Hình Ảnh Xa Xưa Vô Gía

01.


Nguyễn Văn Vỹ (giữa) và Đoàn Văn Quảng (phải)

02.


Ngô Quang Trưởng và Trần Bá Di

03.


Bùi Đình Đạm và Huỳnh Văn Cao

04.


Nguyễn Bảo Trị và Nguyễn Văn Thiệu

05.


Nguyễn Chấn Á (?) - Cao Văn Viên - General Weyand - Trung Tá (?)
Đám táng Tướng Trí ngày 26/2/1971 (Nghĩa Trang Quận Đội Biên Hòa)

06.


Nguyễn Bảo Trị; Nguyễn Khánh; Nguyễn Văn Thiệu; Trần Văn Trung; Hoàng Xuân Lãm; Nguyễn Chánh Thi; Vĩnh Lộc và Nguyễn Hữu Có

07.


Chung Tấn Cang - Trần Văn Trung - Bùi Hữu Nhơn - Đặng Văn Quang

08.


Vĩnh Lộc

09.


Vĩnh Lộc

10.


Vĩnh Lộc

11.


Phạm Văn Đồng - Đặng Văn Quang - Trần Thiện Khiêm

12.


Phạm Hà Thanh - Vũ Ngọc Hoàn - Phan Huy Quát - Trần Văn Minh

13.


Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Văn Hiếu

14.


Nguyễn Trọng Bảo và Dư Quốc Đống

15.

16.


Nguyễn Khánh và Dư Quốc Đống

17.


Ngồi phía đầu: Đại Tá Phan Trọng Chinh
Ngồi hàng sau: CT Bùi Đình Đạm, ĐĐ Trần Văn Chơn, ThT Trần Văn Trung, ThT Ngô Dzu, ThT Nguyễn Văn Mạnh, 2 nhân vật dân sự, TrT Trần Văn Đôn, ThT Nguyễn Văn Chuân (Nghị Sĩ)
Hàng sau: Đại Tá (?), Đại Tá (?), ĐT Trần Đình Thọ, ĐT Lại Đức Nhi và rất nhiều Đại Tá.

18.


Nguyễn Văn Hiếu và Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình

19.


Đoàn Văn Quảng

20.


Huỳnh Văn Cao và Lý Tòng Bá

21.


ĐT Ngô Quang Trưởng-Tướng Tolson-Tướng Dư Quốc Đống (4/1968)

22.


Vĩnh Lộc (Tháng 2 năm 1964), Sư Đoàn 9 Bộ Binh

23.


Chuẩn Tướng Chương Dzềnh Quây (?)

24.


Chuẩn Tướng Ngô Quang Trưởng, Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, Đại Tá Phạm Văn Phú (?)

25.


Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II - Tháng 2/1972

hàng nhất: Đại Tá TMT Lê Quang Bình, Trung Tướng TL Ngô Dzu, Chuẩn Tướng TLP Lam Sơn, Đại Tá PTHQ Lê Trung Tường
hàng nhì: Đại Tá CHT PB Nguyễn Văn Thọ, Đại Tá TP2 Trịnh Tiếu, Trung Tá TP3 Nguyễn Văn Khương

26.


ThT Trưởng (Tư Lệnh SĐ1), TrT Lãm, ĐT Viên

27.


ĐĐ Chơn, TrT Thiệu, TrT Lãm, ThT Kỳ, ĐT Viên

28.


ThT Trưởng, TrT Lãm, ĐT Viên

29.


TrT Nguyễn Văn Vỹ (Tổng Trưởng Quốc Phòng), TrT Lãm, TT Thiệu

30.


TrT Chapman, TrT Melvin Zais, TrT Lãm

31.


Ngồi: ... Tướng Abrams, Tướng Westmoreland, Tướng Viên
Phía sau: ..., ..., TrT Lãm, ..., ĐĐ Chơn, TrT Lữ Lan, TrT Lê Nguyên Khang, ..., ThT Đoàn Văn Quảng, ..., ...
Sau cùng, thứ ba, phải qua: TrT Trần Văn Minh KQ

32.


CT Bùi Đình Đạm và CT Cao Hảo Hớn (Đám tang Cố Thiếu Tướng Trương Quang Ân),

33.

34.


CT Phạm Quốc Thuần

35.


TrTá(?), Tướng Phạm Xuân Chiểu(?), Tướng Tôn Thất Đính, Tướng Mai Hữu Xuân, Tướng Nguyễn Văn Mạnh

36.


