê. Sư Đoàn 1 Bộ Binh Hoa Kỳ nhượng lại căn cứ này và dọn về Di An, Biên Hoà. Mặc dù phải bận rộn với công tác dọn nhà cửa bề bộn này, Tướng Hiếu vẫn thành công kiện toàn khả năng tấn công của các đơn vị thuộc Sư Đoàn 5, và chỉ nội trong hai tháng đă đánh bật quân chính qui Bắc Việt qua bên kia biên giới Việt-Miên.

1. Tờ tŕnh của Tướng Trí gửi Tướng Viên (23/1/1970)

Tham chiếu:

Công điện số 1453/TTM/P3, ngày 12/1/70.
Biên bản số 036/UBHH/VM/V3CT, ngày 9/1/70 của UBHH/VM/V3CT.

1. Thi hành quí công điện dẫn chiếu 1, sau khi thảo luận với SĐ5BB, BTL/V3CT đă triệu tập buổi hội gồm đầy đủ thành phần Việt-Mỹ trong UBHH/VM/V3CT tại BTL/QĐIII ngày 9/1/70 để ấn định tổng quát lề lối làm việc của UB cùng thảo luận về lịch tŕnh và thể thức chuyển giao doanh trại, quân dụng của căn cứ Lai Khê cho SĐ5BB tiếp nhận (Biên bản dẫn chiếu 2).

Trong buổi họp sơ bộ kể trên, UB đă đề nghị với LL2DC và SĐ1BB/HK dành cho UB 1 ngày thăm viếng căn cứ Lai Khê để có thể ghi nhận tại chỗ t́nh trạng doanh trại cũng như quân dụng hiện hữu của căn cứ. Đề nghị này đă được các cơ quan liên hệ thỏa măn và UBHH/VM/V3CT gồm đầy đủ thành phần đại diện BTL/V3CT, BCH3TV, SĐ5BB và khu QSTT/BD đă tới thăm căn cứ Lai Khê vào ngày 16/1/70 (Trung Tá Tôn Thất Văn đại diện quư Bộ có tham dự).

Sau khi được SĐ1BB/HK thuyết tŕnh cặn kẽ t́nh h́nh doanh trại, quân dụng trang bị, hệ thống pḥng thủ dùng quan niệm của QL/HK trong việc chuyển giao căn cứ này cho SĐ5BB/VN, BTL/QĐIII được biết thời gian chuyển giao sẽ được chia làm 2 giai đoạn như sau:

Giai đoạn thứ 1 - SĐ1BB/HK sẽ chuyển giao cho SĐ5BB/VN vào khoảng 15/3/70 toàn thể khu vực phía Tây và 1 phần phía Đông căn cứ. Khu vực c̣n lại, QL/HK tạm lưu giữ để đồn trú một số đơn vị, gồm đại cương: 2 Đại Đội trực thăng; 1 BCH/PB và 2 Pháo đội; 1 Tiểu Đoàn Công Binh; 1 Đơn vị Thiết Kỵ.

Giai đoạn thư 2 - Sẽ chuyển giao nốt cho SĐ5BB khu vực tạm lưu giữ nêu trên vào 1 ngày sẽ cho biết sau (lối tháng 6 hoặc tháng 8/1970).

Tiếp đó, UBHH/VM/V3CT đă được hướng dẫn quan sát chi tiết từng khu vực một của căn cứ.

Qua cuộc quan sát tại chỗ này, UB nhận thấy căn cứ Lai Khê quá rộng lớn, nên công tác kiểm kê doanh trại và quân dụng đ̣i hỏi một thời gian khá lâu mới có thể thi hành một cách chu đáo được. Do đó, mặc dù ngày chuyển giao căn cứ chưa được chính thức xác nhận, UB đă đề nghị và được SĐ1BB/HK đồng ư cho một UB thu hẹp tới làm việc thường trực tại căn cứ Lai Khê bắt đầu từ ngày 19/1/70 phối hợp cùng SĐ1BB/HK thực hiện việc kiểm kê tổng quát t́nh trạng doanh trại, quân dụng, để khi SĐ1BB/HK nhận được lệnh chuyển giao là có thể lập thủ tục tiếp nhận được ngay.

