Đại Tá Trần Cẩm Hương

- Sinh tháng 4 năm 1926 tại Cần Thơ

- Nhập ngũ ngày 21-8-1952

- Xuất thân trường Nữ Trợ Tá Xã Hội

- Đoàn Trưởng Nữ Quân Nhân

Trong sự kiện 30/4/1975, nữ Đại tá Trần Cẩm Hương quyết định ở lại Sài G̣n và đi tù cải tạo 10 năm. Sau khi ra trại năm 1985, bà bị điều đi lao động ở Hậu Nghĩa, ở một căn cḥi lá giữa đồng khô, bị quản chế bởi vợ một liệt sĩ QGPMN. Do phải lao động nặng nhọc với điều kiện khắc nghiệt, nữ Đại tá Trần Cẩm Hương đă bị cảm nặng dẫn tới viêm màng năo. Tuy gia đ́nh có xin chuyển đi Sài G̣n chữa trị nhưng v́ không được cán bộ quản thúc cho phép đi điều trị v́ vậy vào hạ tuần tháng 2 năm 1987, bă đă không qua khỏi được cơn bạo bệnh, hưởng thọ 61 tuổi.


Tôi thấy nhị vị đại tá có vẻ chân t́nh đối thoại, chẳng hề đùa rỡn, nên bỗng cảm phục quá. Đại Tá X. trưởng phái đoàn Quân Đoàn I/Quân Khu I cười hà hả:

-Bà đại tá Trần Cẩm Hương của cô này bao giờ lên tướng đây?

Vị đại tá thuộc ngành quân số, tức pḥng 1/TTM bèn phán:

-Ông có biết là muốn nhận cấp bậc đại tá phải có tṛn 6000 (sáu ngàn) quân, chưa kể gia, giảm, ấn định chỉ huy một sư đoàn đấy nhé. Phụ nữ các cô có bao nhiêu người trong quân đội?

Tôi vui vẻ trả lời:

-Dạ thưa 6000 quân nhân các cấp (sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ) đúng với cấp khoản ấn định, tất nhiên có gia, giảm.

Sau đó chuyện rơi vào quên lăng. Như vậy, với quân số nêu trên, và thực tế cũng trả lời rằng, Đoàn Nữ Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa chỉ có một vị đại tá, là nữ Đại Tá Trần Cẩm Hương, trưởng nữ của cụ Kỹ Sư công chánh Trần Văn Mẹo, Bộ Trưởng Công Chánh (Đệ Nhất Cộng Ḥa).

Cấp bậc ǵ th́ bây giờ cũng chỉ là kỷ niệm như tôi đă tŕnh bày trên. Tuy nhiên, kỷ niệm cũng phải có nguyên, có ủy, chứ không thể như đám mây khói bay lên cao để thành... mây, nói chữ là phù vân.

Ấy vậy mà mới đây tôi được đọc một bài văn, trong đó tác giả là văn nghệ sĩ tên tuổi, nhưng ông không rơ về Đoàn Nữ Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, đă ghi nhận ư kiến của phu nhận một vị đại tá Pháo Binh xưa, rằng bà phu nhân đó là "Nữ Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa", khiến có độc giả thân quen điện thoại hỏi tôi, tôi bèn thưa thế này:

-"Nữ Đại Tá" th́ khác với bà đại tá, bà đại tá là phu nhân nam đại tá, tức làm vợ vị đại tá có danh vọng, có địa vị, cơ ngơi điền sản, con cái v.v... quư hóa quá rồi, danh giá quá rồi.

C̣n Nữ Đại Tá của đoàn thể tôi, th́ chỉ duy nhất có Đại Tá Nữ Quân Nhân Trần Cẩm Hương, bà kẹt lại Saigon sau 30.4.1975, nên cũng phải đi tù cải tạo 10 năm (mười năm), và ra trại, bà phải đi lao động ở Hậu Nghĩa, ở một căn cḥi lá giữa đồng khô, bị quản chế bởi vợ một liệt sĩ cộng sản Việt Nam, làm rẫy. Nữ Đại Tá Trần Cẩm Hương đă thất lộc vào hạ tuần tháng 2 năm 1987, hưởng dương 60 tuổi, v́ bệnh... hàng ngày làm cây, làm cỏ nơi cánh đồng khô nhiệt đới, đă từ cảm nặng, qua sưng màng óc, gia đ́nh xin di chuyển về thành phố để chữa trị, mà không được.

Lại cũng "Âu là cái số!"

Hawthorne, 18.7.2013

Nguồn saigontimes