Thiếu Tướng Nguyễn Văn Kiểm

Tốt nghiệp khóa 1 trường Vơ Bị Liên Quân Viễn Đông (1946)

Tư Lệnh Phó Đệ Tứ Quân Khu (tiền thân Quân Đoàn II), (1956) Ban Mê Thuột

Chỉ Huy Trưởng Lữ Đoàn Liên Binh Pḥng Vệ Tổng Thống Phủ (1958) (thời TT Diệm)

Chỉ Huy Trưởng trường Hạ Sỹ quan Đồng Đế Nha Trang (1960)

Tư Lệnh Phó Địa Phương Quân và Nghĩa Quân (1964)

Chỉ Huy Trưởng trường Đại Học Quân Sự Đà Lạt (1965)

Chỉ Huy Trưởng Trường Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt (1966-68)

Tham Mưu Phó Nhân Viên, Bộ Tổng Tham Mưu (1969-70)

Tham Mưu Trưởng Tham Mưu Biệt Bộ Tổng Thống Phủ (1971-1972)

Chánh Vơ Pḥng Phủ Tổng Thống (1973-1974)

Rời quân ngũ năm 1974.

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu