Thuốc Giải Độc Nghị Quyết 36 CSVN

Hiện tượng San Rose ở thành phố San Jose đă nói đủ cái mức độ nhiễm độc của NQ36; một nghị viên dị ứng với danh xưng biểu hiệu chống cộng, “Little Saigon”, rồi kéo theo người thị trưởng cùng phe; nhiều thương gia và khoa bảng hạng tồi , đảng phái chính trị cũng như một đài phát thanh [2] đă và đang đứng đàng sau người nghị viên nầy để tạo nên một cảnh chia rẽ trong cộng đồng Việt nam tại thành phó San Jose hiện nay. Trứơc khi t́m thuốc giải độc, xin độc giả thử t́m sự liên hệ của hiện tựơng nầy với bản chất của NQ36, quyết nghị CSVN được kư ngày 06/16/08 bởi Vơ Văn Thưởng tại Hà Nội, cũng như chuyến viếng thăm của Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 06/23/08.

Tại sao CSVN lại công bố chính thức một kế họach nhuộm đỏ CĐVNHN mà không cần giữ bí mật để thi hành ? Giả thuyết thứ nhất là “thùng rỗng kêu to”. Người tin theo giả thuyết nầy trở nên lạc quan tếu mà tiếp tục theo đường xưa lối cũ trên ba thập niên nay. Đó là hô hào chống cộng thật to, vỗ tay tán thưởng những thành tích quá khứ hào hùng của QLVNCH hay những bài chửi bới thậm tệ CSVN từ quốc ngọai cũng như quốc nội mà quên đi CSVN đă và đang âm thầm thiết lập căn cứ địa trong ḷng lãnh thổ của CĐHN đă hơn bốn năm nay. Giả thuyết lạc quan tếu nầy không thể đứng vững được, căn cứ vào bản chất của hiện tượng San Rose tại San Jose, hiện tượng mạ lỵ và đ̣i hỏi xóa bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ tại hải ngọai cũng như quốc nội, các xu hướng thiên cộng phát xuất từ một số người Việt thuộc giới trí thức , đảng phái chính trị, báo chí, thương gia, và ít nhất một nghị viên hiện nay tại hải ngoại. Giả thuyết thứ hai là CSVN khoa trương sức mạnh khủng khiếp của NQ36 để CĐVNHN run sợ rồi mất tinh thần để đón gió trở cờ theo CSVN cho yên thân hay hưởng chút ít cặn bả của công danh phú quí sau nầy từ CSVN. Giả thuyết nầy cũng không thể đứng vững, căn cứ vào sự trưởng thành của các cộng đồng Việt Nam hải ngoại hay các đoàn thể chống cộng hiện nay, cũng như các cuộc biểu dương lực lượng đ̣an kết chống cộng của nhiều cộng đồng địa phương đối với các phái đoàn thăm viếng của CSVN trong quá khứ và hiện nay. Giả thuyết thứ ba là CSVN có dụng ư tung ra bản nghị quyết nầy để yểm trợ cuộc thăm viếng của Nguyễn Tiến Dũng tại Hoa Kỳ vào ngày 06/22/08, bằng cách dằn mặt CĐVNHN cũng như khích động tinh thần những tay sai cũng như gián điệp cộng sản nằm vùng , sẵn sàng lộ diện nếu cần để thi hành NQ36CSVN cho thành công. Hiện tượng San Rose là một bằng chứng cụ thể cho giả thuyết nầy. Thất bại việc áp đặt danh xưng “Vietnam Business District” sau nhiều âm mưu tiểu xảo hạ cấp theo phương cách cộng sản, ngay cả vi phạm luật lệ địa phương, rồi lại phải đối phó với việc băi nhiệm hiện nay tại San Jose, gián điệp cộng sản và bọn tay sai đang run sợ sẽ bị nhận diện nếu CĐVN tại San Jose thành công trong việc băi nhiệm. Căn cứ vào những lời của uỷ ban băi nhiệm diễn đàn của VNNB tại San Jose cho đến ngày hôm nay, 06/27/08 và nhận xét của ông Đặng Thiên Sơn “khủng bố tinh thần cử tri người Mỹ gốc Việt tại San Jose” [3], một phe đang tranh đấu đúng cách trên phương diện luật pháp, đúng theo phái vương đạo, một phe th́ tranh thủ đúng theo phương cách cộng sản, nhiều khi không hợp pháp như nhổ bỏ các bảng hiệu của đối phương, tung tin thất thiệt để hù dọa người dân vô tội là những kẻ đang hưởng “welfare” sẽ mất quyền lợi nếu họ tham gia vào việc băi nhiệm [4]. Về mặt truyền thông phe bá đạo xử dụng chính sách tuyên truyền một chiều, xuyên tạc sự thật, để gây sự chia rẽ trong cộng đồng San Jose [2]. Đúng là phe bá đạo đang dùng phương cách trái ngược với “fairness doctrine” sẽ được tranh luận tại Hạ viện Hoa Kỳ trong một ngày gần đây.

