Giới Thiệu Tiểu Sử Tướng Hiếu

Tôi không đích thân gặp Tướng Hiếu, nhưng tôi đă trải qua ba năm rưỡi chiến đấu cùng chung một trận chiến và biết tới những nhân vật Tướng Hiếu nhắc tới tên: Đại Tướng Đỗ Cao Trí, Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn, và Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi. Tiểu sử này biểu trưng một chiến sĩ anh kiệt có một đời sống trong sạch và cao quư phát xuất từ nền tảng xác tín tôn giáo sâu đậm. Tôi cảm thấy tiểu sử này thật là ly kỳ hấp dẫn và trân trọng giới thiệu cho tất cả những ai quan tâm tới cuộc chiến Việt Nam.


RAYMOND R. BATTREALL
Đại Tá, Thiết Giáp
Quân Lực Hoa Kỳ (về hưu)
Ngày 20 tháng 07 năm 1999


Đại Tá Raymond R. Battreall, (về hưu),

- biệt phái qua Kỵ Binh từ West Point năm 1949
- và phục vụ trong các Trung Đoàn Thiết Kỵ 14, 11, và 3 cùng Sư Đoàn 1 Thiết Kỵ.
- Ông là Cố Vấn Trưởng cho Thiết Kỵ 4 QLVNCH từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1965;
- Cố Vấn Trưởng cho Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp, QLVNCH từ tháng 11 năm 1965 đến tháng 5 năm 1966
- và trở lại chức vụ đó từ tháng 8 năm 1970 đến tháng 4 năm 1972.
- Ông cũng là Chỉ Huy Trưởng Chiến Đoàn 3, Trung Đoàn Thiết Kỵ 3 năm 1967-1968;
- phục vụ với tư cách Trưởng Ban Liên Quân, SOUTHCOM và Chỉ Huy Phó, Phái Đoàn Huấn Luyện Quân Sự Hoa Kỳ, Saudi Arabia;
- và kết thúc nghĩa vụ với chức vụ Giám Đốc Chủ Thuyết Thiết Giáp, USAARMS, Fort Knox năm 1978-1979.

generalhieu