Đại Tá Vũ Quang Chiêm

- Sinh tháng 6 năm 1931 tại Nam Định

- Nhập ngũ ngày 1-4-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 4

- Chánh Vơ Pḥng Phủ Tổng Thống


Sáng ngày 8 tháng 4 năm 1975, phi công Nguyễn Thành Trung lái chiếc F-5 dội bom vào Dinh Độc Lập. Trái bom phá hủy một lỗ đường kính khoảng 1 mét trước bậc tam cấp dẫn lên lầu 2. Tại Phủ Thủ Tướng, lực lượng pḥng tủ đă được tăng cường khi có báo động. Trạm gác ở góc đường Thống nhất Nguyễn Bỉnh Khiêm có binh sĩ Nhảy Dù bố trí tại những vị trí trong yếu, hướng mũi súng về Phủ Thủ Tướng. Tôi lập tức rời văn pḥng sang Viện Bảo Tàng trong Thảo Cầm Viên. Tại đây, tôi gặp Thiếu Tá Nghiêm, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ2-ND và hỏi lệnh của ai mà ông ấy điều động tiểu đoàn về đây. Thiếu tá Nghiêm cho biết là lệnh của Biệt Khu Thủ Đô. Tôi gọi hỏi từ trưởng pḥng 3 đến Tham Mưu Trưởng đều không biết. Tôi gọi cho Trung Tướng Minh và được ông xác nhận: “Lệnh của Tổng Thống. Em tŕnh cho Thủ Tướng biết đi”. Tôi tŕnh cho Thủ Tướng Khiêm. Khoảng 10 phút sau, tôi được Đại Tá Vơ Văn Cầm Chánh Văn Pḥng của Tổng Thống gọi hỏi: “Hồi năy toa gọi Trung Tướng Minh làm ǵ vậy?”. Tôi nói: “Tiểu Đoàn 12 Dù đang bố trí chĩa súng vào Phủ Thủ Tướng nên tôi hỏi Trung Tướng để tŕnh Thủ Tướng”. Ông Cầm nói: “Toa lộn xộn hoài. Từ nay có chuyện ǵ th́ gọi cho moa. Nếu không có th́ gọi cho thằng Điền (hàm ư Hải Quân Đại Tá Trần Thanh Điền). Tôi vào tŕnh lại với Thủ Tướng th́ ông nói ngay: “Thằng làm tàng hoài”. Sau đó tôi hộ tống Thủ Tướng qua Dinh Độc Lập họp, khi xe đến đường Thống Nhất, tôi thấy chiếc xe díp chở Trung Tướng Trần Văn Minh Tư Lệnh Không Quân theo vào Dinh sau đoàn xe Thủ Tướng.

Đây là những dữ kiện gồm những ǵ mà Đại Tá Vũ Quang Chiêm nói với nhà báo Thanh Thương Hoàng. V́ thế cho nên tôi muốn nhân dịp này viết thêm một đoạn có liên quan đến quyền lực chính trị lúc bấy giờ để tùy dư luận phán xét. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Thanh Thương Hoàng, cựu Đại Tá Vũ Quang Chiêm nói ở đoạn cuối như sau:

“C̣n một chuyện này nữa, ngày 6 tháng 4 năm 1975, anh Vơ Văn Cầm có nói với tôi: kể từ hôm nay và trong 3 ngày sắp tới, nếu có biến cố ǵ xảy ra anh cố điều động lực lượng pḥng vệ Dinh (Độc Lập) cố thủ cho bằng được từ cổng vào tới trong dinh trong thời gian chừng độ nửa giờ, sau đó tôi có người lo.Tôi thắc mặc: tại sao lại có chuyện đó. Anh Cầm nói: Có thể có đảo chánh và sẽ có lực lượng nhảy dù và thiết giáp tiếp cứu”.

Không thấy có đảo chánh xảy ra như chúng ta biết mà sáng ngày 8 tháng 4 năm 1975, phi công Nguyễn Thành Trung thả bom Dinh Độc Lập./-

Nhan Hữu Hậu, cận vệ Thủ Tướng Vũ Văn Mẫu

Nguồn Sàigon trong cơn hấp hối


Đại Tá Lưu Yểm, Đại Tá Vũ Quang Chiêm