Cựu SVSQ Khóa 3 VBQGVN Và Tướng Hiếu

Lá thư sau đây đề ngày 10/02/1999 được gửi đến các Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 3 Trần Hưng Đạo, Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam, xin cho biết cảm nghĩ về Khóa Sinh đồng khóa Hiếu và về Tướng Hiếu:

Nữu Ước ngày 10 tháng 2 năm 1999.

Kính thưa các Anh Cựu SVSQ Khóa 3 VBLQĐL,

Tôi là em Tướng Nguyễn Văn Hiếu, hiện có một trang nhà trên mạng lưới nói về Tướng Hiếu: thân thế, h́nh ảnh, cái chết và chiến công, tại địa chỉ:

http://members.tripod.com/nguyentin/

Tôi xin các Anh đóng góp đôi ba hàng cảm tưởng của quí Anh về anh tôi vào mục: Các SVSQ Khóa 3 VBLQĐL và Tướng Hiếu.

Tôi xin đề nghị các anh đề cập tới các tiết mục sau đây trong bài viết: lời tự giới thiệu (binh nghiệp, chức vụ); cảm tưởng riêng về khóa sinh Hiếu; cảm tưởng riêng về Tướng Hiếu. Bài dài ngắn tùy ư mỗi người.

Xin gửi bài viết về:

Tin Nguyen
1144 Simpson Street
Bronx, NY 10459

fax: (718) 617 4623

e-mail: tinvnguyen@mail.com

Tôi xin chân thành cám ơn ḷng ưu ái các Anh dành cho anh tôi.

Trân trọng,
Nguyễn Văn Tín

Các thư phúc đáp sẽ được tuần tự đăng lên theo thứ tự nhận được.

generalhieu