Thành phần ủy ban thu hẹp gồm có:

- Đại diện P4/SĐ5BB (Chủ tịch)
- Đại diện P3 + ANQĐ/SĐ5BB
- Đại diện P4/QĐIII
- Đại diện BCH 3 Tiếp Vận
- Đại diện Khu QSTT/B́nh Dương

Hàng tuần œy Ban thu hẹp phải tường tŕnh diễn tiến công tác cùng các trở ngại, đề nghị lên UBHH/VM/V3CT để đem ra thảo luận tại các buổi hội thường xuyên được ấn định vào ngày thứ năm mỗi tuần.

2. Nhận xét tổng quát về t́nh trạng doanh trại và tiện nghi của Căn Cứ Lai Khê:

a. Doanh trại:

Ngoại trừ một số ít nhà sắt tiền chế khoảng 26 dăy thiết lập tại Khu Trung Tâm làm các cơ sở chính yếu của BTL/SĐ1BB/HK và một số nhà gạch của Trung Tâm Nghiên Cứu Cao Su Đông Dương (khoảng 20 dăy) có thể xử dụng lâu bền, c̣n tất cả các nhà khác đều thuộc loại tiền chế gỗ, mái tôn, vách ván lủng, phía trên lót lưới muỗi qua một thời gian xử dụng quá lâu nên tới nay đă bị hư hỏng nhiều, chỉ c̣n có thể xử dụng được tối đa 2 năm nữa, nếu không tu bổ kịp thờ sẽ bị sụp đổ hoàn toàn, không kể một số lớn nhà khác là lều vải dă chiến đă mục nát không xử dụng được nữa.

b. Tiện nghi:

(1) Điện:

Hiện nay, toàn thể căn cứ Lai Khê được cung cấp bởi 2 nguồn điện lực - Nguồn thứ 1 là điện cao thế gồm 3 máy phát điện loại 500 KW do hăng thầu PA&E điều khiển, nguồn điện này cung cấp cho toàn Khu Trung Ương gồm: BTL/Sư Đoàn, TTHQ, TT/TT và một số cơ sở trọng yếu khác. Nguồn điện thứ 2 gồm các máy phát điện loại trung b́nh từ 100 KW trở xuống rải rác trong căn cứ để cung cấp cho các khu vực không được xử dụng điện cao thế.

(2) Nước:

Tất cả căn cứ có 2 điểm tiếp tế và các hệ thống cung cấp nước như sau: 1 điểm tiếp tế nước không uống được; 1 điểm tiếp tế nước uống được; 3 trạm bơm nước; 1 nhà máy lọc nước; 4 giếng; hệ thống dẫn nước dài hơn 8.000 feet.

3. Đề nghị:

Căn cứ qua các yếu tố nêu trên và dựa theo đề nghị của SĐ5BB, BTL/V3CT trân trọng thỉnh cầu quư Bộ TTM/TCTV:

a. Can thiệp với MACV:

(1) Chuyển giao cho SĐ5BB tất cả số nhà hiện hữu do SĐ1BB/HK đang lưu dụng, kể cả những nhà sắt, cùng tất cả các cơ sở trọng yếu khác như: TTHQ,. TT/TT vv...

(2) Chuyển giao cho SĐ5BB một số nhà lưu động làm nhà nghỉ cho Vị Tư Lệnh Sư Đoàn và các Sĩ quan cấp Tá cao cấp (tối thiểu là 3 nhà).

(3) Chuyển giao tất cả số máy điện hiện hữu trong căn cứ, kể cả 3 máy điện cao thế 500 KW cùng các hệ thống phụ thuộc như các đường giây điện chính và phụ, trụ điện, nhà biến điện, bóng điện vv...

Riêng về chuyên viên điều hành các máy điện cao thế, hiện LĐ30CBCĐ đă có đủ chuyên viên xử dụng và sẽ có thể huấn luyện thêm chuyên viên cho SĐ5BB tự đảm nhiệm trách vụ điều hành các máy điện này.

(4) Chuyển giao cho SĐ5BB tất cả hệ thống tiếp tế nước gồm: máy bơm, máy lọc nước, các lầu nước và ống dẫn nước vv...

(5) Để lại tất cả các máy điều ḥa không khí, quạt máy hiện đang thiết trí tại các TTHQ, TT/TT và các cơ sở của căn cứ, v́ tất cả những cơ sở này đều thuộc loại nhà sắt hoặc nhà tiền chế quá thấp, nếu không có các tiện nghi trên sẽ quá nóng không thể làm việc được nhất là trong mùa nắng.

(6) Để lại tất cả hệ thống giây cable, giây điện thoại, trụ Ăng-ten, vv...

