(1)* 11/02/70

- Sư Đoàn Nhảy Dù kể từ năm tuần lễ nay đă chiến đấu trong rừng với tỉ lệ giết khoảng chừng 1:20. Con số này quá đỗi tốt, và không phải tất cả các đơn vị Mỹ có thể làm điều đó.

(2)* 5/05/72

- Lính TQLC chiến đấu rất cừ trong trận này [Lam Sơn 719] hơn bất cứ trận nào sư đoàn này tham dự, hay các lữ đoàn, trong thời gian tôi có mặt tại đó, và ngày hôm qua là sinh nhật thứ năm của tôi. V́ vậy, Sư Đoàn TQLC và Sư Đoàn 1 rất có phong độ. Họ rất cứng cỏi, tinh thần cao, và cấp lănh đạo giỏi

(3)* 5/05/72

- Có một phần như vậy xảy ra quanh Đông Hà. H́nh như là Thiết Đoàn 20, một tiểu đoàn chiến xa M-48 A3, chiến đấu rất khá. Tuy vừa mới ra ḷ.

- Tôi lên đó thăm viếng họ, và không thể chối căi các tay này biết bắn. Tôi đă chứng kiến họ bắn. Họ bắn rất giỏi. Và các thiết đoàn viên rất đỗi chuyên môn trong việc điều hành chiến xa Họ lái các chiến xa này rất cừ. Tôi biết các bộ phận rất tươm tất. Họ hơi kém về mặt bảo tŕ--bải tŕ thiết đoàn viên. Chúng ta có được một đội toán Mỹ tốt làm việc với họ.

(4)* 1/04/70

- Tướng Brown nói với tôi là mức độ chính xác của họ ngang hang với Không Quân Đệ Thất Hạm Đội. Ông nói không có khác biệt ǵ giữa điều ǵ các phi công của ông có thể làm và điều ǵ họ làm. Chính xác, đáp ứng, mức độ ứng chiến.

- Họ gặp một ít khó khăn với việc bảo tŕ trực thăng. Điều họ làm là bay quá số giờ khoảng một phần trăm của chương tŕnh bay một giờ trong khoảng ba tháng, và bây giờ họ đă học bài học là không nên làm như vậy. Có thể làm vậy, nhưng phải trả một giá rất đắt.

(5)* 28/08/71

- Thưa ông Đại Sư, một trong những điều cần quan tâm—ngài nhớ sau tai nạn khiến Tướng Trí bị giết có rất nhiều lời bàn tán không thuận lợi từ giới báo chí. Họ nghe được từ giới chức Mỹ nói với họ là ‘tụi nhoắt con này không khấm khá về việc bảo tŕ’. Thật ra th́ mức độ ứng chiến, nghĩa là, máy bay sẵn sàng bay- rất cao. Khoảng chừng 80 phần trăm. V́ vậy các cố vấn Mỹ, và Không Quân Hoa Kỳ, đến gặp Tướng Minh, và họ đồng ư lập một đội toán chuyên viên khảo sát sẽ bất th́nh ĺnh đến khám xét một chiếc máy bay mà họ cho là sẵn sàng bay. Và các chiếc máy bay mà họ khám xét, họ không thấy không phải thay đổi ǵ về t́nh trạng ứng chiến.