Tướng Đỗ Kế Giai

37.


Tướng Du Quốc Đống, Tướng Nguyển Văn Thiệu

38.


Đại Tá Nguyễn Trọng Bảo (1967)

39.


Trung Tá Liêm

40.


Đại Tá Lê Văn Thân, Chuẩn Tướng Ngô Quang Trưởng

41.


Trung Tướng Trưởng, Tổng Thống Thiệu, Trung Tướng Đống

42.


Đại Tá Ngô Văn Chung, TLP, Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai, TL/SĐ3 (Căn cứ Alpha)

43.


Chuẩn Tướng Lữ Lan, Thiếu Tướng Nguyễn Hữu Có, Dân sự, Thiếu Tá Nguyễn Đình Vinh

44.


Chuẩn Tướng Phan Đình Niệm, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú

45-a


hàng trước: Nguyễn Văn Là, Đỗ Mậu, Trần Văn Minh, Nguyễn Ngọc Lễ, Trần Thiện Khiêm, Dương Văn Minh, TT Thơ, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Trần Tử Oai
hàng giữa: xxx, Đỗ Cao Trí, Nguyễn Văn Chuân, xxx, Nguyễn Giác Ngộ, Dương Hiếu Nghĩa, Huỳnh Văn Cao
hàng cuối: Nhan Minh Trang,Trần Đình Lan, xxx, Phạm Xuân Chiểu, xxx,Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Ngọc Huyến, Nguyễn Hữu Có, Nguyễn Văn Thiệu, xxx

45-b


1. Nguyễn Ngọc Lễ, 2. Trần Thiện Khiêm, 3. Dương Văn Minh, 4. TT Thơ, 5. Trần Văn Đôn, 6. Tôn Thất Đính, 7. Nguyễn Văn Thiện, 8. Nguyễn Văn Vỹ, 9. Nguyễn Cao Kỳ, 10. Trần Ngọc Huyến, 11. Nguyễn Hữu Có, 12. Nguyễn Văn Thiệu, 13. xxx, 14. Lê Nguyên Khang, 15. Nguyễn Giác Ngộ, 16. Dương Hiếu Nghĩa, 17. Huỳnh Văn Cao

45-c

46.


Trung Tướng Lâm Quang Thi, Chuẩn Tướng Lê Quang Lưỡng (Huế 1973)

47.


Đoàn Văn Quảng, Chung Tấn Cang, Đặng Văn Quang, Nguyễn Hữu Có

48.


Trung Tướng Ngô Quang Trưởng và Phu nhân

49.


Chuẩn Tướng Nguyển Văn Chuân - Thiếu Tướng Nguyễn Chánh Thi

50.


Thiếu Tá Nguyễn Đình Sách, không biết, Thiếu Tá Đỗ Kiến Nhiễu, Thiếu Tướng Lê Văn Kim, Đại Tá Nguyễn Văn Chuân, không biết, …

51.


TrT Thiệu, ĐT Khánh, TrT Minh, TrT Chiểu, ĐT Westmoreland, TrT Có

52.

53.


Thiếu Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư Lệnh QĐIV

54.

55.

56.


Đại Tá Nguyển Văn Thiện (Thiết Giáp), Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, Đại Tá Nguyễn Ngoc̣ Khôi (Tỉnh Trường Đà Nẵng)

57.


Trái qua phải: Trung Tướng Lê Nguyên Khang, PĐĐ Đinh Mạnh Hùng, ĐĐ Chung Tấn Cang (bận complet), PĐĐ Đặng Cao Thăng và PĐĐ Hồ Văn Kỳ Thoại

58.


CT Nguyễn Văn Chức, ThT Bùi Đình Đạm, TrT Lâm Quang Thi, CT Đỗ Kiến Nhiễu, TrT Nguyễn Văn Mạnh, TrT Trần Văn Minh KQ, ĐT Nguyễn Khánh, CT Huỳnh Bá Tính KQ, ĐĐ Chung Tấn Cang HQ, CT Nguyễn Văn Lương KQ, ThT Nguyễn Khắc Bình, CT Nguyễn Văn Tấn KQ.

59.

Thước phim quư hiếm Trường Võ Bị Đà Lạt (1972)

https://www.youtube.com/watch?v=f1RmZOJxJIs

60.


Số 1 Dương Văn Đức, 2 Lâm Văn Phát, 3 Dương Ngọc Lắm, 4 Trương Vĩnh Đắt, 5 Dương Hiếu Nghĩa.
(binh biến chống Nguyễn Khánh ở Sài G̣n năm 1964)

61.