(7) Chuyển giao tất cả những vật dụng văn pḥng và nhà ngủ như: bàn, ghế, tủ, giường, nệm vv... không thuộc BCH của SĐ1BB/HK và đơn vị này dừng không xử dụng tới nữa.

b. Chấp thuận cho SĐ5BB được lưu dụng tất cả số nhà của Trung Tâm Nghiên Cứu Cao Su Đông Dương để nơi đây có đủ cơ sở làm việc. Hơn nữa, số nhà này nằm rải rác và xen lẫn với các nhà khác trong ṿng rào pḥng thủ của căn cứ, nhất là ở kế cận ngay Khu Trung Ương đặc biệt BTL/SĐ, nên không thể nào tách rời để hoàn trả cho sản chủ được, v́ việc cư ngụ chung đụng giữa dân chúng và quân đội sẽ gây rất nhiều trở ngại cho SĐ5BB trong việc bố pḥng và bảo vệ an ninh cơ sở.

c. Ngoài ra, để giúp SĐ5BB có thể thực hiện ngay một số công tác tu bổ doanh trại và hệ thống pḥng thủ đă bị hư hỏng nặng, kính thỉnh cầu quư Bộ TTM/TCTV xét cấp phát sơ khởi cho Sư Đoàn Sở quan một số vật liệu kê sau:

(1) Tu bổ doanh trại: 5.000 bao xi-măng (để tráng nền, đúc gạch bloc xây tường); 50 m3 gỗ đủ loại (để làm cửa, thay thế cột, kèo): 800 Kilos đinh đủ loại.

(2) Tu bổ hệ thống pḥng thủ: 23.632 ḿn M16; 860 ḿn claymore; 1.720 ḿn chiếu sáng; 738 m3 gỗ xẻ đủ loại; 1.456 bù-long cỡ 12x350; 2.800 Kilos đinh 6-10-15 cm; 672 bao xi-măng; 183 m3 cát.

(Hệ thống pḥng thủ gồm có: hàng rào chu vi lối 11.750m, hàng rào giữa các đơn vị lối 11.000m, 112 pháo đài và cḥi canh).

4. Trên đây là những nhận xét tổng quát của BTL/V3CT và nhu cầu sơ khởi của SĐ5BB, BTL/V3CT sẽ xin tục tŕnh quư Bộ TTM/TCTV tiến triển của công tác cùng những trở ngại, đề nghị trong việc tiếp nhận căn cứ nêu trên sau mỗi buổi hội sinh hoạt hàng tuần của Ủy Ban HH/VM/V3CT.

KBC 3177, ngày 23/1/1970
Trung Tướng Đỗ Cao Trí
Tư Lệnh Quân Đoàn III + Vùng 3 Chiến Thuật

2. Văn Thư Của Tướng McAuliffe gửi Tướng Milloy (13/3/1970)

1. Tôi gọi Tướng Conroy MACVJ4 sáng nay để có được phản ứng đầu tay của ông về buổi họp tại Lai Khê, ngày 11/3 có sự tham dự của Tướng Hiếu, Tướng Ngô Dzu, Tướng Khuyên, Tướng Yates và những người khác. Ông nói muốn làm sáng tỏ những điểm sau đây:

a. Ông không hứa ǵ cả, ngoại trừ là nói MACV đang nghiên cứu những vấn đề liên quan tới việc chuyển giao căn cứ (việc nghiên cứu này sẽ hoàn tất trong ṿng vài tháng).

b. Chủ ư của ông là lắng nghe Tướng Hiếu thảo luận về vấn đề liên quan đến việc Sư Đoàn 5 tiếp nhận Lai Khê. Ông nói ông ghi nhận các phản ứng lẫn lộn của các sĩ quan thuộc TTM về lời tŕnh bày của Tướng Hiếu.

c. Ông ghi nhận nhiều vấn đề c̣n bỏ lửng trên không:

(1) Bảo tŕ và tiếp liệu các bộ phận cho hệ thống cao thế sau khi được giải giao cho QLVNCH (sau khi các đơn vị Mỹ rời khỏi Lai Khê) -- Ông có ư định nói chuyện với Tướng Mildren về vấn đề này, mà ông cho là rất hệ trọng trong tất cả các vấn đề được thảo luận tới.

(2) Tiên liệu cho bồn chứa nước và ống dẫn nước -- Ông phân giải là sư đoàn phải yêu cầu xin ngay gia tăng số lượng bồn chứa và ống dẫn (tôi nêu lên là Sư Đoàn 5 đă được cung cấp 10 bồn chứa nước với ống dẫn trên căn bản vay mượn đang khi chờ đợi tiếp tế qua hệ thống QLVNCH).

