Tướng Lãnh QLVNCH Tốt Nghiệp USACGSC

Sau đây là danh tánh các tướng lãnh QLVNCH tốt nghiệp US Army Command and General Staff College.

Thứ TựNămTên HọCấp BậcBinh Chủng
0164-1 Đào Duy Ân Thiếu TáPháo Binh
0264-2 Trương Quang Ân Thiếu TáDù
0368-69Trương BảyĐại Tá Bộ Binh
0459-1Huỳnh Văn Cao Trung Tá Bộ Binh
0564-2 Võ Văn Cảnh Thiếu TáBộ Binh
0666-1 Trần Văn Cẩm Trung TáThiết Giáp
0766-1 Nguyễn Chấn Trung TáCông BinhAssoc
0861-62Phạm Xuân Chiểu Chuẩn TướngBộ Binh
0957-2Nguyễn Văn ChuânTrung TáBộ Binh
1067-1 Nguyễn Văn Chức Trung TáCông Binh
1157-2Nguyễn Hữu CóĐại TáBộ Binh
1266-1 Trần Bá DiTrung TáBộ Binh
1360-2 Võ Dinh Thiếu TáKhông Quân
1463-1 Ngô Dzu Trung TáBộ Binh
1556-57Bùi Đình Đạm Thiếu Tá Bộ Binh
1657-2Tôn Thất ĐínhĐại TáBộ Binh
1758-59Phạm Văn ĐổngĐại TáBộ Binh
1858-1Dương Văn ĐứcChuẩn TướngBộ Binh
1963-2 Đỗ Kế Giai Thiếu TáDù
2058-59Nguyễn Hữu Hạnh Trung Tá Bộ Binh
2163-2 Nguyễn Văn HiếuThiếu Tá Bộ Binh
2259-60Nguyễn Duy Hinh Thiếu TáThiết Giáp
2358-2Thái Quang HoàngThiếu Tướng Bộ Binh
2455-56Trần Văn HổThiếu Tá Bộ Binh
2558-59Cao Hảo Hớn Trung Tá Bộ Binh
2666-1 Lý Bá Hỷ Trung Tá Bộ Binh
2758-1Nguyễn KhánhĐại Tá Bộ Binh
2860-1 Trần Thiện KhiêmĐại TáBộ Binh
2972-1Trần Quang KhôiĐại TáThiết Giáp
3058-2Nguyễn Văn Kiểm Trung Tá Bộ Binh
3159-1Lê Văn Kim Chuẩn Tướng Pháo Binh
3259-2Huỳnh Văn Lạc Thiếu Tá Bộ Binh
3358-1Lữ Mộng Lan Trung Tá Bộ Binh
3457-2Dương Ngọc Lắm Trung Tá Thiết Giáp
3559-2Nguyễn Ngọc LễThiếu TướngBộ Binh
3657-58Đặng Thanh Liêm Trung Tá Bộ Binh
3755-56Vĩnh Lộc Thiếu Tá Thiết Giáp
3860-61Nguyễn Văn MạnhTrung TáBộ Binh
3958-2Dương Văn MinhThiếu Tướng Bộ Binh
4058-2Trần Văn MinhThiếu Tướng Bộ Binh
4161-1 Nguyễn Vĩnh Nghi Thiếu TáBộ Binh
4257-2Bùi Hữu Nhơn Trung Tá Pháo Binh
4363-1 Phạm Hữu Nhơn Thiếu TáBộ Binh
4464-65Trần Tử OaiChuẩn Tướng Bộ Binh
4558-59Lâm Văn Phát Trung Tá Bộ Binh
4662-1 Trần Thanh Phong Trung TáBộ Binh
4757-58Đặng Văn Quang Trung Tá Bộ Binh
4869-70Chương Dzềnh QuâyĐại TáBộ Binh
4962-1 Phạm Ngọc Sang Trung Tá Không Quân
5059-2Nguyễn Thanh Sằng Thiếu Tá Bộ Binh
5165-1 Phan Đình Soạn Trung TáPháo Binh
5259-2Trần Ngọc TámChuẩn Tướng BộBinh
5360-1 Hồ Văn TốChuẩn TướngBộ Binh
5465-1 Lê Văn Thân Thiếu TáPháo Binh
5558-59Nguyễn Đức Thắng Trung Tá Pháo Binh
5664-1 Lâm Quang Thi Trung TáPháo Binh
5762-1 Nguyễn Văn Thiệ̣n Trung TáThiết Giáp
5863-2 Nguyễn Xuân ThịnhTrung TáPháo Binh
5964-1 Lâm Quang Thơ Thiếu Tá Thiết Giáp
6062-2 Phạm Quốc Thuần Thiếu TáBộ Binh
6159-60PhanĐìnhThứ LamSơnĐại Tá Dù
6261-1 Nguyễn Xuân TrangĐại Tá Pháo Binh
6355-56Nguyễn Bảo Trị Thiếu Tá Bộ Binh
6459-2Đỗ Cao TríĐại TáDù
6565-1 Lê Ngọc Triển Trung TáBộ Binh
6656-57Cao Văn Viên Thiếu Tá Bộ Binh
6759-1Linh Quang Viên Trung Tá Bộ Binh
6872-1Lê Nguyên VỹĐại TáBộ Binh
6959-1Mai Hữu Xuân Chuẩn Tướng Bộ Binh
7057-58Tôn Thất XứngĐại Tá Bộ Binh