62.

63.


Phu nhân Tổng Thống Thiệu, Thủ Tướng Khiêm, Đại Tướng Viên, Trung Tướng Quang, Trung Tướng Minh KQ, Đề Đốc Chơn, Tồng Trưởng Hoàng Đức Nhã

64.

65.


Thiếu Tướng Ngô Quang Trưởng-Chuẩn Tướng Trần Bá Di-Trung Tá Phan Duy Quang (chánh thanh tra sđ9)

66.


TrT Toàn, PĐĐ Tánh, TrT Lữ Lan, TrT Khang, ThTKỳ, ĐT Viên, TrT Trưởng, TrT Minh, ThTLoan, ThTLân, PĐĐ Thoại

67.

68.

69.


BTL/SĐND

Hàng đứng từ trái qua phải:TrTá Nguyễn Phẩm Bường(ANQĐ)-TrTá Nguyễn Đức Huy(P4)-TrTá Phạm Văn Be( P2)-ĐTá Nguyễn Trọng Bảo(TMT)-TrTá Nguyễn Thu Lương(P3)-ThTá Phạm Quang Minh(Phó P1+TQT)-ThTá Hoàng Thọ(Tâm Lý Chiến)
Hàng ngồi:ĐUý Tôn Thất Hiệp(Truyền Tín)-ĐUý Vương Đình Thiết(Công Binh)

70.


Đại Tá Trần Quang Khôi - Hành Quân Căm Bốt 1971

71.


Thiếu Tướng Nguyễn Hữu Có - Chuẩn Tướng Vĩnh Lộc

72.


Tổng Thống Diệm - Trung Tướng Tỵ - Thiếu Tướng Đôn

73.

74.

75.

76.


Trung Tướng Trần Ngọc Tám

77.


Trung Tướng Dương Văn Minh- Trung Tướng Đôn - Trung Tướng Đính - Trung Tướng Khánh

78.


Thiếu Tướng Dương Ngọc Lắm (đứng đàng sau)

79.


Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ-Đại Tướng Cao Văn Viên

80.


Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ-Đại Tướng Cao Văn Viên-Trung-Tướng Nguyễn Văn Thiệu

81.


Trung Tướng Đỗ Cao Trí

82.


Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu

83.


Thiếu Tướng Hoàng Xuân Lãm-Trung Tướng Nguyễn Hữu Có-̣Đại Tá Nguyễn Văn Toàn

84.


Trung Tướng Trần Ngọc Tám (đứng đàng sau)-Thiếu Tướng Trần Thanh Phòng

85.


Tướng Hiếu trổ tài thiện xạ, nhắm bắn chính xác mục tiêu cách xa 2 cây số rưỡi

86.


ThT Nguyễn Hữu Có, CT Nguyễn Bảo Trị, ĐT Nguyễn Khánh, CT Đư Quốc Đống, ThT Đặng Văn Quang

87.


Thiếu Tướng Đoàn Văn Quảng-Thiếu Tá Phạm Duy Tất

88.


Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân và Trung tướng Nguyễn Chánh Thi
(đàng sau. bên trái: Trung Úy Trần Ngọc Huệ K18 BVDL, sĩ quan tùy viên của Thiếu Tuướng Chuân)

89.


Trung tướng Ngô Quang Trưởng và Trung tướng Hoàng Xuân Lăm

90.


Trung tướng Lê Văn Kim

91.


Trung tướng Tôn Thất Đính khi c̣n ở cấp tá.

92.


Tướng Thiệu, Khiêm, và Đính khi c̣n trẻ

93.


Trung tướng Đỗ Cao Trí

94.


Chuẩn tướng Lư Ṭng Bá

95.


Chuẩn tướng Phan Đ́nh Thứ

96.


Thống tướng Lê Văn Tỵ khi c̣n là Thiếu tướng, năm 1955 tại Sài G̣n

97.


Ông Bà Thống tướng Tỵ và Tổng Thống Diệm ngày 26/10/1963

98.

99.

100.


Tổng Thống Thiệu và Chuẩn Tướng Hiếu, Tư Lệnh Sư Đoàn 22 BB (Phi trường Pleiku - 1968)

101.


CT Nguyễn Văn Chuân và ThT Nguyễn Chánh Thi

102.

103.

104.

105.

106.


Tướng Đôn Phó TT Thơ Tướng Tỵ và Tổng Thống Diệm

107.


