Quân Đội Việt Nam: Buôn Á Phiện

Trong khi hải quân Việt Nam nhập cảng á phiện, các thành viên thân Thiệu trong quân đội Việt nam (QLVNCH) quản đốc phần phân phối và bán bạch phiến cho các binh lính Mỹ trong nội địa Nam Việt Nam. Nhưng thay v́ để cho các sĩ quan của ḿnh nắm các sắc diện lộ liễu của dịch vụ, các chóp bu của QLVNCH khôn khéo làm việc với các tay buôn Tàu Chợ Lớn. Do đó, một khi các kiện hàng bạch phiến nhập cảng lậu vào nước hoặc do chính quân đội hoặc do các con buôn Tàu dưới sự bao che của quân đội--chúng thường được giao cho các con buôn Chợ Lớn để được đóng thành gói và chuyên chở. Từ Chợ Lớn, các tay lái buôn Tàu và Việt rải ra khắp cùng nước, giao các lố hàng từng mấy kí lô bạch phiến cho các tư lệnh vùng từ Cà Mâu đến Khu Phi Quân Sự. Tại ba trong bốn vùng quân sự, sự phân phối tại địa phương được giám sát và bao che bởi các sĩ quan cao cấp. Trong Đồng Bằng sông Cửu Long (Quân Đoàn IV) sự mua bán được kiểm soát bởi các đại tá trung kiên của Tướng Quang; tại trung phần (Quân Đoàn II) sự phân phối bạch phiến đă trở nên một đề tài tranh chấp giừa hai vị tướng lănh trung kiên của Tổng Thống Thiệu, cựu tư lệnh QĐ II Tướng Lữ lan và đương kim tư lệnh Tướng Ngô Dzu; và tại phần cực bắc (Quân Đoàn I) việc mua bán được điều khiển của các tư lệnh phó quân đoàn. Tháng 6 năm 1971, cố vấn chỉ huy trưởng cảnh sát Mỹ nộp một văn thư về sự liên hệ của Tướng Ngô Dzu trong việc mua bán bạch phiến mô tả sự liên hệ giữa các con buôn lậu Tàu Chợ Lớn và các tướng lănh Việt:

"Bản Doanh Bộ Tư Lệnh Quân Sự Hoa Kỳ, Việt Nam KBC San Franscisco 96222 Văn Pḥng Phụ Tá Tham Mưu Trưởng, CORDS MACCORDS-PS ngầy 10 tháng 6 năm 1971

Văn Thư Lưu Trữ, Đề Tài: Tố Giác Vụ Buôn Bạch Phiến

1. Một nguồn tin kín đă báo cho Cơ Quan nàh là thân phụ của Tướng Dzu, Tư Lệnh QĐ2, đang buôn lậu bạch phiến với ông Chánh, một người gốc Tàu ở Chợ Lớn.

2. Thân phụ của Tướng Dzu cư ngụ tại Qui Nhớn. Ông Chánh thường hay từ Sàig̣n tới Qui Nhơn bằng Air Việt Nam, nhưng thỉnh thoảng bằng máy bay riêng của Tướng Dzu. Ông Chánh hoặc đi một ḿnh, hoặc cùng với những người gốc Tàu khác. Khi tới Phi Trường Qui Nhơn, thường có một toán hộ tống gồm có An Ninh Quân Đội và/hay Quân Cảnh tới đốn ông Chánh; rồi ông được hộ tống đến nhà thân phụ Tướng Dzu, tại đó ông giao đổi từng kí lô bạch phiến lấy tiền mặt đô la Mỹ. Ông Chánh thường ở lại Qui Nhơn đôi ba ngày, và ông ngụ tại Khách Sạn Ḥa B́nh trên đường Gia Long, Qui Nhơn. Khi ông Chánh trở về Sàig̣n ông cũng được hộ tống từ Phi Trường Tân Sơn Nhất.

3. Cảnh Sát Quốc Gia tại Qui Nhơn, đặc biệt các nhân viên cảnh sát phục vụ tại phi trường, đều hay biết các hành động giữa thân phụ Tướng Dzu và ông Chánh, nhưng họ sợ hoặc báo cáo hay điều tra các vi phạm này e rằng họ sẽ bị trở thành vật tế thần nếu họ làm như vậy.

4. Ông Chánh (tục gọi là Mũi Đỏ) là một người gốc Tàu ở Chợ Lớn trạc tuổi 40.

[kư tên] Michael G. McCann, Giám Đốc Public Safety Directorate CORDS

Sau khi các kiện hàng bạch phiến được đưa tới các thành phố hay các căn cứ QLVNCH cạnh bên các cơ sở Mỹ, bạch phiến được bán cho các binh lính Mỹ qua trung gian một mạng lưới các tay lái dân sự (các cô người làm quét dọn pḥng ốc, các người bán hàng ngoài đường, các mụ tú bà, và các trẻ nít bụi đời) hay bởi các sĩ quan cấp bậc thấp. Tại Sàig̣n và quanh các Quân Đoàn hầu hết thị trường bạch phiến được quản trị bởi các mạng lưới dân sự, nhưng khi các binh lính Mỹ di chuyển xa khỏi thủ đô tới các căn cứ hỏa lực hẻo lánh dọc theo biên giới Lào và vùng Phi Quân Sự, vai tṛ của các tay buôn quân đội trở nên chính yếu hơn.

The Politics of Heroin in SEA
Alfred W. McCoy (1973)

Harper Colophon Books