(3) Bóng đèn -- Ông nh́n nhận là Hoa Kỳ phải cung cấp một số bóng đèn (Ông ngụ ư đây phải là một giải giao số lượng độc nhất) để dùng tới đến khi hệ thống gắn điện Mỹ được thay thế bởi hệ thống Việt Nam.

(4) Ngân khoản bảo tŕ -- Ông nói là ngân sách quốc gia thường cung cấp rất ít ngân khoản cho việc bảo tŕ các căn cứ đóng quân, thường chỉ một phần mười tổng số xin, và thường không tài nào xin thêm ngân khoản về khoản này. Ông nói thêm là các đơn vị QLVNCH đóng trong các căn cứ cũ của Mỹ phải tập sống trong ngân khoản eo hẹp này; nếu không, họ phải chấp nhận không dùng tới các căn cứ đó. Ông ghi nhận là có nhiều căn nhà tại Lai Khê cần phải được sửa chữa và nếu không xin được vật liệu xây cất qua hệ thống thông thường, th́ phải tháo gỡ một số căn nhà để lấy vật liệu dùng trám vào những toà nhà khác.

d. Ông cũng nói về kế hoạch của Tướng Hiếu cho việc pḥng thủ căn cứ Lai Khê. Ông nhận xét thấy theo ông th́ số lượng lực lượng ấn định cho việc pḥng thủ quá cao, và một phần lực lượng này có thể được dùng để sửa chữa nhà cửa, vv..., trong ban ngày.

e. Ông được cho hay, đang khi ông ở Lai Khê, là Sư Đoàn 5 có một số máy ḍ ḿn cần được sửa chữa -- Nhu cầu này sẽ gia tăng khi Sư Đoàn 5 tiếp nhận trọng trách an ninh căn cứ. Ông nói ông sẽ xem ông có thể giúp đỡ ǵ trong lănh vực này.

2. Như tôi đă tŕnh bày với Thiếu Tướng chiều hôm qua, nhân viên của tôi, cùng với nhân viên của LL2DC, đang soạn thảo một lá thư cho Tướng Trí về các vấn đề yểm trợ cho Lai Khê mà Tướng Trí và Tướng Hiếu đă nêu lên tuần này. Mục đích của tôi là cố gắng cung cấp những giải đáp thiết thực và nói rành rẽ có thể trông chờ ǵ vào sự yểm trợ về phía Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ kết nạp quan điểm của Tướng Conroy vào việc soạn thảo văn kiện này.

Chuẩn Tướng D.P. McAuffille
Cố Vấn Phó
Quân Đoàn III

T.B. Theo như Thiếu Tưóng biết, cả hai Tướng Trí và Tướng Hiếu đều ái ngại đến khả năng của họ trong việc điều hành căn cứ Lai Khê nếu không có sự giúp đỡ về phía Hoa Kỳ, và đặc biệt là khi các đơn vị c̣n lại rút đi hết. Ban nhân viên thuộc LL2DC và ban nhân viên của tôi đang làm việc mật thiết với USAV và với Sư Đoàn 5 và họ đă giải quyết được một số vấn đề. Tướng Trí vẫn c̣n lo ngại tới nguồn điện lực tối hậu và t́nh trạng ngân khoản bảo tŕ địa ốc thiếu hụt của QLVNCH, vv...

Đính kèm là VT của buổi họp ngày hôm qua tại Lai Khê. Vẫn c̣n vài sợi giây lỏng lẻo cần được thắt lại; nhưng điều hiển nhiên là tất cả mọi người đều ư thức đến những điểm đó và chúng sẽ được giải quyết trong thời hạn ngắn. Chúng ta sẽ theo dơi kỹ.

3. Thư Tướng Trí gửi Tướng Ewell (14/3/1970)

Vấn đề: Thỉnh cầu trợ giúp sửa chữa căn cứ Lai Khê

Chúng tôi xin thông tri quí Bộ Chỉ Huy:

1. Hiện tại, việc Sư Đoàn 5 tiếp nhận căn cứ Lai Khê đă gần hoàn tất ngoại trừ một ít khu nhỏ bé sẽ được tiếp thu trong tương lai gần. Trong những khu nêu trên, V3CT nhận thấy hầu hết các căn nhà trong căn cứ đều là loại tiền chế. Do đó, sau một thời gian xử dụng lâu dài, các căn nhà này lâm vào t́nh trạng hư hỏng.