Tướng Vĩnh Lộc nhận xét trong cuốn Thư Gửi người Bạn Mỹ, 1998, trang 71: "Địa thế và vị trí của nước ta trong phương vị hành quân t́m địch để tảo thanh không tạo được cơ hội để dàn trận một lúc đồng thời cả ba Trung Đoàn cùng các đơn vị yểm trợ. Xét lại từ khi thành lập Sư Đoàn cho đến ngày thất thủ Vùng Cao Nguyên, chưa thấy Khu Chiến Thuật nào hành quân sử dụng toàn thể sư đoàn, nghĩa là cả 3 Trung Đoàn Bộ Binh, Tiểu Đoàn Pháo Binh, Công Binh và Thiết Giáp v.v. Dù muốn cũng không có môi trường để dàn ra cả Sư Đoàn nếu không muốn nói đến hiếm hoi sĩ quan chỉ huy được huấn luyện nghiêm túc điều khiển Đại đơn vị".

Chắc Tướng Vĩnh Lộc ám chỉ đến các tư lệnh sư đoàn và quân đoàn vào thời kỳ mất nước năm 1975 sau đây (chữ đậm chỉ những sĩ quan được huấn luyện nghiêm túc điều khiển Đại đơn vị; đếm ra là 9 trên 25):

- Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư Lệnh QĐI; Trung Tướng Lâm Quang Thi, Phó Tư Lệnh QĐI; Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Điềm, Tư Lệnh SĐ1; Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt, Tư Lệnh SĐ2; Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh, Tư Lệnh SĐ3;

- Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Tư Lệnh QĐII; Chuẩn Tướng Trần Văn Cẩm Tư Lệnh Phó QĐII; Chuẩn Tướng Phan Đình Niệm, Tư Lệnh SĐ22; Chuẩn Tướng Lê Trung Tường, Tư Lệnh SĐ23;

- Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư Lệnh QĐIII; Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu, Tư Lệnh Phó QĐIII; Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tư Lệnh SĐ5; Chuẩn Tướng Lê Minh Đảo, Tư Lệnh SĐ18; Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá, Tư Lệnh SĐ25; Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi, Chỉ Huy Trưởng Lữ Đoàn 3 Thiết Giáp QĐIII;

- Trung Tướng Nguyễn Văn Minh, Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô Sài Còn-Gia Định; Chuẩn Tướng Lý Bá Hỷ, Tư Lệnh Phó Biệt Khu Thủ Đô;

- Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư Lệnh QĐIV; Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Tư Lệnh Phó QĐIV; Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Tư Lệnh SĐ7; Chuẩn Tướng Huỳnh Văn Lạc, Tư Lệnh SĐ9; Chuẩn Tướng Mạch Văn Trường, Tư Lệnh SĐ21;

- Chuẩn Tướng Lê Quang Lưỡng, Tư Lệnh Sư Đoàn Dù;

- Chuẩn Tướng Bùi Thế Lân, Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC;

- Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai, Tư Lệnh Biệt Động Quân.

Ngoài ra, cần ghi nhận là Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tổng Tư Lệnh QLVNCH, không hề tốt nghiệp USACGSC. Vì lý do này mà không lấy làm ngạc nhiên Tướng Thiệu có thể ngang nhiên truyền lệnh rút lui đại quân khỏi Quân Đoàn II và Quân Đoàn I một cách bất cẩn, hết sức là trái qui tắc quân sự, đến độ ngu si đần độn, khiến cho nước mất nhà tan trong nháy mắt. (Trong bản tướng mạo đăng trên Who's Who In Vietnam - Vietnam Press, Saigon 1967, Tướng Thiệu đã khai dối là tốt nghiệp USACGSC năm 1958!)

Bảng danh sách tốt nghiệp USACGSC cũng cho thấy Tổng Thống Thiệu, khi đặt để các tướng lãnh vào các chức vụ then chốt đã không dùng tiêu chuẩn khả năng và học lực quân sự cao cấp mà chỉ chọn người ông tin tưởng là sẽ không phản phé ông, biết ngoan ngoãn gọi vâng bảo dạ.


Nguyễn Văn Tín
Ngày 12 tháng 01 năm 2009.

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu