Tôi phục vụ với Phi Đội 174 Trực Thăng Tấn Kích và có tham dự trong bốn cuộc hành quân do Tướng Hiếu chỉ huy khi ông là Tư Lệnh Sư Đoàn 22 Bộ Binh. Tôi đang xem trang nhà Tướng Hiếu. Hiển nhiên là ông rất hănh diện về anh ḿnh - và ông đáng phải hănh diện như vậy. Điều quan trọng hơn là tôi nghĩ anh ông phải rất lấy làm hănh diện về ông và biết ơn đối với tất cả công sức ông đă đặt vào trong việc duy tŕ tưởng niệm anh ông tồn tại. Tôi không biết Tướng Hiếu nhiều. Nên nhớ là anh ông là cấp tướng và tôi chỉ là một thiếu tá vào thời buổi đó. Tôi có thể không một tí ngần ngại nói là tôi rất khâm phục Tướng Hiếu. Tướng Hiếu đă đảm nhận nhiều công tác gay go và bằng chứng của tinh thần trách nhiệm và nhiệt tâm của Tướng Hiếu là Tướng Hiếu đă luôn gặt hái thành công. (Jim Shrader)

generalhieu