Vấn Đề T́nh Báo Hoa Kỳ và cái Chết Bí Mật của Các Tướng Lănh Tài Ba QLVNCH

Nhân đọc Trang Nhà Tướng Hiếu, www.generalhieu.com/generalhieu_assassination-u.htm

Tôi ngạc nhiên thấy một người dân sự, Nguyễn Văn Tín, em ruột Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu, lại biết được chuyện t́nh báo tối mật thời VNCH. (*)

Điện đài Tiger, với tổng đài 922 thuộc Tổng Thống Phủ, rất ít người thuộc phe ta biết được, ngay cả người làm t́nh báo chiến thuật hay chiến lược. May ra có kẻ biết tổng đài mật 921 là ǵ.

Người viết chỉ là một người lính trận mạc. V́ vậy nếu biết một tí ǵ về t́nh báo HK th́ chỉ học lóm bằng cách sưu tầm học hỏi từ một số tin tức từ các tài liệu giải mật hay tin tức từ một số bạn bè chuyên nghiệp t́nh báo.

Thiển nghĩ, t́nh báo quân sự HK có thể hiểu rất rơ ai chủ mưu giết Tướng Hiếu, Tướng Đỗ Cao Trí, Tướng Nguyễn Viết Thanh,..., nhưng không hiểu sao HK không can thiệp.

Câu hỏi là làm sao cạy miệng t́nh báo HK?

Câu hỏi là tại sao quân sử và các sử gia cần có trách nhiệm để cạy miệng t́nh báo HK?

Tại sao chúng ta có thể đă lầm lẫn 40 năm nay về những cái chết bí mật của các tướng lănh trong sạch hay tài ba của QLVNCH?

Phải chăng luật sư lại có khả năng làm được việc nầy?

Tôi nghĩ, có thể luật sư sử dụng quyền "Freedom of Information Act chăng?

Tại sao biết được sự thật có thể giúp ích cho đại cuộc cứu quốc hiện nay?

Xin để dành câu trả lời cho các nhà t́nh báo phe ta và các chiến lược gia nhà nghề.

Trân trọng,

Trần Văn Thưởng
(26/5/2015)


(*)- Nơi hiện trường án mạng: Một bộ phận dò thám âm thanh điện tử nhỏ được cài đặt - với sự đồng ý của đương sự - vào trong một cây bút viết mực của Tướng Hiếu. Tướng Hiếu thường đeo cây bút viết mực này trong túi áo trước ngực.
- Nơi văn phòng Phủ Tổng Thống: Nghe lóm đường giây điện thoại nóng giữa Phủ Tổng Thống và Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III (tổng đài 922, Tiger).

generalhieu