Trên Hết Một Kitô-hữu

Mồng 4 tháng 12 năm 2003

Thưa ông Tín,

Xin cám ơn ông đă tạo dịp cho tôi cống hiến một đôi lời về Tướng Hiếu. Tôi liên hệ với Tướng Hiếu cách chung từ tháng giêng tới tháng bảy năm 1970 khi tôi phục vụ trong tư cách Cố Vấn Phó thuộc Đội Toán Cố Vấn 70 và Tướng Hiếu chỉ huy Sư Đoàn 5 Bộ Binh thuộc QLVNCH.

Trong những khi Cố Vấn Trưởng vắng mặt ngắn hạn, bổn phận tôi là tháp tùng và trợ giúp Tướng Hiếu khi ông yêu cầu. Trong một số trường hợp Tướng Hiếu bước vào văn pḥng tôi và mời tôi đi theo ông. Chúng tôi leo lên chiếc quân xa 1/4 tấn của ông - ông thường tự lái lấy - và du hành tới các lănh địa thuộc vùng tác chiến của sư đoàn. Một hoặc hai quân xa chở một tiểu đội an ninh thường đi theo chúng tôi.

Trong các chuyến đi này Tướng Hiếu bắt chuyện đề cập tới một số đề tài rộng lớn: lịch sử của vùng địa phương, các biến cố chính trị tại Hoa Kỳ liên hệ tới chiến tranh Việt Nam, việc huấn luyện và cổ vơ tinh thần các chiến sĩ trẻ của ông, và các chiều hướng tương lai của Nam Việt Nam.

Tướng Hiếu là một quân nhân dũng cảm và đầy khả năng; tuy nhiên, trong những buổi mạn đàm đó, đối với tôi, Tướng Hiếu tự biểu lộ hơn thế nữa - trên hết một ki-tô hữu.

Trân trọng,

Robert P. Lott
Colonel (retired)
US Army

Ghi chú: Tôi hỏi Đại Tá Lott qua điện thoại: "Bộ anh tôi hay nhắc đến Thiên Chúa và tôn giáo hay sao mà Đại Tá nói vậy? Ông trả lời: "Không, Tướng Hiếu không khi nào đề cập tới Thiên Chúa hay tôn giáo. Tôi chỉ bằng vào thái độ, lối nh́n đời và nhận xét về người khác của Tướng Hiếu mà thôi."

Cập nhật ngày 29.12.2003

generalhieu