Một Cây Tham Nhũng

Trong thời Đệ Nhị Cộng Ḥa, Đặng Văn Quang là người đứng sau Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm và Cao Văn Viên về quyền uy, nhưng đứng hàng đầu về tham nhũng. Chức vụ chính thức của Tướng Quang là phụ tá quân sự cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nhưng Quang đặc trách luôn cơ quan an ninh t́nh báo và kế hoạch. V́ phụ trách tổng quát về an ninh nên hồ sơ các sinh viên muốn du học đều phải có lời phê của Quang. Hồ sơ sinh viên du học do Bộ Quốc Gia Giáo Dục xét kỹ rồi mới chuyển qua, nhưng nếu Quang phê không được đi th́ phải ở lại trong nước, đa số muốn cho con em được du học đều phải lo lót cho Quang.

Lúc c̣n là dân biểu, chưa tham gia chính phủ tôi có một người bạn tên là Nguyễn Xích Hào. Ông Nguyễn Xích Hào có chức vụ khá quan trọng ở văn pḥng Trung ương Air Việt Nam. Con ông Hào đủ điều kiện du học, nhưng sợ kẹt lời phê của ông Quang nên ông Hào nhờ tôi nói giùm với ông Quang. Tôi điện thoại yêu cầu ông Quang nếu không ǵ trở ngại th́ phê cho họ đi cho kịp nhập học đầu niên khóa tại Mỹ. Ông Quang xin tên họ, số điện thoại, và hứa sẽ phê chuẩn. Khoảng mười ngày sau có dịp dự lễ măn khóa trường Sĩ quan Cảnh Sát, gặp Quang tôi nhắc đến việc tôi nhờ, yêu cầu ông ấy lưu ư xét cho sớm. Ông Quang trả lời:

- Được! Được! Không có ǵ đâu!

Tôi về nhà, điện thoại cho ông Hào biết tin con ông ấy sẽ được phép đi. Ông Hào nói:

- Tôi cũng biết rồi! Tôi đă được giấy phép.

Mấy tháng sau, gặp tôi ông Hào nói:

- Tin cho anh biết thằng con tôi đă đi rồi! Tôi phải đưa một gạch (một triệu bạc Việt Nam) nó mới được đi chứ đâu phải dễ.

Nghe nói tôi ngạc nhiên. Tôi là Tướng Lănh đàn anh của Quang, lại ra vào Phủ Tổng Thống mà Quang c̣n đ̣i người thân của tôi một triệu bạc th́ c̣n ai mà Quang e ngại nữa.

Từ lâu Đặng Văn Quang không ưa tôi, dầu tôi không đụng chạm ǵ ông ta. Lúc tôi làm Tham Mưu Trưởng tôi đưa Thiếu Tá Đặng Văn Quang về phụ trách việc Tác Động Tinh Thần Binh Sĩ ở pḥng Tham Mưu Trưởng. Lúc ông Diệm chấp chánh, hai vợ chồng ông Quang ra Huế xin theo đạo Thiên Chúa nhờ ông bà Nguyễn Ấm đỡ đầu. Bà Nguyễn Ấm là chị ruột của ông Diệm. Ông Quang đi t́m sự che chở, giúp đỡ nơi ông Cẩn nên ông Cẩn đề nghị ông Diệm cho ông Quang chức vụ Giám Đốc Nha Bảo An. Năm 1962, tôi nhận chức vụ Tư Lệnh Lục Quân, Đại Tá Quang được bổ nhiệm Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn I rồi về làm phụ tá cho Thiếu Tướng Khiêm, Tham Mưu Trưởng ở Bộ Tổng Tham Mưu, sau đó lên giữ chức Tư Lệnh quân Đoàn 4 được một thời gian th́ bị Thủ Tướng Kỳ cách chức v́ chuyện buôn lậu ở Miền Tây. Quang trở về Sàig̣n đến khi ông Thiệu đắc cử Tổng Thống th́ được vào làm liên lạc viên chính thức của ông Thiệu với CIA.

Tôi c̣n nhớ sáng 29 tháng 4 năm 1975 đến Bộ Tổng Tham Mưu đă nghe tin Quang trốn rồi v́ khi nghe tin Tướng Kỳ mới đáp trực thăng trong sân Tổng Tham Mưu, ông sợ Tướng Kỳ t́m bắt.

Trần Văn Đôn
Việt Nam Nhân Chứng (1989)

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu