3.

Sugarland ngày 20/02/1999.

Anh Tín thân,

V́ t́nh bạn bè cũ với Hiếu lúc gặp nhau ở Hà Nội năm 1950, tôi thành thực chia buồn với Anh và gia đ́nh Anh Hiếu về cái chết oan uổng của Hiếu.

Trước khi lên máy bay đi Đà Lạt tôi gặp Hiếu và nhiều bạn bè khác có chuyện tṛ nhiều về cuộc phiêu lưu sắp đến, ai cũng bày tỏ nối lo âu nhưng sau khi nghe anh và nhiều anh em khác suy luận rất hợp lư về tương lai nước nhà không hiểu sẽ đi về đâu, tất cả đồng ư là giải pháp mới (Bảo Đại) có thể đưa đến một tương lai sáng hơn hiện tại và không ai hy vọng sẽ có chiến thắng nhưng sẽ có một giải pháp chính trị hoà giải tất cả người có óc quốc gia không phải cộng sản có phần lợi như kẻ khác.

Thời cuộc đổi thay như Anh đang thấy hiện tại, đem lại những kết quả tuy khác với dự trù nhưng cũng theo một hướng đă định.

Tôi thành thực khen Anh Hiếu về tư cách đáng quư của Anh và tính t́nh của Anh. Tôi thành thực dưng lời cầu nguyện và thắp nén hương trên h́nh ảnh của Hiếu và chào vĩnh biệt.

Micae Nguyễn văn Mến alias Mike Men Van

generalhieu