Tướng Thắng, Quang, Cao, Cang, Có, Tám, Thiệu, Thi, Kỳ, Khang, và Viên

108.


Tướng Mai Hữu Xuân và Trần Văn Đôn

109.


Tướng Lê Văn Kim trong một đám cưới năm 1964

110.


Tướng Lưu Kim Cương khi c̣n là Trung tá

111.


Tướng Phạm Văn Phú và Tướng Lê Văn Thân trong dịp tết đầu năm 1975

112.


Chuẩn Tướng Nguyễn Huy Ánh

113.


Tướng Nguyễn Cao Kỳ và Cao Văn Viên

114.


Tướng Trần Tử Oai

115.


Tướng Lê Minh Đảo

116.


Tướng Nguyễn Văn Toàn (mũ beret đen), và Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi ngày Quân Lực 1973

117.


Tướng Dương Văn Minh và Tướng Khánh (Trung tá) năm 1955

118.


Thiếu tướng Trần Ngọc Tám

119.


Đại tá Bùi Thế Lân

120.


Tướng Phú và Phu nhân đầu năm 1975

121.


Tướng Phạm Quốc Thuần

122.

<
Tướng Nguyễn Văn Mạnh và Đại tá Lê Văn Hưng(?)

123.


Trung Tá Bùi Dzinh, Đại Tá Trần Thiện Khiêm và Chuẩn Tướng Hồ Văn Tố, Fort Leavenworth 1960

124.


Trang Sĩ Tấn

125.


Đạ̣i Tá Quân Y Hoàng Cơ Lân và Chuẩn Tướng Quân Y Phạm Hà Thanh

126.


Đại Tá (?) và Chuẩn Tướng Lâm Quang Thơ

127.


Trung Tướng Đỗ Cao Trí và Thiếu Tướng Nguyễn Xuân Thịnh (TL SĐ 25)

128.


Tướng Phạm Xuân Chiều, Đỗ Mậu, Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Thiên Khiêm và Nguyễn Văn Thiệu

129.

130.

131.

132.


Chuẩn Tướng Phan Xuân Nhuận

133.


Đại Tá Vũ Quang Tài khi Quân đội Pháp rời Việt Nam (1954-1955)

134.


Người đớng giữa là Thiếu Tướng Lê Văn Ki, Phụ Tá Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Hành Quân, BTTM

135.

136.

137.

138.

139.


Hàng 1: ĐT Trần Cửu(1/-6) Đỗ Kế Giai(1/-5) ĐT Nguyển Đình Sách(1/-1) TrTVĩnh Lộc (1/0) ĐT HQ Đỗ Quý Hợp(1/+2) ĐT Phạm Văn Tiến(2/+3) ĐT Hoàng Hữu Giang(1/+4) ĐT Lê Khắc Lý(1/+5)
Hàng 2: ĐT HQ Nguyễn Hữu Chí(2/+1) ĐT Vũ Quang(2/+2) ĐT Lê Ngọc Định(2/+5)
Hàng 3: ĐT HQ Khương Hữu Bá(3/-4) ĐT KQ Trần Phước(3/-2)

140.


Ba Đại Tướng Khiêm, Minh và Khánh

141.


ThT Nguyễn Viết Thanh (TL/SĐ7),Tướng Westmoreland và ĐT Ngô Lê Tuệ (TMT/SĐ7)

142.


Khóa 1 Hải Quân Nha Trang
từ trái: Nguyễn Văn Lịch, Chung Tấn Cang, Lâm Ngươn Tánh, Trân Văn Chơn, Đoàn Ngọc Bích, Trần Văn Phấn

143.


Đại Tá Lê Minh Đảo

144.

145.


Trung Tướng Lâm Quang Thi

146.


Chuẩn Tướng Lữ Lan

147.


Đại Tá Trần Văn Nhựt

148.

149.


Tôn Thất Đính, Nguyễn Đình Sách, không biết,không biết, Nguyễn Văn Thiệu

150.

151.


Đại Tướng Cao Văn Viên và Chuẩn Tướng Trần Văn Hai khi còn là Đại Tá

152.


Đại Tá Hà Mai Việt và Trung Tá Bùi Quyền

153.

154.


(trái qua phải) CT Lượng 2KQ, CT Tần 4KQ, CT Bảy CS, ThT Bình CS, TrT Minh KQ, CT Nhiễu, TrT Lãm, TrT Thi, CT Tính 3KQ, Tht Đạm

155.


ngồi: ĐT Nguyễn Ngọc Điệp, Tỉnh Trưởng Bạc Liêu, ĐT Nguyễn Vĩnh Nghi, Tư Lệnh Sư Đoàn 21 Bộ Binh,
đứng: Trung Tá Lê Văn Hưng, Trung Đoàn Trưởng 31/21

156.