2. Mặc dù BTL/QĐIII đă yêu cầu TTM/QLVNCH cấp ngân khoản cho Sư Đoàn 5 để sửa chữa căn cứ Lai Khê nhưng v́ ngân sách QLVNCH hạn hẹp, TTM chỉ cung cấp 1.500.000 đồng cho việc bảo tŕ cấp bách mà thôi. Tuy nhiên, với một căn cứ rộng lớn như căn cứ Lai Khê, BLT/QĐIII nhận thấy ngân khoản ít ỏi này không thể đáp ứng cho những nhu cầu sửa chữa của căn cứ này .

3. BTL/QĐIII được biết QL/HK có dự tính cung cấp ngân khoản bảo tŕ căn cứ Lai Khê cho năm 1970 và hiện giờ, nhà thầu PA&E đang sửa chữa nhà cửa QL/HK trú ngụ kể cả các doanh trại của Toán Cố Vấn 70 trong khu vực đă được chuyển giao cho Sư Đoàn 5. Do đó, để trợ giúp Sư Đoàn 5 có được tiện nghi nhà cửa cư trú cho những ngày đầu tại căn cứ Lai Khê, chúng tôi yêu cầu qúi Bộ Tư Lệnh can thiệp với QL/HK chấp thuận cho nhà thầu PA&E tiếp tục bảo tŕ các doanh trại đă chuyển giao cho Sư Đoàn 5 với ngân khoản bảo tŕ năm 1970 do QL/HK cung cấp.

KBC 3177, ngày 14/3/1970
Trung Tướng Đỗ Cao Trí
Tư Lệnh QĐIII và V3CT

4. Thư Tướng McAuliffe Gửi Tướng Ewell (18/3/1970)

Vấn dề: Trợ giúp căn cứ Lai Khê

1. Trong chuyến viếng thăm Lai Khê, ngày 10/3, Tướng Trí yêu cầu tôi lưu ư tới: (1) cho phép nhà thầu PA&E giúp đỡ (hay cấp ngân khoản cho việc giúp đỡ này) khu vực của Sư Đoàn 5 trong căn cứ Lai Khê cho phần c̣n lại của niên khóa; (2) cung cấp gỗ và mái tôn thiếc dùng vào việc sửa chữa các căn nhà ở đó; (3) phân minh điện hệ thống cao thế hay hệ thống thường sẽ được để lại ở căn cứ Lai Khê (ông dẫn chứng một tài liệu của MACV ấn định là hệ thống điện thường sẽ được giao chuyển cho QLVNCH).

2. Tướng Hiếu đă mời Tướng Khuyên, TTM/TV viếng thăm Lai Khê. Ngày 11/3, Tướng Khuyên đă xuất hiện, cùng với Tướng Dzu, Tướng Nguyên (TTM/CB), Tướng Conroy và Tướng Yates (ban nhân viên của ông và của tôi không hay tin tới phái đoàn này kịp thời để tham dự). Các câu hỏi nêu trên, và các vấn đề khác liên quan đến Lai Khê được đề cập đến. Tôi đă gọi Tướng Conroy ngày hôm sau để biết phản ứng của ông về buổi họp. Nói ngắn gọn, Tướng Conroy nói là ông chỉ lắng nghe lời tŕnh bày của Tướng Hiếu về t́nh trạng của căn cứ và nhu cầu trợ giúp và ông không hứa hẹn ǵ. Tướng Conroy nh́n nhận MACV đang nghiên cứu, cùng với TTM, các vấn đề liên quan tới việc chuyển giao các căn cứ cho QLVNCH; và, ông cho là vấn đề các bộ phận sửa chữa hệ thống điện cao thế tại Lai Khê là vấn đề hệ trọng nhất trong những vấn đề được đem ra thảo luận -- ông đang xem xét tới điểm này.

3. Phần A là bản dịch của thư đề ngày 14/3 của Tướng Trí về vấn đề này (Thư nhận ngày 17/3)

4. Tôi tin rằng cần phải cung cấp Tướng Trí những câu trả lời tạm thời cho những câu hỏi ông đặt ra và cho lá thư của ông, v́ sẽ phải đợi nhiều tuần lễ trước khi công tŕnh nghiên cứu của MACV về việc chuyển giao các căn cứ mới hoàn chỉnh. Hơn nữa, tôi nghĩ một ư niệm thực tế cần phải được tiêm nhiệm vào vấn đề này, v́ tôi cảm thấy thái độ lạc quan trông chờ vào sự trợ giúp về phía Hoa Kỳ đă phát sinh (một cách sai lầm) nơi các tham dự viên phía QLVNCH tại buổi họp Lai Khê (tôi đă thảo luận vấn đề này một ít với Tướng Trí). V́ vậy, tôi đề nghị Trung Tướng chấp thuận và kư vào lá thư trong phần B.

