Đại Tá Không Biết Tên

Đây là hình của các đại tá cần được nhận diện và cung cấp tiểu sử cá nhân để bổ túc danh sách. Xin liên lạc với tinvnguyen@mail.com

01.

- giải đáp: đại tá Nguyễn Chấn, sau lên Chuẩn Tướng, tốt nghiệp USCGS khóa 1965-2.

02.

- giải đáp: Đại Tá Trần Quốc Lịch

03.

- giải đáp: ?

04.

- giải đáp: Đại Tá Nguyễn Thọ Đan, Liên Lạc BTTM với MACV

05. Đại Tá (?), Tướng Thuần, Tướng Dzu, Trung Tá Bá

- giải đáp: Đại Tá Vũ Ngọc Tuấn

06.

- giải đáp: Đại Tá Nguyễn Quý Toản

07.

- giải đáp: Đại Tá Từ Nguyên Quang

08.

- giải đáp: Đại Tá Nguyễn Thành Chí

09. Pháo Binh

- giải đáp: Đại Tá Nguyễn Thành Chí

10. Quân Cụ

- giải đáp: Đại Tá Từ Nguyên Quang

11. Quân Cụ

- giải đáp: Đại Tá Từ Nguyên Quang

12.

- giải đáp: Đại Tá Dương Văn Vinh

13.

- giải đáp: Đại Tá Vũ Duy Tạo

14. Hình chụp chung với Tướng Phan Trọng Chinh

- giải đáp: ?

15. Hình chụp chung với Trung Tá Phan Trọng Sinh

- giải đáp: Đại Tá Nguyễn Văn Hạo, tốt nghiệp USCGS khóa 1974-75

16.

- giải đáp: Đại Tá Lê Thương

17. ĐT ?, ĐT ?, Tướng Hoàng Văn Lạc, Tướng Phan Trọng Chinh

- giải đáp: Đại Tá Trần Đình Thọ và ĐT ?

18. Tướng Ngô Quang Trưởng gắn lon đại tá cho ...

- giải đáp: ?

19. ĐT ?, Tướng Cao Văn Viên, Tướng Nguyễn Cao Kỳ

- giải đáp: Đại Tá Nguyễn Đình Vinh

20. Năm vị đại tá cùng với Thiếu Tướng Chương Dzềnh Quay TLP/QĐIV

- giải đáp: Phạm Duy Tất (BCD), Vũ Quốc Gia (TG), ? (BB), Hồ Ngọc Cẩn (BB), Trịnh Văn Anh (CB)

21.

- giải đáp: ̣Đại Tá Tôn Thất Hùng, TMT/QĐII (1968)

22. Đại Tá Dương Thế Tử hay Từ Dương?

- giải đáp: ?

23. Đứng đàng sau

- giải đáp: ?

24. Cạnh ĐT Trần Văn Cẩm

- giải đáp: Đại Tá Nguyễn Văn Thi (?)

25. Trung Tướng Lãm, Thiếu Tướng Toàn, ĐT Phan Hòa Hiệp

- giải đáp: Đại Tá Nguyễn Đình Vinh (?)

26. Thiếu Tướng Trưởng, Trung Tướng Lãm

- giải đáp: ?

27. Đại Tá đứng bên phải Chuẩn Tướng Ngô Quang Trưởng

- giải đáp: Đại Tá Phạm Văn Phú

28. Thiếu Tướng Charles Timmes với Trung Tá Nguyễn Hợp Đoàn

- giải đáp: Đại Tá Nguyễn Văn Hiếu (TL/SĐ22, Kontum, 9/1964)

29. Bên phải Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp (Trưởng Đoàn Quân Sự Bốn Bên Việt Nam)

- giải đáp: Đại Tá Dương Hiếu Nghĩa

30.Chiến dịch Trương Công Địch - Tệt Mật Thân 1968 - Vùng Chiến Thuật 44

- giải đáp: Đ̣ại Tá Nguyễn Hữu Hạnh, Tư Lệnh Biệt Khu 44

31. Tỉnh trưởng Bến Tre năm 1975, trước là Trung Đoàn Trưởng thuộc SĐ25, mất trong tù cải tạo Bắc Việt.

- giải đáp: Đại Tá Lê Văn Đính)

32.Học viên Khóa 6 Trường Cao Đẳng Quốc Phòng với Tướng Lữ Lan

- giải đáp: ĐT Trương Văn Bưởi bên phải Tướng Lữ Lan

33.

- giải đáp: ?

34.

- giải đáp: ?

35. Đứng đàng sau Đại Tá Lưu Yểm

- giải đáp: ĐT Vũ Quang Chiêm, chánh võ phòng phủ tổng thống

36.

- giải đáp: Đại Tá Phạm Duy Tất (BCD)

37.

- giải đáp: Đại Tá Trần Ngọc Thống

38.

- giải đáp: ?

39.

- giải đáp: Đại Tá Nguyễn Phẩm Bường

40.

- giải đáp: Đại Tá Phạm Văn Phú

41.

- giải đáp: Đại Tá Huỳnh Văn Tồn, Tư Lệnh Sư Đoàn 7

42.

- giải đáp: ?

43.

- giải đáp: ?

44.

- giải đáp: ?

45.

- giải đáp: ?

46.

- giải đáp: ?

47.

- giải đáp: ?

48.

- giải đáp: ?

49.

- giải đáp: Đại Tá Trần Văn Phấn

50. Phải qua trái : (ThT Nguyễn Khắc Bình, ĐT Cảnh Sát, ChT Bùi Văn Nhu, ChT Trương Bảy)

- giải đáp: Đại Tá Trần Văn Sắt

51.

- giải đáp: ?

52.

- giải đáp: ̣Điều Ngọc Chánh

53.Bên trái Chuẩn Tướng Đỗ Kế Giai

- giải đáp: Đại Tá Trần Công Liễu

54.

- giải đáp: Trung Tướng Trần Thanh Phong khi còn là Đại Tá

55. Lễ nghi chuyển giao căn cứ Lai Khê cho Sư Đoàn 5

- giải đáp: Đại Tá Trần Đức Minh, TMT/SĐ5 ? ?

56. Lễ nghi chuyển giao căn cứ Lai Khê cho Sư Đoàn 5

- giải đáp: ?

57. Đại Tá Trần Ngọc Thống ngồi chính giữa

- giải đáp: Đại Tá Trần Cẩm Hương ngồi bià trá. Còn lại không biết tên.

58.

- giải đáp: (?)

59. Đại Đội 1 Trinh Sát /Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 2 Soái Thần thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh. (Cuối năm 1971,Trung đoàn 2 được điều qua làm ṇng cốt cho Sư đoàn 3 Bô binh.)


- giải đáp: Đại Tá Vũ Ngọc Hưởng, Trung Đoàn Trưởng 2/3 (?)

60.

- giải đáp: (?)

61. Thiếu Tướng Nguyễn Văn Vỹ, Đổng lư Văn pḥng Tổng Tư lệnh (1964)

- giải đáp: Đại Tá Nguyễn Viết Đạm

62.

- giải đáp: (?)

63.

- giải đáp: Đađi Tạ Huỳnh Văn Lạc

---------------------------------------------------------------------
Cập nhật ngày 4.3.2021