Tưởng Thưởng Anh Dũng Bội Tinh;

Đại Tá David Fink, Cố Vấn Trưởng Sư Đoàn 5, đệ nạp hồ sơ đề nghị tưởng thưởng huy chương Anh Dũng Bội Tinh Ngôi Sao Đồng cho Thiếu Tướng Nguyển Văn Hiếu, Tư Lệnh Sư Đoàn 5.


(16. Văn Bản Tuyên Dương Công Trạng: Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu, số quân 49/300479, đã biểu dương hành động dũng cảm trong khi can dự vào cuộc hành quân ngày 14 tháng 10 năm 1969 khi phục vụ trong tư cách Tư Lệnh Sư Đoàn 5 QLVNCH. Khi được thông báo là các đơn vị của Tiểu Đoàn 1/Trung Đoàn 7/Sư Đoàn 5, đụng độ cực mạnh với một lực lượng địch cỡ hai đại đội và hứng chịu tổn thương nặng trong hàng ngũ cấp chỉ huy, Thiếu Tướng Hiếu đã bất kể an toàn cá nhân ra lệnh cho trực thăng chỉ huy của mình đáp xuống vùng đụng độ. Sự xuất hiện của Thiếu Tướng Hiếu tại chiến trường khiến quân sĩ hưng phấn, tình hình phục hồi, và cuộc tấn công bị đình trệ tái tiếo diễn. Tiếp sau đó, Thiếu Tướng Hiếu leo trở lên trực thăng chỉ huy và ra lệnh đáp xuống tại một địa điểm khác trong vùng Trung Đoàn 7 đang hành quân. Khi đáp xuống, trực thăng chỉ huy bị hỏa lực địch uy hiếp. Lại một lần nữa, Thiếu Tướng Hiếu bất kể an toàn cá nhân, phơi bày thân thể để quan sát cuộc giao tranh và điều động các lực lượng. Hành động của Thiếu Tướng Hiếu phù hợp với truyền thống cao quí nhất của quân đội và phản ảnh công trạng của chính mình và của Quân Lực Việt Nam và Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa.)


Ghi chú: Tướng Creighton Abrams yêu cầu Đại Sứ Mỹ Ellsworth Bunker đồng ư với lời đề nghị tưởng thưởng Anh Dũng Bội Tinh (Ngôi Sao Đồng) cho Tướng Hiếu v́ đă hành động quả cảm trong ngày 14 tháng 10 năm 1969.

Nguyễn Văn Tín
Ngày 26 tháng 10 năm 2005.

Cập nhật ngày 19/02/2010

generalhieu