Hình Ảnh Xa Xưa Vô Gía

01.


Nguyễn Văn Vỹ (giữa) và Đoàn Văn Quảng (phải)

02.


Ngô Quang Trưởng và Trần Bá Di

03.


Bùi Đình Đạm và Huỳnh Văn Cao

04.


Nguyễn Bảo Trị và Nguyễn Văn Thiệu

05.


Nguyễn Chấn Á (?) - Cao Văn Viên - General Weyand - Trung Tá (?)
Đám táng Tướng Trí ngày 26/2/1971 (Nghĩa Trang Quận Đội Biên Hòa)

06.


Nguyễn Bảo Trị; Nguyễn Khánh; Nguyễn Văn Thiệu; Trần Văn Trung; Hoàng Xuân Lãm; Nguyễn Chánh Thi; Vĩnh Lộc và Nguyễn Hữu Có

07.


Chung Tấn Cang - Trần Văn Trung - Bùi Hữu Nhơn - Đặng Văn Quang

08.


Vĩnh Lộc

09.


Vĩnh Lộc

10.


Vĩnh Lộc

11.


Phạm Văn Đồng - Đặng Văn Quang - Trần Thiện Khiêm

12.


Phạm Hà Thanh - Vũ Ngọc Hoàn - Phan Huy Quát - Trần Văn Minh

13.


Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Văn Hiếu

14.


Nguyễn Trọng Bảo và Dư Quốc Đống

15.

16.


Nguyễn Khánh và Dư Quốc Đống

17.


Ngồi phía đầu: Đại Tá Phan Trọng Chinh
Ngồi hàng sau: CT Bùi Đình Đạm, ĐĐ Trần Văn Chơn, ThT Trần Văn Trung, ThT Ngô Dzu, ThT Nguyễn Văn Mạnh, 2 nhân vật dân sự, TrT Trần Văn Đôn.
Hàng sau: Đại Tá (?), Đại Tá (?), ĐT Trần Đình Thọ, ĐT Lại Đức Nhi và rất nhiều Đại Tá.

18.


Nguyễn Văn Hiếu và Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình

19.


Đoàn Văn Quảng

20.


Huỳnh Văn Cao và Lý Tòng Bá

21.


ĐT Ngô Quang Trưởng-Tướng Tolson-Tướng Dư Quốc Đống (4/1968)

22.


Vĩnh Lộc (Tháng 2 năm 1964), Sư Đoàn 9 Bộ Binh

23.


Chuẩn Tướng Chương Dzềnh Quây (?)

24.


Chuẩn Tướng Ngô Quang Trưởng, Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, Đại Tá Phạm Văn Phú (?)

25.


Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II - Tháng 2/1972
Đại Tá Lê Quang Bình, Tham Mưu Trưởng, Trung Tướng Ngô Dzu, Tư Lệnh, Chuẩn Tướng Lam Sơn, Tư Lệnh Phó, Đại Tá Lê Trung Tường, Phụ Tá Hành Quân.

26.


ThT Trưởng (Tư Lệnh SĐ1), TrT Lãm, ĐT Viên

27.


ĐĐ Chơn, TrT Thiệu, TrT Lãm, ThT Kỳ, ĐT Viên

28.


ThT Trưởng, TrT Lãm, ĐT Viên

29.


TrT Nguyễn Văn Vỹ (Tổng Trưởng Quốc Phòng), TrT Lãm, TT Thiệu

30.


TrT Chapman, TrT Melvin Zais, TrT Lãm

31.


Ngồi: ... Tướng Abrams, Tướng Westmoreland, Tướng Viên
Phía sau: ..., ..., TrT Lãm, ..., ĐĐ Chơn, TrT Lữ Lan, TrT Lê Nguyên Khang, ..., ThT Đoàn Văn Quảng, ..., ...
Sau cùng, thứ ba, phải qua: TrT Trần Văn Minh KQ

32.


CT Bùi Đình Đạm và CT Cao Hảo Hớn (Đám tang CT Nguyễn Huy Ánh, KQ, 1971),

33.

34.


CT Phạm Quốc Thuần

35.


TrTá(?), Tướng Phạm Xuân Chiểu(?), Tướng Tôn Thất Đính, Tướng Mai Hữu Xuân, Tướng Nguyễn Văn Mạnh

36.


