Thiếu Tướng Vũ Ngọc Hoàn

Tên họ: Vũ Ngọc Hoàn

Ngày và nơi sinh: 4/2/1922, Lạng Sơn, Bắc Việt

Học vấn:

- Bác sĩ y khoa, Đại Học Paris, 29/1/1952

- Tốt nghiệp, khóa giải phẩu thần kinh, Hoa Kỳ, 1956

- Bác sĩ giải phẩu, Trung Tâm Tổng Y Khoa, Pháp

Chức vụ hiện tại: Chỉ Huy Trưởng, Quân Y, 25/3/1965

Chức vụ quá khứ:

- Phục vụ trong Tiểu Đoàn 54 Bộ Binh và Vơ Tánh Chi Lăng, Le Flem, Hàm Nghi và Quân Y Viện Cộng Ḥạ

- Phó Giám Đốc, Quân Y, 8/11/1964

- Đệ Nhất Phó Chủ Tịch, Hội Đồng Quân Dân Chính, 15/7/1966

- Giáo sư, Trường Nha Khoa và Y Khoa, Sài G̣n

- Phụ Khảo, giải phẩu thần kinh, Trường Y Khoa, Sài G̣n

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1966

Do Adam Sadowski chuyển tới

Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu