Đại Tá John Hayes, Cố Vấn Trưởng Sư Đoàn 5 Bộ Binh

Đại Tá David H. Hackworth, tác giả của About Face, Vietnam Primer,Steel My Soldiers' Hearts, viết:

"Hayes là một sĩ quan thượng thặng... và ông có bốn đặc điểm khiến ông là một chỉ huy trưởng toàn hảo cho cuộc chiến đặc biệt này, nếu không nói là theo ư kiến tôi. Thứ nhất, ông đă nếm đủ thách thức, v́ đă chiến đấu ba năm tại Nam Hàn trong tư cách chỉ huy một đội toán trinh sát và một tiểu đội và đă bị thương bốn lần. Thứ hai, ông đă trải qua khoảng bốn năm tại Việt Nam, do đó ông hiểu rơ người Việt và chính cả cuộc chiến. Thứ ba, v́ tốt nghiệp sĩ quan Thiết Giáp, chiều hướng chiến thuật của ông ngay từ khởi đầu binh nghiệp là tác động chấn động và uyển chuyển, hai đặc điểm mà tôi ưa chuộng và đó chính là trọng tâm của du kích chiến. Và sau cùng, cộng thêm vào điểm ông đă thành lập và huấn luyện tiểu đoàn Biệt Động Quân tiên khởi trong Quân Lực Việt Nam năm 1962, Hayes đă có nhiều kinh nghiệm về du kích tại Đông Nam Á, với các đội toán Lực Lượng Đặc Biệt Apache và Project Delta. John Hayes là một chiến sĩ trầm lặng, cẩn trọng, qui củ và sống nội tâm, cũng giống như du kích quân mà chúng ta có bổn phận giáp chiến, và ông có thêm vào đó, một hiểu biết bén nhạy về lối suy tư Á Đông... Tuy thăng tiến đến bậc đại tá năm 1968, khi ông từ khước gia nhập War Colleg hai năm liên tiếp, trưởng Sư Đoàn Đại Tá nói ông biết là ông đă tới ngơ cụt của đời binh nghiệp. Ông này nói là coi bộ các sĩ quan cấp tướng không coi trọng những ai cho là việc dấn thân vào một vị trí chiến đấu tại Việt Nam quan trọng hơn là nhập học War College." (About Face, Simon & Schuster 1990, 681-82)

Khi Hackworth là Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 4/39 HK, ông ở dưới quyền Đại Tá John Hayes, Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 1/Sư Đoàn 9 HK, vào tháng 3/1969. Sau đó Đại Tá Hayes trở nên Cố Vấn Trưởng cho Tướng Hiếu tại Sư Đoàn 5 Bộ Binh.

generalhieu