Chuẩn Tướng D.P. McAuliff
Cố Vấn Phó/QĐIII

5. Lá thư Tướng Ewell gửi Tướng Trí

Kính thưa Tướng Trí:

Để trả lời câu hỏi của Trung Tướng đặt cho Chuẩn Tướng McAuliffe ngày 10/3 và lá thư đề ngày 14/3 liên quan đến việc trợ giúp căn cứ Lai Khê, tôi đă chỉ thị nhân viên tôi xét tới các điểm Trung Tướng nêu lên. Tuy những vấn đề này đang được MACV và ASARV điều nghiên, tôi muốn thông tri cho Trung Tướng những điều tôi đă tiếp nhận tới nay.

Cung Ứng Điện Lực:

a. Huấn thị 735-3 của MACV và chính sách của QLHK cho việc chuyển giao căn cứ như loại căn cứ Lai Khê cho QLVNCH đ̣i buộc để lại hệ thống điện trong các doanh trại để được xử dụng sau khi chuyển giao. QLHK đă yêu cầu MACV ra quyết định để lại hệ thống điện cao thế tại chỗ và giao lại cho QLVNCH càng sớm càng tốt.

b. QLHK và ban nhân viên của tôi tin rằng hệ thống cao thế tốt hơn hệ thống thường v́: ít tốn kém; ít bộ phận cần bảo tŕ cho điện lực tiếp nhận; và việc thống nhất các hệ thống cao thế cho tất cả các căn cứ trên toàn quốc. Hơn nữa, QLHK không có khả năng, trên b́nh diện ngân khoản hay vật dụng, để hoán chuyển hệ thống cao thế tại Lai Khê sang hệ thống thường.

c. Vấn đề cung cấp các bộ phận bảo tŕ cho hệ thống cao thế chuyển giao cho QLVNCH cũng đang được điều nghiên trong lúc này.

d. Tôi nghĩ cần cẩn trọng để QLVNCH nới rộng việc huấn luyện thợ điện để có thể có sẵn một toán thợ lành nghề cho việc bảo tŕ và sửa chữa các hệ thống cao thế.

Gỗ và Thiếc: Gỗ loại 1x và 2x và mái tôn thiếc c̣n trong t́nh trạng khan hiếm. Thật thế, sự khan hiếm về những vật liệu xây cất này đă không cho phép chúng tôi chu toàn dự án nhà ở cho gia binh của QLVNCH trong lúc này. Tôi ư thức việc vơ vét tại Dầu Tiếng sẽ cung ứng một số vật dụng đáng kể cho việc xây cất gia binh. Tuy nhiên cần nghĩ tới chuyển những vật liệu vớt vát này cho việc sửa chữa các căn nhà tại Lai Khê; hoặc nữa, cần chọn lựa tháo gỡ một số căn nhà tại Lai Khê để dùng vật liệu thu vén được vào việc sửa chữa các căn nhà khác.

Trợ Giúp Sửa Chữa và Tiện Nghi: Vấn đề cung ứng nhà thầu PA&E tiếp tục trợ giúp cho khu QLVNCH tại căn cứ Lai Khê, hay cung cấp ngân khoản cho việc trợ giúp sửa chữa và tiện nghi cho tài khóa c̣n lại, đang được MAVC nghiên cứu. Đứng trên quan điểm thực tế, ngân khoản Hoa Kỳ đang bị cắt giảm nặng trong nước v́ hành động ngân sách của Quốc Hội, và viễn ảnh là không c̣n trông chờ thêm trợ giúp loại này. Tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy một giải pháp thỏa đáng nhất trong những điều kiện hiện giờ.

Trân trọng,
Trung Tướng Julian J. Ewell
Cố Vấn Trưởng
Tư Lệnh LL2DC

- Tướng Hiếu Tại Căn Cứ Lai Khê

- Nghi Lễ Chuyển Giao Căn Cứ Lai Khê (1) (Video clip)

- Nghi Lễ Chuyển Giao Căn Cứ Lai Khê (2) (Video clip)

generalhieu