Tưởng Niệm 30-04 - Tưởng-Niệm Và Vinh-Danh Thiếu-Tướng Nguyễn-Văn-Hiếu

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Lời Kêu Gọi Các Ban Tổ Chức Ngày Quốc Hận 30-04-2013 - Tưởng Niệm 30-04, Tưởng-Niệm Và Vinh-Danh Thiếu-Tướng Nguyễn-Văn-Hiếu

Kính gởi các Ban Tổ Chức Ngày Quốc Hận 30-04-2013 ở Hoa-Kỳ, Úc-Châu, Âu-Châu

Thưa quư vị,

Ngày 30-04 hằng năm đánh dấu ngày đau thương của dân tộc, khi đất nước rơi vào ṿng thống trị bạo tàn của đảng Cộng-Sản Việt-Nam.

Tưởng-niệm 30-04, ngoài ư nghĩa nói lên sự đau thương của dân tộc, chúng ta c̣n tưởng-niệm đến các anh hùng, anh thư, quân dân cán chính Việt-Nam Cộng-Ḥa đă hết ḷng hy sinh cho chính-nghĩa quốc-gia dân-tộc.

Biểu tượng của sự tưởng-niệm hàng năm trên bàn thờ, chúng tôi nhận thấy sự hiện diện di ảnh chư vị tướng lănh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa đă tuẫn tiết vào ngày 30-04-1975 để giữ tṛn khí tiết đối với quân-đội và đất nước.

Chư vị tướng lănh đó là Chuẩn-tướng Lê–Nguyên-Vỹ, Chuẩn-tướng Trần-Văn-Hai, Thiếu-tướng Phạm-Văn-Phú, Thiếu-tướng Lê-Văn-Hưng và Thiếu-tướng Nguyễn-Khoa-Nam.

Đây là việc làm hết sức có ư nghĩa về mặt đạo đức, tâm linh tưởng-niệm những người đă vị-quốc vong-thân.

Năm nay, quốc hận 2013, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu, xin được kêu gọi quư vị hăy làm lễ tưởng-niệm cố Thiếu-tướng Nguyễn-Văn-Hiếu, nguyên tư-lịnh phó Quân-đoàn III Quân-khu III bị ám sát ngày 08-04-1975 tại văn-pḥng tư-lịnh phó, tọa lạc ở thành phố Biên-Ḥa, Việt-Nam. Nghĩa là trang trọng trưng bày di ảnh của ông chung bàn thờ với các vị tướng lănh sẽ được làm lễ tưởng niệm nhân dịp Quốc hận năm nay cũng như những năm sắp tới.

Thiếu-tướng Nguyễn-Văn-Hiếu bị ám sát trong và sau khi:

1/ Hoàn thành nhiệm vụ bài trừ tham nhũng ở vai tṛ phụ tá cho cố phó tổng-thống Trần-Văn-Hương;

2/ Chuẩn bị kế hoạch phản công bằng thiết-kỵ cùng với Chuẩn-tướng Trần-Quang-Khôi ( Tư-lịnh Lực lượng 3 Xung kích QĐ III) để chận đứng làn sóng đỏ Cộng-sản Bắc-Việt;

3/ Dự trù thực hiện tŕ-hoăn chiến để duy tŕ sự tồn tại của Việt-Nam Cộng-Ḥa, ít nhất là những phần lănh thổ chưa bị CSVN chiếm;

4/ Quan trọng nhất là, truy tầm lá thư riêng của cố tổng-thống Hoa-Kỳ Richard Nixon cam kết với cố Tổng-thống Nguyễn-Văn-Thiệu về việc Mỹ tái can thiệp vào Việt-Nam trong trường hợp CSBV vi phạm hiệp-định Paris 1973. Việc truy tầm lá thư này nhằm mục đích áp lực Hoa-Kỳ phải tôn trọng cam kết bảo vệ Việt-Nam Cộng-Ḥa trước sự xâm lăng của khối Cộng-sản Quốc-Tế;

Vận nước chưa hưng thạnh, quốc dân, quân-đội phải chịu lầm than, khốn khổ, nên ông bị ám sát vào ngày 08-04-1975. Ông chết đi, Việt-Nam Cộng-Ḥa, Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa cũng không c̣n.

Một vị tướng lănh có tầm vóc như vậy, với ḷng thương nước yêu dân vô bờ bến, cũng như các chiến công hiển-hách trong quá khứ, ông xứng đáng là bậc Thiên-tài Quân-Sự đứng hàng thứ tư, sau Phật hoàng Trần-Nhân-Tông, Hưng-Đạo Vương Trần-Quốc-Tuấn, Quang-Trung hoàng-đế Nguyễn-Huệ.

Hơn nữa, cái chết của ông đă trở thành một án sử (vụ án mạng mang tầm vóc lịch sử) quan trọng trong lịch-sử quân-sự Việt-Nam cận-đại, tương tự như án sử Lệ-Chi Viên của Trúc-Lâm Tứ-tổ Nguyễn-Trải ngày 27 tháng 7 (âm lịch) năm Nhâm Tuất (1442).

Tưởng-niệm quốc hận 30-04 mà không tưởng-niệm và vinh-danh tấm gương vị-quốc vong-thân sáng ngời của Thiên-tài quân-sự Việt-Nam Nguyễn-Văn-Hiếu là một thiếu xót lớn, rất lớn !

Tưởng-Niệm Quốc Hận 30-04 - Tưởng-Niệm Bát Đại Anh-Hùng của Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa

Theo thứ tự tuẫn-quốc từ trái sang phải - Anh-Hùng Nguyễn-Văn-Hiếu (1929-1975); Anh-Hùng Phạm-Văn-Phú (1929-1975); Anh-Hùng Lê-Nguyên-Vỹ (1933-1975); Anh-Hùng Trần-Văn-Hai (1929-1975); Anh-Hùng Lê-Văn-Hưng (1933-1975); Anh-Hùng Nguyễn-Khoa-Nam (1927-1975); Anh-Hùng Hồ-Ngọc-Cẩn (1938-1972); Anh-Hùng Nguyễn-Văn-Long (1919-1975)

Âu-Châu ngày 25-04-2013, Phật lịch 2557, Việt lịch 4886

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng-thư-kư Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu.

***

Mời tham khảo sự nghiệp quân-sự hiển-hách, to lớn của cố Thiếu-tướng Nguyễn-Văn-Hiếu:

generalhieu