CSVN thừa thông minh để hiểu rằng nếu họ thất bại tại San Jose, NQ36 sẽ bị sụp đổ bởi v́ hiện tượng San Rose sẽ trở thành vết dầu loang trên toàn thế giới trong CĐVNHN; khởi thuỷ là cuộc tranh chấp hiện nay tại Bolsa rồi nhiều cuộc củng cố và thanh lọc hàng ngũ tại các cộng động địa phương khác sau nầy. Do đó CSVN đă tung ra hai mặt giáp công -Houston và Washington D.C.- để đánh lừa CĐVNHN cũng như trấn an những tay sai đang tham gia tại San Jose.

Căn cứ vào sự phân tích trên, liều thuốc giải độc cho NQ36CSVN là thống nhất cộng đồng hải ngọai với một chủ thuyết đấu tranh và nhập cuộc cấp bách với cộng đồng San Jose [4] . Ai là cấp lănh đạo của CĐVNHN trong tương lai? Đó là do sự bầu cử dân chủ được chọn lựa từ các cấp lãnh đạo địa phương và các lãnh tụ đảng phái chính nghĩa hịên nay. Họ là những kẻ đă lăn lóc với đồng bào từ bao nhiêu năm tại hải ngọai, nên họ xứng đáng là cấp lãnh đạo của chúng ta. Theo thiển ư của tôi, vị lãnh đạo thuộc thế hệ thứ hai th́ lại tuyệt diệu bởi v́ họ có đủ kiến thức, tŕnh độ ngọai ngữ cũng như sức khỏe để theo đuổi một cuộc đấu tranh căm go với CSVN trong tương lai. CĐ San Jose đang đương đầu đơn thương độc mă với sức mạnh hành pháp của hội đồng thành phố cũng như có thể sự tham gia sau hậu trường của gián điệp nằm vùng CSVN. Do đó CĐ San Jose đang cần sự tiếp tay tham gia của tất cả cộng đồng và đảng phái chính nghĩa trên toàn thế giới. Tóm lại giải độc hay tử vong tuỳ thuộc vào chiến thắng chiến lược tại San Jose.

Sức mạnh chính trị, kinh tế và và văn hóa của lực lượng hải ngọai trở thành một lực lượng đối kháng ngang hàng với CSVN sau khi CĐVNHN đă thống nhất. Đây là thời điểm CĐVNHN phối hợp với ṭan dân tại quốc nội - đang khao khát một chế độ tự do, dân chủ tự tồn, độc lập từ ngọai bang - cùng nhau tạo nên một trận cuồng phong mãnh liệt để giải thể chế độ CSVN, bởi v́ độc tài CSVN đang theo đường bán nuớc cho ngọai bang, hay ít nhất CĐVNHN bắt buộc CSVN phải chấp nhận giải pháp ḥa hợp và ḥa giải trong tinh thần b́nh đẳng để giải thể điều 4 hiến pháp CSVN [5]. Chừng nào CĐVNHN thống nhất và chiến thắng hiện tượng San Rose, chừng đó CĐVNHN không c̣n ngộ độc bởi NQ36CSVN và chủ trương đối thoại hay ḥa hợp ḥa giải mới có ư nghĩa trong tương lai [5].


Tham Khảo
[1] Trần Văn Thưởng, Thuốc Độc Nghị Quyết36CSVN, www.generalhieu , vantuyen.net, vietvungvinh.com
[2] Nhàn S.F, Thư Ngỏ Gửi bà Đoan Trang, Giám Đốc Đài Phát Thanh Quê Hương, vietvungvinh.com
[3] Đặng Thiên Sơn, Bà Madison, ông Chuc Reed đứng chỗ nào trong ḷng người Việt tại SJ?, vietvungvinh.com
[4] Lê Kích, Chút Thiển Nghĩ Về Tổ Chức Và Hành Động Của Tổng Uỷ Ban Băi Nhiệm Tại San Jose, VNNB, vietvungvinh.com, vantuyen.net
[5] Trần Văn Thưởng, Thử T́m Một Giải Pháp Chiến Lược Cho Việt Nam, vantuyen.net, vnnb

Trần Văn Thưởng
Ngày 27 tháng 6 năm 2008

** Thuốc Độc Nghị Quyết 36 CSVN
** Thức Tỉnh
** Chính Nghĩa QLVNCH

generalhieu