Đại Tá Vũ Văn Dần

- Sinh tháng 4 năm 1926 tại Hà Nội

- Nhập ngũ ngày 1-4-1953

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức

- Cảnh Sát gốc Quân Cảnh


 Sự-việc quân-nhân ào-ạt qua làm cảnh-nhân chỉ là cái cớ để tôi đặt thành vấn-đề, chứ thực ra th́ trọng-điểm của bài tham-luận của tôi là cơ-cấu tổ-chức và điều-hành của Cảnh-Sát Quốc-Gia với lần cải-tổ sau cùng vào đầu thập-niên 1970, trong đó “Cảnh-Sát Đặc-Biệt” (tức “Công-An” cũ) được gọi là “Ngành Đặc-Biệt” trong “Lực-Lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia” (Cảnh-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa).  Nói chung là làm hại cho “Quốc-Gia” nếu không nói hẳn là làm lợi cho đối-phương.
        Nhưng người được xem là “cha đẻ” của Sắc-Lệnh cải-tổ CSQG lần này là đại-tá Văn Dần, là một trong mấy đại-tá quân-nhân mới qua; mà các vị này th́ đều “nể” nhau, tức là “né” nhau, không vị nào dám đụng đến vị khác, huống ǵ là tôi.
        Có vài nhân-vật bàn-luận riêng với tôi, tỏ ư hoài-nghi ông đại-tá này.
 
         Tôi nhớ hồi xưa ở Huế, vào khoảng 1948, tôi nghe Ông Đoàn Đ́nh Từ, viên-chức Công-An, lúc đứng với tôi gần cầu An-Cựu, chỉ vào hai người đàn-ông vừa đi qua cầu, nói nhỏ với tôi:  “Anh kia là Nguyễn Đ́nh Thư, thi-sĩ, có tên trong Thi Nhân Việt Nam.  Anh này là Vũ Văn Dần, giáo-viên Trường Tiểu-Học An-Cựu.  Cả hai đều là cơ-sở Việt Minh.”
        Một thời-gian sau, nhà-thơ kia đi lên chiến-khu [để gặp anh ḿnh là cán-bộ cao-cấp Nguyễn Đ́nh Thi].
         Và, hơn hai mươi năm sau, nhà-giáo này đă là Đại-Tá Vũ Văn Dần, được biệt-phái từ quân-lực qua cảnh-lực. 
         Tôi không nghi hẳn ông ấy là “người” của đối-phương, nhưng tôi thấy rơ là ông ấy không biết rơ về chức-năng của Cảnh-Sát Quốc-Gia ‒ nên mới “đẻ” ra cái Sắc-Lệnh tai-hại này.

Lê Xuân Nhuận

Nguồn lê xuân nhuận