Nhất, Nhì

Trước đây có lần ông Nguyễn Hùng Kiệt (Trung Tướng Nguyễn Văn Hiếu, nguoivietboston.com, ngày 29 Tháng 8 năm 2009) đánh giá hai tướng Trí và Hiếu đáng đứng ở vị trí 1, rồi và 2. Tôi dám xếp lại thành 2 rồi 1. Gần đây sau khi tìm hiểu nhiều hơn, tôi xin phép loại tướng Trí ra khỏi sổ danh dự và xếp tướng Tỵ là số hai sau tướng Hiếu. Đó là tôi chưa kịp bới sâu trước các tướng tự vẫn không chịu đầu hàng Cộng Sản. Hiện nay làm bảng phong thần như thế là quá bạo lại quá sớm, phải chờ lịch sử sắp xếp sau này. Nhưng thế hệ đương thời đã có dịp mắt thấy tai nghe, cũng nên lên tiếng để hướng dẫn các thế hệ sau này.

Linh mục Anthony Trần Văn Kiệm
(nguoivietboston.com, ngày 2 Tháng 9 năm 2009)

Đại Sứ Mỹ
(Bản Tướng Mạo Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu, ngày 7 tháng 11 năm 1974).

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu