10.

San Jose, ngy 13/09/1999.

[qua điện thoại]

Anh Hiếu c điểm đặc biệt l rất đạo đức.

Sau khi ra trường ti c dịp gặp anh Hiếu thường xuyn ở Đ Nẵng, khi hai anh em cng l Thiếu T thuộc Qun Đon I: anh Hiếu l Trưởng Phng 3, ti l Trưởng Pho Binh. Cuối tuần no, hai anh em cũng cng nhau đi bắn sng lục. Anh Hiếu bắn giỏi hơn ti nhiều v ảnh mi rũa cho sng bn nhạy dữ lắm. C lẽ v vậy m sau ny anh Hiếu bị sng lẩy c chăng?

Chng ti cũng c dịp gặp lại nhau nhiều lần khi anh Hiếu lm Tư Lệnh Sư Đon 5 ở Qun Đon 3 với Tướng Đỗ Cao Tr. Lc đ em ti, Tưng Lm Quang Thơ, giữ chức Tư Lệnh Sư Đon 18, cn ti th lm Chỉ Huy Trưởng Trường V Bị Đ Lạt.

Ti mong anh sớm ra sch, nhất l bằng tiếng Anh, để cho người Mỹ biết về những vấn đề b ẩn xảy ra trong những năm cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam.

Lm Quang Thi

generalhieu