Tướng Đỗ Kế Giai

37.


Tướng Du Quốc Đống, Tướng Nguyển Văn Thiệu

38.


Đại Tá Nguyễn Trọng Bảo (1967)

39.


Trung Tá Liêm

40.


Đại Tá Lê Văn Thân, Chuẩn Tướng Ngô Quang Trưởng

41.


Trung Tướng Trưởng, Tổng Thống Thiệu, Trung Tướng Đống

42.


Đại Tá Ngô Văn Chung, TLP, Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai, TL/SĐ3 (Căn cứ Alpha)

43.


Chuẩn Tướng Lữ Lan, Thiếu Tướng Nguyễn Hữu Có, Dân sự, Thiếu Tá Nguyễn Đình Vinh

44.


Chuẩn Tướng Phan Đình Niệm, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú

45-a


hàng trước: Nguyễn Văn Là, Đỗ Mậu, Trần Văn Minh, Nguyễn Ngọc Lễ, Trần Thiện Khiêm, Dương Văn Minh, TT Thơ, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Trần Tử Oai
hàng giữa: xxx, Đỗ Cao Trí, Nguyễn Văn Chuân, xxx, Nguyễn Giác Ngộ, Dương Hiếu Nghĩa, Huỳnh Văn Cao
hàng cuối: Nhan Minh Trang,Trần Đình Lan, xxx, Phạm Xuân Chiểu, xxx,Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Ngọc Huyến, Nguyễn Hữu Có, Nguyễn Văn Thiệu, xxx

45-b


1. Nguyễn Ngọc Lễ, 2. Trần Thiện Khiêm, 3. Dương Văn Minh, 4. TT Thơ, 5. Trần Văn Đôn, 6. Tôn Thất Đính, 7. Nguyễn Văn Thiện, 8. Nguyễn Văn Vỹ, 9. Nguyễn Cao Kỳ, 10. Trần Ngọc Huyến, 11. Nguyễn Hữu Có, 12. Nguyễn Văn Thiệu, 13. xxx, 14. Lê Nguyên Khang, 15. Nguyễn Giác Ngộ, 16. Dương HIếu Nghĩa, 17. Huỳnh Văn Cao

45-c

46.


Trung Tướng Lâm Quang Thi, Chuẩn Tướng Lê Quang Lưỡng (Huế 1973)

47.


Đoàn Văn Quảng, Chung Tấn Cang, Đặng Văn Quang, Nguyễn Hữu Có

48.


Trung Tướng Ngô Quang Trưởng và Phu nhân

49.


Chuẩn Tướng Nguyển Văn Chuân - Thiếu Tướng Nguyễn Chánh Thi

50.


Thiếu Tá Nguyễn Đình Sách, không biết, Thiếu Tá Đỗ Kiến Nhiễu, Thiếu Tướng Lê Văn Kim, Đại Tá Nguyễn Văn Chuân, không biết, …

51.


TrT Thiệu, ĐT Khánh, TrT Minh, TrT Chiểu, ĐT Westmoreland, TrT Có

52.

53.


Thiếu Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư Lệnh QĐIV

54.

55.

56


Đại Tá Nguyển Văn Thiện (Thiết Giáp), Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, Đại Tá Nguyễn Ngoc̣ Khôi (Tỉnh Trường Đà Nẵng)

57


Trái qua phải: Trung Tướng Lê Nguyên Khang, PĐĐ Đinh Mạnh Hùng, ĐĐ Chung Tấn Cang (bận complet), PĐĐ Đặng Cao Thăng và PĐĐ Hồ Văn Kỳ Thoại

58


CT Nguyễn Văn Chức, ThT Bùi Đình Đạm, TrT Lâm Quang Thi, CT Đỗ Kiến Nhiễu, TrT Nguyễn Văn Mạnh, TrT Trần Văn Minh KQ, ĐT Nguyễn Khánh, CT Huỳnh Bá Tính KQ, ĐĐ Chung Tấn Cang HQ, CT Nguyễn Văn Lương KQ, ThT Nguyễn Khắc Bình, CT Nguyễn Văn Tấn KQ.

59

Thước phim quư hiếm Trường Võ Bị Đà Lạt (1972)

https://www.youtube.com/watch?v=f1RmZOJxJIs

=======================================================
Cập nhật ngày 12.12.2018