Trung Tướng Trần Ngọc Tám

Tên họ: Trần Ngọc Tám

Ngày và nơi sinh: 12/3/1926, Mỹ Tho, Nam Việt

Học vấn:

- Tốt nghiệp, Command and General Staff School, Fort Leavenworth. Khóa đoản kỳ, 1959

- Trường Dân Sự Vụ, Fort Gordon, Georgia, 1959

- Khóa Vũ Khí Cận Đại, Fort Bliss, Texas, 1960

Chức vụ hiện tại: Đại Sứ tại Thái Lan

Chức vụ quá khứ: Chủ Tịch, Bộ Tư Lệnh Trợ Giúp Thế Giới Tự Do, tháng 1/1065

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1972

Do Adam Sadowski chuyển tới

Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu