11.

Garden Grove, ngày 20/01/1999.

Chú Tín,

Thêm vài ư:

- Đọc qua về nếp sống anh Hiếu: đúng 100%.

- Thâm t́nh giữa Anh và anh Hiếu: Tại Trường Vơ Bị cùng brigade, cùng chambre. Tại cư xá Khánh Hội: Hiếu căn 25, Long căn 23. Tại High Command and General Staff College (Leavenworth) cùng lớp, cùng pḥng. Tại Biên Ḥa chỉ có 2 anh em đi chơi riêng nhau.

- Vẫn xác nhận như thơ trước: Anh Hiếu chết sau giờ họp tổng kết t́nh h́nh chiến sự trong ngày (sau 6 giờ chiều). Vụ việc mất mát đau buồn đă qua, nếu có ẩn t́nh hay do sự bất cẩn, th́ ánh sáng cũng sẽ được phơi bày.

- Anh Toàn đă bị giải phẩu tim 2 lần, ngày nay đă là một phế nhân: đi trong nhà th́ chống gậy, ra sân th́ phải gậy 4 chân, đầu óc nói trước quên sau, không mấy tỉnh táo.

Mến,

Tạ Thanh Long

T.B. Anh sẽ in và hoàn tất Tập Kỷ Yếu của Khóa để lưu lại con cháu các thế hệ sau. Nếu có thể được em gửi cho anh mấy tấm ảnh cũ của anh Hiếu, Tiểu sử quân ngũ, Thăng cấp, Chỉ huy đơn vị, Huy chương, Thành công của các cháu. Anh tuổi đă cao, vả lại ở tù lâu quá, bây giờ không c̣n nhớ nổi nữa.

generalhieu