đứng giữa: Thiếu Tướng Huỳnh Văn Cao, TL QĐV, Đại Tá Bùi Đình Đạm, TL SĐ 7

157.


trái qua: ĐĐ Lâm Ngươn Tánh, PĐĐ Diệp Quang Thủy

158.


Trung Tướng Trưởng, Trung tướng Khang, Thiếu Tướng Lân

159.


Trung Tướng Phan Trọng Chinh và hai Đại Tá Nguyễn Văn Chức và Phan Văn Điển (phía trái)

160.


Tổng Thống Thiếu gắn lon Chuẩn Tướng cho hai Đại Tá Lê Quang Lưỡng và Vũ Văn Giai

161.

162.


Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, PTT Nguyễn Cao Kỳ

163.


Tướng Hiếu, Tư Lệnh Sư Đoàn 5 dự lễ của một đơn vị Mỹ năm 1970

164.


Thiếu Tướng Trần Bá Di, Tư Lệnh, Đại Tá Nguyễn Đình Vinh, Tư Lệnh Phó, Thiếu Tá Đỗ Vinh, SĐ9BB

165.


Đại Tá Huỳnh Văn Chính (TrĐ16) - Lê Trung Thành (TrĐ14) - Lê Văn Năm (TrĐ14)
Hội Ngộ Sư Đoàn 9 Bộ Binh năm 1918

166.


Lê Minh Đảo, Trần Văn Minh, Nguyễn Huy Ánh

167.

168.


TrT Ngễn Bảo Trị, TrT Linh Quang Viên, ThT Thiệu, TrT Nguyễn Đức Thắng, BS Trần Văn Đố, PTT Nguyễn Cao Ky, ?

169.


Đại Tạ Nguyễn Văn Hiếu, Tư Lệnh Sư Đoàn 22 Bộ Binh

170. Video clip về một buổi họp cùa Hội đồng Quân lực vào năm 1967

Hội đồng Quân lực

171.


ThT Quang, ĐĐ Cang, ThT Có, ThT Tám, TrT Thiệu, ThT Thi, ThT Kỳ, ThT Khang, ThT Viên
Hàng sau: ThT Cao (người thứ hai), ĐT Trần Ngọc Huyến (người thứ tư)

172.


ThT Nguyễn Bảo Trị, ThT Nguyễn Văn Mạnh, ThT Nguyễn Cao Kỳ, ĐT Cao Văn Viên, ThT Nguyễn Đức Thắng

173.

174.


hàng đầu từ trái: các Tướng Trần Văn Đôn, Westmoreland, Trần Văn Minh, Nguyễn Ngọc Lễ, Bùi Hữu Nhơn, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim, Trần Ngọc Tám, ?, Lê Văn Nghiêm.

175.


Trung Tướng Đỗ Cao Trí

176.


Tướng Phạm Văn Phú

177.


Thứ ba từ trái: Phu nhân và Đại Tá Cao Hảo Hớn, tân Tư Lệnh SĐ 21 (tháng 2/1964)

178.


Thiếu Tướng Nguyễn Văn Thiệu

179.

180.


Đại Tá Nguyễn Vĩnh Nghi

181.

182.


Đại Tá Trần Văn Hai

183.


Tổng Thống Thiệ́u gắn lon tân Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá

184.


Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Chuẩn Tướng Đỗ Kiến Nhiều (xe trước)
Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm (xe phía sau)

185.

186.


Đại Tướng Đỗ Cao Trí Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi, Đại Tá Trần Hữu Đức duyệt binh đoàn thiết giáp

187.


Trung Tướng Dư Quốc Đống, Đại Tá Nguyễn Trọng Bảo, Trung Tá Nguyễn Thu Lương

188.

189.

190.


Đại Tá Hiếu, Tư Lệnh Sư Đoàn 22

191.


Trung Tướng Vĩnh Lộc, ĐạiTá Hiếu, Tư Lệnh Khu 22 Chiến Thuật, đang xem các chiến lợi phẩm thu được trong trận Núi Sầm, Phú Yên tháng 6 năm 1967

192.

193.

194.


Trung Tướng Lữ Lan

195.

196.

197.

198.

199.


Đại Tá Hiếu, Tư lệnh SĐ22

=======================================================
Cập nhật ngày 06.02.2021